Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "caṇḍikā" has 1 results.
     
caṇḍikā: feminine nominative singular stem: caṇḍika
     Amarakosha Search  
1 result
     
     Monier-Williams
          Search  
19 results for caṇḍikā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
caṇḍikāf. Name of durgā- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍikāf. a short Name of View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍikāf. equals -gṛha- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍikāf. Name of a surāṅganā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍikāf. Linum usitatissimum View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍikāgṛhan. a temple of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍikālayam. equals -gṛha- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍikāmahānavamīf. a particular 9th day on which durgā- is worshipped View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍikāmāhātmyan. "glory of caṇḍikā-", another Name of View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍikāśatakan. "100 stanzas in praise of caṇḍikā-", Name of a poem (ascribed to bāṇa-). View this entry on the original dictionary page scan.
cukracaṇḍikāf. the tamarind tree View this entry on the original dictionary page scan.
kucaṇḍikāf. the plant Aletris hyacinthoides (= mūrvā-) View this entry on the original dictionary page scan.
kucaṇḍikāSee 1. ku-. View this entry on the original dictionary page scan.
mahārātricaṇḍikāvidhānan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
maṅgalacaṇḍikā f. Name of durga- View this entry on the original dictionary page scan.
picaṇḍikāf. the calf of the leg or the instep View this entry on the original dictionary page scan.
pracaṇḍacaṇḍikāf. a form of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
pracaṇḍacaṇḍikāsahasranāmastotran. Name of a stotra-. View this entry on the original dictionary page scan.
prasannacaṇḍikāf. Name of a drama View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
caṇḍikā f. ep. of Durgâ; temple of Durgâ: -griha, n. temple of Durgâ.
     Vedabase Search  
5 results
     
caṇḍikā the name CaṇḍikāSB 10.2.10
caṇḍikā-annam food offered to the goddess KālīSB 6.18.49
caṇḍikā-annam food offered to the goddess KālīSB 6.18.49
caṇḍikā-gṛham to the temple of goddess KālīSB 5.9.14
caṇḍikā-gṛham to the temple of goddess KālīSB 5.9.14
     DCS with thanks   
3 results
     
caṇḍikā noun (feminine) a short name of Devīmāhātmya (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Linum usitatissimum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Surāṅganā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Devī at Hariścandra name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 4767/72933
caṇḍikātīrtha noun (neuter)
Frequency rank 51974/72933
aticaṇḍikā noun (feminine) name of a goddess
Frequency rank 42038/72933
     Wordnet Search "caṇḍikā" has 4 results.
     

caṇḍikā

ciñcā, amlaphalaḥ, amlavṛkṣaḥ, āmlikā, āmlīkā, gurupattrā, caṇḍacukrā, caritrā, ciñciṇī, cukracaṇḍikā, tintiḍikā   

vṛkṣaviśeṣaḥ asya pakvaphalasya guṇāḥ dīpanatva-rucikāritva-bheditvādayaḥ।

śyāmasya prāṅgaṇe ciñcāyāḥ vṛkṣam asti।

caṇḍikā

piṇḍikā, piṇḍaḥ, piṇḍam, picaṇḍikā, indravastiḥ, picchā, jaṅghāpiṇḍī   

jānuno'dhomāṃsalapradeśaḥ।

mama piṇḍikāyāṃ pīḍā ajāyata।

caṇḍikā

atasī, umā, caṇakā, kṣaumī, rudrapatnī, suvarcalā, pichilā, devī, nadagandhā, madotkaṭā, kṣumā, haimavatī, sunīlā, nīlapuṣpikā, varadā, ekamūlā, caṇḍikā, niḥsnehā   

dhānya-viśeṣaḥ, kṛṣṇa-puṣpa-kṣudra-vṛkṣasya tailadāḥ bījāḥ (āyurvede asya uṣṇatva-tiktatva-amlatvādayaḥ guṇāḥ proktāḥ vātahāritvaṃ śleṣma-pittakāritvaṃ ca);

atasī madhurā tiktā snigdhā pāke kaṭurguru [śa ka]

caṇḍikā

prasannacaṇḍikā   

ekaṃ nāṭakam ।

saṃskṛtasāhitye prasannacaṇḍikā iti nāṭakaṃ prasiddham

Parse Time: 0.861s Search Word: caṇḍikā Input Encoding: IAST: caṇḍikā