Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "cañcalā" has 1 results.
     
cañcalā: feminine nominative singular stem: cañcala
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
śampā1.3.9FeminineSingularcañcalā, taḍit, hrādinī, vidyut, kṣaṇaprabhā, śatahradā, capalā, saudāminī, airāvatīlighting
     Monier-Williams
          Search  
5 results for cañcalā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
cañcalāf. lightning View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalākhyam. incense View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalākṣikāf. "unsteady-eyed"(so called as not having a fixed caesura), a metre of 4 x 12 syllables. View this entry on the original dictionary page scan.
candracañcalāf. the fish candraka- View this entry on the original dictionary page scan.
sthānacañcalāf. Ocimum Pilosum View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
cañcalā f. lightning; -ita, pp. caused to tremble.
     DCS with thanks   
2 results
     
cañcalā noun (feminine) a metre of 4 x 16 syllables (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
fortune (Monier-Williams, Sir M. (1988))
goddess of fortune (Lakṣmī) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
lightning (Monier-Williams, Sir M. (1988))
long pepper (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 34839/72933
cañcalāpāṅga adjective
Frequency rank 51933/72933
     Wordnet Search "cañcalā" has 2 results.
     

cañcalā

lakṣmīḥ, ramā, kamalā, nārāyaṇī, padmahastā, śrīḥ, viṣṇupriyā, mā, māyā, haripriyā, padmā, padmālayā, bhārgavī, cañcalā, indirā, abjavāhanā, abjā, abdhijā, ambujāsanā, amalā, īśvarī, devaśrī, padmamālinī, padmaguṇā, piṅgalā, maṅgalā, śriyā, śrīpradā, sindhujā, jaganmayī, amalā, varavarṇinī, vṛṣākapāyī, sindhukanyā, sindhusutā, jaladhijā, kṣīrasāgarasutā, dugdhābdhitanayā, kṣīrasāgarakanyakā, kṣīrodatanayā, lokajananī, lokamātā   

dhanasya adhiṣṭhātrī devatā yā viṣṇupatnī asti iti manyate।

dhanaprāptyarthe janāḥ lakṣmīṃ pūjayanti।

cañcalā

vidyut, taḍit, vajrasphuliṅgaḥ, śampā, śatahradā, hrādinī, airāvatī, kṣaṇaprabhā, taḍit, saudāminī, cañcalā, capalā, vījā, saudāmnī, cilamīlikā, sarjjūḥ, aciraprabhā, saudāmanī, asthirā, meghaprabhā, aśaniḥ, vajrā   

pṛthivyāḥ vāyumaṇḍalasthāyāḥ vaidyutāyāḥ ūrjāyāḥ utsargaḥ yad meghānāṃ gharṣaṇāt prādurbhavati tathā ca ākāśe prakāśaṃ tathā ca ghoṣadhvaniṃ janayati।

ākāśe vidyut dedīpyate।

Parse Time: 0.812s Search Word: cañcalā Input Encoding: IAST: cañcalā