Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "cañcalā" has 1 results.
     
cañcalā: feminine nominative singular stem: cañcala
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
cañcalāf. lightning View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
cañcalā f. lightning; -ita, pp. caused to tremble.
     DCS with thanks   
1 result
     
cañcalā noun (feminine) a metre of 4 x 16 syllables (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
fortune (Monier-Williams, Sir M. (1988))
goddess of fortune (Lakṣmī) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
lightning (Monier-Williams, Sir M. (1988))
long pepper (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 34839/72933
     Wordnet Search "cañcalā"" has 2 results.
     

cañcalā

lakṣmīḥ, ramā, kamalā, nārāyaṇī, padmahastā, śrīḥ, viṣṇupriyā, mā, māyā, haripriyā, padmā, padmālayā, bhārgavī, cañcalā, indirā, abjavāhanā, abjā, abdhijā, ambujāsanā, amalā, īśvarī, devaśrī, padmamālinī, padmaguṇā, piṅgalā, maṅgalā, śriyā, śrīpradā, sindhujā, jaganmayī, amalā, varavarṇinī, vṛṣākapāyī, sindhukanyā, sindhusutā, jaladhijā, kṣīrasāgarasutā, dugdhābdhitanayā, kṣīrasāgarakanyakā, kṣīrodatanayā, lokajananī, lokamātā   

dhanasya adhiṣṭhātrī devatā yā viṣṇupatnī asti iti manyate।

dhanaprāptyarthe janāḥ lakṣmīṃ pūjayanti।

cañcalā

vidyut, taḍit, vajrasphuliṅgaḥ, śampā, śatahradā, hrādinī, airāvatī, kṣaṇaprabhā, taḍit, saudāminī, cañcalā, capalā, vījā, saudāmnī, cilamīlikā, sarjjūḥ, aciraprabhā, saudāmanī, asthirā, meghaprabhā, aśaniḥ, vajrā   

pṛthivyāḥ vāyumaṇḍalasthāyāḥ vaidyutāyāḥ ūrjāyāḥ utsargaḥ yad meghānāṃ gharṣaṇāt prādurbhavati tathā ca ākāśe prakāśaṃ tathā ca ghoṣadhvaniṃ janayati।

ākāśe vidyut dedīpyate।

Parse Time: 0.374s Search Word: cañcalā" Input Encoding: IAST: cañcalā