Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"ca" has 1 results
ca
Amarakosha Search
Results for ca
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
abhiprāyaḥ3.3.95MasculineSingularcandraḥ, agniḥ, arkaḥ
abhirūpaḥ3.3.138MasculineSingularsarpaḥ, cakaḥ
ācchādanam2.6.116NeuterSingularvastram, vāsaḥ, cailam, vasanam, aṃśukam
adhiṣṭhānam3.3.133NeuterSingularkhalaḥ, cakaḥ
adhorukam2.6.120NeuterSingularcaṇḍātakam
adriḥ3.3.171MasculineSingularkaca
ājiḥ3.3.38FeminineSingularcetanā, hastādyaiḥarthasūca
ajinam2.7.50NeuterSingularcarma, kṛttiḥ
aṃkoṭaḥMasculineSingularnikocakaḥ
aṅganamNeuterSingularcatvaram, ajiram
antaḥ3.1.80MasculineSingularcaramam, antyam, pāścātyam, paścimam, jaghanyam
anuttaraḥ3.3.198MasculineSingularanyaḥ, ca
apahāraḥ2.4.16MasculineSingularapacayaḥ
āragvadhaḥ2.4.23MasculineSingularsaṃpākaḥ, caturaṅgulaḥ, ārevataḥ, vyādhighātaḥ, kṛtamālaḥ, rājavṛkṣaḥ, suvarṇakaḥ
ārṣabhyaḥ2.9.63MasculineSingular‍gopatiḥ, iṭcaraḥ
astaḥMasculineSingularcaramakṣmābhṛt
ati3.3.249MasculineSingularpratīcī, caramaḥ
avilambitam3.1.82MasculineSingularuccaṇḍam
avyathāFeminineSingularcāraṭī, padmacāriṇī, atica, padmā
barivāsitaḥ3.1.102MasculineSingularvarivasyitam, upāsitam, upacaritam
bhakṣitaḥMasculineSingularglastam, annam, khāditam, liptam, bhuktam, grastam, abhyavahṛtam, gilitam, carvitam, aśitam, jagdham, psātam, pratyasitam
bhūḥ2.1.2-3FeminineSingularkṣmā, mahī, dhātrī, kumbhinī, ratnagarbhā, bhūmiḥ, rasā, dharā, kṣoṇī, kṣitiḥ, vasudhā, gotrā, pṛthvī, medinī, gahvarī, ilā, bhūtadhātrī, sāgarāmbarā, anantā, sthirā, dharaṇī, kāśyapī, vasumatī, vasundharā, pṛthivī, avaniḥ, vipulā, gauḥ, kṣamā, jagatī, aca, viśvambharā, dharitrī, jyā, sarvaṃsahā, urvī, kuḥ
bhūrjaḥ2.2.46MasculineSingularcarmī, mṛdutvak
bhūtakeśaḥ2.9.112MasculineSingularraktacandanam
bodhidrumaḥ2.4.20MasculineSingularcaladalaḥ, pippalaḥ, kuñjarāśanaḥ, aśvatthaḥ
brahmā1.1.16-17MasculineSingularprajāpatiḥ, viścasṛṭ, aṇḍajaḥ, kamalodbhavaḥ, satyakaḥ, ātmabhūḥ, pitāmahaḥ, svayaṃbhūḥ, abjayoniḥ, kamalāsanaḥ, vedhāḥ, vidhiḥ, pūrvaḥ, sadānandaḥ, haṃsavāhanaḥ, surajyeṣṭhaḥ, hiraṇyagarbhaḥ, caturāsanaḥ, druhiṇaḥ, sraṣṭā, vidhātā, nābhijanmā, nidhanaḥ, rajomūrtiḥ, parameṣṭhī, lokeśaḥ, dhātā, virañciḥbramha
brahmabandhuḥ3.3.111MasculineSingularmūrkhaḥ, ca
bṛhaspatiḥ1.3.24MasculineSingularāṅgirasaḥ, surācāryaḥ, caspatiḥ, gīrpatiḥ, citraśikhaṇḍijaḥ, dhiṣaṇaḥ, guruḥ, jīvaḥthe janet
ca3.3.258MasculineSingularsambhāvyam, krodhaḥ, upagamaḥ, kutsanam, prākāśyam
cailam3.3.210MasculineSingularjaḍaḥ
caitraḥMasculineSingularmadhuḥ, caitrikaḥchaitra
caitrarathamNeuterSingularthe garden of kubera
caityamNeuterSingularāyatanam
cakram3.3.190NeuterSingularrahaḥ, antikam
cakram2.8.56NeuterSingularrathāṅgam
cakravālamNeuterSingularmaṇḍalamthe sensible horizon
cakravartī2.8.2MasculineSingularsarvabhau‍maḥ
cakṣuṣyā2.9.103FeminineSingularpuṣpakam, ku‍sumāñjanam, puṣpaketu
calanam3.1.73MasculineSingulartaralam, lolam, kampanam, pariplavam, cañcalam, calam, pāriplavam, cacalam, kampram
camasam3.5.35MasculineSingular
camasī3.5.10FeminineSingular
cāmpeyaḥ2.2.63MasculineSingularcampakaḥ, hemapuṣpakaḥ
cāmpeyaḥ2.2.65MasculineSingularkesaraḥ, nāgakesaraḥ, kāñcanāhvayaḥ
camūḥ2.8.82FeminineSingular
cañcalaṃ3.1.74MasculineSingular
cañcuḥ2.5.39FeminineSingulartroṭiḥ
caṇḍaḥ3.1.30MasculineSingularatyantakopanaḥ
caṇḍālaḥ2.10.4Ubhaya-lingaSingular
caṇḍālaḥ2.10.19MasculineSingularantevāsī, janaṅgamaḥ, plavaḥ, pukkasaḥ, śvapaca, divākīrttiḥ, cāṇḍālaḥ, niṣādaḥ, mātaṅgaḥ
cāṇḍālikā2.10.32FeminineSingularkāṇḍolavīṇā, caṇḍālavallakī
caṇḍāṃśoḥ paripārśvikaḥ1.3.31MasculinePluraldaṇḍaḥ, māṭharaḥ, piṅgalaḥsun's attendant
candrakaḥ2.5.33MasculineSingularmecakaḥ
candraśālāFeminineSingularśirogṛham
candrikāFeminineSingularjyotsnā, kaumudīmoon-light
capalaḥ2.9.100MasculineSingular
capalaḥ3.1.45MasculineSingularcikuraḥ
capeṭaḥ2.6.84MasculineSingularpratalaḥ, prahastaḥ
cāraḥ2.8.12MasculineSingularpraṇidhiḥ, apasarpaḥ, caraḥ, spaśaḥ, gūḍhapuruṣaḥ, yathārhavarṇaḥ
carakam3.5.33MasculineSingular
carcā2.6.123FeminineSingularcārcikyam, sthāsakaḥ
carcā1.5.2FeminineSingularsaṅkhyā, vicāraṇāreflection
carca3.5.10FeminineSingular
cariṣṇuḥ3.1.73MasculineSingularjaṅgamam, caram, trasam, iṅgam, cacaram
carmakāraḥ2.10.7MasculineSingularpādūkṛt
carmaprabhedikā2.10.35NeuterSingularārā
carmaprasevikā2.10.33FeminineSingularbhastrā
carmī2.8.72MasculineSingular‍phalakapāṇiḥ
caruḥ2.7.24MasculineSingular
caryā2.7.38FeminineSingular
caṣakaḥ2.10.43MasculineSingularpānapātram
caṣālaḥ2.7.20MasculineSingularyūpakaṭakaḥ
caṭakā2.5.20FeminineSingular
caṭakā2.5.20FeminineSingular
caṭakaḥ2.5.20MasculineSingularkalaviṅkaḥ
caṭakairaḥ2.5.20MasculineSingular
caṭikāśiraḥ2.9.111NeuterSingular‍golomī
caturabdā2.9.69FeminineSingulartrihāyaṇī
caturbhadram2.7.62NeuterSingular
caturvargaḥ2.7.62MasculineSingular
caurakaḥ2.10.24MasculineSingularparāskandī, taskaraḥ, aikāgārikaḥ, ‍‌pratirodhī, dasyuḥ, malimluca, ‍‍‍pāṭaccaraḥ, moṣakaḥ, stenaḥ
caurikā2.10.25FeminineSingularstainyam, cauryam, steyam
cavyamNeuterSingularcavikam
cayaḥMasculineSingularvapram
cit2.4.2MasculineSingularcana
cūḍālāFeminineSingularcakralā, uccaṭā
dhāma3.3.131NeuterSingularprabhāvaḥ, adhyāsanam, cakram, puram
dhūrtaḥ3.1.47MasculineSingularvañcakaḥ
durodaraḥ3.3.179NeuterSingularcamūjaghanam, hastasūtram, pratisaraḥ
dvijihvaḥ3.3.141MasculineSingularbrahmā, trilocanaḥ
ekahāyanī2.9.69FeminineSingularcaturhāyaṇī
gandhasāraḥ1.2.132MasculineSingularcandanaḥ, malayajaḥ, bhadraśrīḥ
gauḥ2.9.67-72FeminineSingularupasaryā, rohiṇī, bahusūtiḥ, kapilā, navasūtikā, ekahāyanī, droṇakṣīrā, bandhyā, saurabheyī, garbhopaghātinī, arjunī, acaṇḍī, dhavalā, vaṣkayiṇī, dvivarṣā, pīnoghnī, tryabdā, samāṃsamīnā, sandhinī, vaśā, praṣṭhauhī, naicikī, pareṣṭukā, pāṭalā, suvratā, caturabdā, droṇadugdhā, avatokā, usrā, kālyā, aghnyā, sukarā, kṛṣṇā, dhenuḥ, ekābdā, pīvarastanī, trihāyaṇī, māheyī, vehad, śṛṅgiṇī, bālagarbhiṇī, śavalī, cirasūtā, dvihāyanī, sukhasaṃdohyā, caturhāyaṇī, dhenuṣyā, sravadgarbhā, mātā(49)cow
ghūrṇitaḥ3.1.31MasculineSingularpracalāyitaḥ
haṃsaḥ2.5.26MasculineSingularcakrāṅgaḥ, mānasaukāḥ, śvetagarut
haridrā2.9.41FeminineSingularpītā, vrarṇinī, niśākhyā, kāñca
havaḥ3.3.215MasculineSingularsatāṃmatiniścayaḥ, prabhāvaḥ
himāṃśuḥ1.3.13-14MasculineSingularśaśadharaḥ, induḥ, sudhāṃśuḥ, niśāpatiḥ, somaḥ, kalānidhiḥ, nakṣatreśaḥ, candramāḥ, kumudabāndhavaḥ, śubhrāṃśuḥ, abjaḥ, glauḥ, dvijarājaḥ, kṣapākaraḥ, candraḥ, vidhuḥ, oṣadhīśaḥ, jaivātṛkaḥ, mṛgāṅkaḥthe moon
jagaraḥ2.8.66MasculineSingularkaṅkaṭakaḥ, kavaca, tanutram, varma, daṃśanam, uraśchadaḥ
janīFeminineSingularcakravartinī, saṃsparśā, jatūkā, rajanī, jatukṛt
jīrṇavastram2.6.116NeuterSingularpaṭaccaram
ca3.3.33MasculineSingularparidhānam, calam, jalaprāntaḥ
kacchūḥ2.6.53FeminineSingularpāma, pāmā, vicarcikā
kāmpilyaḥFeminineSingularroca, karkaśaḥ, candraḥ, raktāṅgaḥ
kāntāram3.3.179MasculineSingularviṣṇuḥ, indraḥ, kapilaḥ, ahiḥ, aṃśuḥ, arkaḥ, anilaḥ, bhekaḥ, śukaḥ, siṃhaḥ, candraḥ, yamaḥ, kapiḥ, vājī
karapatram2.10.35FeminineSingularkrakaca
karṇejapaḥ3.1.45MasculineSingularcakaḥ
karṇikā3.3.15FeminineSingularvalayaḥ, cakraḥ, bhūbhrūnnitambaḥ
karpūram1.2.131MasculineSingularghanasāraḥ, candrasañjñaḥ, sitābhraḥ, himavālukā
kārtikeyaḥMasculineSingularmahāsenaḥ, kumāraḥ, śikhivāhanaḥ, bāhuleyaḥ, senānīḥ, ṣaḍānanaḥ, śaktidharaḥ, viśākhaḥ, guhaḥ, skandaḥ, śarajanmā, krauñcadāruṇaḥ, ṣāṇmāturaḥ, tārakajit, agnibhūḥ, pārvatīnandanaḥkaarttik
kaṭuḥFeminineSingularcakrāṅgī, kaṭaṃvarā, śakulādanī, aśokarohiṇī, kaṭurohiṇī, matsyapittā, kṛṣṇabhedī
kaulīnam3.3.123NeuterSingularpratirodhaḥ, virodhācaraṇam
keśaḥ2.6.96MasculineSingularkaca, śiroruhaḥ, cikuraḥ, kuntalaḥ, bālaḥ
khaḍgaḥ2.8.90MasculineSingularkṛpāṇaḥ, asiḥ, riṣṭiḥ, kaukṣethakaḥ, maṇḍalāgraḥ, nistriṃśaḥ, karavālaḥ, candrahāsaḥ
kharāśvāFeminineSingularkāravī, dīpyaḥ, mayūraḥ, locamastakaḥ
kovidāraḥ2.4.22MasculineSingularyugapatrakaḥ, camarikaḥ, kuddālaḥ
kṛkavākuḥ2.5.19MasculineSingularcaraṇāyudhaḥ, tāmracūḍaḥ, kukkuṭaḥ
kṛpaṇaḥ3.1.48MasculineSingularkadarthaḥ, kṣudraḥ, kiṃpacānaḥ, mitaṃpaca
kṛṣṇāFeminineSingularkolā, uṣaṇā, māgadhī, śauṇḍī, kaṇā, vaidehī, pippalī, capalā, upakulyā
kṛṣṇaḥMasculineSingularśyāmaḥ, kālaḥ, śyāmalaḥ, mecakaḥ, nīlaḥ, asitaḥblack or dark blue
kṣattā3.3.69MasculineSingularasarvagocaraḥ, kakṣāntaraḥ, nṛpasya(śuddhāntaḥ)
kuṅkumam2.6.124NeuterSingularlohitacandanam, saṅkocam, bāhlīkam, kāśmīrājanma, dhīram, raktam, varam, piśunam, pītanam, agniśikham
kuraṇṭakaḥMasculineSingularsahaca
kuvādaḥ3.1.35MasculineSingularkucaraḥ
lakuca2.2.60MasculineSingularlikuca, ḍihuḥ
lekhakaḥ2.8.15MasculineSingularakṣaracaṇaḥ, akṣaracuñcuḥ, lipiṃkaraḥ
locanam2.6.94NeuterSingulardṛṣṭiḥ, netram, īkṣaṇam, cakṣuḥ, akṣiḥ, dṛk, nayanam
lokālokaḥMasculineSingularcakravālaḥ
madanaḥ1.1.25-26MasculineSingularbrahmasūḥ, māraḥ, kandarpaḥ, kāmaḥ, sambarāriḥ, ananyajaḥ, makaradhvajaḥ, viśvaketuḥ, pradyumnaḥ, darpakaḥ, pañcaśaraḥ, manasijaḥ, puṣpadhanvā, ātmabhūḥ, manmathaḥ, mīnaketanaḥ, anaṅgaḥ, smaraḥ, kusumeṣuḥ, ratipatiḥkamadeva
mahīdhraḥ2.3.1MasculineSingulargiriḥ, parvataḥ, kṣmābhṛt, acalaḥ, gotraḥ, dharaḥ, śikharī, śiloccayaḥ, grāvā, adriḥ, ahāryaḥ, śailaḥ
malīmasam3.1.54MasculineSingularmalinam, kaccaram, maladūṣitam
mantraḥ3.3.175MasculineSingularabhiyogaḥ, cauryam, saṃhananam
matallikāFeminineSingularuddhaḥ, tallajaḥ, macarcikā, prakāṇḍamexcellence or happiness
mṛtaḥ2.8.119MasculineSingularpramītaḥ, parāsuḥ, prāptapañcatvaḥ, paretaḥ, pretaḥ, saṃsthitaḥ
mṛtyuḥ2.8.118Ubhaya-lingaSingularantaḥ, ‍‍diṣṭāntaḥ, maraṇam, atyayaḥ, kāladharmaḥ, nāśaḥ, pralayaḥ, pañca, nidhanam
nāma3.3.259MasculineSingularniścayaḥ, niṣedhaḥ
nijaḥ3.3.38MasculineSingularkhalatiḥ, duṣcarmā, maheśvaraḥ
nimitam3.3.83NeuterSingularnistalam, padyam, caritram, atītam, dṛḍham
nirṇayaḥ1.5.3MasculineSingularniścayaḥdecision
pādaḥ2.6.72MasculineSingularpat, aṅghriḥ, caraṇaḥ
pakṣāntauMasculineDualpañcadaśyaulast day of the half month
paryaṅkaḥ1.2.138MasculineSingularkhaṭvā, mañca, palyaṅkaḥ
paṭaḥ2.10.18MasculineSingularuṣṇaḥ, dakṣaḥ, caturaḥ, ‍‍‍peśalaḥ, sūtthānaḥ
pāṭaliḥ2.2.54MasculineSingularkuberākṣī, pāṭalā, amoghā, casthālī, phaleruhā, kṛṣṇavṛntā
phalakaḥ2.8.91MasculineSingularphalam, carmaḥ
pītadruḥMasculineSingularpacampacā, dāruharidrā, parjanī, kālakeyaḥ, haridraḥ, dārvī
pracakram2.8.97NeuterSingularcalitam
praiṣaḥ3.3.227MasculineSingularcakram, vyavahāraḥ, kaliḥ, indriyam, drumaḥ, dyūtāṅgam, karṣaḥ
pramāṇam3.3.60NeuterSingularkramaḥ, nimnorvī, prahvaḥ, catuṣpathaḥ
pramilā3.3.184FeminineSingularālekhyam, āścaryam
praphullaḥMasculineSingularvikaca, sphuṭaḥ, phullaḥ, utphullaḥ, vikasitaḥ, saṃphullaḥ, vyākośaḥ
prapunnāḍaḥMasculineSingulareḍagajaḥ, dadrughnaḥ, cakramardakaḥ, padmāṭaḥ, uraṇākhyaḥ
praṣṭhauhī2.9.71FeminineSingularacaṇḍī
prasūnam3.3.130NeuterSingularcatuṣpathaḥ, saṃniveśaḥ
prathamaḥ3.3.152MasculineSingularnilayaḥ, apacayaḥ
pratihāsaḥMasculineSingularkaravīraḥ, śataprāsaḥ, caṇḍātaḥ, hayamārakaḥ
pratītaḥ3.3.88MasculineSingulardhavalaḥ, mecakaḥ
pratiyatnaḥ3.3.114MasculineSingularcandraḥ, agniḥ, arkaḥ
pravālam3.3.212MasculineSingularcalaḥ, satṛṣṇaḥ
pṛthvīkāFeminineSingularelā, niṣkuṭiḥ, bahulā, candrabālā
puruṣaḥ2.6.1MasculineSingularpañcajanaḥ, pūruṣaḥ, naraḥ, pumān
rākṣasaḥMasculineSingularrakṣaḥ, puṇyajanaḥ, karvuraḥ, āśaraḥ, kravyāt, yātu, yātudhānaḥ, rātricaraḥ, asrapaḥ, kauṇapaḥ, nairṛtaḥ, nikaṣātmajaḥ, rātriñcaraḥ, kravyādaḥgiant
rākṣasīFeminineSingularkṣemaḥ, duṣpatraḥ, gaṇahāsakaḥ, caṇḍā, dhanaharī
ratnam2.9.94NeuterSingularhiraṇyam, ‍tapanīyam, ‍bharma, jātarūpam, rukmam, a‍ṣṭāpadaḥ, suvarṇam, hema, śātakumbham, karburam, mahārajatam, kārtasvaram, kanakam, hāṭakam, gāṅgeyam, cāmīkaram, kāñcanam, jāmbūnadam
riṣṭam3.3.42NeuterSingularmūlam, lagnakaca
ṛjīṣam2.9.33NeuterSingularpiṣṭapacanam
ṛṇam2.9.3NeuterSingularparyudañcanam, uddhāraḥ
sacivaḥ3.3.214MasculineSingularpuṣpam, garbhamocanam, utpādaḥ, phalam
śakṛt2.6.68NeuterSingularpurīṣam, gūtham, varcaskam, uccāraḥ, viṣṭhā, avaskaraḥ, viṭ, śamalam
samādhiḥ3.3.105MasculineSingularcaraḥ, prārthanam
samāhāraḥ2.4.16MasculineSingularsamuccayaḥ
śaṃbhuḥMasculineSingularkapardī, kapālabhṛt, virūpākṣaḥ, sarvajñaḥ, haraḥ, tryambakaḥ, andhakaripuḥ, vyomakeśaḥ, sthāṇuḥ, ahirbudhnyaḥ, paśupatiḥ, mahānaṭaḥ, maheśvaraḥ, īśānaḥ, bhūteśaḥ, giriśaḥ, kṛttivāsāḥ, ugraḥ, śitikaṇṭhaḥ, mahādevaḥ, kṛśānuretāḥ, nīlalohitaḥ, bhargaḥ, gaṅgādharaḥ, vṛṣadhvajaḥ, bhīmaḥ, umāpatiḥ, īśaḥ, gajāriḥ, śūlī, śarvaḥ, candraśekharaḥ, girīśaḥ, mṛtyuñjayaḥ, prathamādhipaḥ, śrīkaṇṭhaḥ, vāmadevaḥ, trilocanaḥ, dhūrjaṭiḥ, smaraharaḥ, tripurāntakaḥ, kratudhvaṃsī, bhavaḥ, rudraḥ, aṣṭamūrtiḥ, śivaḥ, īśvaraḥ, śaṅkaraḥ, khaṇḍaparaśuḥ, mṛḍaḥ, pinākī(51)shiva, god
saṃkramaḥ2.4.25MasculineSingulardurgasaṃcaraḥ
śampā1.3.9FeminineSingularcañca, taḍit, hrādinī, vidyut, kṣaṇaprabhā, śatahradā, capalā, saudāminī, airāvatīlighting
samūhaḥ2.5.41MasculineSingularvyūhaḥ, vrajaḥ, nikaraḥ, saṅghātaḥ, samudayaḥ, gaṇaḥ, nikurambam, sandohaḥ, stomaḥ, vrātaḥ, sañcayaḥ, samavāyaḥ, saṃhatiḥ, kadambakam, nivahaḥ, visaraḥ, oghaḥ, vāraḥ, samudāyaḥ, kṣayaḥ, vṛndam
saṃvīkṣaṇam2.4.30NeuterSingularmṛgaṇā, mṛgaḥ, vicayanam, mārgaṇam
sañjavanamNeuterSingularcatuḥśālam
saptalāFeminineSingularvimalā, sātalā, bhūriphenā, carmakaṣā
śaraṇam3.3.59NeuterSingularasambādhaṃcamūgatiḥ, ghaṇṭāpathaḥ, prāṇyutpādaḥ
sārasaḥ2.5.24MasculineSingularcakraḥ, cakravākaḥ, puṣkarāhvaḥ
saritaḥ1.10.34FemininePluralcandrabhāgā, sarasvatī, kāverī, śarāvatī, vetravatīsavarmati(river)
sarpaḥ1.8.6-8MasculineSingulardvirasanaḥ, kumbhīnasaḥ, bhogadharaḥ, bhujaṅgaḥ, āśīviṣaḥ, vyālaḥ, gūḍhapāt, phaṇī, dandaśūkaḥ, pannagaḥ, pavanāśanaḥ, gokarṇaḥ, phaṇadharaḥ, pṛdākuḥ, ahiḥ, viṣadharaḥ, sarīsṛpaḥ, cakṣuḥśravā, darvīkaraḥ, bileśayaḥ, bhogī, lelihānaḥ, kañcukī, hariḥ, bhujagaḥ, bhujaṅgamaḥ, cakrī, kuṇḍalī, kākodaraḥ, dīrghapṛṣṭhaḥ, uragaḥ, jihvagaḥa snake or serpent
sarvānubhūtiḥFeminineSingulartripuṭā, trivṛtā, trivṛt, tribhaṇḍī, roca, saralā
sauriḥMasculineSingularśanaiścaraḥsaturn
sauvarcalam2.9.43NeuterSingularakṣam, rucakam
senā2.8.79FeminineSingularsainyam, camūḥ, ‍vāhinī, anīkam, balam, anīkanī, dhvajinī, cakram, ‍varūthinī, pṛtanā
śīghram1.1.65NeuterSingularavilambitam, satvaram, kṣipram, tūrṇam, drutam, laghu, āśu, capalam, aram, tvaritamswiftly
‍śikyaṃ2.10.30FeminineSingularca
siṃhaḥ2.5.1MasculineSingularmṛgadviṭ, puṇḍarīkaḥ, mṛgaripuḥ, kesarī, mṛgendraḥ, citrakāyaḥ, mṛgāśanaḥ, kaṇṭhīravaḥ, haryakṣaḥ, pañcanakhaḥ, mṛgadṛṣṭiḥ, hariḥ, pañcāsyaḥ
śivā2.2.5FeminineSingularjambukaḥ, kroṣṭā, mṛgradhūrtakaḥ, pheravaḥ, vañcalaḥ, gomāyuḥ, pheruḥ, sṛgālaḥ, bhūrimāyaḥ
śivā3.3.220FeminineSingularcaraḥ, abhimaraḥ
śobhāñjanaḥMasculineSingulartīkṣṇagandhakaḥ, akṣīvaḥ, mocakaḥ, śigruḥ
sokapātram1.10.13NeuterSingularsecanama bucket
śṛṅgāṭakamNeuterSingularcatuṣpatham
stanau2.6.78MasculineDualkucau
sthaṇḍilam2.7.20NeuterSingularcatvaram
supralāpaḥ1.6.17MasculineSingularsuvacanamspeaking well
sūraḥ1.3.28-30MasculineSingularsahasrāṃśuḥ, raviḥ, chāyānāthaḥ, jagaccakṣuḥ, pradyotanaḥ, lokabāndhavaḥ, aryamā, dhāmanidhiḥ, divākaraḥ, braghnaḥ, bhāsvān, haridaśvaḥ, arkaḥ, aruṇaḥ, taraṇiḥ, virocanaḥ, tviṣāṃpatiḥ, haṃsaḥ, savitā, tejasāṃrāśiḥ, karmasākṣī, trayītanuḥ, khadyotaḥ, sūryaḥ, bhagaḥ, dvādaśātmā, abjinīpatiḥ, ahaskaraḥ, vibhākaraḥ, saptāśvaḥ, vikartanaḥ, mihiraḥ, dyumaṇiḥ, citrabhānuḥ, grahapatiḥ, bhānuḥ, tapanaḥ, padmākṣaḥ, tamisrahā, lokabandhuḥ, dinamaṇiḥ, inaḥ, ādityaḥ, aṃśumālī, bhāskaraḥ, prabhākaraḥ, vivasvān, uṣṇaraśmiḥ, mārtaṇḍaḥ, pūṣā, mitraḥ, vibhāvasuḥ, aharpatiḥ(53)the sun
śuśrūṣā2.7.37FeminineSingularvarivasyā, paricaryā, upāsanā
svacchandaḥ3.3.200MasculineSingularcaturthaṃyugam
svairiṇī2.6.11FeminineSingular‍pāṃśulā, carṣaṇī, bandhakī, asatī, kulaṭā, itvarī, ‍puṃśca
svarāḥ1.7.1MasculinePluralṣaḍjaḥ, madhyamaḥ, dhaivataḥ, niṣādaḥ, pañcamaḥ, ṛṣabhaḥ, gāndhāraḥa note of the musical scale or gamut
śyāmāFeminineSingularpālindī, suṣeṇikā, kālā, masūravidalā, ardhacandrā, kālameṣikā
tanuḥ3.3.120FeminineSingularutsāhanam, hiṃsā, canam
tilaparṇī1.2.133FeminineSingularrañjanam, raktacandanam, kucandanam, patrāṅgam
tu2.4.5MasculineSingularca, sma, ha, vai, hi
tundam2.6.78NeuterSingularjaṭharam, udaram, picaṇḍaḥ, kukṣiḥ
tundilaḥ2.6.44MasculineSingularbṛhatkukṣiḥ, picaṇḍilaḥ, tundikaḥ, tundī
tvakpatramNeuterSingulartvacam, cocam, varāṅgakam, utkaṭam, bhṛṅgam
tvaṣṭā3.3.41MasculineSingularśailaśṛṅgam, anṛtam, niścalaḥ, ayoghanam, kaitavaḥ, māyā, sīrāṅgam, rāśiḥ, yantraḥ
ucchratāḥ3.1.69MasculineSingularucca, prāṃśuḥ, unnataḥ, udagraḥ, tuṅgaḥ
ulūkaḥ2.5.16MasculineSingularpecakaḥ, divāndhaḥ, kauśikaḥ, ghūkaḥ, divābhītaḥ, vāyasārātiḥ, niśāṭanaḥ
umā1.1.44FeminineSingularkātyāyanī, haimavatī, bhavānī, sarvamaṅgalā, durgā, ambikā, girijā, cāmuṇḍā, gaurī, īśvarī, rudrāṇī, aparṇā, mṛḍānī, āryā, menakātmajā, carmamuṇḍā, kālī, śivā, śarvāṇī, pārvatī, caṇḍikā, dākṣāyaṇī, karmamoṭī, carcikābhavaani
upasparśaḥ2.7.38MasculineSingularācamanam
3.3.257MasculineSingulararthaniścayaḥ, tarkaḥ
vāmanaḥ3.1.70MasculineSingularca, kharvaḥ, hrasvaḥ, nyaṅ
vaṃśaroca2.9.110FeminineSingularśvetamaricam
vanīyakaḥ3.1.48MasculineSingularcakaḥ, arthī, yācānakaḥ, mārgaṇaḥ
vataṃsaḥ3.3.235MasculineSingularcauryādikarma
vegaḥ3.3.25MasculineSingularsṛṣṭiḥ, svabhāvaḥ, nirmokṣaḥ, niścayaḥ, adhyāsaḥ
‍vellitaḥ3.1.86MasculineSingularpreṅkhitaḥ, ādhūtaḥ, calitaḥ, ākampitaḥ, dhutaḥ
velljam2.9.36NeuterSingularkṛṣṇam, ūṣaṇam, dharmapattanam, marīcam, kolakam
vidheyaḥ3.1.23MasculineSingularvinayagrāhī, vacanesthitaḥ, āśravaḥ
vidvān2.7.5MasculineSingulardhīraḥ, prājñaḥ, kaviḥ, kṛtī, vicakṣaṇaḥ, doṣajñaḥ, kovidaḥ, manīṣī, saṃkhyāvān, dhīmān, kṛṣṭiḥ, dūradarśī, san, budhaḥ, jñaḥ, paṇḍitaḥ, sūriḥ, labdhavarṇaḥ, dīrghadarśī, vipaścit, sudhīḥ
vīṇāFeminineSingularvipañca, vallakīa lute
vismayaḥMasculineSingularadbhutam, āścaryam, citramsurprise
viṣṇuḥ1.1.18-21MasculineSingularadhokṣajaḥ, vidhuḥ, yajñapuruṣaḥ, viśvarūpaḥ, vaikuṇṭhaḥ, hṛṣīkeśaḥ, svabhūḥ, govindaḥ, acyutaḥ, janārdanaḥ, cakrapāṇiḥ, madhuripuḥ, devakīnandanaḥ, puruṣottamaḥ, kaṃsārātiḥ, kaiṭabhajit, purāṇapuruṣaḥ, jalaśāyī, muramardanaḥ, kṛṣṇaḥ, dāmodaraḥ, mādhavaḥ, puṇḍarīkākṣaḥ, pītāmbaraḥ, viśvaksenaḥ, indrāvarajaḥ, padmanābhaḥ, trivikramaḥ, śrīpatiḥ, balidhvaṃsī, viśvambharaḥ, śrīvatsalāñchanaḥ, narakāntakaḥ, mukundaḥ, nārāyaṇaḥ, viṣṭaraśravāḥ, keśavaḥ, daityāriḥ, garuḍadhvajaḥ, śārṅgī, upendraḥ, caturbhujaḥ, vāsudevaḥ, śauriḥ, vanamālī(45)vishnu, the god
vitānam2.6.121MasculineSingularulloca
vīvadhaḥ3.3.103MasculineSingularviṣṇuḥ, candramā
vivarṇaḥ2.10.16MasculineSingularjālmaḥ, ‍‍pṛthagjanaḥ, ‍pāmaraḥ, itaraḥ, apasadaḥ, ‍prākṛtaḥ, ‍kṣullakaḥ, nihīnaḥ, ca
vyāḍāyudhamNeuterSingularcakrakārakam, vyāghranakham, karajam
vyāghrapucchaḥ2.2.50MasculineSingularvyaḍambakaḥ, pañcāṅgulaḥ, rucakaḥ, gandharvahastakaḥ, varddhamānaḥ, cañcuḥ, erubūkaḥ, maṇḍaḥ, citrakaḥ, eraṇḍaḥ
vyāhāraḥMasculineSingularvaca, uktiḥ, lapitam, bhāṣitam, vacanamspeech
yāñcā2.7.35FeminineSingularabhiśastiḥ, ca, arthanā
yavakṣāraḥ2.9.109MasculineSingularsauvarcalam, rucakam, ‍kāpotaḥ, ‍sukhavarcakaḥ
yāvat3.3.254MasculineSingularpraśnaḥ, śaṅkā, saṃbhāvanā, garhā, samuccayaḥ
pāñcajanyaḥMasculineSingularcounch of krishna
uccaiḥśravā1.1.46MasculineSingularthe horse of indra
uccairdhuṣṭam1.6.13NeuterSingularghoṣaṇāmaking a loud noise
romāñcaMasculineSingularromaharṣaṇamhorripilation
rocanaḥ2.2.47MasculineSingularkūṭaśālmaliḥ
lakuca2.2.60MasculineSingularlikuca, ḍihuḥ
rucakaḥMasculineSingularmātuluṅgakaḥ
kūrcaśīrṣaḥMasculineSingularśṛṅgaḥ, hrasvāṅgaḥ, jīvakaḥ, madhurakaḥ
cakaḥMasculineSingular
krauñca2.5.24MasculineSingularkruṅ
sucaritrā2.6.6FeminineSingular‍pativratā, satī, sādhvī
sphica2.6.76FeminineDualkaṭiprothaḥ
pañcaśākhaḥ2.6.82MasculineSingularpāṇiḥ, śayaḥ
kūrcam2.6.93MasculineSingular
locanam2.6.94NeuterSingulardṛṣṭiḥ, netram, īkṣaṇam, cakṣuḥ, akṣiḥ, dṛk, nayanam
haricandanam1.2.132MasculineSingular
raca1.2.138FeminineSingularparisyandaḥ
brahmavarcasam2.7.42NeuterSingularvṛttādhyayanardhiḥ
caṃyamaḥ2.7.46MasculineSingularmuniḥ
upāyacatuṣṭayam2.8.19NeuterSingular
pañca dhārāḥ2.8.49FemininePlural
paricaraḥ2.8.63MasculineSingularparidhisthaḥ
anucaraḥ2.8.73MasculineSingularabhisaraḥ, anuplavaḥ, ‍sahāyaḥ
sthānapañcakam2.8.86NeuterSingular
nārāca2.8.87MasculineSingularprakṣveḍanaḥ
pracakram2.8.97NeuterSingularcalitam
yāñcayāptaḥ2.9.4NeuterSingular
sauvarcalam2.9.43NeuterSingularakṣam, rucakam
piccaṭam2.9.106NeuterSingularvahniśikham, ‍mahārajanam, ku‍sumbham
sauvarcalam2.9.110NeuterSingulartvakkṣīrī
vaṃśaroca2.9.110FeminineSingularśvetamaricam
vraścanaḥ2.10.33FeminineSingularpatraparaśuḥ
sahāñcatti3.1.33MasculineSingular
ca3.1.33MasculineSingular
uccāvacam3.1.81MasculineSingularekabhedam
sākalyavacanam3.2.2NeuterSingularparāyaṇam
āsaṅgavacanam3.2.2NeuterSingularturāyaṇam
paricayaḥ2.4.23MasculineSingularsaṃstavaḥ
pecakaḥ3.3.6MasculineSingularekadeśaḥ, pratikūlaḥ
ca3.3.33MasculineSingularparidhānam, calam, jalaprāntaḥ
prapañca3.3.33MasculineSingularvipraḥ, aṇḍajaḥ, dantaḥ
virocanaḥ3.3.115MasculineSingularmūrtaḥ, nirantaraḥ, meghaḥ, mūrtiguṇaḥ
ātañcanam3.3.122NeuterSingularkrīḍādiḥ
sthūloccayaḥ3.3.156MasculineSingularśvaśuraḥ
varca3.3.239NeuterSingularkṛcchrādikarma
picaṇḍaḥ3.5.18MasculineSingular
cocam3.5.30NeuterSingular
ardharcam3.5.32NeuterSingular
Monier-Williams Search
Results for ca
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
cathe 20th letter of the alphabet, 1st of the 2nd (or palatal) class of consonants, having the sound of ch in church. View this entry on the original dictionary page scan.
caind. and, both, also, moreover, as well as (= , Latin que,placed like these particles as an enclitic after the word which it connects with what precedes;when used with a personal pronoun this must appear in its fuller accented form(exempli gratia, 'for example' t/ava ca m/ama ca-[not te ca me ca-],"both of thee and me") , when used after verbs the first of them is accented ;it connects whole sentences as well as parts of sentences;in the double ca-occurs more frequently than the single(exempli gratia, 'for example' ah/aṃ ca tv/aṃ ca-,"I and thou", );the double ca-may also be used somewhat redundantly in class. Sanskrit(exempli gratia, 'for example' kva hariṇakānāṃ jīvitaṃ cātilolaṃ kva ca vajra-sārāḥ śarās te-,"where is the frail existence, of fawns and where are thy adamantine arrows?");in later literature, however, the first ca-is more usually omitted(exempli gratia, 'for example' ahaṃ tvaṃ ca-),and when more than two things are enumerated only one ca-is often found(exempli gratia, 'for example' tejasā yaśasā lakṣmyā sthityā ca parayā-,"in glory, in fame, in beauty, and in high position");elsewhere, when more than two things are enumerated, ca-is placed after some and omitted after others(exempli gratia, 'for example' ṛṇa-dātā ca vaidyaś ca śrotriyo nadī-,"the payer of a debt and a physician [and] a Brahman [and] a river");in Vedic or Veda and even in class. Sanskrit[ ] , when the double ca-would generally be used, the second may occasionally be omitted(exempli gratia, 'for example' indraś ca soma-,"both indra- [and thou] soma-"; durbhedyaś cāśusaṃdheyaḥ-,"both difficult to be divided [and] quickly united");with lexicographers ca-may imply a reference to certain other words which are not expressed(exempli gratia, 'for example' kamaṇḍalau ca karakaḥ-,"the word karaka-has the meaning "pitcher"and other meanings");sometimes ca-is equals eva-,even, indeed, certainly, just(exempli gratia, 'for example' su-cintitaṃ cauṣadhaṃ na nāma-mātreṇa karoty arogam-,"even a well-devised remedy does not cure a disease by its mere name"; yāvanta eva te tāvāṃśca saḥ-,"as great as they [were] just so great was he");occasionally ca-is disjunctive,"but","on the contrary","on the other hand","yet","nevertheless"(varam ādyau na cāntimaḥ-,"better the two first but not the last"; śāntam idam āśrama-padaṃ sphurati ca bāhuḥ-,"this hermitage is tranquil yet my arm throbs"); ca-ca-,though-yet ; ca-na ca-,though - yet not ; ca-- na tu-(varia lectio nanu-) idem or 'm. the letter or sound ca-.', ; na ca-- ca-,though not - yet ; ca-may be used for -,"either","or"(exempli gratia, 'for example' iha cāmutra vā-,"either here or hereafter"; strī vā pumān vā yac cānyat sattvam-,"either a woman or a man or any other being") , and when a negative particle is joined with ca-the two may then be translated by"neither","nor";occasionally one ca-or one na-is omitted(exempli gratia, 'for example' na ca paribhoktuṃ naiva śaknomi hātum-,"I am able neither to enjoy nor to abandon"; na pūrvāhṇe nā ca parāhṇe-,"neither in the forenoon nor in the afternoon"); ca-ca-may express immediate connection between two acts or their simultaneous occurrence(exempli gratia, 'for example' mama ca muktaṃ tamasā mano manasijena dhanuṣi śaraś ca niveśitaḥ-,"no sooner is my mind freed from darkness than a shaft is fixed on his bow by the heart-born god", ); ca-is sometimes equals ced-,"if"(confer, compare ;the verb is accented) ; ca-may be used as an expletive(exempli gratia, 'for example' anyaiś ca kratubhiś ca-,"and with other sacrifices"); ca-is often joined to an adverb like eva-, api-, tathā-, tathaiva-,etc., either with or without a negative particle(exempli gratia, 'for example' vairiṇaṃ nopaseveta sahāyaṃ caiva vairiṇaḥ-,"one ought not to serve either an enemy or the ally of an enemy");(See eva-, api-,etc.) For the meaning of ca-after an interrogativeSee 2. k/a-,2. kath/ā-, k/im-, kv/a-); ([ confer, compare , Latin que,pe(innempeetc.); Gothic uh; Zend ca; Old Persian ca1.])
camfn. pure View this entry on the original dictionary page scan.
camfn. moving to and fro View this entry on the original dictionary page scan.
camfn. mischievous View this entry on the original dictionary page scan.
camfn. seedless View this entry on the original dictionary page scan.
cam. a thief. View this entry on the original dictionary page scan.
cam. the moon View this entry on the original dictionary page scan.
cam. a tortoise View this entry on the original dictionary page scan.
cam. śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
cacaramfn. ( car-?) movable (?) View this entry on the original dictionary page scan.
caccapuṭam. (in music) a kind of measure (see cāca-p-.) View this entry on the original dictionary page scan.
caccaf. idem or 'm. idem or 'm. (in music) a kind of measure (see cāca-p-.)' (varia lectio cañc-).' View this entry on the original dictionary page scan.
caccatpuṭam. idem or 'm. (in music) a kind of measure (see cāca-p-.)' (varia lectio cañc-). View this entry on the original dictionary page scan.
caceṇḍāf. Name of a creeper View this entry on the original dictionary page scan.
cad cl.1. dati-, date- to ask or beg (see cat-) View this entry on the original dictionary page scan.
cadiram. (equals cand-) the moon View this entry on the original dictionary page scan.
cadiram. camphor View this entry on the original dictionary page scan.
cadiram. an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
cadiram. a snake View this entry on the original dictionary page scan.
cagh cl.5. ghnoti-, to smite or slay, kill View this entry on the original dictionary page scan.
cah cl.1.10. hati-, hayati- (Aorist acahīt- ), to cheat View this entry on the original dictionary page scan.
caidikamf(ā-, ī-). gaRa kāśy-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
caidyam. patronymic fr. cedi- (plural) View this entry on the original dictionary page scan.
caidyam. a prince of the cedi-s (especially śiśu-pāla- ) View this entry on the original dictionary page scan.
caidyam. (plural) the cedi- people View this entry on the original dictionary page scan.
caidyāf. a princess of the cedi-s View this entry on the original dictionary page scan.
caikayatamf(tyā-). patronymic gaRa krauḍy-ādi- (; caitay-[ ] Scholiast or Commentator) View this entry on the original dictionary page scan.
caikīrṣatamfn. equals cikīrṣat- (p.1. kṛ-, Intensive) gaRa prajñādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
caikīrṣitamfn. (fr. cik-) for ṣata- View this entry on the original dictionary page scan.
caikitamfn. fr. tya- gaRa kaṇvādi- m. patr. (; vaikṛti- ) View this entry on the original dictionary page scan.
caikitānam. patronymic fr. cik- View this entry on the original dictionary page scan.
caikitāneyam. patronymic fr. (na- ), c/ekitāna- View this entry on the original dictionary page scan.
caikitāyanam. patronymic of dālbhya- (fr. cik- Scholiast or Commentator;or: fr. cikita-)
caikitsitamfn. fr. tsitya- gaRa kaṇvādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
caikitsityam. patronymic fr. cikitsita- gaRa gargādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
caikityam. patronymic fr. cikita- gaRa gargādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
cailamfn. made of cloth (cela-) View this entry on the original dictionary page scan.
cailamfn. bred in clothes (as insects; m. equals celāśaka-) View this entry on the original dictionary page scan.
cailam. Name of a man (see c/elaka-) View this entry on the original dictionary page scan.
cailam. plural Name of a family (varia lectio, cela-, laka-) View this entry on the original dictionary page scan.
cailan. equals cela-, clothes, garment (in fine compositi or 'at the end of a compound') (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-)., ) View this entry on the original dictionary page scan.
cailan. a piece of cloth View this entry on the original dictionary page scan.
cailadhāvam. cela-nirṇejaka- View this entry on the original dictionary page scan.
cailakam. "clothed with a cela- (?)" , a mendicant (see celuka-.) View this entry on the original dictionary page scan.
cailakim. patronymic fr. c/elaka- Name of jīvala- View this entry on the original dictionary page scan.
cailāśakam. a kind of goblin feeding on moths View this entry on the original dictionary page scan.
caileyamfn. made of cloth View this entry on the original dictionary page scan.
cailikaa piece of cloth (varia lectio) View this entry on the original dictionary page scan.
caintitam. metron. fr. cintitā- View this entry on the original dictionary page scan.
caitakim. plural (fr. cetaka-) Name of a family View this entry on the original dictionary page scan.
caitanyan. (fr. c/etana-) consciousness View this entry on the original dictionary page scan.
caitanyan. intelligence, sensation, soul, spirit etc. View this entry on the original dictionary page scan.
caitanyan. the Universal Soul or Spirit View this entry on the original dictionary page scan.
caitanyam. Name of a reformer of the vaiṣṇava- faith (born about 1485 A.D. ). View this entry on the original dictionary page scan.
caitanyabhairavīf. a form of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
caitanyacandrodayam. "moon-rise of the reformer caitanya-", Name of a drama. View this entry on the original dictionary page scan.
caitanyacaraṇāmritan. "nectar of caitanya-'s life", Name of work by kṛṣṇa-dāsa- (abridgement of the caitanya-caritra- ) View this entry on the original dictionary page scan.
caitanyacaritāmṛtan. equals raṇām-. View this entry on the original dictionary page scan.
caitanyacaritram. Name of work (See before) . View this entry on the original dictionary page scan.
caitanyadevam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
caitanyamaṅgalan. Name of work = View this entry on the original dictionary page scan.
caitanyāmṛtan. Name of a grammar. View this entry on the original dictionary page scan.
caitanyayuktamfn. endowed with consciousness (in fine compositi or 'at the end of a compound') View this entry on the original dictionary page scan.
caitasikamfn. relating to the mind (cetas-,as duties) View this entry on the original dictionary page scan.
caiṭayatam. patronymic View this entry on the original dictionary page scan.
caitayata(fr. cetayat-) See caikay-. View this entry on the original dictionary page scan.
caiṭayatavidhamfn. inhabited by the caiṭayata-s gaRa bhauriky-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
caiṭayatāyanim. patronymic fr. ta- gaRa tikādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
caiṭayatyāf. of ta- gaRa krauḍy-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
caitikam. plural (fr. 2. caitya-? see caitya-saila-) Name of a Buddhist school. View this entry on the original dictionary page scan.
caitram. Name of the 2nd spring month (its full moon standing in the constellation citrā- see ) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
caitram. the 6th year in the cycle of Jupiter View this entry on the original dictionary page scan.
caitram. a or Jain religious mendicant View this entry on the original dictionary page scan.
caitram. a common N. for any man (like deva-datta-), on (not in ) View this entry on the original dictionary page scan.
caitram. "son of citrā-", Name of a son of budha- and grand father of su-ratha- View this entry on the original dictionary page scan.
caitram. equals caitriyāyaṇ/a- on View this entry on the original dictionary page scan.
caitram. Name of two ṛṣi-s View this entry on the original dictionary page scan.
caitram. one of the seven ranges of mountains (dividing the continent into varṣa-s) View this entry on the original dictionary page scan.
caitran. equals caitya-, a sepulchre View this entry on the original dictionary page scan.
caitran. a sanctuary View this entry on the original dictionary page scan.
caitramfn. for citra- (B) or jaitra- (Scholiast or Commentator) View this entry on the original dictionary page scan.
caitrabhānavamfn. belonging to agni- (citrabhānu-) View this entry on the original dictionary page scan.
caitragam. plural Name of a family
caitrakam. equals trika- View this entry on the original dictionary page scan.
caitrakam. plural Name of a warrior tribe View this entry on the original dictionary page scan.
caitrakuṭīf. Name (also title or epithet) of a work on kṛt- suffixes (attributed to vara-ruci-) View this entry on the original dictionary page scan.
caitrakūṭīf. (fr. citra-kūṭa-) Name of a commentator or commentary on a grammatical work. View this entry on the original dictionary page scan.
caitrarathamfn. treating of the gandharva- citra-- ratha- View this entry on the original dictionary page scan.
caitraratham. patronymic fr. citra-- ratha-, View this entry on the original dictionary page scan.
caitraratham. (Name of śaśa-bindu-) View this entry on the original dictionary page scan.
caitraratham. of a dvyaha- ceremony View this entry on the original dictionary page scan.
caitrarathan. (with or without vana-) the grove of kubera- cultivated by the gandharva- citra-- ratha- View this entry on the original dictionary page scan.
caitrarathīf. patronymic of a daughter of śaśa-bindu- View this entry on the original dictionary page scan.
caitrarathim. patronymic fr. citra-- ratha- View this entry on the original dictionary page scan.
caitrarathim. (śaśa-bindu-) View this entry on the original dictionary page scan.
caitrarathyan. equals tha-, kubera-'s grove View this entry on the original dictionary page scan.
caitrasakham. "friend of month caitra-", the god of love View this entry on the original dictionary page scan.
caitrasaṃkrātif. Name (also title or epithet) of a festival usually celebrated early in April (in Bengal). View this entry on the original dictionary page scan.
caitrasenim. patronymic fr. citra-sena-, View this entry on the original dictionary page scan.
caitravāhanīf. patronymic of citrāṅgadā- (fr. citravāhana-) View this entry on the original dictionary page scan.
caitrāvalīf. the day of full moon in month caitra- View this entry on the original dictionary page scan.
caitravatīfor vetr-. View this entry on the original dictionary page scan.
caitrāyaṇam. (gaRa naḍādi-) patronymic fr. citra- View this entry on the original dictionary page scan.
caitrāyaṇam. see jait- View this entry on the original dictionary page scan.
caitrāyaṇam. Name of a place gaRa pakṣādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
caitreyamfn. coming from a speckled cow (citr/ā-) View this entry on the original dictionary page scan.
caitreyam. metron. fr. citrā- View this entry on the original dictionary page scan.
caitrīf. (with or without paurṇamāsī-) the day of full moon in month caitra-, sacrifice offered on that day View this entry on the original dictionary page scan.
caitri varia lectio for trin- View this entry on the original dictionary page scan.
caitrīf. See tra-. View this entry on the original dictionary page scan.
caitrikam. the month caitra- View this entry on the original dictionary page scan.
caitrinm. idem or 'm. the month caitra- ' View this entry on the original dictionary page scan.
caitrīpakṣam. the dark half in caitra- View this entry on the original dictionary page scan.
caitriyāyaṇam. (for tryāy-See caitra-) patronymic of yajña-sena- , View this entry on the original dictionary page scan.
caittamfn. belonging to thought (citt/a-), imagined View this entry on the original dictionary page scan.
caittamfn. mental, Scholiast or Commentator View this entry on the original dictionary page scan.
caittikamfn. belonging to thought View this entry on the original dictionary page scan.
caityam. (fr. 5. cit-or 2. citi-) the individual soul View this entry on the original dictionary page scan.
caityamfn. relating to a funeral pile or mound (citā-) View this entry on the original dictionary page scan.
caityam. n. a funeral monument or stūpa- (q.v) or pyramidal column containing the ashes of deceased persons, sacred tree (especially a religious fig-tree) growing on a mound, hall or temple or place of worship (especially with and and generally containing a monument), a sanctuary near a village etc. View this entry on the original dictionary page scan.
caityam. a Jain or image View this entry on the original dictionary page scan.
caityam. equals tyaka-, . View this entry on the original dictionary page scan.
caityadrum. a religious fig-tree View this entry on the original dictionary page scan.
caityadrum. a large tree in a village View this entry on the original dictionary page scan.
caityadrumam. equals -taru- View this entry on the original dictionary page scan.
caityakam. one of the 5 mountains surrounding the town giri-vraja-, . View this entry on the original dictionary page scan.
caityamukham. "having an opening like that of a sanctuary ", a hermit's water-pot View this entry on the original dictionary page scan.
caityapālam. the guardian of a a caitya- View this entry on the original dictionary page scan.
caityaśailam. plural Name of a Buddhist school View this entry on the original dictionary page scan.
caityaśailam. see caitika-. View this entry on the original dictionary page scan.
caityasthānan. a place made sacred by a monument or a sanctuary View this entry on the original dictionary page scan.
caityatarum. a tree (especially religious fig-tree) standing on a sacred spot View this entry on the original dictionary page scan.
caityavṛkṣam. equals -taru- View this entry on the original dictionary page scan.
caityavṛkṣam. a religious fig-tree View this entry on the original dictionary page scan.
caityayajñam. a sacrificial ceremony performed at a monument View this entry on the original dictionary page scan.
cak cl.1 P. A1. kati-, kate-, to be satiated or contented or satisfied ; to repel, resist ; to shine, (see kan-and kam-.) View this entry on the original dictionary page scan.
cakam. ( kan-?) Name of a nāga- priest (varia lectio cakka-) (see kuṭī--.) View this entry on the original dictionary page scan.
cakadrasee viś-- c-, parasmE-pada 991. View this entry on the original dictionary page scan.
cakana gaRa cūrṇādi- (vv.ll. cakkana-and cakvana-). View this entry on the original dictionary page scan.
cakāram. the letter or sound ca-. View this entry on the original dictionary page scan.
cakāram. the particle ca- View this entry on the original dictionary page scan.
cakās (see kāś-) cl.2 P. cakāsti- (3 plural sati- ; parasmE-pada sat- ; imperfect tense acakāt-,2. sg. kās-or kāt- ; imperative cakāddhi-, [ ]; kādhi- [on ]; perfect tense kāsāṃ cakāra-[ ] ; cl.1 A1.?3. dual number cakāśete- ), to shine, be bright: Causal cakāsayati- (Aorist acacakāsat-or acīc- ), to cause to shine, make bright View this entry on the original dictionary page scan.
cakāsmfn. shining View this entry on the original dictionary page scan.
cakāsitamfn. illuminated, splendid View this entry on the original dictionary page scan.
cakaṭyodanan. bad rice View this entry on the original dictionary page scan.
cakhvasmfn. (perfect tense P. parasmE-pada khan-?[ cakṣ- ], see kh/a-) displaying (?) View this entry on the original dictionary page scan.
cakitamfn. trembling, timid, frightened etc. (a-- negative"not staggering", as the gait ) View this entry on the original dictionary page scan.
cakitan. trembling, timidity, alarm etc. View this entry on the original dictionary page scan.
cakitāf. a metre of 4 x 16 syllables (see uc--, pra--.) View this entry on the original dictionary page scan.
cakitaSee cak-. View this entry on the original dictionary page scan.
cakitacakitamfn. greatly alarmed View this entry on the original dictionary page scan.
cakitacakitamind. with great alarm View this entry on the original dictionary page scan.
cakitagatimfn. walking timidly or hurriedly, View this entry on the original dictionary page scan.
cakitahṛdayamfn. faint-hearted View this entry on the original dictionary page scan.
cakitamind. tremblingly, with great alarm View this entry on the original dictionary page scan.
cakk cl.10 P. kkayati-, to suffer ; to give or inflict pain (?) View this entry on the original dictionary page scan.
cakka varia lectio for caka-. View this entry on the original dictionary page scan.
cakkalamfn. (for cakrala-) round, circular (?) View this entry on the original dictionary page scan.
cakkalakan. a series of 4 śloka-s (= caturbhiḥ kulaka-) (see cakra-bandha-.) View this entry on the original dictionary page scan.
cakkana varia lectio for cakana-. View this entry on the original dictionary page scan.
caknasam. ( knas-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakoram. ( cak- ) the Greek partridge (Perdix rufa;fabled to subsist on moonbeams[ ; see ] , hence"an eye drinking the nectar of a moon-like face"is poetically called c- ;the eyes of the cakora- are said to turn red when they look on poisoned food on ) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
cakoram. (plural) Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
cakoram. (sg.) of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
cakoram. of a town (?) View this entry on the original dictionary page scan.
cakoradṛśmfn. having (eyes like those of the cakora- bird id est having) beautiful eyes View this entry on the original dictionary page scan.
cakorakam. in fine compositi or 'at the end of a compound' equals ra- (Perdix rufa) . View this entry on the original dictionary page scan.
cakoranetramf(ā-)n. idem or 'mfn. having (eyes like those of the cakora- bird id est having) beautiful eyes '
cakoravratan. "habit of a cakora- bird", enjoying the nectar of a moon-like face View this entry on the original dictionary page scan.
cakorāyaNom. A1. to act like the cakora- bird View this entry on the original dictionary page scan.
cakorīf. a female cakora- bird View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. (Ved. rarely m.; gaRa ardharcādi-;fr. car-?;1. kṛ- ) the wheel (of a carriage, of the Sun's chariot[ ],of Time [ ]; kr/aṃ-car-,to drive in a carriage ) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. a potter's wheel (see -bhrama-etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. a discus or sharp circular missile weapon (especially that of viṣṇu-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. an oil-mill View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. a circle etc. (kalāpa--,"the circle of a peacock's tail") View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. an astronomical circle (exempli gratia, 'for example' rāśi--,the zodiac) View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. a mystical circle or diagram, View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. equals -bandha- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. a cycle, cycle of years or of seasons View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. "a form of military array (in a circle)" See -vyūha- View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. circular flight (of a bird) View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. a particular constellation in the form of a hexagon View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. a circle or depression of the body (for mystical or chiromantic purposes; 6 in number, one above the other, viz. 1. mūlādhāra-,the parts about the pubis;2. svādhiṣṭhāna-,the umbilical region;3. maṇi-pūra-,the pit of the stomach or epigastrium;4. anāhata-,the root of the nose;5. viśuddha-,the hollow between the frontal sinuses;6. ājñākhya-,the fontanelle or union of the coronal and sagittal sutures;various faculties and divinities are supposed to be present in these hollows) View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. Name of a metre (equals -pāta-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. a circle or a similar instrument (used in astronomy) View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. (also m. ) a troop, multitude (krāvalī-, q.v) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. the whole number of (in compound) View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. a troop of soldiers, army, host (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-)., ) View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. a number of villages, province, district View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. (figuratively) range, department View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. the wheel of a monarch's chariot rolling over his dominions, sovereignty, realm View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. (plural) the winding of a river View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. a whirlpool View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. a crooked or fraudulent device (see cakrikā-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. the convolutions or spiral marks of the śāla-grāma- or ammonite View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. Name of a medicinal plant or drug View this entry on the original dictionary page scan.
cakran. of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
cakram. the ruddy goose or Brahmany duck (Anas Casarca, called after its cries; see -vāk/a-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakram. (plural) Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
cakram. (gaRa aśvādi-) Name of a man, , 1 Scholiast or Commentator View this entry on the original dictionary page scan.
cakram. of another man View this entry on the original dictionary page scan.
cakram. of a nāga- View this entry on the original dictionary page scan.
cakram. of one of skanda-'s attendants View this entry on the original dictionary page scan.
cakram. of a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāf. a kind of Cyperus or another plant View this entry on the original dictionary page scan.
cakram. (dual number kriyau-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakram. ([ confer, compare a--, aṣṭ/ā--, uccā--, /eka--, kāla--, --, daṇḍa--, dik--, dharma--, mahā--, mātṛ--, r/odha--, viṣṇu--, sa--, sapt/a--, hiraṇya--; tri--and sucakr/a-; confer, compare also, , Latin circus; Anglo-Saxon hveohl,Engl.wheel.]) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrabālāf. Hibiscus cannabinus View this entry on the original dictionary page scan.
cakrabandham. a stanza artificially arranged in a diagram, View this entry on the original dictionary page scan.
cakrabandham. all that holds a wheel, togrther, ibidem or 'in the same place or book or text' as the preceding View this entry on the original dictionary page scan.
cakrabandhamind. so as to fasten or bind in a particular way View this entry on the original dictionary page scan.
cakrabandhanāf. a kind of jasmine View this entry on the original dictionary page scan.
cakrabāndhavam. "friend of cakra-(-va1ka)birds (supposed to couple only in day-time)", the sun View this entry on the original dictionary page scan.
cakrabhaṅgam. break of a wheel View this entry on the original dictionary page scan.
cakrabhānum. Name of a Brahman View this entry on the original dictionary page scan.
cakrabhedinīf. "dividing the cakra-(-va1ka) couples (see -bāndhava-) ", night View this entry on the original dictionary page scan.
cakrabhramamfn. turning like a wheel View this entry on the original dictionary page scan.
cakrabhramam. equals mi- (varia lectio) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrabhramaṇam. Name of a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
cakrabhramif. rotation of a wheel View this entry on the original dictionary page scan.
cakrabhrāntif. rotation of the wheels (of a chariot) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrabhṛtm. "discus-bearer", viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
cakracaram. plural "going in a circle", Name of a class of superhuman beings, View this entry on the original dictionary page scan.
cakracaram. "a juggler" (see cakrāṭa-) or"a potter" (Scholiast or Commentator) View this entry on the original dictionary page scan.
cakracaram. "circle-goer", one who goes by turns (to the houses of Brahmans, kṣatriya-s and vaiśya-s, scilicet for alms), (Scholiast or Commentator) View this entry on the original dictionary page scan.
cakracārinmfn. flying in a circle (a bird)
cakracūḍāmaṇim. "round jewel (in a coronet)", a honorific Name of View this entry on the original dictionary page scan.
cakracūḍāmaṇim. Name of the elder brother of the astronomer bala-bhadra- (17th century) View this entry on the original dictionary page scan.
cakracūḍāmaṇim. Name of a treatise. View this entry on the original dictionary page scan.
cakradaṃṣṭram. "having curved tusks", a hog (varia lectio vakr-). View this entry on the original dictionary page scan.
cakradantīf. Name of a plant View this entry on the original dictionary page scan.
cakradantībījam. "having seeds resembling those of the plant cakra-danti-", Name of a plant View this entry on the original dictionary page scan.
cakradattam. (equals -pāṇi-datta-), Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
cakradattanāmakagrantham. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
cakradevam. "having the wheel (of a war-chariot) for his deity", Name of a warrior View this entry on the original dictionary page scan.
cakradhanusm. Name of a ṛṣi-, View this entry on the original dictionary page scan.
cakradharamfn. or m. bearing a wheel, wheel-bearer (once -dhāra-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakradharamfn. equals -bhṛt- View this entry on the original dictionary page scan.
cakradharamfn. driving in a carriage (?,"a snake"or"a governor"Scholiast or Commentator; see ) View this entry on the original dictionary page scan.
cakradharam. a sovereign, emperor, iii, xii View this entry on the original dictionary page scan.
cakradharam. governor of a province View this entry on the original dictionary page scan.
cakradharam. equals caraka- View this entry on the original dictionary page scan.
cakradharam. a snake View this entry on the original dictionary page scan.
cakradharam. a village tumbler (see cakrāṭa-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakradharam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
cakradharam. of other men etc. View this entry on the original dictionary page scan.
cakradharam. of a locality View this entry on the original dictionary page scan.
cakradhārafor -dhara- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
cakradhārāf. the periphery of a wheel View this entry on the original dictionary page scan.
cakradhāraṇan. an axle, View this entry on the original dictionary page scan.
cakradharmanm. Name of a vidyā-dhara- prince View this entry on the original dictionary page scan.
cakrādhivāsinm. "abode for cakra-(-va1ka) birds", the orange-tree View this entry on the original dictionary page scan.
cakradīpikāf. "diagram-illuminator", Name of a work View this entry on the original dictionary page scan.
cakradṛśmfn. "circular-eyed", Name of an asura- View this entry on the original dictionary page scan.
cakradundubhyamfn. relating to a wheel and to a drum View this entry on the original dictionary page scan.
cakradvāram. Name of a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
cakragajam. Cassia Tora View this entry on the original dictionary page scan.
cakragaṇḍum. a round pillow View this entry on the original dictionary page scan.
cakragatif. rotation, revolution View this entry on the original dictionary page scan.
cakragoptṛm. dual number "wheel-protectors"two men whose business is to preserve the wheels of a carriage from damage (see -rakṣa-.) View this entry on the original dictionary page scan.
cakragrahaṇīf. "army-keeper", a rampart (Scholiast or Commentator) . View this entry on the original dictionary page scan.
cakraguccham. "having circular clusters", Jonesia aśoka- View this entry on the original dictionary page scan.
cakragulmam. "having a circular excretion", a camel View this entry on the original dictionary page scan.
cakrahastam. (equals -pāṇi-) idem or 'm. (see -bhṛt-) viṣṇu-.' View this entry on the original dictionary page scan.
cakrahradam. Name of a lake View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāhvam. equals hvaya- () View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāhvam. equals kra-gaja- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāhvāf. See krāṅkā-. View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāhvayam. equals kra-hvaya- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrajātif. equals -bandha-. View this entry on the original dictionary page scan.
cakrajīvakam. "living by his wheel", a potter View this entry on the original dictionary page scan.
cakrajīvinm. idem or 'm. "living by his wheel", a potter ' View this entry on the original dictionary page scan.
cakrakamfn. resembling a wheel or circle, circular View this entry on the original dictionary page scan.
cakrakam. a kind of serpent (see cakra-maṇḍalin-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrakam. Dolichos biflorus View this entry on the original dictionary page scan.
cakrakam. Name of a ṛṣi- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrakan. a particular way of fighting (varia lectio citraka-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrakan. arguing in a circle View this entry on the original dictionary page scan.
cakrakāf. a kind of plant having great curative properties (white Abrus ) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrakan. a crooked or fraudulent device, . View this entry on the original dictionary page scan.
cakrakam. (also) the ring on an umbrella, View this entry on the original dictionary page scan.
cakrākāramf(ā-)n. disc-shaped (the earth) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrakārakan. the perfume unguis odoratus View this entry on the original dictionary page scan.
cakrakāśrayam. arguing in a circle View this entry on the original dictionary page scan.
cakrākī varia lectio for krāṅkī-. View this entry on the original dictionary page scan.
cakrākṛtimfn. equals kāra- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrakulyāf. a kind of fern (citra-parṇī-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakralamfn. (see cakkala-) crisp, curled (barbara-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakralāf. a kind of Cyperus View this entry on the original dictionary page scan.
cakralakṣaṇāf. Cocculus cordifolius View this entry on the original dictionary page scan.
cakralakṣaṇikāf. idem or 'f. Cocculus cordifolius ' View this entry on the original dictionary page scan.
cakralatāmrafor -talāmra- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrālum. equals kratalāmra- View this entry on the original dictionary page scan.
cakramandam. Name of a nāga- View this entry on the original dictionary page scan.
cakramaṇḍalinm. the Boa constrictor View this entry on the original dictionary page scan.
cakramardam. equals -gaja- View this entry on the original dictionary page scan.
cakramardakam. idem or 'm. equals -gaja- ' View this entry on the original dictionary page scan.
cakramardikāf. Name of a wife of līlāditya- View this entry on the original dictionary page scan.
cakramāsajamfn. stopping the wheels (of a chariot) View this entry on the original dictionary page scan.
cakramaṭham. Name of a college (built in a circular form by cakra-varman-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakramauli"having a circular diadem", Name of a rākṣasa-
cakramaulinmfn. having the wheels turned upwards View this entry on the original dictionary page scan.
cakramedinīfor -bhedinī- View this entry on the original dictionary page scan.
cakramelakaName of a locality in Kashmir View this entry on the original dictionary page scan.
cakramīmāṃsāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
cakramukham. equals -daṃṣṭra- View this entry on the original dictionary page scan.
cakramusalamfn. (a battle) carried on with the discus and club (see 5648) . View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṇa perfect tense A1. parasmE-pada 1. kṛ- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
cakranābhif. the nave of a wheel View this entry on the original dictionary page scan.
cakraṇadīf. equals -nadī- gaRa girinady-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
cakranadīf. (gaRa girinady-ādi-) Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
cakranakham. equals -kāraka- View this entry on the original dictionary page scan.
cakranāmanm. equals -hvaya- View this entry on the original dictionary page scan.
cakranāmanm. a pyritic ore of iron (mākṣika-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakranārāyaṇīsaṃhitāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
cakranāyakam. the leader of a troop View this entry on the original dictionary page scan.
cakranāyakam. equals -kāraka- View this entry on the original dictionary page scan.
cakranemif. "wheel-felly", Name of one of the mothers attending on skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṅgam. "curved-neck", a gander View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṅgam. the cakra-(-va1ka) bird View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṅgam. "wheel-limbed (see kra-pāda-) ", a carriage View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṅgan. "disc-shaped", a parasol
cakrāṅgāf. equals ṅkā-, Cocculus tomentosus View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṅgan. Helleborus niger View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṅgan. Cocculus tomentosus View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṅgan. Rubia munjista View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṅgan. Enhydra Heloncha View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṅgan. the plant karkaṭa-śṛṅgī- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṅganāf. the female of the cakra-(-va1ka) bird View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṅgīf. equals ṅkī-, a goose View this entry on the original dictionary page scan.
cakraṇitambam. equals cakr/a-nitamba- View this entry on the original dictionary page scan.
cakranitambam. equals cakr/a-ṇitamba- gaRa girinady-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṅkāf. Cocculus tomentosus (varia lectio krāhvā-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṅkāf. Cyperus pertenuis View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṅkīf. equals ṅgī-, a goose View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṅkitāf. a kind of plant View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṅkitapādamfn. having the feet marked with a wheel, . View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṅkitapāṇipādatalatāf. having the palms of hands and feet marked with a wheel (one of the 32 signs of perfection), View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapādam. "wheel-footed", a carriage View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapādam. "circular-footed", an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapadmāṭam. equals -gaja- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapakṣam. a goose, View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapālam. the superintendent of a province View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapālam. one who carries a discus View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapālam. a circle View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapālam. the horizon View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapālam. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapālitam. Name of a man. View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapāṇim. "discus-handed", viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapāṇim. (ṇin-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapāṇim. Name of a medical author View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapāṇidattam. idem or 'm. Name of a medical author' View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapāṇinfor ṇi- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
cakraparivyādham. Cathartocarpus fistula View this entry on the original dictionary page scan.
cakraparṇīf. equals -kulyā- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapātam. a metre of 4 x 14 syllables. View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapatham. a road for wheels, carriage-road, View this entry on the original dictionary page scan.
cakraphalan. a missile weapon (kind of discus) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapuran. Name of a town (built by cakra-mardikā- ) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrapuṣkariṇīf. Name of a sacred tank at Benares View this entry on the original dictionary page scan.
cakraradam. equals -daṃṣṭra- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrarājam. Name of a mystical diagram View this entry on the original dictionary page scan.
cakrarakṣam. dual number equals -goptṛ- View this entry on the original dictionary page scan.
cakraratnan. an excellent wheel or disk (one of the 7 treasures of a king), View this entry on the original dictionary page scan.
cakrārdhacakravālaa semicircle View this entry on the original dictionary page scan.
cakrasāhvayam. the cakra-(-va1ka) bird View this entry on the original dictionary page scan.
cakrasakthamfn. bow-legged View this entry on the original dictionary page scan.
cakrasaṃjñan. tin View this entry on the original dictionary page scan.
cakrasaṃvaram. Name of a buddha- (vajra-ṭīka-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakraśatapattraName of a plant View this entry on the original dictionary page scan.
cakrasenam. Name of a son of tārā-candra- and father of siṃha- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrasenāf. Name of a princess View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāśmanm. a sling for throwing stones, . View this entry on the original dictionary page scan.
cakraśreṇīf. Odina pinnata (bearing a curved fruit) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrasvāminm. (see -bhṛt-) viṣṇu-. View this entry on the original dictionary page scan.
cakrasvastikanandyāvartam. "having the wheel the svastika- and the nandy-āvarta- emblems", Name of buddha- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṭam. (equals kra-cara-) a juggler, snake-catcher, snake-charmer View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṭam. a knave, cheat View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāṭam. a gold coin, Dinar View this entry on the original dictionary page scan.
cakratailan. oil prepared from the cakra-(- gaja- ?) plant View this entry on the original dictionary page scan.
cakratalāmram. a kind of mango tree View this entry on the original dictionary page scan.
cakrātim. plural Name of a people (vakrātapa- edition Calc.) View this entry on the original dictionary page scan.
cakratīrthan. Name of a tīrtha- (see cakra-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
cakratuṇḍam. (kr/a--) "circular-beaked", a kind of mythical being View this entry on the original dictionary page scan.
cakratuṇḍam. a kind of fish View this entry on the original dictionary page scan.
cakravāḍam. fire View this entry on the original dictionary page scan.
cakravāḍam. the mountain-range cakra-vāla- View this entry on the original dictionary page scan.
cakravāḍan. "a circle", or"a troop, multitude" View this entry on the original dictionary page scan.
cakravadgatimfn. turning like a wheel View this entry on the original dictionary page scan.
cakravākam. the cakra- bird (Anas Casarca;the couples are supposed to be separated and to mourn during night) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
cakravākaf(ī-). the female of the cakra-(vāka-) bird View this entry on the original dictionary page scan.
cakravākabandhum. equals kra-bāndhava- View this entry on the original dictionary page scan.
cakravākamayamfn. consisting of cakra- birds View this entry on the original dictionary page scan.
cakravākavatīf. "abounding in cakra-vāka-s", (probably) Name of a river gaRa ajirādi- View this entry on the original dictionary page scan.
cakravākinmfn. filled with cakra-vāka-s View this entry on the original dictionary page scan.
cakravākopakūjitamfn. made resonant with the cooing or cry of the cakra-vāka- View this entry on the original dictionary page scan.
cakravālan. (fr. -vāḍa-) a circle View this entry on the original dictionary page scan.
cakravālan. equals la-yamaka- View this entry on the original dictionary page scan.
cakravālam. n. a mass, multitude, number, assemblage etc. View this entry on the original dictionary page scan.
cakravālam. Name of a mythical range of mountains (encircling the orb of the earth and being the limit of light and darkness) : (dri-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakravāladhim. "curved-tail", a dog (see vakr-.) View this entry on the original dictionary page scan.
cakravālakan. a kind of rhetorical figure, View this entry on the original dictionary page scan.
cakravālātmanf. Name of a goddess View this entry on the original dictionary page scan.
cakravālayamakan. a kind of artificial stanza (as ) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāvalīf. a number, multitude View this entry on the original dictionary page scan.
cakravarmanm. Name of a king of Kashmir View this entry on the original dictionary page scan.
cakravartaSee -vṛtta-. View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāvartam. whirling or rotatory motion View this entry on the original dictionary page scan.
cakravartinmfn. rolling everywhere without obstruction View this entry on the original dictionary page scan.
cakravartinm. a ruler the wheels of whose chariot roll everywhere without obstruction, emperor, sovereign of the world, ruler of a cakra- (or country described as extending from sea to sea; 12 princes beginning with bharata- are especially considered as cakravartin-s) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
cakravartinmfn. supreme, holding the highest rank among (genitive case or in compound) View this entry on the original dictionary page scan.
cakravartinm. Chenopodium album View this entry on the original dictionary page scan.
cakravartinm. Name of the author of a commentator or commentary on , View this entry on the original dictionary page scan.
cakravartinm. Nardostachys jaṭāmāṃsi- View this entry on the original dictionary page scan.
cakravartinm. equals alaktaka- View this entry on the original dictionary page scan.
cakravartinīf. the fragrant plant jantukā- View this entry on the original dictionary page scan.
cakravartitāf. the state of a universal emperor View this entry on the original dictionary page scan.
cakravartitvan. idem or 'f. the state of a universal emperor ' View this entry on the original dictionary page scan.
cakravatmfn. furnished with wheels, wheeled View this entry on the original dictionary page scan.
cakravatmfn. armed with a discus View this entry on the original dictionary page scan.
cakravatmfn. circular View this entry on the original dictionary page scan.
cakravatm. an oil-grinder View this entry on the original dictionary page scan.
cakravatm. Name of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
cakravatm. a sovereign, emperor View this entry on the original dictionary page scan.
cakravatm. Name of a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
cakravatn. a chariot View this entry on the original dictionary page scan.
cakravatind. like a wheel, in rotation View this entry on the original dictionary page scan.
cakravāṭam. a limit, boundary View this entry on the original dictionary page scan.
cakravāṭam. a lamp-stand View this entry on the original dictionary page scan.
cakravāṭam. engaging in an action (?, kriyāroha-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakravātam. a whirlwind View this entry on the original dictionary page scan.
cakravimalaName of a plant View this entry on the original dictionary page scan.
cakravṛddhif. interest upon interest View this entry on the original dictionary page scan.
cakravṛddhif. View this entry on the original dictionary page scan.
cakravṛddhif. wages for transporting goods in a carriage, 156. View this entry on the original dictionary page scan.
cakravṛttamfn. (kr/a--) turned on a potter's wheel View this entry on the original dictionary page scan.
cakravṛttamfn. (a-cakravarta-,for vṛtta- negative) (see kru-v-.) View this entry on the original dictionary page scan.
cakravyūham. any circular array of troops (see also 3108) View this entry on the original dictionary page scan.
cakravyūham. Name of a kiṃnara- prince View this entry on the original dictionary page scan.
cakrayānan. any wheel-carriage View this entry on the original dictionary page scan.
cakrayodhinm. "discus-fighter", Name of a dānava- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāyodhyam. "not to be conquered by a discus"Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
cakrayogam. applying a splint or similar instrument by means of pulleys (in case of dislocation of the thigh) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrāyudham. "whose weapon is the discus", viṣṇu- or kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrendrakam. a kind of mustard View this entry on the original dictionary page scan.
cakreśam. (equals kra-vartin-) sovereign of the world View this entry on the original dictionary page scan.
cakreśvaram. "lord of the discus", viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
cakreśvaram. "lord of the troops", bhairava- View this entry on the original dictionary page scan.
cakreśvaram. equals śa- View this entry on the original dictionary page scan.
cakreśvarīf. one of the vidyā-devī-s (executing the orders of the 1st arhat-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrīf. a wheel (instrumental case sg. kr/iyā-; genitive case dual number kry/os-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrīind. in compound View this entry on the original dictionary page scan.
cakrīf. of kr/a- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
cakrimfn. ( Va1rtt. 3) doing, effecting (with accusative), active View this entry on the original dictionary page scan.
cakrimfn. (or cakrin-?) Name of a man (see uru-c/akri-.) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrībhūto be made circular or bent (a bow) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrikāf. a troop, multitude View this entry on the original dictionary page scan.
cakrikam. a discus-bearer View this entry on the original dictionary page scan.
cakrikam. (equals kraka-) Dolichos biflorus View this entry on the original dictionary page scan.
cakrikāf. See kraka-. View this entry on the original dictionary page scan.
cakrīkṛto make round or circular, curve or bend (a bow) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinmfn. having wheels View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinmfn. driving in a carriage View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinmfn. bearing a discus, or (m.)"discus-bearer", kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinm. a potter View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinm. an oil-grinder View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinm. Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinm. a sovereign of the world, king View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinm. the governor of a province (grāma-jālika-; grāmayājin-,"one who offers sacrifices for a whole village") View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinm. a kind of juggler or tumbler who exhibits tricks with a discus or a wheel (jālika-bhid-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinm. an informer (sūcaka-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinm. a cheat, rogue View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinm. a snake View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinm. the cakra-(-va1ka) bird View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinm. an ass View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinm. a crow. View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinm. equals kra-gaja- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinm. "Name of a man"(?) See c/akri- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinm. Dalbergia ujjeinensis View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinm. equals kra-kāraka- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrinm. plural Name of a vaiṣṇava- sect (see sa--.) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrīvatmfn. () furnished with wheels, wheeled View this entry on the original dictionary page scan.
cakrīvatmfn. driving in a carriage View this entry on the original dictionary page scan.
cakrīvatm. an ass View this entry on the original dictionary page scan.
cakrīvatm. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
cakrīvatn. a carriage View this entry on the original dictionary page scan.
cakriyamfn. belonging to a wheel or carriage View this entry on the original dictionary page scan.
cakriyamfn. going on a carriage, being on a journey (genitive case plural yāṇām-;fr. cakrin-and - ) View this entry on the original dictionary page scan.
cakrollāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
cakrottham. a kind of mustard View this entry on the original dictionary page scan.
cakru equals kr/a- "a wheel", only in compound View this entry on the original dictionary page scan.
cakrumfn. doing effecting View this entry on the original dictionary page scan.
cakruvṛttamfn. circular, (a-- negative) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṛvatn. (for vas- perfect tense P. parasmE-pada) a perfect form (of any verb) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣ (a reduplicated form of kāś- equals kśā-;in the non-conjugational tenses khyā-is substituted ;some perfect tense forms, however, are found) cl.2 A1. c/aṣṭe- (2. dual number cakṣathe- ; perfect tense parasmE-pada c/akṣāṇa- [ a-- negative ];rarely P. imperfect tense 2. sg. acakṣas- plural acakṣma- ;Ved. infinitive mood c/akṣase- ), to appear, become visible ; to see, look at, observe, notice ; to tell, inform ; to take any one (accusative) for (accusative)
cakṣam. a false friend View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣann. dual number the eyes View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣaṇan. appearing, appearance, aspect View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣaṇan. speaking, saying View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣaṇan. (for jakṣ-?) eating a relish to promote drinking (see viśv/a--; abhi--and prati-c/akṣ-; vi-cakṣaṇ/a-.) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣaṇim. an illuminator View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣasn. radiance, clearness View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣasn. (of the sea) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣasn. look, sight, eye View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣasn. (ase-) dative case infinitive mood cakṣ- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣasm. a teacher, spiritual instructor View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣasm. "teacher of the gods", bṛhaspati- (see /apāka--, īya--, upāk/a--, ghor/a--, viśv/a--, s/ūra--, sv/ar--; uru--, duś--, nṛ--and su-c/akṣ-.) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣorākṣamf(ī-)n. equals ra-dṛś- View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣum. the eye View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣum. (in fine compositi or 'at the end of a compound' ) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣum. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣum. (for vakṣu-?) the Oxus river View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣūin compound for kṣus-. View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuḥin compound for kṣus-. View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuḥpathaSee kṣuṣ-p-. View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuḥpīḍāf. pain of the eyes View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuḥśravasm. "using the eyes for ears", a snake View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuḥśrotramfn. possessing sight and hearing, View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuḥśrutim. idem or 'm. "using the eyes for ears", a snake ' (see dṛk-ś-.) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣūkṛ View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣunirodham. equals kṣur-n- View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣupīḍanamfn. causing pain to the eye View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurin compound for kṣus-. View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣūrāgam. equals kṣūṣ-prīti- View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurapetamfn. one who has lost his eyes, blind View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurbahalam. Odina pinnata View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurbhṛtmfn. promoting sight View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurdāmfn. giving sight View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurdānan. "gift of sight", the ceremony of anointing the eyes of an image at the time of consecration View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurgocaramfn. coming within the range of the eye View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurgrahaṇan. morbid affection of the eyes, . View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurhanmfn. (m. accusative -haṇam-; Nominal verb plural -hanas-) killing with a look View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurindriyan. the organ of sight View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurloka(c/akṣ-) mfn. seeing with the eyes View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurmalan. the excretion of the eyes View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurmantra(c/akṣ-) mfn. bewitching with the eye View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurmayamfn. resembling the eye View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurmukha(c/akṣ-) mfn. having eyes in the mouth (?) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurmuṣmfn. "robbing the sight", blinding the eyes View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurnimita(c/akṣ-) mfn. fixed by (a measure taken by) the eye View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurnirodham. (equals kṣu-n-) a cover or a hindrance for the eyesight (varia lectio) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣūrogam. disease of the eye (varia lectio kṣu-r-). View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurvahanam. equals -bahala- View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurvanyamfn. suffering from disease of the eyes View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurvardhanikāf. "refreshing the eyes", Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurviṣayam. the range of sight (locative case e-,"in the presence of") View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣurviṣayam. a visible object View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuśin comp, for kṣus-. View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣin compound for kṣus-. View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣusmfn. seeing View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣusmfn.
cakṣusm. Name of a marut- View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣusm. of a ṛṣi- (with the patronymic mānava-, author of ) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣusm. of another ṛṣi- (with the patronymic saurya-, author of ) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣusm. of a son of anu- View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣusf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣusn. light, clearness View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣusn. the act of seeing (dative case infinitive mood equals kṣase-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣusn. aspect View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣusn. faculty of seeing, sight etc. View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣusn. a look View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣusn. the eye etc. (often in fine compositi or 'at the end of a compound' see a--, /a-ghora--, /a-dabdha--,etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣusn. prajāpates trīṇi cakṣūṃṣi-,"the 3 eyes of prajā-pati-", Name of a sāman- View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣusn. mitrā-varuṇayoś cakṣuḥ-,"the eye of mitra- and varuṇa-" (see ), another sāman- View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣusn. equals kṣur-bahala- View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣamfn. in fine compositi or 'at the end of a compound' "the eye" See sa-- View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣam. Name of a son of ripu- (varia lectio cākṣ-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuścitmfn. collecting the faculty of sight View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣkāma(c/akṣ-) mfn. wishing for the faculty of seeing View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣkarṇam. equals kṣuḥ-śravas- View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣmatmfn. (c/akṣ-) endowed with the faculty of sight, furnished with eyes, seeing etc. View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣmatmfn. representing the eye View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣmattāf. the faculty of sight View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣmattvan. idem or 'f. the faculty of sight ' View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣpāmfn. protecting the eyesight View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣpatham. the range of sight View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣpatim. the lord of the eyes View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣprītif. delight of the eyes. View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣṭasind. away from the eye View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣṭvan. the state or condition of the eye View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣyamfn. pleasing to the eyes, wholesome for the eyes or the eyesight View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣyamfn. agreeable to the eyes, pleasing, good-looking, beautiful View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣyamfn. "being in any one's (instrumental case) range of sight "and"dear to any one (instrumental case) " View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣyam. a kind of collyrium (extracted from Amomum antorhiza) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣyam. Pandanus odoratissimus View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣyam. Hyperanthera Moringa View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣyam. also Name of other plants (puṇḍarīka-, kanaka-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣyan. two kinds of collyrium (kharparī-tuttha-and sauvīrāñjana-) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣyan. the small shrub prapauṇḍarīka- View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣyāf. a kind of collyrium (calx of brass or a blue stone) View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣyan. Pandanus odoratissimus View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣyan. Glycine labialis View this entry on the original dictionary page scan.
cakṣuṣyan. equals kṣurbahala- View this entry on the original dictionary page scan.
cakvana varia lectio for cakana-. View this entry on the original dictionary page scan.
cal (confer, compare car-and also caṭ-) cl.1. lati- (metrically also A1. te-; perf. cacāla- plural celur-; future caliṣyati-; Aorist acālīt-), to be moved, stir, tremble, shake, quiver, be agitated, palpitate etc. ; to move on or forward, proceed, go away, start off, depart (āsanebhyo 'calan-,"they rose from their seat", ) etc. ; to set (said of the day) ; to be moved from one's usual course, be disturbed, become confused or disordered, go astray etc. ; to turn away from, swerve, deviate from (ablative exempli gratia, 'for example' dharmāt-,to swerve from virtue ), fall off (with ablative) etc. ; to sport about, frolic, play () : Causal calayati- () , to cause to move, move, shake, jog, push, agitate, disturb ; to cause to deviate, turn off from (ablative) : Causal cālay- (Passive voice cālyate-) to cause to move, shake, jog, push, agitate etc. ; to drive, drive away, remove or expel from (ablative) ; to disturb, make confused or disordered ; to cause to deviate from (ablative) ; to cherish, foster (varia lectio for bal-): Intensive cañcalyate- (confer, compare cañcala-) or cāc- (confer, compare /a-vicācala-ff.) ; ([ confer, compare, ; Latin celer,pro-cello,ex-.]) View this entry on the original dictionary page scan.
calamf(ā-)n. (gaRa pacādi-) moving, trembling, shaking, loose etc. View this entry on the original dictionary page scan.
calamf(ā-)n. unsteady, fluctuating, perishable View this entry on the original dictionary page scan.
calamf(ā-)n. disturbed, confused View this entry on the original dictionary page scan.
calam. "agitation, shaking" See bhūmi-- View this entry on the original dictionary page scan.
calam. wind View this entry on the original dictionary page scan.
calam. wind (in med.) View this entry on the original dictionary page scan.
calam. quicksilver View this entry on the original dictionary page scan.
calam. a sprout, shoot View this entry on the original dictionary page scan.
calan. water View this entry on the original dictionary page scan.
caf. lightning View this entry on the original dictionary page scan.
calan. incense View this entry on the original dictionary page scan.
calan. the goddess of fortune View this entry on the original dictionary page scan.
calan. a metre of 4 x 18 syllables (see a--, niś--, puṃścalī-, cāla-.) View this entry on the original dictionary page scan.
cacalamfn. movable and immovable, locomotive and stationary View this entry on the original dictionary page scan.
cacalamfn. ( cal- reduplicated Va1rtt. 6; vii, 4, 58 ) ever-moving (the wheel of saṃsāra-) View this entry on the original dictionary page scan.
cacalamfn. View this entry on the original dictionary page scan.
cacalamfn. moving to and fro, movable, tremulous, unfixed, loose View this entry on the original dictionary page scan.
cacalamfn. unsteady, changeable View this entry on the original dictionary page scan.
cacalam. a crow View this entry on the original dictionary page scan.
cacalam. Name of a man, View this entry on the original dictionary page scan.
cacaleṣumfn. one whose arrow wavers or flies unsteadily View this entry on the original dictionary page scan.
calacañcum. "moving its beak", the Greek partridge View this entry on the original dictionary page scan.
calacittamf(ā-)n. fickle-minded
calacittamf(ā-)n. (in fine compositi or 'at the end of a compound') View this entry on the original dictionary page scan.
calacittam. Name of a man, View this entry on the original dictionary page scan.
calacittan. fickleness of mind View this entry on the original dictionary page scan.
calacittatāf. idem or 'n. fickleness of mind ' View this entry on the original dictionary page scan.
calacittatāf. frivolity View this entry on the original dictionary page scan.
caladin compound for lat-. View this entry on the original dictionary page scan.
caladalam. "tremulous-leaved", Ficus religiosa View this entry on the original dictionary page scan.
caladaṅgam. "of a palpitating body", the fish Ophiocephalus aurantiacus View this entry on the original dictionary page scan.
caladaṅgakam. "of a palpitating body", the fish Ophiocephalus aurantiacus View this entry on the original dictionary page scan.
caladantam. a loose tooth View this entry on the original dictionary page scan.
caladgumfn. one under whom the earth trembles View this entry on the original dictionary page scan.
caladrumam. Tribulus lanuginosus View this entry on the original dictionary page scan.
calaghnīf. Trigonella corniculata View this entry on the original dictionary page scan.
calakarṇam. (in astronomy) the changeable hypothenuse ("the true distance of a planet from the earth") View this entry on the original dictionary page scan.
calaketum. (in astronomy) Name of a moving ketu- View this entry on the original dictionary page scan.
calakuṇḍalam. Name of a man () View this entry on the original dictionary page scan.
calanamf(ā-)n. moving, movable, tremulous, shaking View this entry on the original dictionary page scan.
calanamf(ā-)n. moving on feet View this entry on the original dictionary page scan.
calanamf(ā-)n. wanton (a woman), View this entry on the original dictionary page scan.
calanam. a foot View this entry on the original dictionary page scan.
calanam. an antelope View this entry on the original dictionary page scan.
calanan. shaking motion, shaking, trembling etc. View this entry on the original dictionary page scan.
calanan. "motion", action, function View this entry on the original dictionary page scan.
calanan. walking about, wandering, roaming View this entry on the original dictionary page scan.
calanan. turning off from (ablative), View this entry on the original dictionary page scan.
calanan. (a-- negative) and View this entry on the original dictionary page scan.
calanan. the being disturbed View this entry on the original dictionary page scan.
calanan. the rope for tying an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
calanakam. n. a short petticoat (worn by dancing girls, etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
calanīf. equals naka- View this entry on the original dictionary page scan.
calanikāf. silken fringes View this entry on the original dictionary page scan.
calaniketamfn. having a perishable abode View this entry on the original dictionary page scan.
calanīyamfn. to be moved or shaken View this entry on the original dictionary page scan.
calapattram. equals -dala- View this entry on the original dictionary page scan.
calaprakṛtimfn. of unsteady or wanton nature View this entry on the original dictionary page scan.
calapuccham. Coracias indica View this entry on the original dictionary page scan.
calasn. wood-sorrel View this entry on the original dictionary page scan.
calasaṃdhim. loose articulation of the bones, diarthrosis View this entry on the original dictionary page scan.
calasvabhāvamf(ā-)n. equals -prakṛti- View this entry on the original dictionary page scan.
calat pr. p. cal- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
calatāf. shaking, tremulous motion View this entry on the original dictionary page scan.
calātaṅkam. "fluctuating disease", rheumatism View this entry on the original dictionary page scan.
calātmanmfn. fickle-minded View this entry on the original dictionary page scan.
calatpadamind. so as to move View this entry on the original dictionary page scan.
calatpūrṇimāf. the fish candraka- View this entry on the original dictionary page scan.
calatsaṭamfn. with flying mane, View this entry on the original dictionary page scan.
calatvan. idem or 'f. shaking, tremulous motion ' View this entry on the original dictionary page scan.
calendriyamfn. having unsteady organs View this entry on the original dictionary page scan.
caleṣufor calācal- View this entry on the original dictionary page scan.
calim. a cover View this entry on the original dictionary page scan.
calim. a surtout View this entry on the original dictionary page scan.
calīkṛto cause to move View this entry on the original dictionary page scan.
calitamfn. shaking, tremulous, unfixed etc. View this entry on the original dictionary page scan.
calitamfn. one who has moved on View this entry on the original dictionary page scan.
calitamfn. gone, departed (exempli gratia, 'for example' sa calitaḥ-,"he started off" ) View this entry on the original dictionary page scan.
calitamfn. walked (varia lectio) View this entry on the original dictionary page scan.
calitamfn. being on the march (an army) View this entry on the original dictionary page scan.
calitamfn. moved from one's usual course, disturbed, disordered (the mind, senses, fortune, etc.) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
calitamfn. caused to deviate, turned off from (ablative) View this entry on the original dictionary page scan.
calitan. unsteady motion (of eyes) View this entry on the original dictionary page scan.
calitasthānamfn. changing its place, R (B) iv, 1, 14. View this entry on the original dictionary page scan.
calitavyan. impersonal or used impersonally to be gone away View this entry on the original dictionary page scan.
calormimfn. having agitated waves View this entry on the original dictionary page scan.
calum. a monthful of water View this entry on the original dictionary page scan.
calukam. (equals cul-) idem or 'm. a monthful of water ' View this entry on the original dictionary page scan.
calukam. a small pot, gallipot View this entry on the original dictionary page scan.
calukam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
cam cl.1. mati- (perf. cacāma- Aorist acamīt- ; Passive voice acami- ), to sip, drink ; to eat : Vedic or Veda cl.5. camnoti- : Causal cāmayati-, (see ā-, anv-ā--; paryā-cānta-, sam-ā-camya-.) View this entry on the original dictionary page scan.
camam. plural equals camaka-sūkta- Va1rtt. 2 View this entry on the original dictionary page scan.
camakam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
camakasūktan. "the hymn containing came- ", Name of on View this entry on the original dictionary page scan.
camakasūktan. see nam-. View this entry on the original dictionary page scan.
camakasūktaSee cama-. View this entry on the original dictionary page scan.
camanan. sipping View this entry on the original dictionary page scan.
camaram. a kind of ox called the Yak (Bos grunniens) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
camaramn. the bushy tail of the Yak (employed as chowrie or long brush for whisking off insects, flies, etc.;one of the insignia of royalty; see cām-)
camaramn. a particular high number View this entry on the original dictionary page scan.
camaram. Name of a daitya- View this entry on the original dictionary page scan.
camarakam. a bee View this entry on the original dictionary page scan.
camarākṛtim. "resembling the Yak", a kind of animal (equals sṛmara-) View this entry on the original dictionary page scan.
camarapucchan. a Yak's tail View this entry on the original dictionary page scan.
camarapuccham. "having a bushy tail", the Indian fox View this entry on the original dictionary page scan.
camaravālam. "having hair as fine as that of a camara- tail", Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
camarīf. the Bos grunniens etc. View this entry on the original dictionary page scan.
camarīf. a compound pedicle View this entry on the original dictionary page scan.
camarikam. "growing in clusters resembling a chowrie", Bauhinia variegata View this entry on the original dictionary page scan.
camasam. (n. gaRa ardharcādi-;f(ī-). ;fr. cam-) a vessel used at sacrifices for drinking the soma-, kind of flat dish or cup or ladle (generally of a square shape, made of wood and furnished with a handle) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
camasam. a cake (made of barley, rice, or lentils, ground to meal), sweetmeat, flour View this entry on the original dictionary page scan.
camasam. (gaRa gargādi-) Name of a son of ṛṣabha- View this entry on the original dictionary page scan.
camasam. equals camasodbheda- View this entry on the original dictionary page scan.
camasādhvaryum. the priest who manages the drinking-vessels etc. View this entry on the original dictionary page scan.
camasīf. ( gaRa gaurādi- ; in fine compositi or 'at the end of a compound' gaRa cūrṇādi-) a cake View this entry on the original dictionary page scan.
camasif. equals -, a kind of cake View this entry on the original dictionary page scan.
camasinmfn. entitled to receive a camasa- (filled with soma-) View this entry on the original dictionary page scan.
camasinm. Name of a man gaRa 1. naḍādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
camasodbhedam. View this entry on the original dictionary page scan.
camasodbhedanan. Name of a place of pilgrimage (spot of bursting forth of the river sarasvatī-) View this entry on the original dictionary page scan.
camatind. "an interjection of surprise", only in compound View this entry on the original dictionary page scan.
camatkāram. astonishment, surprise etc. View this entry on the original dictionary page scan.
camatkāram. show, spectacle View this entry on the original dictionary page scan.
camatkāram. riot, festive turbulence View this entry on the original dictionary page scan.
camatkāram. high poetical composition View this entry on the original dictionary page scan.
camatkāram. Achyranthes aspera View this entry on the original dictionary page scan.
camatkāracandrikāf. Name of a grammar View this entry on the original dictionary page scan.
camatkāracintāmaṇim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
camatkaraṇan. astonishment View this entry on the original dictionary page scan.
camatkaraṇan. producing wonder, causing surprise View this entry on the original dictionary page scan.
camatkaraṇan. spectacle, festival View this entry on the original dictionary page scan.
camatkaraṇan. high poetical composition View this entry on the original dictionary page scan.
camatkāranagaran. Name of a town (equals vṛddha-n-) View this entry on the original dictionary page scan.
camatkāranṛtyan. a kind of dance. View this entry on the original dictionary page scan.
camatkārinmfn. astonishing View this entry on the original dictionary page scan.
camatkāritamfn. astonished View this entry on the original dictionary page scan.
camatkāritāf. the producing of astonishment, View this entry on the original dictionary page scan.
camatkṛto express astonishment ; to produce astonishment View this entry on the original dictionary page scan.
camatkṛtamfn. equals -kārita- View this entry on the original dictionary page scan.
camatkṛtamfn. become proud View this entry on the original dictionary page scan.
camatkṛtif. astonishment, surprise. View this entry on the original dictionary page scan.
camb cl.1. bati-, to go View this entry on the original dictionary page scan.
camīkāram. reciting the camaka-sūkta- View this entry on the original dictionary page scan.
camīkṛto recite the camaka-sūkta- over anything View this entry on the original dictionary page scan.
camp (see kamp-, capala-) cl.10. payati- varia lectio for champ- View this entry on the original dictionary page scan.
campam. Bauhinia variegata View this entry on the original dictionary page scan.
campam. Name of the founder of campā- (son of pṛthulākṣa- or of harita-) View this entry on the original dictionary page scan.
campāf. Name of a town in aṅga- (the modern Bhagapur or a place in its vicinity;residence of karṇa- ;of brahma-datta- ) View this entry on the original dictionary page scan.
campāf. of pa- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
campādhipa(dh-) m. a prince of campā- equals peśa- View this entry on the original dictionary page scan.
campakam. Michelia Campaka (bearing a yellow fragrant flower) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
campakam. a kind of perfume View this entry on the original dictionary page scan.
campakam. a particular part of the bread-fruit View this entry on the original dictionary page scan.
campakam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
campakam. of a relation of the jaina- meru-tuṅga- View this entry on the original dictionary page scan.
campakam. of a country View this entry on the original dictionary page scan.
campakan. the flower of the Campaka tree etc. View this entry on the original dictionary page scan.
campakan. the fruit of a variety of the plantain View this entry on the original dictionary page scan.
campakāf. Name of a town, View this entry on the original dictionary page scan.
campakacaturdaśīf. "the 14th day in the light half of jyaiṣṭha-", Name of a festival. View this entry on the original dictionary page scan.
campakadeśam. the Campaka country. View this entry on the original dictionary page scan.
campakagandham. "Campaka-fragrance", a kind of incense (varia lectio dhi-or dhin-) View this entry on the original dictionary page scan.
campakalatāf. Name of a woman, View this entry on the original dictionary page scan.
campakālum. the bread-fruit tree View this entry on the original dictionary page scan.
campakamālāf. a metre of 4 x 10 syllables View this entry on the original dictionary page scan.
campakamālāf. Name of a woman View this entry on the original dictionary page scan.
campakanātham. Name of an author. View this entry on the original dictionary page scan.
campakaprabhum. Name of kalhaṇa-'s father. View this entry on the original dictionary page scan.
campakapuran. Name of a town, View this entry on the original dictionary page scan.
campakarambhāf. a kind of plantain View this entry on the original dictionary page scan.
campakāraṇyan. "Campaka forest", Name of a place of pilgrimage View this entry on the original dictionary page scan.
campakaśreṣṭhikathānakan. Name (also title or epithet) of a tale. View this entry on the original dictionary page scan.
campakavatīf. Name of a wood in magadha- (vv.ll. -v-and valī-) View this entry on the original dictionary page scan.
campakavatīf. of a town, 5, 0/1 (varia lectio)
campakāvatī varia lectio for ka-v- (see ) View this entry on the original dictionary page scan.
campakavyavahārikathāf. Name of a tale (about the merchant Campaka). View this entry on the original dictionary page scan.
campakolbam. equals lu- View this entry on the original dictionary page scan.
campakośafor kolba- View this entry on the original dictionary page scan.
campakundam. a kind of fish View this entry on the original dictionary page scan.
campālum. for pakālu- View this entry on the original dictionary page scan.
campanan. a jump (?) View this entry on the original dictionary page scan.
campāpurīf. the town campā- View this entry on the original dictionary page scan.
campāṣaṣṭhīf. the 6th day in the bright half of mārgaśīrṣa- or bhādrapada-, View this entry on the original dictionary page scan.
campāvatīf. idem or 'f. the town campā- ' View this entry on the original dictionary page scan.
campāvatīf. Name of nidhi-pati-'s wife View this entry on the original dictionary page scan.
campeśam. "lord of campā-", karṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
campopalakṣitamfn. "marked by campā-", dwelling in campā- and its vicinity View this entry on the original dictionary page scan.
campūf. a kind of elaborate composition in which the same subject is continued through alternations in prose and verse (gadya-and padya-) (see gaṅgā--, nala--.) View this entry on the original dictionary page scan.
campūbhāratan. Name of a reproduction in prose and verse of the contents of (by ananta-bhaṭṭa-) . View this entry on the original dictionary page scan.
campūkathāsūtran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
campūrāmāyaṇan. Name of a reproduction in prose and verse of the contents of (by lakṣmaṇakavi-) . View this entry on the original dictionary page scan.
camriṣf. "libations (contained) in sacrificial ladles" ( fr. camas/a-) View this entry on the original dictionary page scan.
camrīṣamfn. "contained in the cam/ū- " (), View this entry on the original dictionary page scan.
caf. (Ved. locative case m/ū- six times;once mv/i-, ; Nominal verb dual number mv/ā-,iii, 55, 20; genitive case locative case mv/os-; Nominal verb plural mv/as-,viii, 2, 8; locative case plural m/ūṣu-) a vessel or part (two or more in number) of the reservoir into which the soma- is poured View this entry on the original dictionary page scan.
caf. dual number mv/au- "the two great receptacles of all living beings", heaven and earth (see ) View this entry on the original dictionary page scan.
caf. sg. a coffin (?) View this entry on the original dictionary page scan.
caf. an army or division of an army (129 elephants, as many cars, 2187 horse, and 3645 foot ) View this entry on the original dictionary page scan.
cacaram. a warrior , View this entry on the original dictionary page scan.
camūharam. Name of one of the viśve- devā-s View this entry on the original dictionary page scan.
camūnātham. leader of a division, general View this entry on the original dictionary page scan.
camūnātham. (in fine compositi or 'at the end of a compound') View this entry on the original dictionary page scan.
camūnāyakam. idem or 'm. (in fine compositi or 'at the end of a compound') ' View this entry on the original dictionary page scan.
camūpam. idem or 'm. idem or 'm. (in fine compositi or 'at the end of a compound') ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
camūpālam. idem or 'm. (camu-p- )' View this entry on the original dictionary page scan.
camupatiSee -p-. View this entry on the original dictionary page scan.
camūpatim. idem or 'm. idem or 'm. idem or 'm. (in fine compositi or 'at the end of a compound') ' ' ' etc. View this entry on the original dictionary page scan.
camūpatim. (camu-p- ) View this entry on the original dictionary page scan.
camūrum. a kind of deer (see sam-) View this entry on the original dictionary page scan.
camūrudṛśf. an antelope-eyed woman ( iv, 3/4) . View this entry on the original dictionary page scan.
camūrunetrāf. idem or 'f. an antelope-eyed woman ( iv, 3/4) .' View this entry on the original dictionary page scan.
camūṣadmfn. lying on the camū- vessel View this entry on the original dictionary page scan.
camūṣadmfn. View this entry on the original dictionary page scan.
ca (see can-) cl.1 P. ṇati-, to give ; to go ; to injure ; to sound (varia lectio for vaṇ-), : Causal Aorist acicaṇat-, or acacāṇat- View this entry on the original dictionary page scan.
can cl.1. nati-, to sound, utter a sound ; to hurt, injure View this entry on the original dictionary page scan.
can(see kan-), only Aorist subjunctive 2. dual number caniṣṭ/am- "to delight in, be satisfied with (locative case) " ; and 3. sg. c/aniṣṭhat- ([ jan- ]),"to satisfy, please" View this entry on the original dictionary page scan.
caṇamfn. in fine compositi or 'at the end of a compound' (; equals cañcu-) renowned or famous for View this entry on the original dictionary page scan.
caṇam. the chick-pea (see akṣara--, kathā--, cāra--, māyā--). View this entry on the original dictionary page scan.
canaind. (ca n/a- ) and not, also not, even not, not even (this particle is placed after the word to which it gives force;a preceding verb is accentuated[ ];in Vedic language it is generally, but not always, found without any other negative particle, whereas in the later language another negative is usually added exempli gratia, 'for example' /āpaś can/apr/a minanti vrat/aṃ vāṃ-,"not even the waters violate your ordinance" ; n/āha vivyāca pṛthiv/ī can/āinaṃ-,"the earth even does not contain him", iii, 36, 4;in class. Sanskrit it is only used after the interrogatives k/a-, katar/a-, katam/a-, katham-, k/ad-, kad/ā-, kim-, k/utas-, kva-,making them indefinite) etc. also View this entry on the original dictionary page scan.
caṇabhojinm. "eating chick-pease", a horse View this entry on the original dictionary page scan.
caṇadrumam. a kind of Tribulus View this entry on the original dictionary page scan.
caṇakam. the chick-pea View this entry on the original dictionary page scan.
caṇakam. Name of cāṇakya-'s father View this entry on the original dictionary page scan.
caṇakam. of a village View this entry on the original dictionary page scan.
caṇakāf. linseed View this entry on the original dictionary page scan.
caṇakalavaṇan. pease with salt, sour pease View this entry on the original dictionary page scan.
caṇakaloṇīf. (for -lavaṇī-) idem or 'n. pease with salt, sour pease ' View this entry on the original dictionary page scan.
caṇakāmlakan. equals ka-lavaṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇakāmlavārn. acid water drops on cicer leaves View this entry on the original dictionary page scan.
caṇakātmajam. " caṇaka-'s son", cāṇakya- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇapattrīf. the shrub rudantī- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇārarūpyan. Name of a village Va1rtt. 3 View this entry on the original dictionary page scan.
canasn. "delight, satisfaction", only with dhā- P. and A1. to delight in, be satisfied with (accusative or locative case), enjoy (see s/a--and sa-c/anas-.) View this entry on the original dictionary page scan.
canasayaNom. yati-, to address with the word canasita- View this entry on the original dictionary page scan.
canasitamfn. (Passive voice parasmE-pada fr. sya-) "satisfied, gracious"(only the vocative case is used in the address to a Brahman, added after his N. ) () View this entry on the original dictionary page scan.
canasitavatmfn. (speech or address) containing the word canasita-, View this entry on the original dictionary page scan.
canasitottaramfn. followed by canasita- (a N.) View this entry on the original dictionary page scan.
canasyaNom. (imperative 2. dual number sy/atam-) to delight in (accusative), enjoy View this entry on the original dictionary page scan.
caṇatvan. the being famous for (in compound) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇavam. an inferior kind of grain, View this entry on the original dictionary page scan.
cañc cl.1 P. cati-, to leap, jump, move, dangle, be unsteady, shake () View this entry on the original dictionary page scan.
cañcam. a basket View this entry on the original dictionary page scan.
cañcāf. anything made of cane or reeds, basket-work View this entry on the original dictionary page scan.
cañcāf. equals ñcā-puruṣa- Va1rtt. 5 , and View this entry on the original dictionary page scan.
cañcāf. of ca- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalamf(ā-)n. (fr. Intensive cal-) moving to and fro, movable, unsteady, shaking, quivering, flickering etc. View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalamf(ā-)n. unsteady, inconstant, inconsiderate View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalam. the wind View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalam. a lover, libertine View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalam. Name of an asura- View this entry on the original dictionary page scan.
cañcaf. lightning View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalam. a river View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalam. long pepper View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalam. fortune, goddess of fortune (lakṣmī-) (see etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalam. a metre of 4 x 16 syllables View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalam. (also) a wagtail, View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalahṛdayamfn. "unsteady-hearted", capricious, fickle
cañcalākhyam. incense View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalākṣikāf. "unsteady-eyed"(so called as not having a fixed caesura), a metre of 4 x 12 syllables. View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalatāf. unsteadiness, fickleness View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalatailan. Liquidambar orientale View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalataramfn. (Comparative degree) extremely unsteady View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalatvan. equals -- View this entry on the original dictionary page scan.
cañcaf. a kind of cricket View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalitamfn. caused to shake or quiver View this entry on the original dictionary page scan.
cañcāpuruṣam. a strawman, doll (said contemptuously of a man) () . View this entry on the original dictionary page scan.
cañcaf. (fr. Intensive car-) a bee View this entry on the original dictionary page scan.
cañcarīkam. idem or 'f. (fr. Intensive car-) a bee ' View this entry on the original dictionary page scan.
cañcarīkāvalīf. "row of bees", a metre or 4 x 13 syllables. View this entry on the original dictionary page scan.
cañcarinm. (fr. Intensive car-) a bee View this entry on the original dictionary page scan.
cañcatkamfn. (fr. pr. p. cat-) leaping, jumping, dangling, vArttika View this entry on the original dictionary page scan.
cañcatpuṭam. equals cacc- View this entry on the original dictionary page scan.
cañcumfn. in fine compositi or 'at the end of a compound' (equals caṇa-, cuñcu-) renowned or famous for View this entry on the original dictionary page scan.
cañcuskilled, clever in View this entry on the original dictionary page scan.
cañcum. a deer View this entry on the original dictionary page scan.
cañcum. the castor-oil plant (see -taila-) View this entry on the original dictionary page scan.
cañcum. a red kind of the same plant View this entry on the original dictionary page scan.
cañcum. the plant go-nāḍīka- (or nāḍīca-) View this entry on the original dictionary page scan.
cañcum. the plant kṣudracañcu- View this entry on the original dictionary page scan.
cañcum. Name of a son of harita- View this entry on the original dictionary page scan.
cañcuf. a beak, bill View this entry on the original dictionary page scan.
cañcuf. equals -pattra- View this entry on the original dictionary page scan.
cañcuf. (n. ?) a box (applied as a N. to one of the 3 kinds of famine) View this entry on the original dictionary page scan.
cañcūf. a beak, bill View this entry on the original dictionary page scan.
cañcūf. equals ñcu-pattra- View this entry on the original dictionary page scan.
cañcubhṛt"having a beak", a bird View this entry on the original dictionary page scan.
cañcūḍam. equals ñcu-pattra- View this entry on the original dictionary page scan.
cañcukāf. a beak, bill View this entry on the original dictionary page scan.
cañcūkam. equals ñcu-pattra- View this entry on the original dictionary page scan.
cañcūkam. plural Name of a people (south-west of madhya-deśa-) View this entry on the original dictionary page scan.
cañcula varia lectio for cuñc-. View this entry on the original dictionary page scan.
cañcumatm. idem or '"having a beak", a bird ' View this entry on the original dictionary page scan.
cañcuparṇikāf. idem or 'm. "beak-leaved", a kind of vegetable ' View this entry on the original dictionary page scan.
cañcupattram. "beak-leaved", a kind of vegetable View this entry on the original dictionary page scan.
cañcuprahāram. a peck with a beak View this entry on the original dictionary page scan.
cañcupuṭam. or n. the cavity of a beak, a bird's bill when shut View this entry on the original dictionary page scan.
cañcūpuṭa equals ñcu-p- View this entry on the original dictionary page scan.
cañcupuṭaka equals ṭa- View this entry on the original dictionary page scan.
cañcupuṭīf. idem or 'm. or n. the cavity of a beak, a bird's bill when shut ' View this entry on the original dictionary page scan.
cañcupuṭīf. Name of a plant View this entry on the original dictionary page scan.
cañcuram. equals cu-pattra- View this entry on the original dictionary page scan.
cañcura(?) . See puṇya--. View this entry on the original dictionary page scan.
cañcūryamāṇamfn. fr. Intensive car- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
cañcusūcim. "using the beak as a needle", the tailor-bird (Sylvia sutoria) View this entry on the original dictionary page scan.
cañcusūcikam. "using the beak as a needle", the tailor-bird (Sylvia sutoria) View this entry on the original dictionary page scan.
cañcutāf. equals -tva- View this entry on the original dictionary page scan.
cañcutāf. skill, cleverness View this entry on the original dictionary page scan.
cañcutāf. the state of a beak View this entry on the original dictionary page scan.
cañcutailan. castor-oil View this entry on the original dictionary page scan.
cañcutvan. the being famous for (in compound) View this entry on the original dictionary page scan.
cañcutvan. skill, cleverness View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍ (derived fr. c/aṇḍa-) cl.1.10. A1. ṇḍate-, ṇḍayate-, to be angry or wrathful View this entry on the original dictionary page scan.
cand (fr. ścand- q.v) cl.1. dati- () , to shine, be bright ; to gladden ; ([ confer, compare Latin candeo,candela.]) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍamf(ā- ; ī- etc.)n. (probably fr. candr/a-,"glowing"with passion) fierce, violent, cruel, impetuous, hot, ardent with passion, passionate, angry etc. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍamf(ā-)n. circumcised View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍam. Name of a mythical being (c/aṇḍasya napty/as-,"daughters of caṇḍa-", a class of female demons ), View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍam. śiva- or bhairava- (equals sūrya-) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍam. Name of a demon causing diseases View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍam. of a daitya-, View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍam. of an attendant of yama- or of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍam. of one of the 7 clouds enveloping the earth at the deluge View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍam. equals -cukrā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍan. heat View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍan. passion, wrath View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍāf. (gaRa bahv-ādi-), Name of durgā- (especially as incarnation for the purpose of destroying the asura- mahiṣa-, this exploit forming the subject of the and being particularly celebrated in Bengal at the durgāpūjā- about Oct. Nov.) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍāf. Name of one of the 8 nāyikā-s or sakti-s of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍāf. Name of an attendant of the 12th arhat- of the present avasarpiṇī- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍāf. of a river View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍāf. of a plant (Andropogon aciculatus ;Mucuna pruritus ;Salvinia cucullata ;white dūrvā- grass ; liṅginī- ) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍāf. a kind of perfume (commonly Chor) View this entry on the original dictionary page scan.
candam. (for dr/a-) the moon View this entry on the original dictionary page scan.
candam. Name of the author of the work pṛthivi-rāja-rāsaka-. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍabalam. Name of one of rāma-'s monkey followers View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍabhānum. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍabhārgavam. Name of a Brahman of cyavana-'s family View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍabhujaṃgam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍacukrāf. the tamarind tree View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍadhāmanm. idem or 'm. equals -kara- ' View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍadīdhitim. equals -kara- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍādityatīrthan. Name of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍaghaṇṭāf. "having hot bells", Name of durgā-, (see caṇḍikaghaṇṭa-.) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍaghoṣam. Name of a man
caṇḍagirikam. Name of a man, View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍagrāhavatmfn. filled with fierce crocodiles (a river) View this entry on the original dictionary page scan.
candakamfn. pleasing View this entry on the original dictionary page scan.
candakam. the moon View this entry on the original dictionary page scan.
candakam. moonlight View this entry on the original dictionary page scan.
candakam. varia lectio for draka- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍakāpālikam. Name of a teacher, (see ṣaṇḍ-.) View this entry on the original dictionary page scan.
candakapuṣpafor candana-p- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍakaram. "hot-rayed", the sun View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍakarāyaNom. rāyate-, to resemble the sun View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍakarmanm. Name of a rākṣasa- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍakauśikam. Name of a son of kakṣīvat- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍakauśikan. Name of a drama View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍaketum. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍakiraṇam. equals -kara- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍakolāhalāf. a kind of musical instrument View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍālam. (equals cāṇḍāl/a-) an outcast, man of the lowest and most despised of the mixed tribes (born from a śūdra- father and a Brahman mother) etc. (in fine compositi or 'at the end of a compound'"a very low representative of.") View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍālāf. a caṇḍāla- woman View this entry on the original dictionary page scan.
candalāf. Name of a woman (see dralā-) View this entry on the original dictionary page scan.
candaladevīf. Name of the princess candralekhā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍālakandam. Name of a bulbous plant View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍālatāf. the condition of a caṇḍāla- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍālatvan. idem or 'f. the condition of a caṇḍāla- ' , 8. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍālavallakīf. the caṇḍāla- or common lute View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍālīf. (gaRa śārṅgaravādi-) idem or 'f. a caṇḍāla- woman ' (one of the 8 kinds of women attending on kaula- worship) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍālīf. Name of a plant View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍālikāf. equals la-vallakī- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍālikāf. Name of a plant View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍālikāf. of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍālikābandhamind. so as to form a particular knot (not in ) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍamind. violently, in anger View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍamahāroṣaṇatantran. Name of a Buddhist work. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍamahāsenam. Name of a king of ujjayinī- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍamarīcim. equals -kara- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍamārutaName of work View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍamṛgam. a wild animal (applied to a passionate man) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍāṃśum. equals ṇḍa-kara- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍamuṇḍāf. a form of durgā- (see carma-m-, cāmuṇḍā-.) View this entry on the original dictionary page scan.
candanamn. sandal (Sirium myrtifolium, either the tree, wood, or the unctuous preparation of the wood held in high estimation as perfumes;hence in fine compositi or 'at the end of a compound' a term for anything which is the most excellent of its kind gaRa vyāghrādi-) etc. (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-). ) View this entry on the original dictionary page scan.
candanam. Name of a divine being View this entry on the original dictionary page scan.
candanam. of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
candanam. equals naka- View this entry on the original dictionary page scan.
candanam. Name of an ape View this entry on the original dictionary page scan.
candanan. the grass bhadra-kālī- View this entry on the original dictionary page scan.
candanāf. a kind of creeper View this entry on the original dictionary page scan.
candanan. Name of a river (varia lectio for ndrā-) View this entry on the original dictionary page scan.
candanabhānu Name (also title or epithet) of a tathāgata-, View this entry on the original dictionary page scan.
candanācalam. equals na-giri- View this entry on the original dictionary page scan.
candanadāsam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
candanadāsam. of a merchant View this entry on the original dictionary page scan.
candanādrim. idem or 'm. equals na-giri- ' View this entry on the original dictionary page scan.
candanagandham. Name (also title or epithet) of a tathāgata-, View this entry on the original dictionary page scan.
candanagauramfn. white as the moon, View this entry on the original dictionary page scan.
candanagirim. "sandal-mountain", the Malaya View this entry on the original dictionary page scan.
candanagopāf. a kind of Ichnocarpus View this entry on the original dictionary page scan.
candanāgryam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
candanakam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
candanamayamfn. made or consisting of sandal-wood,
candanāmbhasn. equals na-rasa- View this entry on the original dictionary page scan.
candanapālam. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
candanapaṅkam. sandal-unguent View this entry on the original dictionary page scan.
candanapātam. laying on of sandal-unguent View this entry on the original dictionary page scan.
candanapuran. Name of a town , View this entry on the original dictionary page scan.
candanapuṣpan. cloves View this entry on the original dictionary page scan.
candanapuṣpakan. cloves View this entry on the original dictionary page scan.
candanaputrif. Name of a mythical doll View this entry on the original dictionary page scan.
candanaputrikāf. Name of a mythical doll View this entry on the original dictionary page scan.
candanarasam. sandal-water View this entry on the original dictionary page scan.
candanasāram. idem or 'n. idem or 'f. a sandal wood, ' ' , View this entry on the original dictionary page scan.
candanasāram. a kind of alkali View this entry on the original dictionary page scan.
candanasārivāf. equals -gopā- View this entry on the original dictionary page scan.
candanavanīf. a sandal wood, View this entry on the original dictionary page scan.
candanavārin. idem or 'f. a sandal wood, ' View this entry on the original dictionary page scan.
candanāvatīf. Name of a river (?), View this entry on the original dictionary page scan.
candanāyaNom. yate-, to become a sandal-tree View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍanāyikāf. Name of one of the 8 nāyikā-s of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍanāyikāf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
candanīf. Name of a river (see ku--, pīta--, rakta--, śveta--, hari--.) View this entry on the original dictionary page scan.
candaninmfn. anointed with sandal (śiva-) View this entry on the original dictionary page scan.
candanīyāf. a kind of yellow pigment View this entry on the original dictionary page scan.
candanodakan. equals na-rasa- View this entry on the original dictionary page scan.
candanodakadundubhim. Name of bhava- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍāntikan. for c/aṇḍātaka- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍapotakam. Name of an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍaprabham. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍapradyotam. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍaprayātan. caṇḍavṛṣṭiprapāta
caṇḍaraśmim. equals -kara- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍaravam. "crying harshly", Name of a jackal View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍarocism. equals -kara- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍarudrikāf. knowledge of mystical nature (acquired by worship of the nāyikā-s) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍarūpāf. "terribly formed", Name of a goddess View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍaśaktim. "of impetuous valour", Name of a daitya- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍaśīlamfn. "of an impetuous character", passionate View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍasiṃham. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍāśokam. "impetuous aśoka-", Name of a prince (also called kāmāśoka-, and as protector of Buddhism dharmāśoka-) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍatāf. warmth, pungency View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍatāf. equals -tva- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍātam. Nerium odorum (see caṇḍī-kusuma-) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍātakan. a short petticoat View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍātakan. see caṇḍāntika-. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍatālam. (in music) a kind of measure. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍatuṇḍakam. "powerful-beaked", Name of a son of the bird garuḍa- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍatvan. warmth of temper, passionateness, View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍavarmanm. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍavatmfn. violent, warm, passionate View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍavatīf. Name of one of the 8 nāyikā-s of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍavatīf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍavegamfn. having an impetuous course or current (said of the sea, of the battle, and of time) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍavegam. Name of a metre View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍavegam. of a gandharva- chief. 27, 13 View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍavegāf. "Name of a river" View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍavegāsaṃgamatīrthan. Name of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍavikramamfn. of impetuous valour View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍavikramamfn. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍavīram. Name of a Buddhist deity. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍavṛṣṭiprapātam. (or? caṇḍaprayāta c/aṇḍa--prayāta- n.) "impetuous rainfall", a metre of 4 lines of 27 syllables each (the first 6 being short and the rest forming 7 Amphimacers). View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍavṛttimfn. "of an impetuous character", obstinate, rebellious View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍeśaName of a liṅga- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍeśvaram. " caṇḍā-'s lord", śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍeśvaram. Name of one of śiva-'s attendants View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍeśvaram. Name of a writer on jurisprudence, View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍeśvaram. of an astronomer View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍeśvaram. of an ancestor of jagaddhara- (mentioned in his commentator or commentary on ) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍeśvaran. Name of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍeśvarapraśnavidyāf. "knowledge of caṇḍeśvara-'s questions", Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍeśvararasam. Name of a medical preparation (made of mercury, arsenic, etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
candhanaSee cāndhanāyana-. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. (gaRa bahv-ādi-) a passionate woman, vixen View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. a term of endearment applied to a mistress View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. of a female attendant of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. of uddālaka-'s wife, View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. a short Name of the View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. a metre of 4 x 13 syllables (see uc--, pra--; a-caṇḍī-, cāṇḍa-.) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍif. equals ḍī- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍif. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīind. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. of ḍa- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍi ḍika-, etc. See c/aṇḍa-. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīcaritan. Name of a drama. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīḍāmaram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍidāsam. equals ṇḍī-d-. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīdāsam. Name of the author of a commentator or commentary on (ṇḍi-d-) and . View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīdevīśarmanm. Name of a scholiast. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīgṛhan. equals ḍikā-g- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍikamfn. (equals ḍa-) circumcised View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍikāf. Name of durgā- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍikāf. a short Name of View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍikāf. equals -gṛha-