Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
245 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
abhihāraḥ3.3.176MasculineSingularnyāyyam, varam, balam, sthirāṃśaḥ
abhram1.3.6-7NeuterSingularmudiraḥ, ambubhṛt, jaladharaḥ, stanayitnuḥ, dhūmayoniḥ, jīmūtaḥ, vāridaḥ, dhārādharaḥ, vārivāhaḥ, jalamuk, ghanaḥ, taḍitvān, balāhakaḥ, meghaḥcloud
adhobhuvanamNeuterSingularpātālam, balisadma, rasātalam, nāgalokaḥa festival
agniḥMasculineSingularjvalanaḥ, barhiḥ, śociṣkeśaḥ, bṛhadbhānuḥ, analaḥ, śikhāvān, hutabhuk, saptārciḥ, citrabhānuḥ, appittam, vaiśvānaraḥ, dhanañjayaḥ, jātavedāḥ, śuṣmā, uṣarbudhaḥ, kṛśānuḥ, rohitāśvaḥ, āśuśukṣaṇiḥ, dahanaḥ, damunāḥ, vibhāvasuḥ, vahniḥ, kṛpīṭayoniḥ, tanūnapāt, kṛṣṇavartmā, āśrayāśaḥ, pāvakaḥ, vāyusakhaḥ, hiraṇyaretāḥ, havyavāhanaḥ, śukraḥ, śuciḥ, vītihotraḥfire god
ajā2.9.77FeminineSingularstabhaḥ, chāgaḥ, bastaḥ, chagalakaḥ
ajājīvaḥ2.10.11MasculineSingularjābālaḥ
ajñaḥ3.1.47MasculineSingularbāliśaḥ, mūḍhaḥ, yathājātaḥ, mūrkhaḥ, vaidheyaḥ
alam3.3.260MasculineSingularprabandhaḥ, cirātītam, nikaṭāgāmikam
ānāhaḥ2.6.55MasculineSingularvibandhaḥ
anāhatam2.6.113MasculineSingulartantrakam, navāmbaram, niṣpravāṇi
apacitiḥ3.3.74FeminineSingularḍimba, pravāsaḥ
āpaḥ1.10.3-4FemininePluralsalilam, payaḥ, jīvanam, kabandham, puṣkaram, arṇaḥ, nīram, śambaram, vāḥ, kamalam, kīlālam, bhuvanam, udakam, sarvatomukham, toyaḥ, kṣīram, meghapuṣpam, vāri, jalam, amṛtam, vanam, pāthaḥ, ambhaḥ, pānīyam, ambu, ghanarasaḥwater
apavādaḥ3.3.95MasculineSingularjambālaḥ, śaspaḥ
ariṣṭaḥ2.2.62MasculineSingularmālakaḥ, picumardaḥ, nimba, sarvatobhadraḥ, hiṅguniryāsaḥ
atiśayaḥ1.1.67MasculineSingularbhṛśam, gāḍham, tīvram, atimātram, ativelam, dṛḍham, nitāntam, nirbharam, atyartham, bharaḥ, bāḍham, ekāntam, udgāḍhammuch or excessive
āyatiḥ3.3.78FeminineSingularbālukā
babhruḥ3.3.178MasculineSingulardevātvṛtam, śreṣṭhaḥ, dāyādaḥ, viṭaḥ, manākpriyam
baddhaḥ3.1.41MasculineSingularkīlitaḥ, saṃyataḥ
bāḍham3.3.50NeuterSingularbalisutaḥ, śaraḥ
badhiraḥ2.6.48MasculineSingulareḍaḥ
badhyaḥ3.1.44MasculineSingularśīrṣacchedyaḥ
bāhlīkam3.3.9NeuterSingularaśvasyakhuraḥ
bāhudāFeminineSingularsaitavāhinīdhavala(river)
bahulaḥ3.3.207MasculineSingularkṣārakaḥ, samūhaḥ, ānāyaḥ, gavākṣaḥ
bāhumūlaḥ2.6.80NeuterSingularkakṣaḥ
bahumūlyam2.6.114NeuterSingularmahādhanam
bahupradaḥ3.1.4MasculineSingularvadānyaḥ, sthūlalakṣyaḥ, dānaśauṇḍaḥ
bahusūtiḥ2.9.71FeminineSingularvaṣkayiṇī
bakaḥ2.5.24MasculineSingularkahvaḥ
baUbhaya-lingaSingularvāṭyālakaḥ
balabhadraḥ1.1.23-24MasculineSingularbaladevaḥ, balaḥ, saṅkarṣaṇaḥ, tālāṅkaḥ, halāyudhaḥ, revatīramaṇaḥ, pralambaghnaḥ, kālindībhedanaḥ, halī, rauhiṇeyaḥ, kāmapālaḥ, acyutāgrajaḥ, ānakadundubhiḥ, sīrapāṇiḥ, musalī, nīlāmbaraḥ, rāmaḥbalaram
bālaḥ2.6.42MasculineSingularmāṇavakaḥ
bālaḥ3.3.213MasculineSingularpatiḥ, śākhī, naraḥ
bālahastaḥ2.8.50MasculineSingularbāladhiḥ
balākā2.5.27FeminineSingularvisakaṇṭhikā
bālamFeminineSingularbarhiṣṭham, udīcyam, keśāmbunāma, hrīberam
balam2.8.107NeuterSingularparākramaḥ, sthāma, taraḥ, śaktiḥ, śauryam, draviṇam, prāṇaḥ, śuṣmam, sahaḥ
balam3.3.203NeuterSingularśaṅkuḥ
bālapāśyā2.6.104FeminineSingularpāritathyā
balavān2.6.44MasculineSingularmāṃsalaḥ, aṃsalaḥ
balavat2.4.2MasculineSingularatīva, nirbharam, suṣṭhu, kimuta, svasti
baliḥ3.3.203MasculineSingularāyudham, ruk
balinaḥ2.6.45MasculineSingularbalibhaḥ
bāliśaḥ3.3.226MasculineSingularpragraham, raśmiḥ
baliśam1.10.16NeuterSingularmatsyavedhanamgoad
bāṇaḥ2.8.87MasculineSingularmārgaṇaḥ, khagaḥ, pṛṣatkaḥ, pa‍ttrī, kalamba, ajihmagaḥ, i‍ṣuḥ, śaraḥ, ā‍śugaḥ, ‍viśikhaḥ, ropaḥ
bāṇaḥ3.3.51MasculineSingularnirvyāpārasthitiḥ, kālaviśeṣaḥ, utsavaḥ
bāndhakineyaḥ2.6.26MasculineSingularbandhulaḥ, asatīsutaḥ, ‍kaulaṭeraḥ, ‍kaulaṭeyaḥ
bandhanam2.8.26NeuterSingularuddānam
bandhanam3.4.14NeuterSingularprasitiḥ, cāraḥ
bāndhavaḥ2.6.34MasculineSingularsvajanaḥ, sagotraḥ, jñātiḥ, bandhuḥ, svaḥ
bandhuram3.1.68MasculineSingularunnatānanam
bandhutā2.6.35FeminineSingular
bandhyā2.9.70FeminineSingular
bandhyaḥMasculineSingularaphalaḥ, avakeśī
barham3.3.244MasculineSingulardārāḥ
barivāsitaḥ3.1.102MasculineSingularvarivasyitam, upāsitam, upacaritam
barkaraḥ2.10.23MasculineSingular
baṣkayaṇī2.9.72FeminineSingular‍sukhasaṃdohyā
bata3.3.252MasculineSingularārambhaḥ, praśnaḥ, kārtsnyam, maṅgalam, anantaram
bhūḥ2.1.2-3FeminineSingularkṣmā, mahī, dhātrī, kumbhinī, ratnagarbhā, bhūmiḥ, rasā, dharā, kṣoṇī, kṣitiḥ, vasudhā, gotrā, pṛthvī, medinī, gahvarī, ilā, bhūtadhātrī, sāgarāmba, anantā, sthirā, dharaṇī, kāśyapī, vasumatī, vasundharā, pṛthivī, avaniḥ, vipulā, gauḥ, kṣamā, jagatī, acalā, viśvambharā, dharitrī, jyā, sarvaṃsahā, urvī, kuḥ
bhujaḥ2.6.80Ubhaya-lingaSingularbāhuḥ, praveṣṭaḥ, doḥ
cāṅgerīFeminineSingularcukrikā, dantaśaṭhā, ambaṣṭhā, amlaloṇikā
citrāFeminineSingulargavākṣī, goḍumbā
citrāFeminineSingularmūṣikaparṇī, pratyakśreṇī, dravantī, raṇḍā, vṛṣā, nyagrodhī, sutaśreṇī, śamba, upacitrā
citram1.5.17MasculineSingularkarburaḥ, kirmīraḥ, kalmāṣaḥ, śabalaḥ, etaḥvariegated
daraḥ3.3.192MasculineSingularvinā, tādarthyam, paridhānam, avasaraḥ, ātmīyaḥ, bhedaḥ, avadhiḥ, antarātmā, bahiḥ, chidram, antardhiḥ, avakāśaḥ, madhyaḥ
dhānyam2.9.22NeuterSingularvrīhiḥ, stambakariḥ
durmukhaḥ3.1.33MasculineSingularabaddhamukhaḥ, mukharaḥ
dviguṇākṛtam2.9.9MasculineSingulardvitīyākṛtam, dvihalyam, dvisītyam, ‍śambākṛtam
dyauḥ1.2.1FeminineSingularvyoma, nabhaḥ, anntam, viyat, vihāyaḥ, dyuḥ, meghādhvā, dyauḥ, puṣkaram, antarīkṣam, suravartma, viṣṇupadam, vihāyasaḥ, tārāpathaḥ, mahābilam, abhram, ambaram, gaganam, kham, ākāśam, nākaḥ, antarikṣamsky
elābālukamNeuterSingularbālukam, aileyam, sugandhi, haribālukam
gālavaḥMasculineSingularmārjanaḥ, śābaraḥ, lodhraḥ, tirīṭaḥ, tilvaḥ
gandharvaḥ3.3.140MasculineSingularśiśuḥ, bāliśaḥ
gandhiparṇamNeuterSingularśukam, barhipuṣpam, sthauṇeyam, kukkuram
gāṅgerukīFeminineSingularnāgabālā, jhaṣā, hrasvagavedhukā
gāṅgeyam3.3.163NeuterSingularpratibimbam, anātapaḥ, sūryapriyā, kāntiḥ
gaṇikā3.3.22FeminineSingularbāṇaḥ, aliḥ
gantrī2.8.53FeminineSingularkambalivāhyakam
garbhāśayaḥ2.6.38MasculineSingular‍jarāyuḥ, ulbam
gauḥ2.9.67-72FeminineSingularupasaryā, rohiṇī, bahusūtiḥ, kapilā, navasūtikā, ekahāyanī, droṇakṣīrā, bandhyā, saurabheyī, garbhopaghātinī, arjunī, acaṇḍī, dhavalā, vaṣkayiṇī, dvivarṣā, pīnoghnī, tryabdā, samāṃsamīnā, sandhinī, vaśā, praṣṭhauhī, naicikī, pareṣṭukā, pāṭalā, suvratā, caturabdā, droṇadugdhā, avatokā, usrā, kālyā, aghnyā, sukarā, kṛṣṇā, dhenuḥ, ekābdā, pīvarastanī, trihāyaṇī, māheyī, vehad, śṛṅgiṇī, bālagarbhiṇī, śavalī, cirasūtā, dvihāyanī, sukhasaṃdohyā, caturhāyaṇī, dhenuṣyā, sravadgarbhā, mātā(49)cow
gāyatrī2.2.49FeminineSingularbālatanayaḥ, khadiraḥ, dantadhāvanaḥ
girikā2.2.13FeminineSingularbālamūṣikā
gopaḥ3.3.137MasculineSingularstamba
gopālaḥ2.9.58MasculineSingularābhīraḥ, ballavaḥ, ‍gopaḥ, ‍gosaṃkhyaḥ, ‍godhuk
gutstakaḥMasculineSingularstabakaḥ
hañjikāFeminineSingularvardhakaḥ, bhārgī, brāhmaṇayaṣṭikā, aṅgāravallī, bāleyaśākaḥ, brāhmaṇī, varvaraḥ, padmā
himāṃśuḥ1.3.13-14MasculineSingularśaśadharaḥ, induḥ, sudhāṃśuḥ, niśāpatiḥ, somaḥ, kalānidhiḥ, nakṣatreśaḥ, candramāḥ, kumudabāndhavaḥ, śubhrāṃśuḥ, abjaḥ, glauḥ, dvijarājaḥ, kṣapākaraḥ, candraḥ, vidhuḥ, oṣadhīśaḥ, jaivātṛkaḥ, mṛgāṅkaḥthe moon
hlādinīFeminineSingulardambholiḥ, śatakoṭiḥ, kuliśam, śamba, paviḥ, vajram, aśaniḥ, svaruḥ, bhiduramthe thunderbolt of indra
indraḥ1.1.45MasculineSingularmarutvān, pākaśāsanaḥ, puruhūtaḥ, lekharṣabhaḥ, divaspatiḥ, vajrī, vṛṣā, balārātiḥ, harihayaḥ, saṅkrandanaḥ, meghavāhanaḥ, ṛbhukṣāḥ, maghavā, vṛddhaśravāḥ, purandaraḥ, śakraḥ, sutrāmā, vāsavaḥ, vāstoṣpatiḥ, śacīpatiḥ, svārāṭ, duścyavanaḥ, ākhaṇḍalaḥ, viḍaujāḥ, sunāsīraḥ, jiṣṇuḥ, śatamanyuḥ, gotrabhid, vṛtrahā, surapatiḥ, jambhabhedī, namucisūdanaḥ, turāṣāṭ, sahasrākṣaḥindra, the king of the gods
jalpākaḥ3.1.33MasculineSingularvācālaḥ, vācāṭaḥ, bahugarhyavāk
jambūḥ2.4.19FeminineSingularjambu, jāmbavam
kākaḥ2.5.22MasculineSingularcirañjīvī, parabhṛt, sakṛtprajaḥ, karaṭaḥ, maukuliḥ, vāyasaḥ, ātmaghoṣaḥ, balipuṣṭaḥ, ekadṛṣṭiḥ, balibhuk, dhvāṅkṣaḥ, ariṣṭaḥ
kalahaṃsaḥ2.5.25MasculineSingularkādamba
kañcukaḥ2.8.63MasculineSingularvārabāṇaḥ
kanīyān3.3.243MasculineSingularnirbandhaḥ, parāgaḥ, arkādayaḥ
kārāFeminineSingularbandhanālayam
karaḥ2.8.27MasculineSingularbhāgadheyaḥ, baliḥ
karakaḥ3.3.6MasculineSingularbhūnimba, kaṭphalam, bhūstṛṇam
karkandhūḥFeminineSingularbadarī, kolī
karṇikā3.3.15FeminineSingularvalayaḥ, cakraḥ, bhūbhrūnnitamba
kārtikaḥMasculineSingularbāhulaḥ, ūrjaḥ, kārtikikaḥkaartikah
kārtikeyaḥMasculineSingularmahāsenaḥ, kumāraḥ, śikhivāhanaḥ, bāhuleyaḥ, senānīḥ, ṣaḍānanaḥ, śaktidharaḥ, viśākhaḥ, guhaḥ, skandaḥ, śarajanmā, krauñcadāruṇaḥ, ṣāṇmāturaḥ, tārakajit, agnibhūḥ, pārvatīnandanaḥkaarttik
keśaḥ2.6.96MasculineSingularkacaḥ, śiroruhaḥ, cikuraḥ, kuntalaḥ, bālaḥ
khalapūḥ3.1.15MasculineSingularbahukaraḥ
kiṃśāruḥ3.3.171MasculineSingularbaliḥ, hastaḥ, aṃśuḥ
kiñjalkaḥ3.3.21MasculineSingularbālaḥ, bhedakaḥ
kirātatiktaḥMasculineSingularbhūnimba, anāryatiktaḥ
kolam2.4.36NeuterSingularphenilam, sauvīram, badaram, ghoṇṭā, kuvalam
kṣatriyaḥ2.8.1MasculineSingularvirāṭ, mūrddhābhiṣiktaḥ, rājanyaḥ, bāhujaḥ
kuberaḥ1.1.68-69MasculineSingularekapiṅgaḥ, paulastyaḥ, dhanādhipaḥ, manuṣyadharmā, tryambakasakhaḥ, śrīdaḥ, yakṣaḥ, vaiśravaṇaḥ, rājarājaḥ, guhyakeśvaraḥ, aiḍaviḍaḥ, naravāhanaḥ, kinnareśaḥ, dhanadaḥ, yakṣarāṭ, puṇyajaneśvaraḥkuber
kuṅkumam2.6.124NeuterSingularlohitacandanam, saṅkocam, bāhlīkam, kāśmīrājanma, dhīram, raktam, varam, piśunam, pītanam, agniśikham
laghuḥ3.3.33MasculineSingularhāraḥ, stabakaḥ
madanaḥ1.1.25-26MasculineSingularbrahmasūḥ, māraḥ, kandarpaḥ, kāmaḥ, sambarāriḥ, ananyajaḥ, makaradhvajaḥ, viśvaketuḥ, pradyumnaḥ, darpakaḥ, pañcaśaraḥ, manasijaḥ, puṣpadhanvā, ātmabhūḥ, manmathaḥ, mīnaketanaḥ, anaṅgaḥ, smaraḥ, kusumeṣuḥ, ratipatiḥkamadeva
māgadhīFeminineSingulargaṇikā, yūthikā, ambaṣṭhā
mahaḥ3.3.239NeuterSingularbalam, mārgaḥ
makūlakaḥMasculineSingularnikumbhaḥ, dantikā, pratyakśreṇī, udumbaraparṇī
manohataḥ3.1.40MasculineSingularpratibaddhaḥ, hataḥ, pratihataḥ
māraṇam2.8.118NeuterSingularnirbahaṇam, pravāsanam, nihiṃsanam, nirgranthanam, nihānanam, nirvāpaṇam, pratighātanam, krathanam, piñjaḥ, unmāthaḥ, nikāraṇam, parāsanam, nirvāsanam, apāsanam, kṣaṇanam, viśasanam, udvāsanam, ujjāsanam, viśaraḥ, pramāpaṇam, viśāraṇam, niṣūdanam, saṃjñapanam, ni‍starhaṇam, parivarjanam, māraṇam, pramathanam, ālambhaḥ, ghātaḥ
maruḥ3.3.171MasculineSingularbhaṅgaḥ, nārīruk, bāṇaḥ
mātaṅgaḥ3.3.26MasculineSingularhariṇaḥ, śabalaḥ, cātakaḥ
mayūraḥ2.5.32MasculineSingularmeghanādānulāsī, nīlakaṇṭhaḥ, bhujaṅgabhuk, śikhāvalaḥ, śikhī, barhiṇaḥ, kekī, barhī
nabhaḥ3.3.240NeuterSingularprabhāvaḥ, dīptiḥ, balam, śukram
nāḍikā2.9.35FeminineSingularkaḍamba, kalamba
nagnaḥ3.1.38MasculineSingulardigambaraḥ, avāsāḥ
nīpaḥMasculineSingularpriyakaḥ, kadamba, halipriyaḥ
niṣadvaraḥ1.10.9MasculineSingularjambālaḥ, paṅkaḥ, śādaḥ, kardamaḥmud or clay
niyuddham2.8.108NeuterSingularbāhuyuddham
nyagrodhaḥ3.3.103MasculineSingularcetaḥpīḍā, adhiṣṭhānam, bandhakam, vyasanam
nyagrodhaḥ2.4.32MasculineSingularvaṭaḥ, bahupāt
parākramaḥ3.3.146MasculineSingularcāru, sitaḥ, balaḥ(balarāmaḥ), nīlaḥ
pāribhadraḥMasculineSingularnimbataruḥ, mandāraḥ, pārijātakaḥ
pāṭhāFeminineSingularpāpacelī, śreyasī, ambaṣṭhā, vanatiktikā, ekāṣṭhīlā, sthāpanī, prācīnā, rasā, viddhakarṇī
phālam2.6.112MasculineSingularkārpāsam, bādaram
pīḍā1.9.3FeminineSingularamānasyam, prasūtijam, kaṣṭam, bādhā, kṛcchram, vyathā, ābhīlam, duḥkhammental halu
pīluḥ3.3.201MasculineSingularprāṇyaṅgajābaliḥ, karaḥ, upahāraḥ
pītasālakaḥ2.2.43MasculineSingularbandhūkapuṣpaḥ, priyakaḥ, jīvakaḥ, sarjakaḥ, asanaḥ
prabhavaḥ3.3.218MasculineSingularparipaṇam, strīkaṭīvastrabandhaḥ
prajane2.9.71FeminineSingularbālagarbhiṇī
prasabham2.8.110NeuterSingularbalātkāraḥ, haṭhaḥ
prasūtam3.1.62MasculineSingularbhūyaḥ, puru, bahulam, pracuram, sphiram, puruham, adabhram, bhūri, bhūyiṣṭham, bahu, prājyam
pratimā2.10.36MasculineSingularpratiyātanā, praticchāyā, pratikṛtiḥ, arcā, pratimānam, pratinidhiḥ, pratibimbam
pratiśrayaḥ3.3.161MasculineSingularbalam, prabhāvaḥ
pṛthagjanaḥ3.3.112MasculineSingularvahniḥ, barhī
pṛthvīkāFeminineSingularelā, niṣkuṭiḥ, bahulā, candrabālā
pūtam2.9.24MasculineSingularbahulīkṛtam
raktakaḥMasculineSingularbandhūkaḥ, bandhujīvakaḥ
rāmaḥ3.3.148MasculineSingularruk, stamba, senā
rītiḥ2.9.98FeminineSingular‍śulbam, mlecchamukham, dvyaṣṭam, variṣṭham, udumbaram
rodasī3.3.237FeminineSingularkhagaḥ, bālyādiḥ
śaiśavam2.6.40NeuterSingular‍śiśutvam, bālyam
śākyamuniḥ1.1.14-15MasculineSingularsarvārthasiddhaḥ, śauddhodaniḥ, gautamaḥ, arkabandhuḥ, māyādevīsutaḥ, śākyasiṃhaḥbuddha
samāna:3.3.134MasculineSingularsaṃhataḥ, bhūṣaṇam, barham, tūṇīraḥ
samayaḥ3.3.157MasculineSingularpaścādavasthāyibalam, samavāyaḥ
śaṃbhuḥMasculineSingularkapardī, kapālabhṛt, virūpākṣaḥ, sarvajñaḥ, haraḥ, tryambakaḥ, andhakaripuḥ, vyomakeśaḥ, sthāṇuḥ, ahirbudhnyaḥ, paśupatiḥ, mahānaṭaḥ, maheśvaraḥ, īśānaḥ, bhūteśaḥ, giriśaḥ, kṛttivāsāḥ, ugraḥ, śitikaṇṭhaḥ, mahādevaḥ, kṛśānuretāḥ, nīlalohitaḥ, bhargaḥ, gaṅgādharaḥ, vṛṣadhvajaḥ, bhīmaḥ, umāpatiḥ, īśaḥ, gajāriḥ, śūlī, śarvaḥ, candraśekharaḥ, girīśaḥ, mṛtyuñjayaḥ, prathamādhipaḥ, śrīkaṇṭhaḥ, vāmadevaḥ, trilocanaḥ, dhūrjaṭiḥ, smaraharaḥ, tripurāntakaḥ, kratudhvaṃsī, bhavaḥ, rudraḥ, aṣṭamūrtiḥ, śivaḥ, īśvaraḥ, śaṅkaraḥ, khaṇḍaparaśuḥ, mṛḍaḥ, pinākī(51)shiva, god
śamī2.9.23FeminineSingular‍simbā
samūhaḥ2.5.41MasculineSingularvyūhaḥ, vrajaḥ, nikaraḥ, saṅghātaḥ, samudayaḥ, gaṇaḥ, nikurambam, sandohaḥ, stomaḥ, vrātaḥ, sañcayaḥ, samavāyaḥ, saṃhatiḥ, kadambakam, nivahaḥ, visaraḥ, oghaḥ, vāraḥ, samudāyaḥ, kṣayaḥ, vṛndam
sandānitam3.1.94MasculineSingularmūtam, uhitam, sanditam, sitam, baddham
saraṇāFeminineSingularrājaba, bhadraba, prasāriṇī, kaṭambharā
śaraṇam3.3.59NeuterSingularasambādhaṃcamūgatiḥ, ghaṇṭāpathaḥ, prāṇyutpādaḥ
sarṣapaḥ2.9.18MasculineSingulartantubhaḥ, kadambakaḥ
sarvajñaḥ1.1.13MasculineSingularmārajit, tathāgataḥ, sugataḥ, śrīghanaḥ, advayavādī, jinaḥ, bhagavān, dharmarājaḥ, muniḥ, munīndraḥ, daśabalaḥ, lokajit, samantabhadraḥ, buddhaḥ, śāstā, vināyakaḥ, ṣaḍabhijñaḥa gina or buddha
śaṣpamNeuterSingularbālatṛṇam
śatamūlīFeminineSingularśatāvarī, ṛṣyaproktā, abhīruḥ, nārāyaṇī, varī, bahusutā, aheruḥ, abhīrupatrī, indīvarī
śeluḥ2.4.34MasculineSingularśleṣmātakaḥ, śītaḥ, uddālaḥ, bahuvārakaḥ
senā2.8.79FeminineSingularsainyam, camūḥ, ‍vāhinī, anīkam, balam, anīkanī, dhvajinī, cakram, ‍varūthinī, pṛtanā
śikhaṇḍaḥ2.5.34MasculineSingularpiccham, barham
skandadeśaḥ2.9.64MasculineSingular‍galakambalaḥ
śoṇaḥMasculineSingularhiraṇyabāhuḥshona(river)
spaṣṭam3.1.80MasculineSingularpravyaktam, ulbaṇam, sphuṭam
stambaghnaḥ2.4.35MasculineSingularstambaghanaḥ
strī2.6.2FeminineSingularsīmantinī, aba, mahilā, pratīpadarśinī, nārī, yoṣit, vanitā, vadhūḥ, yoṣā, vāmā
stutipāṭhakaḥ2.8.99MasculineSingularbandī
śulvaḥ2.10.27NeuterSingularrajjuḥ, baṭī, guṇaḥ, varāṭakam
sūpakāraḥ2.9.28MasculineSingularballavaḥ
surā2.10.39FeminineSingularva‍ruṇātmajā, halipriyā, madyam, pari‍srutā, prasannā, para‍srut, kaśyam, ‍‍kādamba, gandhokṣamā, hālā, madirā, irā
sūraḥ1.3.28-30MasculineSingularsahasrāṃśuḥ, raviḥ, chāyānāthaḥ, jagaccakṣuḥ, pradyotanaḥ, lokabāndhavaḥ, aryamā, dhāmanidhiḥ, divākaraḥ, braghnaḥ, bhāsvān, haridaśvaḥ, arkaḥ, aruṇaḥ, taraṇiḥ, virocanaḥ, tviṣāṃpatiḥ, haṃsaḥ, savitā, tejasāṃrāśiḥ, karmasākṣī, trayītanuḥ, khadyotaḥ, sūryaḥ, bhagaḥ, dvādaśātmā, abjinīpatiḥ, ahaskaraḥ, vibhākaraḥ, saptāśvaḥ, vikartanaḥ, mihiraḥ, dyumaṇiḥ, citrabhānuḥ, grahapatiḥ, bhānuḥ, tapanaḥ, padmākṣaḥ, tamisrahā, lokabandhuḥ, dinamaṇiḥ, inaḥ, ādityaḥ, aṃśumālī, bhāskaraḥ, prabhākaraḥ, vivasvān, uṣṇaraśmiḥ, mārtaṇḍaḥ, pūṣā, mitraḥ, vibhāvasuḥ, aharpatiḥ(53)the sun
svairiṇī2.6.11FeminineSingular‍pāṃśulā, carṣaṇī, bandhakī, asatī, kulaṭā, itvarī, ‍puṃścalī
śvetam3.3.86MasculineSingularbaddhaḥ, arjunaḥ
tapaḥ3.3.240NeuterSingulardīptiḥ, balam
toraṇamMasculineSingularbahirdvāram
tṛṣṇā3.3.57FeminineSingularbalam, dhanam
tryabdā2.9.69FeminineSingularbandhyā
tuṇḍikerīFeminineSingularsamudrāntā, kārpāsī, badarā
ucchritaḥ3.3.91MasculineSingularsambaddhārthaḥ, hitam, śaktisthaḥ
ukṣā2.9.60MasculineSingularsaurabheyaḥ, ba‍līvardaḥ, ‍gauḥ, ṛṣabhaḥ, ‍vṛṣabhaḥ, ‍vṝṣaḥ, anaḍvān, ‍bhadraḥ
upanāhaḥ1.7.7MasculineSingularnibandhanamthe tie
vāgurā2.10.26FeminineSingularmṛgabandhanī
vārṣikamNeuterSingulartrāyamāṇā, trāyantī, balabhadrikā
vidvān3.3.242MasculineSingularsādhuḥ, bāḍhaḥ
vināyakaḥMasculineSingulargaṇādhipaḥ, ekadantaḥ, heramba, lambodaraḥ, vighnarājaḥ, gajānanaḥ, dvaimāturaḥganesh
viśalyā3.3.163FeminineSingularharmyādeḥprakoṣṭhaḥ, kañcī, madhyebhabandhanam
viṣṇuḥ1.1.18-21MasculineSingularadhokṣajaḥ, vidhuḥ, yajñapuruṣaḥ, viśvarūpaḥ, vaikuṇṭhaḥ, hṛṣīkeśaḥ, svabhūḥ, govindaḥ, acyutaḥ, janārdanaḥ, cakrapāṇiḥ, madhuripuḥ, devakīnandanaḥ, puruṣottamaḥ, kaṃsārātiḥ, kaiṭabhajit, purāṇapuruṣaḥ, jalaśāyī, muramardanaḥ, kṛṣṇaḥ, dāmodaraḥ, mādhavaḥ, puṇḍarīkākṣaḥ, pītāmbaraḥ, viśvaksenaḥ, indrāvarajaḥ, padmanābhaḥ, trivikramaḥ, śrīpatiḥ, balidhvaṃsī, viśvambharaḥ, śrīvatsalāñchanaḥ, narakāntakaḥ, mukundaḥ, nārāyaṇaḥ, viṣṭaraśravāḥ, keśavaḥ, daityāriḥ, garuḍadhvajaḥ, śārṅgī, upendraḥ, caturbhujaḥ, vāsudevaḥ, śauriḥ, vanamālī(45)vishnu, the god
viṣvaksenapriyāFeminineSingularbadarā, gṛṣṭiḥ, vārāhī
vividhaḥ3.1.93MasculineSingularbahuvidhaḥ, nānārūpaḥ, pṛthagvidhaḥ
vṛntamNeuterSingularprasavabandhanam
vyāḍaḥ3.3.48MasculineSingularninditaḥ, vargaḥ, avasaraḥ, vāri, daṇḍaḥ, bāṇaḥ
vyāghrapucchaḥ2.2.50MasculineSingularvyaḍambakaḥ, pañcāṅgulaḥ, rucakaḥ, gandharvahastakaḥ, varddhamānaḥ, cañcuḥ, erubūkaḥ, maṇḍaḥ, citrakaḥ, eraṇḍaḥ
yakṣadhūpaḥ2.6.128MasculineSingularsarjarasaḥ, rālaḥ, sarvarasaḥ, bahurūpaḥ
bimba1.3.15MasculineSingularmaṇḍalamthe disc of sun and moon
abaddhamMasculineSingularanarthakamunmeaning
kolambakaḥMasculineSingularthe body of a lute
ambāFeminineSingulara mother
abandhyaḥ2.4.5MasculineSingularphalegrahiḥ
stambaMasculineSingulargulmaḥ
udumbaraḥMasculineSingularjantuphalaḥ, yajñāṅgaḥ, hemadugdhaḥ
kākodumbarikā2.2.61FeminineSingularphalguḥ, malayūḥ, jaghanephalā
kurabakaḥMasculineSingular
kurabakaḥMasculineSingular
elābālukamNeuterSingularbālukam, aileyam, sugandhi, haribālukam
kuṭumba2.6.6FeminineSingular‍purandhrī
svayamba2.6.7FeminineSingularvaryā, ‍patiṃvarā
durbalaḥ2.6.44MasculineSingularamāṃsaḥ, chātaḥ
nitamba2.6.75MasculineSingular
kaba2.6.98FeminineSingularkeśaveśaḥ
lambanam2.6.105NeuterSingularlalantikā
kambalaḥ2.6.117MasculineSingularrallakaḥ
prālambam1.2.136NeuterSingular
gajabandhanī2.8.43FeminineSingularvārī
pāṇḍukamba2.8.55MasculineSingular
kāmbalaḥ2.8.55MasculineSingularvāstraḥ
baraḥ2.8.57MasculineSingular
āḍambaraḥ2.8.110MasculineSingularpaṭahaḥ
kabandhaḥ2.8.119MasculineSingular
stamba2.9.22MasculineSingulargucchaḥ
ambarīṣam2.9.31MasculineSingularbhrāṣṭraḥ
pādabandhanam2.9.59NeuterSingular
meṣakambalam2.9.108MasculineSingular‍śaśaloma
ambaṣṭhaḥ2.10.2MasculineSingular
śāmba2.10.11FeminineSingularmāyā
‍kuṭumbavyāpṛtaḥ3.1.11MasculineSingularabhyāgārikaḥ, upādhiḥ
abādham3.1.83MasculineSingularnirargalam
muṣṭibandhaḥ3.4.14MasculineSingularsaṃgrāhaḥ
ḍimba3.4.14MasculineSingularviplavaḥ, ḍamaraḥ
pratibandhaḥ2.4.27MasculineSingularpratiṣṭambhaḥ
stambaghnaḥ2.4.35MasculineSingularstambaghanaḥ
anubandhaḥ3.3.105MasculineSingularbudhaḥ, vṛddhaḥ
brahmabandhuḥ3.3.111MasculineSingularmūrkhaḥ, nīcaḥ
baraḥ3.3.173MasculineSingularpratijñā, ājiḥ, saṃvit, āpat
āḍambaraḥ3.3.176MasculineSingularpiṅgalaḥ, vipulaḥ, nakulaḥ, viṣṇuḥ
ambaram3.3.189NeuterSingularguhā, dambhaḥ
kambalaḥ3.3.202MasculineSingularpāpam, viṭ, kiṭṭam
klībam3.3.221MasculineSingularrahaḥ, prakāśaḥ
paribarhaḥ3.3.247MasculineSingularnirbhartsanam, nindā
śambalaḥ3.5.34MasculineSingular
     Monier-Williams
          Search  
5214 results for ba
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
bathe third letter of the labial class (often confounded with va-). View this entry on the original dictionary page scan.
bam. equals varuna- View this entry on the original dictionary page scan.
bam. sindhu- View this entry on the original dictionary page scan.
bam. bhaga- View this entry on the original dictionary page scan.
bam. gandhana- View this entry on the original dictionary page scan.
bam. vapana- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
babaind. an onomatopoetic (i.e. formed from imitation of sounds) word View this entry on the original dictionary page scan.
babaind. with kṛ-, to crackle (as fire) View this entry on the original dictionary page scan.
babāḍam. Name of a village View this entry on the original dictionary page scan.
babaram. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
babaram. of a place View this entry on the original dictionary page scan.
babbula() and babbūla- () m. Acacia Arabica (see varvūra-). View this entry on the original dictionary page scan.
babhasam. ( bhas-) a devourer View this entry on the original dictionary page scan.
babhluśamfn. brownish View this entry on the original dictionary page scan.
babhra( bhṛ-), in pra-babhra- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
babhravīprob. wrong reading for bābhravī- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
babhrimfn. bearing, carrying (with accusative) View this entry on the original dictionary page scan.
babhrimfn. being carried (others"carrying away" id est victorious) View this entry on the original dictionary page scan.
babhrimfn. nourishing (?) View this entry on the original dictionary page scan.
babhrumf(u-,or -)n. (according to bhṛ-) deep-brown, reddish-brown, tawny etc. View this entry on the original dictionary page scan.
babhrumf(u-,or -)n. bald-headed View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. a kind of large ichneumon View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. any ichneumon View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. a man with deep-brown hair (others"a reddish-brown animal"or"the soma- creeper") View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. Cuculus Melanoleucus (equals cātaka-) View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. a species of vegetable View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. Name of kṛṣṇa-- viṣṇu- or of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. a king, prince View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. a particular constellation (equals babhruka-) View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. Name of several men (see gaRa gargādi-) View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. of a descendant of atri- (author of ) (also with the patronymic daivāvṛdha- and kaumbhya- ) View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. of a disciple of śaunaka- View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. of a son of viśvā-mitra- (also plural ) View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. of a son of viśva-garbha- View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. of a vṛṣṇi- View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. of a son of druhyu- View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. of a son of roma-pāda- or loma-pāda- View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. of a gandharva- View this entry on the original dictionary page scan.
babhrum. of a country (equals -deśa-) View this entry on the original dictionary page scan.
babhru(u-) f. a reddish-brown cow View this entry on the original dictionary page scan.
babhrun. a dark-brown colour or any object of that colour [ confer, compare Greek , ; Lithuanian be4ras,bru4nas; German bru7n,braun; English brown.] View this entry on the original dictionary page scan.
babhrudeśam. Name of a country View this entry on the original dictionary page scan.
babhrudhātum. red ochre View this entry on the original dictionary page scan.
babhrudhūta(bhr/u--) mfn. pressed out by babhru- (as soma-) View this entry on the original dictionary page scan.
babhrukamfn. brownish View this entry on the original dictionary page scan.
babhrukam. (prob.) a kind of ichneumon View this entry on the original dictionary page scan.
babhrukam. Name of a constellation (near which all planets pass when in the 7th and 10th houses) View this entry on the original dictionary page scan.
babhrukarṇa(bhr/u--) mf(-)n. brown-eared View this entry on the original dictionary page scan.
babhrukeśamf(ī-)n. brown-haired View this entry on the original dictionary page scan.
babhruloman(bhr/u--) mf(mnī-)n. brown-haired View this entry on the original dictionary page scan.
babhrumālinm. "brown-garlanded", Name of a muni- View this entry on the original dictionary page scan.
babhrūmūtran. urine of a red cow, View this entry on the original dictionary page scan.
babhrunīkāśa(bhr/u--) mfn. appearing or looking brownish View this entry on the original dictionary page scan.
babhrupiṅgalamfn. reddish-brown View this entry on the original dictionary page scan.
babhruśamfn. gaRa lomādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
babhrusmṛtif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
babhruvāham. equals next View this entry on the original dictionary page scan.
babhruvāhanam. Name of a son of arjuna-, king of mahodaya- View this entry on the original dictionary page scan.
babhruvaktramfn. "ichneumon-faced", having the face of an ichneumon View this entry on the original dictionary page scan.
babhūka wrong reading for babhruka- View this entry on the original dictionary page scan.
babiruBabylon (confer, compare bāveru-). View this entry on the original dictionary page scan.
babṛhāṇaSee 2. bṛh-. View this entry on the original dictionary page scan.
babūāṇam. or n. (?) Name of a place View this entry on the original dictionary page scan.
bad or band- cl.1 P. badati- or bandati-, to be firm or steady (see 3. pad-). View this entry on the original dictionary page scan.
baḍāor baḷ/ā- ind. equals b/aṭ- View this entry on the original dictionary page scan.
baḍāham. Name of a prince, , introd. View this entry on the original dictionary page scan.
badakṣānathe country Badakshan (varia lectio bad-). View this entry on the original dictionary page scan.
baḍapilāf. Name of a village View this entry on the original dictionary page scan.
badaram. the jujube tree, Zizyphus Jujuba View this entry on the original dictionary page scan.
badaram. another tree (equals deva-sarṣapa-) View this entry on the original dictionary page scan.
badaram. the kernel of the fruit of the cotton plant View this entry on the original dictionary page scan.
badaram. dried ginger View this entry on the original dictionary page scan.
badaram. Name of a man gaRa naḍādi- View this entry on the original dictionary page scan.
badarāf. the cotton shrub View this entry on the original dictionary page scan.
badarāf. a species of Dioscorea View this entry on the original dictionary page scan.
badarāf. Mimosa Octandra View this entry on the original dictionary page scan.
badarāf. Clitoria Ternatea View this entry on the original dictionary page scan.
badaran. the edible fruit of the jujube (also used as a weight) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
badaran. the berry or fruit of the cotton shrub View this entry on the original dictionary page scan.
badaradvīpam. Name of a place View this entry on the original dictionary page scan.
badarakuṇam. the time when the fruit of the jujube becomes ripe gaRa pīlv-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
badarāmalakan. Flacourtia Cataphracta (rather its fruit) View this entry on the original dictionary page scan.
badarapācanan. "jujube-ripening", Name of a sacred bathing-place View this entry on the original dictionary page scan.
badaraphallīf. a species of jujube tree View this entry on the original dictionary page scan.
badarasaktum. plural meal of the fruit of the jujube View this entry on the original dictionary page scan.
badaravallīf. a species of jujube tree View this entry on the original dictionary page scan.
badarayūṣan. a decoction of the fruit of the jujube View this entry on the original dictionary page scan.
badarīf. See below View this entry on the original dictionary page scan.
badarīf. the jujube tree (also wrongly for its berry) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
badarīf. the cotton shrub View this entry on the original dictionary page scan.
badarīf. Mucuna Pruritus View this entry on the original dictionary page scan.
badarīf. Name of one of the sources of the Ganges etc. (equals badarikā-) View this entry on the original dictionary page scan.
badarīcchadam. View this entry on the original dictionary page scan.
badarīcchadāf. Unguis Odoratus View this entry on the original dictionary page scan.
badarīcchadāf. a kind of jujube View this entry on the original dictionary page scan.
badarikāf. the fruit or berry of the jujube View this entry on the original dictionary page scan.
badarikāf. Name of one of the sources of the Ganges and the neighbouring hermitage of nara- and nārāyaṇa- (equals badarī-) View this entry on the original dictionary page scan.
badarikākhaṇḍam. or n. Name of chapter of View this entry on the original dictionary page scan.
badarikāmāhātmyasaṃgraham. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
badarikāśramam. Name of a hermitage (see above) View this entry on the original dictionary page scan.
badarikāśramamāhātmyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
badarikāśramayātrāvidhim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
badarikātīrthan. Name of a sacred bathing-place View this entry on the original dictionary page scan.
badarikāvanamāhātmyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
badarīkedāramāhātmyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
badarīmāhātmyan. Name of chapter of View this entry on the original dictionary page scan.
badarīnārāyaṇam. Name of a place View this entry on the original dictionary page scan.
badarīnātham. Name of a temple at badarī- View this entry on the original dictionary page scan.
badarīnātham. of several authors View this entry on the original dictionary page scan.
badarīpācanan. equals ra-pācana- View this entry on the original dictionary page scan.
badarīpattram. View this entry on the original dictionary page scan.
badarīpattrakan. Unguis Odoratus View this entry on the original dictionary page scan.
badarīphalāf. a Vitex with blue flowers View this entry on the original dictionary page scan.
badarīprastham. Name of a city gaRa karky-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
badarīśailam. "rock of badarī-", Name of a place of pilgrimage (the Bhadrinath of modern travellers) View this entry on the original dictionary page scan.
badarītapovanan. the penance grove or hermitage at badarī- View this entry on the original dictionary page scan.
badarīvaṇan. Name of a wood View this entry on the original dictionary page scan.
badarīvanan. idem or 'n. Name of a wood ' View this entry on the original dictionary page scan.
badarīvanamahātmyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
badarīvāsāf. "dwelling at badarī-", Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
badbadhānaSee bādh-. View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. bound, tied, fixed, fastened, chained, fettered etc. View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. captured, imprisoned, caught, confined (śatāt-,"for a debt of a hundred") View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. bound by the fetters of existence or evil View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. hanged, hung View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. tied up (as a braid of hair) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') stopped, checked, obstructed, impeded, restrained, suppressed etc. View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. girt with View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. (with instrumental case or in fine compositi or 'at the end of a compound') inlaid or studded with, set in etc. View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. attached to, riveted or fixed on (locative case) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. joined, united, combined, formed, produced View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. composed (as verses) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. (especially in the beginning of a compound; see below) conceived, formed, entertained, manifested, shown, betrayed, visible, apparent (see jāta- in the beginning of a compound) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. clenched (as the fist) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. folded (as the hands) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. contracted (as friendship or enmity) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. taken up (as an abode) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. built, constructed (as a bridge) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. embanked (as a river) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. congealed, clotted (as blood; opp. to drava-) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamfn. alloyed (as quicksilver) View this entry on the original dictionary page scan.
baddham. or n. ? (with jaina-s) that which binds or fetters the embodied spirit (viz. the connection of the soul with deeds) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhabhāvamf(ā-)n. one who has fixed his affection upon, enamoured of (locative case) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhabhīmāndhakāramf(ā-)n. wrapped in terrible darkness, View this entry on the original dictionary page scan.
baddhabhū f. prepared ground, pavement View this entry on the original dictionary page scan.
baddhabhūmif. prepared ground, pavement View this entry on the original dictionary page scan.
baddhabhūmikamfn. having a pavement View this entry on the original dictionary page scan.
baddhacittamfn. having the thoughts fixed upon (locative case) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhādaramfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') attaching great value to View this entry on the original dictionary page scan.
baddhadarbham. a stick bound with darbha- grass View this entry on the original dictionary page scan.
baddhadṛṣṭimfn. having one's gaze fixed on (locative case) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhadveṣamfn. entertaining hatred View this entry on the original dictionary page scan.
baddhagodhāṅgulitravatmfn. having the (finger-protectors called) godhā- and aṅguli-tra- fastened on View this entry on the original dictionary page scan.
baddhagrahamfn. insisting on something View this entry on the original dictionary page scan.
baddhagudan. a kind of obstruction of the bowels View this entry on the original dictionary page scan.
baddhagudinmfn. suffering from it View this entry on the original dictionary page scan.
baddhajihvamfn. tongue-tied View this entry on the original dictionary page scan.
baddhakam. one who is bound, a captive, prisoner View this entry on the original dictionary page scan.
baddhakadambakamfn. forming groups View this entry on the original dictionary page scan.
baddhakakṣyamfn. equals -parikara- View this entry on the original dictionary page scan.
baddhakalāpinmfn. one who has his quiver tied on View this entry on the original dictionary page scan.
baddhakamocanan. setting free a prisoner View this entry on the original dictionary page scan.
baddhakesaramfn. having the filaments formed View this entry on the original dictionary page scan.
baddhalakṣamfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') equals -dṛṣṭi- View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamaṇḍalamfn. having circles formed, ranged in circles View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamaunamfn. observing silence, silent View this entry on the original dictionary page scan.
baddhāmbun. water derived from a current View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamūlamf(ā-)n. firmly rooted, one who has gained a firm footing View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamūlatāf. View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamuṣṭimfn. having a closed hand View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamuṣṭimfn. close-fisted, covetous View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamuṣṭitvan. View this entry on the original dictionary page scan.
baddhamūtramfn. obstructing the urine View this entry on the original dictionary page scan.
baddhānandamfn. having pleasure attached, joyful (as a day) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhāndhakāramfn. wrapped in darkness View this entry on the original dictionary page scan.
baddhanepathyamfn. attired in a theatrical dress View this entry on the original dictionary page scan.
baddhanetramf(ā-)n. having the eyes fixed on anything, gazing steadfastly View this entry on the original dictionary page scan.
baddhāṅgulitra mfn. having the finger-guard fastened on View this entry on the original dictionary page scan.
baddhāṅgulitrāṇamfn. having the finger-guard fastened on View this entry on the original dictionary page scan.
baddhaniścayamf(ā-)n. firmly resolved, resolute View this entry on the original dictionary page scan.
baddhaniṣyanda mfn. having the flow or discharge of anything impeded View this entry on the original dictionary page scan.
baddhaniṣyandamfn. impeding it View this entry on the original dictionary page scan.
baddhanisyandamfn. having the flow or discharge of anything impeded View this entry on the original dictionary page scan.
baddhanisyandamfn. impeding it View this entry on the original dictionary page scan.
baddhāñjalimfn. one who has joined the hollowed palms of the hands (see añjali-) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhāñjalipuṭamfn. forming a cup with the hollowed hands View this entry on the original dictionary page scan.
baddhānurāgamf(ā-)n. feeling affection, enamoured View this entry on the original dictionary page scan.
baddhānuśayamfn. conceiving an intense hatred View this entry on the original dictionary page scan.
baddhapaṅkavatmfn. having the mud hardened View this entry on the original dictionary page scan.
baddhaparikaramfn. having the girdle girded on id est ready, prepared for anything View this entry on the original dictionary page scan.
baddhaphalam. Pongamia Glabra View this entry on the original dictionary page scan.
baddhappi(?) n. the clasped hand, fist (varia lectio baddhāppi-).
baddhapratijñamf(ā-)n. one who has made a promise or vow View this entry on the original dictionary page scan.
baddhapratiśrutmfn. echoing, resonant with echoes View this entry on the original dictionary page scan.
baddhapṛṣṭa m. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
baddhapṛṣṭham. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
baddhapurīṣamfn. having constipated bowels ( baddhapurīṣatva -tva- n.) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhapurīṣatvan. baddhapurīṣa
baddharabhasamf(ā-)n. impetuous, passionate View this entry on the original dictionary page scan.
baddharāgamfn. one who has formed an affection for, fond of (locative case) View this entry on the original dictionary page scan.
baddharājyamfn. one who has gained sovereignty, succeeded to the throne View this entry on the original dictionary page scan.
baddharasālam. a highly prized species of Mango View this entry on the original dictionary page scan.
baddhāśamfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') entertaining hope of View this entry on the original dictionary page scan.
baddhāśaṅkamfn. filled with anxiety or suspicion View this entry on the original dictionary page scan.
baddhāśaṅkamfn. āśaṅkā
baddhaśas wrong reading for badva-śas- (column 1) . View this entry on the original dictionary page scan.
baddhaśikhamfn. having the hair bound up (into a knot on the crown of the head) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhaśikhamfn. not yet tonsured id est young View this entry on the original dictionary page scan.
baddhaśikhāf. a species of plant View this entry on the original dictionary page scan.
baddhasnehamfn. conceiving affection for (locative case) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhaspṛhamfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') feeling a longing for View this entry on the original dictionary page scan.
baddhaśrotramanaścakṣusmfn. having ears and mind and eyes fixed on (locative case) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhasūtam. a particular preparation of quicksilver View this entry on the original dictionary page scan.
baddhatṛṣṇamfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') desirous of, longing for View this entry on the original dictionary page scan.
baddhatūṇīramfn. equipped with a quiver View this entry on the original dictionary page scan.
baddhavācmfn. obstructing speech View this entry on the original dictionary page scan.
baddhavairamf(ā-)n. one who has contracted hostility with (instrumental case or compound) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhavarcasmfn. obstructing the bowels, View this entry on the original dictionary page scan.
baddhavasatimfn. having one's abode fixed, dwelling in (locative case)
baddhāvasthitimfn. constant View this entry on the original dictionary page scan.
baddhavatsa(baddh/a--) mfn. (a cow) whose calf has been tied up (in the stable) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhavepathumfn. seized with tremor, trembling View this entry on the original dictionary page scan.
baddhaviṇmūtramfn. obstructing the feces and urine View this entry on the original dictionary page scan.
baddhavīra(baddh/a--) mfn. one whose heroes or retainers have been bound View this entry on the original dictionary page scan.
baddhaviṭkamfn. having one's bowels obstructed ( baddhaviṭkatā -- f.) View this entry on the original dictionary page scan.
baddhaviṭkatāf. baddhaviṭka
baddhāyudhamfn. accoutred with arms View this entry on the original dictionary page scan.
baddhodyamamfn. making united efforts View this entry on the original dictionary page scan.
baddhotsavamfn. enjoying a festival or holiday View this entry on the original dictionary page scan.
baddhṛwrongly for vadhṛ- View this entry on the original dictionary page scan.
badh b/adhya-, even in Vedic texts sometimes equals vadh-, v/adhya-. View this entry on the original dictionary page scan.
badhiramf(ā-)n. (sometimes written vadhira-) deaf etc. View this entry on the original dictionary page scan.
badhiram. Name of a serpent-demon (son of kaśyapa-) View this entry on the original dictionary page scan.
badhirakam. Name of a man (plural"his descendants"), gaRa upakādi- View this entry on the original dictionary page scan.
badhirāndham. "deaf and blind", Name of a serpent-demon (see above) . View this entry on the original dictionary page scan.
badhiratāf. View this entry on the original dictionary page scan.
badhiratamamfn. quite deaf View this entry on the original dictionary page scan.
badhiratvan. deafness View this entry on the original dictionary page scan.
badhirayaNom. P. yati-, to make deaf, deafen. View this entry on the original dictionary page scan.
badhirikāf. Name of a woman gaRa śivādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
badhirīkṛP. -karoti-, to make deaf, deafen View this entry on the original dictionary page scan.
badhirīkṛtamfn. deafened View this entry on the original dictionary page scan.
badhirimanm. deafness gaRa dṛḍhādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
badhiritamfn. made deaf, deafened View this entry on the original dictionary page scan.
badhūf. wrongly for vadh/ū- View this entry on the original dictionary page scan.
badhvam. Name of a man (see bādhva-). View this entry on the original dictionary page scan.
badhyatasind. (freedom) from the crowd (varia lectio madhya-t/as-). View this entry on the original dictionary page scan.
badhyogam. Name of a man gaRa bidādi- (see bādhyoga-). View this entry on the original dictionary page scan.
baḍiśamf(ā-or ī-)n. (also written vaḍiśa-and valiśa-; see also bariśī-) a hook, fish-hook View this entry on the original dictionary page scan.
baḍiśam. a particular surgical instrument in the form of a hook View this entry on the original dictionary page scan.
baḍiśam. Name of a man with the patronymic dhāmārgava- View this entry on the original dictionary page scan.
baḍiśayutamfn. joined to or fastened on a hook View this entry on the original dictionary page scan.
badvan. (once m.) a large number, multitude (,"100 koṭi-s";others"10,000 millions""the number 13,084") View this entry on the original dictionary page scan.
badvanm. a causeway, highway View this entry on the original dictionary page scan.
badvaśasind. in large numbers View this entry on the original dictionary page scan.
bagadādaName of a city, Bagdad View this entry on the original dictionary page scan.
bagadāhaName of a place View this entry on the original dictionary page scan.
bagadāruName of a place View this entry on the original dictionary page scan.
bahshort form of baṃh- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
bahāduraSee bāhādura-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahalamfn. thick, dense, compact, firm, solid View this entry on the original dictionary page scan.
bahalamfn. bushy, shaggy (as a tail) View this entry on the original dictionary page scan.
bahalamfn. wide, extensive View this entry on the original dictionary page scan.
bahalamfn. deep, intense (as a colour) View this entry on the original dictionary page scan.
bahalamfn. harsh (as a tone) View this entry on the original dictionary page scan.
bahalamfn. manifold, copious, abundant (in the beginning of a compound = in a high degree; in fine compositi or 'at the end of a compound' = filled with, chiefly consisting of) . (often varia lectio bahula-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahalam. a kind of sugar-cane View this entry on the original dictionary page scan.
bahalāf. large cardamoms (see bahulā-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahalam. Anethum Sowa View this entry on the original dictionary page scan.
bahalacakṣusm. Odina Pinisata View this entry on the original dictionary page scan.
bahalagandhan. a species of sandal View this entry on the original dictionary page scan.
bahalagandhāf. large cardamoms View this entry on the original dictionary page scan.
bahalāṅgam. Odina Pinnata View this entry on the original dictionary page scan.
bahalānurāgamfn. deep red View this entry on the original dictionary page scan.
bahalatāf. thickness View this entry on the original dictionary page scan.
bahalatvacan. the white flowering lodhra- View this entry on the original dictionary page scan.
bahalavartmanmn. a particular disease of the eyes, a swollen eyelid View this entry on the original dictionary page scan.
bahalībhūP. -bhavati-, to become a thick or compact mass View this entry on the original dictionary page scan.
bahalitamfn. grown thick or compact or strong, View this entry on the original dictionary page scan.
bahanakam. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
bahayaNom. P. yati- (fr. bahu-) View this entry on the original dictionary page scan.
baheṭakam. Terminalia Belrica View this entry on the original dictionary page scan.
bain compound before r- for bahis-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahiḥin compound for bah/is-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahiḥprayānan. going outside, View this entry on the original dictionary page scan.
bahiḥsadmfn. one who sits outside (said of a person held in low esteem) View this entry on the original dictionary page scan.
bahiḥsadas ind. outside the sadas-, View this entry on the original dictionary page scan.
bahiḥsadasamind. outside the sadas-, View this entry on the original dictionary page scan.
bahiḥśālāf. an outer hall View this entry on the original dictionary page scan.
bahiḥsaṃdhyamfn. one who performs his morning and evening prayers outside (the village) ( bahiḥsaṃdhyatva -tva- n.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahiḥsaṃdhyatvan. bahiḥsaṃdhya
bahiḥsaṃsthamfn. lying or situated outside (the town) View this entry on the original dictionary page scan.
bahiḥśaucan. external purification, View this entry on the original dictionary page scan.
bahiḥśītamfn. cool or cooling on the outside View this entry on the original dictionary page scan.
bahiḥśri(h/ih--) ind. said of a particular pronunciation View this entry on the original dictionary page scan.
bahiḥsthamfn. being outside, external, outer View this entry on the original dictionary page scan.
bahiḥsthitamfn. being outside, external, outer View this entry on the original dictionary page scan.
bahiḥsthyinmfn. being outside, external, outer View this entry on the original dictionary page scan.
bahiḥstomabhāgamind. outside the bricks called stoma-bhāgā- View this entry on the original dictionary page scan.
bahiḥvaiśravaṇam. Name (also title or epithet) of a particular divinity, View this entry on the original dictionary page scan.
bahīnaram. (also written vah-) Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
bahirin compound for bah/is-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahīrajjuind. outside a rope View this entry on the original dictionary page scan.
bahiraṅgamfn. relating to the exterior, external, unessential (opp. to antaraṅga-). ( bahiraṅgatā --, f.; bahiraṅgatva -tva- n.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahiraṅgam. an external part, outer limb or member, property, etc., W View this entry on the original dictionary page scan.
bahiraṅgam. a stranger, indifferent person View this entry on the original dictionary page scan.
bahiraṅgam. the preliminary part of a religious ceremony View this entry on the original dictionary page scan.
bahiraṅgatāf. bahiraṅga
bahiraṅgatvan. bahiraṅga
bahiranteind. externally and internally View this entry on the original dictionary page scan.
bahirargala(only in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ī-).), an outer bolt or bar View this entry on the original dictionary page scan.
bahirartham. an external object View this entry on the original dictionary page scan.
bahirātmamind. outside one's own person, away from one's self. View this entry on the original dictionary page scan.
bahirbhāgam. the outer side or part, exterior View this entry on the original dictionary page scan.
bahirbhavamfn. being outside, external (opp. to antar-ja-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahirbhāvam. the being outside (ablative) View this entry on the original dictionary page scan.
bahirbhavanan. the being outside, coming forth, emanation View this entry on the original dictionary page scan.
bahirbhūtamfn. being out, expelled or excluded from (in fine compositi or 'at the end of a compound') View this entry on the original dictionary page scan.
bahirbhūtamfn. expired (as a period of time) View this entry on the original dictionary page scan.
bahirbhūtamfn. inattentive, careless View this entry on the original dictionary page scan.
bahirdeśam. a foreign country View this entry on the original dictionary page scan.
bahirdeśam. a place without a town or village View this entry on the original dictionary page scan.
bahirdhāind. out, outward, outside of or away from (ablative)
bahirdhābhāvam. the being outward or external View this entry on the original dictionary page scan.
bahirdhvajāf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
bahirdṛśmfn. seeing only what is outside, superficial (in judgement) View this entry on the original dictionary page scan.
bahirdvāran. an outer gate or the space outside a door or gate View this entry on the original dictionary page scan.
bahirdvāraprakaṣṭhakan. a portico, a covered terrace in front of the door of a house View this entry on the original dictionary page scan.
bahirdvārinmfn. being out-of-doors View this entry on the original dictionary page scan.
bahirgamanan. the act of going out or forth View this entry on the original dictionary page scan.
bahirgāminmfn. going out or forth View this entry on the original dictionary page scan.
bahirgatamfn. gone out or forth, externally manifested View this entry on the original dictionary page scan.
bahirgatatvan. View this entry on the original dictionary page scan.
bahirgehamind. outside the house, abroad View this entry on the original dictionary page scan.
bahirgiram. plural Name of a people (see next) . View this entry on the original dictionary page scan.
bahirgirim. a country situated on the other side of a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
bahirgirim. plural the inhabitants of that country (also girya- plural ) View this entry on the original dictionary page scan.
bahirgītan. a song accompanied by a stringed instrument View this entry on the original dictionary page scan.
bahirgrāmamind. outside the village View this entry on the original dictionary page scan.
bahirgrāmamapratiśrayamfn. living outside the village View this entry on the original dictionary page scan.
bahirindriyan. an outer organ, organ of sense or perception (as the eye) or of action (as the hand) View this entry on the original dictionary page scan.
bahirjānuind. so that the hands are outside (not between) the knees View this entry on the original dictionary page scan.
bahirlambamfn. obtuse-angular View this entry on the original dictionary page scan.
bahirlambāf. an obtuse-angular triangle View this entry on the original dictionary page scan.
bahirlāpikāf. a kind of enigma (not containing a solution; opp. to antar-l-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahirloma(h/ir--) mfn. having the hair turned outwards View this entry on the original dictionary page scan.
bahirlomanmfn. idem or '(h/ir--) mfn. having the hair turned outwards ' View this entry on the original dictionary page scan.
bahirmālāf. an outer, id est visible garland, View this entry on the original dictionary page scan.
bahirmanasmfn. being outside the mind, external View this entry on the original dictionary page scan.
bahirmanaskamfn. out of mind View this entry on the original dictionary page scan.
bahirmaṇḍalasthamf(ā-)n. standing outside a circle View this entry on the original dictionary page scan.
bahirmatṛkāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahirmudram. (?) Name of a form of devotion (opp. to antar-m-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahirmukhamf(ī-)n. coming out of the mouth (opp. to antarm-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahirmukhamf(ī-)n. (in fine compositi or 'at the end of a compound') one who turn his face away, indifferent to (khī-bhū-,to turn away from) (also with locative case ) View this entry on the original dictionary page scan.
bahirmukhamf(ī-)n. one who has his mind directed to external things View this entry on the original dictionary page scan.
bahirmukham. a deity (prob. wrong reading for barhir-m-) ,L View this entry on the original dictionary page scan.
bahirṇidhana wrong reading for -nidh- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
bahirnidhanan. the singing of a finale outside or apart View this entry on the original dictionary page scan.
bahirniḥsāraṇan. taking out, removal View this entry on the original dictionary page scan.
bahirnirgamanan. going out of (ablative) View this entry on the original dictionary page scan.
bahirnyāsasūtran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahirvartinmfn. being on the outside View this entry on the original dictionary page scan.
bahirvāsasn. an outer or upper garment (see a-bahirv-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahirvedif. the space outside the vedi- or sacrificial altar View this entry on the original dictionary page scan.
bahirvediind. outside the sacrificial altar View this entry on the original dictionary page scan.
bahirvedikamfn. being or taking place outside the vedi- (See prec.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahirvikāram. "outward change or disfigurement", syphilis View this entry on the original dictionary page scan.
bahirvikāramfn. (in sāṃkhya-) external to the vikāra-s, free from change (see ) View this entry on the original dictionary page scan.
bahirvikāramind. View this entry on the original dictionary page scan.
bahirvṛttif. occupation with external objects View this entry on the original dictionary page scan.
bahirvyasanan. external vice, licentiousness, immorality View this entry on the original dictionary page scan.
bahirvyasaninmfn. immoral, dissolute View this entry on the original dictionary page scan.
bahiryāgapujāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahiryāgaratnan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahiryānan. () going or driving out, excursion. View this entry on the original dictionary page scan.
bahiryātrāf. () going or driving out, excursion. View this entry on the original dictionary page scan.
bahiryogam. relation to"outside", sense or meaning of" bahis-, outside " View this entry on the original dictionary page scan.
bahiryogam. external meditation (see antar-y-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahiryogam. Name of a man (plural his descendants) gaRa yaskādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahiryoniind. outside the fire-place View this entry on the original dictionary page scan.
bahiryūtimfn. placed or fastened outside View this entry on the original dictionary page scan.
bahisind. (the final s-is changed before k-and p-into -; see ) out, forth, outwards, outside (a house, village, city, kingdom etc.;also with ablative or in fine compositi or 'at the end of a compound' = out of, apart from, except, beside) (with kṛ-,to place outside, expel, banish, exclude;with bhū-,to come forth;with gam-,or -,to go out etc.; see compound) View this entry on the original dictionary page scan.
bahiśin compound for bahis-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣin compound for bahis-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahiścaramfn. going out, moving or appearing outside, external View this entry on the original dictionary page scan.
bahiścaram. (with prāṇa- m.or hṛdaya- n.another life or heart outside one's self dear as one's own life or heart etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahiścaram. "crawling out of its shell", a crab View this entry on the original dictionary page scan.
bahiścaram. an external spy View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣka wrong reading for barhiṣka-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣkāram. expulsion, removal View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣkaraṇan. expulsion, exclusion from (ablative) on View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣkaraṇan. an external organ (opp. to antaḥ-k-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣkarmann. a sacred rite performed outside the sacrificial place View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣkāryamfn. to be removed or excluded from (ablative) View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣkratuind. outside or apart from the sacrifice View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣkriyamfn. excluded from sacred rites View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣkriyāf. an outer act external rite or ceremony View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣkṛtamfn. turned out, expelled or excluded from, rejected or abandoned by (ablative or compound) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣkṛtamfn. shut off by = dwelling beyond (instrumental case) View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣkṛtamfn. restraining or free from, deprived or destitute of (compound) View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣkṛtamfn. become apparent, embodied, manifest View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣkṛtif. equals -kāra- View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣkuṭīcaram. a crab (see bahiś-cara-). View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣparidhiind. outside the enclosure View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣpaṭam. equals -vāsas- View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣpathamind. outside the road View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣpatnīsaṃyājan. being outside the patnī-saṃyāja- (sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order) ( bahiṣpatnīsaṃyājatva -tva- n.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣpatnīsaṃyājatvan. bahiṣpatnīsaṃyāja
bahiṣpavamānam. Name of a stoma- or stotra- (generally consisting of 3 trica-s and sung outside the vedi- during the morning libation) View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣpavamānāstāvam. the place where the bahiṣ- stotra- is sung View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣpavamānīf. (scilicet stotriyā- id est ṛc-) its single verses View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣpavitramfn. destitute of or wanting the pavitra- (sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order) View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣpiṇḍamfn. having the knots outside View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣprajñamfn. one whose knowledge is directed towards external objects View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣprākāram. an outer wall or rampart View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣprāṇam. external breath or life, anything near the heart or as dear as life View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣprāṇam. money
bahiṣprāṇamfn. one whose breath or life is outside View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣṭādviśasanan. (a hide) the flesh-side of which is turned outwards View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣṭājjyotisn. Name of a triṣṭubh- the last pāda- of which contains 8 syllables View this entry on the original dictionary page scan.
bahistanvamfn. one whose limbs extend over the body (of the fire-altar) View this entry on the original dictionary page scan.
bahistapasn. outward penance, View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣṭātind. outside View this entry on the original dictionary page scan.
bahiṣtvan. outwardness, the being external View this entry on the original dictionary page scan.
bahli bahlika-, bahlīka- varia lectio for balhi- etc., q.v View this entry on the original dictionary page scan.
bahrāmakhānam. = $ View this entry on the original dictionary page scan.
bahumf(v/ī-or u-)n. much, many, frequent, abundant, numerous, great or considerable in quantity (n. also as substantive with genitive case) (rarely in maṇḍ-. i-ix) etc. (tadbahu-yad-,"it is a great matter that"; tvayā me bahu kṛtaṃ-yad-,"you have done me a great service by -- or that --"; kim bahunā-,"what occasion is there for much talk?" id est"in short" ) View this entry on the original dictionary page scan.
bahumf(v/ī-or u-)n. abounding or rich in (instrumental case) View this entry on the original dictionary page scan.
bahumf(v/ī-or u-)n. large, great, mighty etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bahuind. much, very, abundantly, greatly, in a high degree, frequently, often, mostly etc. etc. (often in the beginning of a compound,where also = nearly, almost, rather, somewhat; see bahu-tṛṇa-, bahu-trivarṣa-and ; bahu-man-= to think much of esteem highly, prize, value)
bahun. the plural number View this entry on the original dictionary page scan.
bahubāhumfn. many-armed View this entry on the original dictionary page scan.
bahubāhum. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
bahubalamfn. possessing great strength View this entry on the original dictionary page scan.
bahubalam. a lion View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhadram. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhāgyamfn. of great good fortune, fortunate View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhakṣamfn. eating much, a great eater View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhāṣinmfn. talking much, garrulous (a-b-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhāṣitāf. talkativeness, garrulity. View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhastrakamf(ā-or ikā-)n. (fr. bahu-+ bhastrā-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhāṣyan. talkativeness, garrulity. View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhaumamf(ī-)n. equals -bhūmika- View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhogyāf. "to be enjoyed by many", a courtesan, prostitute View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhojakamfn. eating much View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhojana wrong reading for -bhojaka-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhojinmfn. eating much, voracious ( bahubhojitā ji-- f.) on View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhojitāf. bahubhojin
bahubhoktṛm. a great eater View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhṛjjmfn. (Nominal verb -bhṛṭ-) roasting or frying much View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhujmfn. equals -bhakṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhujamfn. having many arms View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhujāf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhūmim. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhūmikamfn. having many floors or stories View this entry on the original dictionary page scan.
bahubījamfn. having much seed View this entry on the original dictionary page scan.
bahubījan. the fruit of Anona Reticulata or Squamosa View this entry on the original dictionary page scan.
bahubījāf. Trigonella Foenum Graecum View this entry on the original dictionary page scan.
bahubījan. a kind of Musa View this entry on the original dictionary page scan.
bahubollakam. a great talker View this entry on the original dictionary page scan.
bahucārinmfn. roaming much or widely View this entry on the original dictionary page scan.
bahucarmakamf(ikā-)n. View this entry on the original dictionary page scan.
bahucchadam. Alstonia Scholaris View this entry on the original dictionary page scan.
bahucchalamf(ā-)n. deceitful View this entry on the original dictionary page scan.
bahucchalatvan. View this entry on the original dictionary page scan.
bahucchinnāf. a species of Cocculus View this entry on the original dictionary page scan.
bahucitramfn. very various or manifold View this entry on the original dictionary page scan.
bahudamfn. "much-giving", liberal, munificent View this entry on the original dictionary page scan.
bahudaivatamfn. relating to many deities View this entry on the original dictionary page scan.
bahudaivatyamfn. equals prec. View this entry on the original dictionary page scan.
bahudaivatyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahūdakamfn. (hu-ud-) having much water View this entry on the original dictionary page scan.
bahūdakam. a kind of mendicant who begs his food at bathing-places View this entry on the original dictionary page scan.
bahudakṣiṇamfn. marked by many fees or donations (as a religious ceremony), liberal, lavish, bountiful View this entry on the original dictionary page scan.
bahudalakaniśam. a particular species of grain View this entry on the original dictionary page scan.
bahudāmāf. Name of one of the mātṛ-s attending on skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
bahudāman f. Name of one of the mātṛ-s attending on skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
bahudānan. a rich gift View this entry on the original dictionary page scan.
bahudānamfn. equals -dāyin- View this entry on the original dictionary page scan.
bahūdana(hu-od-?) n. collection of various kinds of food (?) View this entry on the original dictionary page scan.
bahudaṇḍika mfn. having many staff-bearers View this entry on the original dictionary page scan.
bahudaṇḍinmfn. having many staff-bearers View this entry on the original dictionary page scan.
bahudantīf. Name of a woman View this entry on the original dictionary page scan.
bahudantīsutam. "the son of bahu-dantī-", Name of an author (varia lectio valgndantī-sukha-). View this entry on the original dictionary page scan.
bahudarśakamf(ikā-)n. seeing much, prudent, circumspect View this entry on the original dictionary page scan.
bahudarśinmfn. seeing much, prudent, circumspect View this entry on the original dictionary page scan.
bahudarśitāf. circumspection View this entry on the original dictionary page scan.
bahudarśitāf. circumspection View this entry on the original dictionary page scan.
bahudāsapuruṣamfn. having many slaves and servants View this entry on the original dictionary page scan.
bahudāsapūruṣamf(-)n. idem or 'mfn. having many slaves and servants ' View this entry on the original dictionary page scan.
bahudāyinmfn. "much giving", liberal, munificent View this entry on the original dictionary page scan.
bahudeśadarśinmfn. one who has seen many countries, a great traveller View this entry on the original dictionary page scan.
bahudevatamfn. (a hymn) addressed to many deities ( bahudevatatva -tva- n.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahudevatāf. an offering for many deities, View this entry on the original dictionary page scan.
bahudevatatvan. bahudevata
bahudevatyamfn. belonging to many deities View this entry on the original dictionary page scan.
bahudeyan. munificence, liberality View this entry on the original dictionary page scan.
bahudhāSee . View this entry on the original dictionary page scan.
bahudhāind. in many ways or parts or forms or directions, variously, manifoldly, much, repeatedly etc. etc. (with kṛ-,to make manifold, multiply ;to make public, divulge ) View this entry on the original dictionary page scan.
bahudhāgatamfn. gone in various directions, dispersed, scattered View this entry on the original dictionary page scan.
bahudhanamfn. possessing much wealth, wealthy, rich ( bahudhanatva -tva- n.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahudhanam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
bahudhanatvan. bahudhana
bahudhaneśvaram. a very rich man View this entry on the original dictionary page scan.
bahudhanvinmfn. having many bows (said of śiva-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahudhanya wrong reading for dhānya-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahudhānyam. "abounding in corn", Name of the 12th or 46th year in a 60 years' cycle of Jupiter View this entry on the original dictionary page scan.
bahudhānyakam. or n. (?) Name of a place View this entry on the original dictionary page scan.
bahudhāran. "many-edged", a diamond or the thunderbolt of indra- View this entry on the original dictionary page scan.
bahudhātmaka mf(ikā-)n. existing in various forms, manifold in essence View this entry on the original dictionary page scan.
bahudhātmakamf(ikā-)n. existing in various forms, manifold in essence View this entry on the original dictionary page scan.
bahudhenūkan. a great multitude of milch cows View this entry on the original dictionary page scan.
bahudheya(!) m. plural Name of a school , View this entry on the original dictionary page scan.
bahudhīvanmf(= masculine gender or arī-)n. rather skilful View this entry on the original dictionary page scan.
bahudhmātamfn. often annealed or cast (as iron) View this entry on the original dictionary page scan.
bahūdita(hu-ud-) n. loquacity. View this entry on the original dictionary page scan.
bahudohanāf. yielding much milk View this entry on the original dictionary page scan.
bahudoṣam. great harm or disadvantage View this entry on the original dictionary page scan.
bahudoṣamf(ā-)n. having many faults or drawbacks, very wicked or bad View this entry on the original dictionary page scan.
bahudṛṣṭamfn. equals prec. View this entry on the original dictionary page scan.
bahudṛśvanm. one who has seen much, a great observer, very experienced View this entry on the original dictionary page scan.
bahudugdhamfn. having much milk View this entry on the original dictionary page scan.
bahudugdhāf. (a cow) giving much milk (also -vatī- ) View this entry on the original dictionary page scan.
bahudugdham. wheat View this entry on the original dictionary page scan.
bahudugdhikāf. "having much milk", Tithymalus Antiquorum (which yields a caustic milky juice) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuduḥkhavāsamind. (with vas-) to have a very painful abode View this entry on the original dictionary page scan.
bahugandhamfn. strong-scented View this entry on the original dictionary page scan.
bahugandham. the resin of Boswellia Thurifera View this entry on the original dictionary page scan.
bahugandhāf. a bud of Michelia Champaka View this entry on the original dictionary page scan.
bahugandham. Jasminum Auriculatum View this entry on the original dictionary page scan.
bahugandham. Nigella Indica View this entry on the original dictionary page scan.
bahugandhan. cinnamon View this entry on the original dictionary page scan.
bahugandhan. a kind of sandal View this entry on the original dictionary page scan.
bahugandhadāf. musk View this entry on the original dictionary page scan.
bahugarhyavācmfn. saying much that is to be censured, too talkative, loquacious View this entry on the original dictionary page scan.
bahugavam. "having much cattle", Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
bahugirim. Name of a district View this entry on the original dictionary page scan.
bahugomfn. having much cattle View this entry on the original dictionary page scan.
bahugotrajamfn. having many blood relations View this entry on the original dictionary page scan.
bahugrahamfn. receiving or holding much (said of a minister and a water-jar) View this entry on the original dictionary page scan.
bahugranthim. "many-knotted", Tamarix Indica View this entry on the original dictionary page scan.
bahugumf(-)n. rich in cattle View this entry on the original dictionary page scan.
bahuguḍāf. Solanum Jacquini View this entry on the original dictionary page scan.
bahuguhāf. equals -guḍā- View this entry on the original dictionary page scan.
bahuguṇamfn. many-threaded (as a rope) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuguṇamfn. manifold, multifarious, much View this entry on the original dictionary page scan.
bahuguṇamfn. having many good qualities or virtues, View this entry on the original dictionary page scan.
bahuguṇam. Name of a deva-gandharva- View this entry on the original dictionary page scan.
bahugurum. one who has read much but superficially, a sciolist (equals cumbaka-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuhastikamf(ā-)n. rich in elephants View this entry on the original dictionary page scan.
bahuhiraṇyamf(ā-)n. rich in gold View this entry on the original dictionary page scan.
bahuhiraṇyam. Name of an ekāha- commonly called dūṇāśa- View this entry on the original dictionary page scan.
bahujālīf. a kind of cucumber View this entry on the original dictionary page scan.
bahujalpamfn. very talkative, loquacious View this entry on the original dictionary page scan.
bahujalpitṛm. a talker, prattler View this entry on the original dictionary page scan.
bahujanam. a great multitude of people ( bahujanaparivāra -parivāra- m.a particular samādhi-; bahujanahita -hita- n.the common weal) View this entry on the original dictionary page scan.
bahujanamf(ā-)n. surrounded by many people View this entry on the original dictionary page scan.
bahujanahitan. bahujana
bahujanaparivāram. bahujana
bahujanmabhājmfn. subject to many births on View this entry on the original dictionary page scan.
bahujanya(bāhu-j-?), prob. n. a multitude of people View this entry on the original dictionary page scan.
bahujātamfn. grown mighty View this entry on the original dictionary page scan.
bahujavamfn. very swift View this entry on the original dictionary page scan.
bahujñamfn. possessed of great knowledge View this entry on the original dictionary page scan.
bahujñatāf. great knowledge View this entry on the original dictionary page scan.
bahukamf(ā-)n. bought at a high price, dear-bought View this entry on the original dictionary page scan.
bahukam. Calotropis Gigantea View this entry on the original dictionary page scan.
bahukam. a crab View this entry on the original dictionary page scan.
bahukam. a kind of gallinule View this entry on the original dictionary page scan.
bahukam. the digger of a tank View this entry on the original dictionary page scan.
bahukālamind. for a long time View this entry on the original dictionary page scan.
bahukālīnamfn. of long standing, old, ancient View this entry on the original dictionary page scan.
bahukalkam. Buchanania Latifolia View this entry on the original dictionary page scan.
bahukalpamfn. manifold, multifarious View this entry on the original dictionary page scan.
bahukalyāṇamf(ā-or ī-)n. very illustrious, most noble, View this entry on the original dictionary page scan.
bahukāmamfn. having many wishes or desires View this entry on the original dictionary page scan.
bahukandam. "having bulbous roots", Amorphophallus Campanulatus View this entry on the original dictionary page scan.
bahukandīf. Cucumis Utilissimus or a kind of gourd View this entry on the original dictionary page scan.
bahukaṇṭāf. "many-thorned", Solanum Jacquini View this entry on the original dictionary page scan.
bahukaṇṭakamfn. "many-thorned", Name of several plants (a species of Asteracantha;Alhagi Maurorum;Phoenix Paludosa) View this entry on the original dictionary page scan.
bahukaṇṭakāf. equals next View this entry on the original dictionary page scan.
bahukaramf(ī-)n. doing much, busy, useful in many ways to (genitive case) (see ) View this entry on the original dictionary page scan.
bahukaramf(ī-)n. one who sweeps, a sweeper ( kṝ-?) View this entry on the original dictionary page scan.
bahukaram. a camel View this entry on the original dictionary page scan.
bahukaram. a species of jujube View this entry on the original dictionary page scan.
bahukaraf(ā-or ī-). a broom ( kṝ-?). View this entry on the original dictionary page scan.
bahukāramfn. doing or effecting much View this entry on the original dictionary page scan.
bahukaraṇīyamfn. one who has (or complains of having) much to do, who never has time for anything View this entry on the original dictionary page scan.
bahukāraṇīyamfn. equals -karaṇīya- View this entry on the original dictionary page scan.
bahukarṇikāf. Salvinia Cucullata View this entry on the original dictionary page scan.
bahuketum. Name of a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
bahukīṭam. Name of a grāma- in the north gaRa palady-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahukramam. a krama- (q.v) of more than three words View this entry on the original dictionary page scan.
bahukṛtamf(ā-)n., , Va1rtt. 5 View this entry on the original dictionary page scan.
bahukṛtyamfn. equals -karanīya- View this entry on the original dictionary page scan.
bahukṣamamfn. enduring much View this entry on the original dictionary page scan.
bahukṣamam. a jaina- saint or a buddha- View this entry on the original dictionary page scan.
bahukṣāram. a kind of alkali View this entry on the original dictionary page scan.
bahukṣīrāf. a cow which gives much milk View this entry on the original dictionary page scan.
bahukṣīraduhmfn. yielding much milk, View this entry on the original dictionary page scan.
bahukulīna Scholiast or Commentator on (see hukuleyaka-). View this entry on the original dictionary page scan.
bahukulya Scholiast or Commentator on (see hukuleyaka-). View this entry on the original dictionary page scan.
bahukūrcam. a species of cocoa-nut View this entry on the original dictionary page scan.
bahukusumitamfn. full of blossoms. View this entry on the original dictionary page scan.
bahulamf(-)n. thick, dense, broad, wide, spacious, ample, large etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bahulamf(-)n. abundant, numerous, many, much ( bahulam am- ind.often, frequently ) View this entry on the original dictionary page scan.
bahulamf(-)n. accompanied by, attended with etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bahulamf(-)n. (in gram.) variously applicable, comprehensive (as a rule) View this entry on the original dictionary page scan.
bahulamf(-)n. born under the Pleiades View this entry on the original dictionary page scan.
bahulamf(-)n. black View this entry on the original dictionary page scan.
bahulam. (or n.?) the dark half of a month etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bahulam. agni- or fire View this entry on the original dictionary page scan.
bahulam. Name of a prajāpati- View this entry on the original dictionary page scan.
bahulam. of a king of the tāla-jaṅgha-s View this entry on the original dictionary page scan.
bahulam. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
bahulāf. a cow View this entry on the original dictionary page scan.
bahulam. cardamoms View this entry on the original dictionary page scan.
bahulam. the indigo plant View this entry on the original dictionary page scan.
bahulam. Name of the twelfth kalā- of the moon View this entry on the original dictionary page scan.
bahulam. of a goddess View this entry on the original dictionary page scan.
bahulam. of one of the mātṛ-s attending on skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
bahulam. of the wife of uttama- who was son of uttāna-pāda- View this entry on the original dictionary page scan.
bahulam. of the mother of a samudra- View this entry on the original dictionary page scan.
bahulam. of a mythical cow View this entry on the original dictionary page scan.
bahulam. of a river View this entry on the original dictionary page scan.
bahulaf. plural equals kṛttikās-, the Pleiades View this entry on the original dictionary page scan.
bahulan. the sky View this entry on the original dictionary page scan.
bahulan. factitious black salt View this entry on the original dictionary page scan.
bahulan. white pepper View this entry on the original dictionary page scan.
bahulan. a particular high number View this entry on the original dictionary page scan.
bahulābhimānamfn. much-threatening, menacing (said of indra-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahulacchadam. a red-flowering Hyperanthera View this entry on the original dictionary page scan.
bahulagandhan. "richly-scented", a kind of sandal wood View this entry on the original dictionary page scan.
bahulagandhāf. cardamoms. View this entry on the original dictionary page scan.
bahulakaincorrect for bāhulaka- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
bahulālāpa"much-talking", talkative, garrulous, loquacious View this entry on the original dictionary page scan.
bahulamind. bahula
bahulāntamfn. "thick at the end", having a thick sediment (as soma- juice; see bahura-madhya-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahulapalāśamf(ā-)n. idem or 'mfn. many-leaved ' View this entry on the original dictionary page scan.
bahulaparṇamfn. many-leaved View this entry on the original dictionary page scan.
bahulāśvam. "having many horses", Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
bahulatāf. () ( etc.) muchness, multiplicity, abundance, numerousness View this entry on the original dictionary page scan.
bahulatāf. the being rich in, abounding in (compound) View this entry on the original dictionary page scan.
bahulatāf. comprehensiveness. View this entry on the original dictionary page scan.
bahulataramfn. thicker, denser (dvi-gnṇo bahula-tarah-,twice as thick) View this entry on the original dictionary page scan.
bahulatṛṇamfn. rich in grass View this entry on the original dictionary page scan.
bahulatvan. ( etc.) muchness, multiplicity, abundance, numerousness View this entry on the original dictionary page scan.
bahulatvan. the being rich in, abounding in (compound) View this entry on the original dictionary page scan.
bahulatvan. comprehensiveness. View this entry on the original dictionary page scan.
bahulauṣadikamfn. overgrown with herbs View this entry on the original dictionary page scan.
bahulavaṇan. "containing much salt" View this entry on the original dictionary page scan.
bahulavaṇan. a soil impregnated with salt View this entry on the original dictionary page scan.
bahulavarmanmfn. enveloped in a thick covering View this entry on the original dictionary page scan.
bahulāviṣṭamfn. thickly peopled, densely populated View this entry on the original dictionary page scan.
bahulāyāsamfn. involving much trouble View this entry on the original dictionary page scan.
bahuletarapakṣam. dual number the dark and the other (i.e. light) half of a month View this entry on the original dictionary page scan.
bahulīin compound for bahula- View this entry on the original dictionary page scan.
bahulībhāvam. the becoming wide-spread, public, general notoriety View this entry on the original dictionary page scan.
bahulībhūP. -bhavati-, to be come widespread, spread, increase (intrans.) ; to become public or known View this entry on the original dictionary page scan.
bahulībhūtamfn. become spread or public or known View this entry on the original dictionary page scan.
bahulikāf. plural the Pleiades (equals bahulās-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahulīkāram. great zeal or care for View this entry on the original dictionary page scan.
bahulīkaraṇan. multiplying, magnifying View this entry on the original dictionary page scan.
bahulīkaraṇan. winnowing (for phalīkaraṇa-?) View this entry on the original dictionary page scan.
bahulīkariṣṇumfn. striving or endeavouring to increase View this entry on the original dictionary page scan.
bahulīkṛtamfn. made much or manifold or wide, extended, increased, augmented, aggrandized View this entry on the original dictionary page scan.
bahulīkṛtamfn. made much of, much practised or cared for View this entry on the original dictionary page scan.
bahulīkṛtamfn. made public, promulgated View this entry on the original dictionary page scan.
bahulīkṛtamfn. distracted View this entry on the original dictionary page scan.
bahulīkṛtamfn. threshed, winnowed (for phalī-kṛta-?) View this entry on the original dictionary page scan.
bahulitamfn. augmented, increased View this entry on the original dictionary page scan.
bahumadhyagamfn. going among or belonging to many View this entry on the original dictionary page scan.
bahumalam. "having much dross", lead View this entry on the original dictionary page scan.
bahumāla mfn. possessing many necklaces View this entry on the original dictionary page scan.
bahumālakamfn. possessing many necklaces View this entry on the original dictionary page scan.
bahumālyaphalamfn. rich in garlands and fruits View this entry on the original dictionary page scan.
bahumānam. high esteem or estimation, great respect or regard for (with locative case of Persian or thing, rarely with genitive case of Persian) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bahumānan. a gift made by a superior to an inferior View this entry on the original dictionary page scan.
bahumāninmfn. thought much of, highly esteemed View this entry on the original dictionary page scan.
bahumañjarīf. basil View this entry on the original dictionary page scan.
bahumantavyamfn. to be thought much of or esteemed highly, estimable View this entry on the original dictionary page scan.
bahumānuṣasaṃkīrṇan. "crowded with many people", an arbour, bower View this entry on the original dictionary page scan.
bahumānyamfn. to be thought much of, to be highly esteemed, estimable on View this entry on the original dictionary page scan.
bahumārgan. bahumārgī
bahumārgīf. a place where many roads meet; (varia lectio bahumārga ga- n.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahumāṣatilamf(-)n. rich in beans and sesamum View this entry on the original dictionary page scan.
bahumatamfn. much thought of, highly esteemed, valued etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bahumatamfn. having many different opinions View this entry on the original dictionary page scan.
bahumatif. high opinion or esteem View this entry on the original dictionary page scan.
bahumatsyamfn. having many fish View this entry on the original dictionary page scan.
bahumatsyan. a place abounding in fish View this entry on the original dictionary page scan.
bahumaulya wrong reading for -mūlya- View this entry on the original dictionary page scan.
bahumāyamfn. artful, deceitful, treacherous View this entry on the original dictionary page scan.
bahumitramfn. having many friends View this entry on the original dictionary page scan.
bahumitram. Name of a man (See bāhumitrāyaṇa-). View this entry on the original dictionary page scan.
bahumṛgamfn. abounding in deer View this entry on the original dictionary page scan.
bahumukhamf(ī-)n. "many-mouthed", speaking variously View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūlamfn. many-rooted View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūlam. a sort of reed or grass View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūlam. Hyperanthera Moringa View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūlāf. AsparagusRacemosus View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūlakam. a species of reed View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūlakam. Name of a nāga- View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūlakan. the sweet-scented root of Andropogon Muricatus View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūlaphalānvitamfn. provided or furnished with many roots and fruits View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūlīf. Emblica Officinalis View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūlyamfn. high-priced, precious ( bahumulyatā -- f.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūlyan. a large sum of money View this entry on the original dictionary page scan.
bahumulyatāf. bahumūlya
bahumūrdhanmfn. many-headed View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūrdhanm. Name of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūrtimfn. multiform View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūrtif. the wild cotton shrub View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūtramfn. making water in excess View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūtrakam. a kind of chameleon View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūtratāf. diabetes
bahunādam. "loud-sounding", a conch shell View this entry on the original dictionary page scan.
bahunaiṣkikamfn. worth many niṣkas- View this entry on the original dictionary page scan.
bahunāmanmfn. having many names View this entry on the original dictionary page scan.
bahuniḥśrita wrong reading for bāhu-n-, q.v View this entry on the original dictionary page scan.
bahuniṣka mfn. worth many niṣkas- View this entry on the original dictionary page scan.
bahupad(strong form -pād-) m. "many-rooted", the Indian fig-tree View this entry on the original dictionary page scan.
bahupādSee -pad-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahupadamfn. many-footed View this entry on the original dictionary page scan.
bahupādamf(ā-)n. many-footed View this entry on the original dictionary page scan.
bahupādamf(ā-)n. composed of several pāda-s (q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
bahupādam. the Indian figuratively tree View this entry on the original dictionary page scan.
bahupākyamfn. one at whose house much is cooked (for the poor) View this entry on the original dictionary page scan.
bahūpamāf. a kind of comparison (in which many upamāna-s are contained), View this entry on the original dictionary page scan.
bahupannagam. Name of a marut- (varia lectio brahma-p-). View this entry on the original dictionary page scan.
bahuparṇamf(-)n. many-leaved View this entry on the original dictionary page scan.
bahuparṇam. Alstonia Scholaris View this entry on the original dictionary page scan.
bahuparṇāf. Trigonella Foenum Graecum View this entry on the original dictionary page scan.
bahuparṇikāf. Salvinia Cucullata View this entry on the original dictionary page scan.
bahupaśumfn. rich in cattle View this entry on the original dictionary page scan.
bahupatnīkamfn. having many wives View this entry on the original dictionary page scan.
bahupatnīkamfn. performed by many wives View this entry on the original dictionary page scan.
bahupatnīkatāf. polygamy View this entry on the original dictionary page scan.
bahupatnīkṛtm. one who takes many wives View this entry on the original dictionary page scan.
bahupatnītāf. polygamy View this entry on the original dictionary page scan.
bahupattramfn. many-leaved View this entry on the original dictionary page scan.
bahupattram. an onion View this entry on the original dictionary page scan.
bahupattrāf. a particular fragrant flower View this entry on the original dictionary page scan.
bahupattran. talc View this entry on the original dictionary page scan.
bahupattrīf. Name of various plants (Aloe Perfoliata ;basil;a species of Solanum etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahupattrikāf. Flacourtia Cataphracta View this entry on the original dictionary page scan.
bahupattrikāf. Trigonella Foenum Graecum View this entry on the original dictionary page scan.
bahupattrikāf. equals mahā-śatāvarī- View this entry on the original dictionary page scan.
bahupaṭumfn. rather clever View this entry on the original dictionary page scan.
bahupāyyamfn. protecting many View this entry on the original dictionary page scan.
bahupāyyan. a large hall (see nṛ-pārya-). View this entry on the original dictionary page scan.
bahuphalamfn. "many-fruited", fertile View this entry on the original dictionary page scan.
bahuphalam. a particular fruit tree View this entry on the original dictionary page scan.
bahuphalam. Nauclea Cadamba View this entry on the original dictionary page scan.
bahuphalāf. Name of various plants (Solanum Indicum or another variety of Solanum;Glycine Debilis;a species of Convolvulus Turpethum;various kinds of cucurbitaceous plants, Flacourtia Cataphracta) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuphalīf. Name of various plants (Emblica Officinalis;Ficus Oppositifolia etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuphālikāf. a species of jujube View this entry on the original dictionary page scan.
bahuphenāf. a species of plant (equals tala-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuphenarasāf. equals saptalā- View this entry on the original dictionary page scan.
bahupradamfn. "much-bestowing", liberal, munificent, bountiful View this entry on the original dictionary page scan.
bahuprajamf(ā-)n. having a numerous progeny (also j/as- ) see View this entry on the original dictionary page scan.
bahuprajam. (only ) a hog View this entry on the original dictionary page scan.
bahuprajam. a mouse View this entry on the original dictionary page scan.
bahuprajam. Saccharum Munjia. View this entry on the original dictionary page scan.
bahuprajñamfn. very wise View this entry on the original dictionary page scan.
bahuprajñānaśālinmfn. possessed of much knowledge View this entry on the original dictionary page scan.
bahuprakāramfn. of many kinds, manifold View this entry on the original dictionary page scan.
bahuprakāramind. in many ways, manifoldly View this entry on the original dictionary page scan.
bahuprakṛtimfn. consisting of many primary parts or verbal elements (as a compound) View this entry on the original dictionary page scan.
bahupralāpinmfn. () View this entry on the original dictionary page scan.
bahupralāpitāf. () equals -bhāṣin-, ṣi--. View this entry on the original dictionary page scan.
bahuprapañcamfn. very diffuse or prolix View this entry on the original dictionary page scan.
bahuprāśnikamfn. containing many questions View this entry on the original dictionary page scan.
bahuprasūf. a mother of many children View this entry on the original dictionary page scan.
bahupratigrāhyamfn. one who is able to give presents to many, View this entry on the original dictionary page scan.
bahupratijñamfn. containing more than one proposition, complicated View this entry on the original dictionary page scan.
bahupratijñamfn. (in law) comprising many counts (as a plaint) View this entry on the original dictionary page scan.
bahupratyarthikamfn. having many adversaries or opponents View this entry on the original dictionary page scan.
bahupratyavāyamfn. connected with many difficulties View this entry on the original dictionary page scan.
bahupravāhamfn. "many-streamed", flowing in many streams View this entry on the original dictionary page scan.
bahupreyasīmfn. having many loved ones View this entry on the original dictionary page scan.
bahupriyamfn. dear to many (equals purupriy/a-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahupuṣpam. "many-blossomed", Erythrina Indica (f(ī-or ikā-).Grislea Tomentosa ) View this entry on the original dictionary page scan.
bahupuṣpaphalopetamfn. having many flowers and fruits View this entry on the original dictionary page scan.
bahupuṣpaprabālavatmfn. having many flowers and young shoots View this entry on the original dictionary page scan.
bahupuṣṭamfn. being in great prosperity View this entry on the original dictionary page scan.
bahuputramf(ā-)n. one who has many sons or children ( bahuputratā -- f. bahuputratva -tva- n. ) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuputram. Alstonia Scholaris View this entry on the original dictionary page scan.
bahuputram. Name of a prajā-pati- View this entry on the original dictionary page scan.
bahuputram. Flacourtia Cataphracta View this entry on the original dictionary page scan.
bahuputram. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
bahuputratāf. bahuputra
bahuputratvan. bahuputra
bahuputrīf. Asparagus Racemosus
bahuputrikāf. Name of one of the mātṛ-s attending on skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
bahuputrikāf. wrong reading for -pattrikā-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahuradam. plural Name of a people (varia lectio for bāhubādha-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuraimfn. having great riches, very rich View this entry on the original dictionary page scan.
bahurājāf. View this entry on the original dictionary page scan.
bahurājanmfn. View this entry on the original dictionary page scan.
bahurajasmfn. very dusty or containing much pollen View this entry on the original dictionary page scan.
bahuramadhyamfn. (bahura- equals bahula-+ m-) thick in the middle (said of the soma- juice during the process of fermentation) () View this entry on the original dictionary page scan.
bahuramyamfn. very delightful View this entry on the original dictionary page scan.
bahurandhrikāf. "much perforated", Name of a particular medicinal root View this entry on the original dictionary page scan.
bahurasamfn. having much juice. juicy View this entry on the original dictionary page scan.
bahurasāf. Cardiospermum Halicacabum View this entry on the original dictionary page scan.
bahurāśimfn. (in arithmetic) composed of numerous terms View this entry on the original dictionary page scan.
bahurāśim. (with pakṣa-) a series of many terms View this entry on the original dictionary page scan.
bahuratham. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
bahuratnamf(ā-)n. rich in gems or jewels View this entry on the original dictionary page scan.
bahuratnāyaNom. A1. yate-, to contain many jewels View this entry on the original dictionary page scan.
bahurāyaspoṣamf(-)n. possessing much wealth View this entry on the original dictionary page scan.
bahurekham. plural many lines or wrinkles, marks of care or pain View this entry on the original dictionary page scan.
bahuretasm. "having much seed", Name of brahmā- View this entry on the original dictionary page scan.
bahuripumfn. one who has many foes View this entry on the original dictionary page scan.
bahūrjmfn. possessing much strength Va1rtt. 4 View this entry on the original dictionary page scan.
bahuromanm. "having much hair or wool" View this entry on the original dictionary page scan.
bahuromanm. a sheep View this entry on the original dictionary page scan.
bahuruhāf. a species of Cocculus View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpamf(-)n. multiform, variegated, checkered View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpamf(-)n. manifold etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpam. Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpam. of rudra- View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpam. of a son of medhātithi- View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpam. (only ) a chameleon View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpam. hair View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpam. the resin of Shorea Robusta View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpam. the sun View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpam. Name of brahmā- View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpam. of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpam. of the god of love View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpam. of a buddha- View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpāf. Name of one of the seven tongues of fire View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpan. Name of a varṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpagarbastotran. Name of a stotra- View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpakamf(ikā-)n. multiform, manifold View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpakam. a kind of animal View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpakalpam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpakaśobhitamfn., adorned in many ways, variously decorated (varia lectio ṅgaś-). View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpāṣṭakatantran. a collective N. for eight tantra-s (viz. the brāhmītantra-, māheśvarī-t-, kaumārika-t-, vaiṣṇavī-t-, vārāhī-t-, indrāṇī-t-, cāmuṇḍā-t-, śiva-dūtī-t-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahurūpinmfn. equals -rūpaka- mfn. View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśabdam. the plural number View this entry on the original dictionary page scan.
bahusadācāramfn. (see -samud/ācāra-). View this entry on the original dictionary page scan.
bahusādhanamfn. possessing many resources ( bahusādhanatā -- f.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahusādhanatāf. bahusādhana
bahusādhāramfn. having many supports (see niḥ-dh-). View this entry on the original dictionary page scan.
bahusādhāraṇamfn. common to many View this entry on the original dictionary page scan.
bahusadṛśamfn. very similar, very fit or right View this entry on the original dictionary page scan.
bahusāhasramf(ā-or ī-)n. amounting to many thousands View this entry on the original dictionary page scan.
bahusāhasramf(ā-or ī-)n. (a sacrifice) of which many thousands partake View this entry on the original dictionary page scan.
bahusāhasrīf. many thousands (Bombay edition) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśākhamf(ā-)n.,"many-branched", having many branches or ramifications, multifarious, manifold View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśākham. Euphorbia Antiquorum ( bahuśākhatva -tva- n.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśākhatvan. bahuśākha
bahuśākhinmfn. equals prec. mfn. View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśaktimfn. possessing great power View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśaktim. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśālam. Euphorbia Antiquorum. View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśalyam. a variety of khadira- with red blossoms View this entry on the original dictionary page scan.
bahusāmiName of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahusaṃkhyākamfn. numerous View this entry on the original dictionary page scan.
bahusampuṭam. a species of bulbous root View this entry on the original dictionary page scan.
bahusaṃsthitamfn. much frequented, Mn viii, 371 View this entry on the original dictionary page scan.
bahusaṃtatimfn. having a numerous posterity or after-growth View this entry on the original dictionary page scan.
bahusaṃtatim. Bambusa Spinosa View this entry on the original dictionary page scan.
bahusamudācāramfn. View this entry on the original dictionary page scan.
bahusaṃvatsaran. a soma- sacrifice that lasts many years View this entry on the original dictionary page scan.
bahusāramfn. containing much pith, pithy. substantial View this entry on the original dictionary page scan.
bahusāram. Acacia Catechu View this entry on the original dictionary page scan.
bahusarpiṣmfn. prepared with much ghee View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśasSee column 2. View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśasind. manifoldly, repeatedly, much, often View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśastamfn. very excellent View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśastamfn. very right or good or happy View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśāstrajñamfn. acquainted with many books or sciences View this entry on the original dictionary page scan.
bahusasyamfn. rich in grain View this entry on the original dictionary page scan.
bahusasyam. Name of a village View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśatrumfn. having many enemies View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśatrum. a sparrow View this entry on the original dictionary page scan.
bahusattvamfn. abounding in animals View this entry on the original dictionary page scan.
bahusatyam. Name of the tenth muhūrta- View this entry on the original dictionary page scan.
bahusavamfn. offering many sacrifices or doing anything for many years View this entry on the original dictionary page scan.
bahusavamfn. containing many sacrifices or years View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśikhamfn. "many-pointed" View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśikhāf. Commelina Salicifolia and another species (varia lectio vahni-ś-). View this entry on the original dictionary page scan.
bahuspṛśmfn. reaching to many, generally spread or diffused View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśreyasīmfn. Va1rtt. 3 View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśṛṅgamfn. many-horned View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśṛṅgam. Name of viṣṇu-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśrutamfn. one who has studied much, very learned, well versed in the veda-s etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśrutam. Name of a minister View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśrutif. the occurrence of the plural in a text, View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśrutīyam. plural "having deep erudition", Name of a Buddhist school. View this entry on the original dictionary page scan.
bahustavāvalif. Name of a collection of hymns. View this entry on the original dictionary page scan.
bahusumfn. much-bearing, fertile View this entry on the original dictionary page scan.
bahusum. a hog, boar View this entry on the original dictionary page scan.
bahusuf. a sow View this entry on the original dictionary page scan.
bahusūSee -su- View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśubhāyaNom. A1. yate-, to be or become a great blessing View this entry on the original dictionary page scan.
bahusūktamfn. consisting of many hymns gaRa guṇādi-, View this entry on the original dictionary page scan.
bahuśūnyamfn. very empty or void View this entry on the original dictionary page scan.
bahusutamfn. having a large progeny or after-growth View this entry on the original dictionary page scan.
bahusutāf. Asparagus Racemosus View this entry on the original dictionary page scan.
bahusūtif. a female who has borne many children (also tikā-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahusūtigof. a cow that calves often View this entry on the original dictionary page scan.
bahusūvarīf. bearing many children View this entry on the original dictionary page scan.
bahusuvarṇamfn. rich in gold ( bahusuvarṇatā -- f.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahusuvarṇakamfn. costing or possessing much gold View this entry on the original dictionary page scan.
bahusuvarṇakam. Name of an agrahāra- on the Ganges View this entry on the original dictionary page scan.
bahusuvarṇakam. of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
bahusuvarṇatāf. bahusuvarṇa
bahusvāmikamfn. having many owners or proprietors View this entry on the original dictionary page scan.
bahusvanamfn. "much-sounding", making many sounds View this entry on the original dictionary page scan.
bahusvanam. an owl View this entry on the original dictionary page scan.
bahusvaramfn. many-syllabled, containing more than two syllables View this entry on the original dictionary page scan.
bahusvaratvan. View this entry on the original dictionary page scan.
bahusvarṇalakṣamūlyamfn. worth many hundred thousand pieces of gold, View this entry on the original dictionary page scan.
bahutāf. numerousness, muchness, abundance, plenty, multiplicity, plurality (see -tva-). View this entry on the original dictionary page scan.
bahutalavaśāf. Iris Pseudacorus View this entry on the original dictionary page scan.
bahutamamfn. very many, most, most numerous etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bahutamamfn. farthest, remotest (exempli gratia, 'for example' ā bahutamāt puruṣāt-,as far as the remotest descendant) View this entry on the original dictionary page scan.
bahutanayamfn. one who has many sons View this entry on the original dictionary page scan.
bahutantrīmfn. (Nominal verb īs-) many-fibred (said only of the body ). View this entry on the original dictionary page scan.
bahutantrīkamf(ā-)n. (fr. bahu-+ tantrī-) having many strings (as a musical instrument) View this entry on the original dictionary page scan.
bahutaramf(ā-or ī-)n. more (or most) abundant or numerous etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bahutaramf(ā-or ī-)n. greater or very great etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bahutarakamfn. very -much or numerous View this entry on the original dictionary page scan.
bahutarakaṇiśam. a kind of corn or grain (see gucchakaṇiśa-). View this entry on the original dictionary page scan.
bahutaramind. more, very or too much, for the greater part, chiefly View this entry on the original dictionary page scan.
bahutarāmind. in a high degree, exceedingly, much, View this entry on the original dictionary page scan.
bahutasind. from or by much or many View this entry on the original dictionary page scan.
bahutasind. from many sides View this entry on the original dictionary page scan.
bahutayamfn. manifold, various View this entry on the original dictionary page scan.
bahuthāind. in numerous ways, in various manners View this entry on the original dictionary page scan.
bahutiktāf. Solanum Indicum View this entry on the original dictionary page scan.
bahutithaSee . View this entry on the original dictionary page scan.
bahutithamfn. manifold, various, many, much (see ) View this entry on the original dictionary page scan.
bahutithamfn. bahutithe- hani-, on the"manieth"day, during many days
bahutithamind. much, greatly View this entry on the original dictionary page scan.
bahutraind. in many ways or places, amongst many View this entry on the original dictionary page scan.
bahutrāind. amongst many, to many (see ) View this entry on the original dictionary page scan.
bahutrivarṣamfn. well-nigh three years old, View this entry on the original dictionary page scan.
bahutṛṇamfn. abounding in grass
bahutṛṇan. much like grass, almost grass, a mere blade of grass View this entry on the original dictionary page scan.
bahutṛṇam. Saccharum Munjia View this entry on the original dictionary page scan.
bahutṛṣṇamfn. having great thirst View this entry on the original dictionary page scan.
bahutvan. muchness, abundance, multitude etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bahutvan. plurality, majority View this entry on the original dictionary page scan.
bahutvan. (in gram.) the plural number (see bahu--). View this entry on the original dictionary page scan.
bahutvacm. idem or 'm. (fr. bahu-+ tvac-),"having much bark", Betula Bhojpatra ' View this entry on the original dictionary page scan.
bahutvacm. Astonia Scholaris View this entry on the original dictionary page scan.
bahutvakkam. (fr. bahu-+ tvac-),"having much bark", Betula Bhojpatra View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvacanan. the plural number, the case-endings and personal terminations in the plural number View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvādinmfn. talking much, garrulous, babbling View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvaistika mfn. weighing many Vistas, View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvaktavyamfn. to be said much about View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvalkam. "having much bark", Buchanania Latifolia View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvalkalam. id. View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvallīf. Hoya Viridiflora View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvāra m. Cordia Myxa View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvārakam. Cordia Myxa ( bahuvārakaphala ka-phala- n.its fruit ) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvārakaphalan. bahuvāraka
bahuvāramind. many times, often, View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvarṇamfn. many-coloured ( bahuvarṇatā -- f.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvarṇatāf. bahuvarṇa
bahuvarṣasahasrikamfn. lasting many thousand years View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvarṣasahasrinmfn. idem or 'mfn. lasting many thousand years ' , many thousand years old View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvārṣikamf(ī-)n. lasting many years, many years old View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvartaName of a place (See bāhuvartaka-). View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvatind. plurally, in the plural number (exempli gratia, 'for example' api- dvi-vad api bahu-vat-,both in the dual and plural) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvelammfn. oftentimes, View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvimfn. containing many birds View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvidmfn. much-knowing, very learned View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvidhamf(ā-)n. of many sorts or kinds, manifold, various etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvidham. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvidhākāramfn. multiform, manifold, View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvidhamind. diversely, in several directions, up and down View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvidyamfn. idem or 'mfn. much-knowing, very learned ' ( bahuvidyatā -- f.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvidyatāf. bahuvidya
bahuvighnamfn. presenting many obstacles or difficulties ( bahuvighnatā -- f.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvighnatāf. bahuvighna
bahuvījaSee -bija-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvikramamfn. very powerful View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvīryamf(ā-)n. very powerful or efficacious View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvīryam. Name of various plants (Terminalia Bellerica;Bombax Heptaphyllum etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvīryāf. Flacourtia Cataphracta
bahuvistamfn. weighing many Vistas, View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvistaram. great extension View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvistaram. ( bahuvistarayuktam -yuktam- ind. in all directions, everywhere ) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvistaramf(ā-)n. of wide extent, widely spread (also tāra- ) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvistaramf(ā-)n. manifold, various View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvistaramf(ā-)n. very detailed ( bahuvistaram am- ind.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvistaramind. bahuvistara
bahuvistarayuktamind. bahuvistara View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvistīrṇamfn. widespread, widely diffused (--,f) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvistīrṇāf. Abrus precatorius (a shrub bearing a small red and black berry and commonly called Kucai) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvrīhimfn. possessing much rice View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvrīhim. a relative or adjective compound (in which, as in the word bahu-vrīhi-itself[ see tat-puruṣa-],the last member loses its character of a substantive and together with the first member serves to qualify a noun) View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvrīhivatind. like a bahu-vrīhi- or relative compound View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvyālaniṣevitamfn. infested or inhabited by many snakes or wild beasts View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvyāpinmfn. far-spreading, extending wide View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvyaya mfn. spending much, prodigal View this entry on the original dictionary page scan.
bahuvyayinmfn. spending much, prodigal View this entry on the original dictionary page scan.
bahuyājinmfn. one who has offered many sacrifices View this entry on the original dictionary page scan.
bahuyajvāf. View this entry on the original dictionary page scan.
bahuyajvanmfn. View this entry on the original dictionary page scan.
bahuyājyamfn. one who has many institutors of a sacrifice, one who sacrifices on behalf of many on View this entry on the original dictionary page scan.
bahuyojanāf. Name of one of the mātṛ-s attending on skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
bahvin compound for bahu-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahvabaddhapralāpinmfn. talking much that is unmeaning View this entry on the original dictionary page scan.
bahvabhidhānan. the plural number View this entry on the original dictionary page scan.
bahvac mfn. (in gram.) having several vowels, polysyllabic. View this entry on the original dictionary page scan.
bahvackamfn. (in gram.) having several vowels, polysyllabic. View this entry on the original dictionary page scan.
bahvadhyāyamfn. consisting of many chapters gaRa guṇādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahvadhyayana() mfn. consisting of many chapters gaRa guṇādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahvādinmfn. eating much, a great eater View this entry on the original dictionary page scan.
bahvagnimf(ī-)n. Name of particular verses in which various agni-s are mentioned View this entry on the original dictionary page scan.
bahvajavikamf(-)n. having many goats and sheep View this entry on the original dictionary page scan.
bahvājyamfn. abounding in ghee View this entry on the original dictionary page scan.
bahvakṣaramfn. many-syllabled, polysyllabic View this entry on the original dictionary page scan.
bahvakṣarāntyamfn. being at the end of a polysyllabic word View this entry on the original dictionary page scan.
bahvakṣaratvan. polysyllableness View this entry on the original dictionary page scan.
bahvamitramfn. having many enemies View this entry on the original dictionary page scan.
bahvanarthamfn. attended with many evils View this entry on the original dictionary page scan.
bahvannamfn. rich in food View this entry on the original dictionary page scan.
bahvap mfn. containing much water, watery View this entry on the original dictionary page scan.
bahvapamfn. containing much water, watery View this entry on the original dictionary page scan.
bahvapatyamfn. having a numerous progeny View this entry on the original dictionary page scan.
bahvapatyamfn. (in astrology) promising or foretelling a numerous progeny View this entry on the original dictionary page scan.
bahvapatyam. a hog or a mouse View this entry on the original dictionary page scan.
bahvapatyāf. a cow that has often calved = View this entry on the original dictionary page scan.
bahvapāyamfn. attended with many dangers
bahvarhamfn. extremely precious View this entry on the original dictionary page scan.
bahvarthamfn. having much meaning or import, important View this entry on the original dictionary page scan.
bahvarthamfn. having many meanings or objects View this entry on the original dictionary page scan.
bahvāścaryamfn. containing many wonderful objects View this entry on the original dictionary page scan.
bahvāścaryamayamf(ī-)n. idem or 'mfn. containing many wonderful objects ' View this entry on the original dictionary page scan.
bahvāśinmfn. idem or 'mfn. eating much, a great eater ' ( bahvāsintva -tva- n.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahvāśinm. Name of one of the sons of dhṛtarāṣṭra- View this entry on the original dictionary page scan.
bahvāsintvan. bahvāśin
bahvāśrayāf. Name of a kiṃ-narī- View this entry on the original dictionary page scan.
bahvaśvamf(-)n. having many horses View this entry on the original dictionary page scan.
bahvaśvam. Name of a son of mudgala- View this entry on the original dictionary page scan.
bahvauṣadhikamfn. abounding in herbs (prob. wrong reading for oṣ-). View this entry on the original dictionary page scan.
bahvavarodhamfn. having many wives View this entry on the original dictionary page scan.
bahvenasmfn. very sinful View this entry on the original dictionary page scan.
bahvīśvaram. Name of a sacred place on the bank of the revā- or narmadā- river View this entry on the original dictionary page scan.
bahvīsvaramāhātmyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcmfn. "many-versed", containing many verses View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcf. a Name of the ṛgveda- or of a śākhā- of the View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcamf(ā-)n. idem or 'f. a Name of the ṛgveda- or of a śākhā- of the ' View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcam. (f(ī-).) one conversant with the ṛgveda-, a priest of it or the hotṛ- priest who represents it in the sacrificial ceremonies View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcabrāhmaṇan. (= aitareya-br-) Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcagṛhyakārikāf. plural Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcagṛhyapariśiṣṭan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcāhnikan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcāhnikopaniṣadf. (equals aitareyop-) Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcakārikāf. plural Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcapaddhatif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcasaṃdhyābhāṣyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcaṣoḍaśakarmamantravivaraṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcaśrāddhaprayogam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
baidam. (also vaida-) patronymic fr. bida (f(ī-). ) View this entry on the original dictionary page scan.
baidamfn. (fr. 1. baida-) View this entry on the original dictionary page scan.
baidam. a particular try-aha- View this entry on the original dictionary page scan.
baidakulan. (prob.) the family of the baida-s vArttika View this entry on the original dictionary page scan.
baiḍālamf(ī-)n. (fr. biḍāla-) belonging to a cat, peculiar to cats, feline View this entry on the original dictionary page scan.
baidalaSee vaidala-. View this entry on the original dictionary page scan.
baiḍālavratan. "cat-like observance", putting on a show of virtue or piety to conceal malice and evil designs View this entry on the original dictionary page scan.
baiḍālavratim. one who leads a chaste or continent life merely from the absence of women or temptation View this entry on the original dictionary page scan.
baiḍālavratika( ) mfn. acting like a cat, hypocritical, a religious impostor (equals bhaṇḍa-tapasvin-). View this entry on the original dictionary page scan.
baiḍālavratin() mfn. acting like a cat, hypocritical, a religious impostor (equals bhaṇḍa-tapasvin-). View this entry on the original dictionary page scan.
baiḍālikarṇakakantha n. (prob.) Name of a city gaRa cihaṇādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
baiḍālikarṇakakanthakarṇikanthan. (prob.) Name of a city gaRa cihaṇādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
baidāpuṭāyanam. patronymic fr. bidā-puṭa- gaRa aśvādi- View this entry on the original dictionary page scan.
baidatrirātram. a particular tri-rātra- View this entry on the original dictionary page scan.
baidāyanam. patronymic fr. bida- gaRa aśvādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
baidim. idem or 'm. patronymic fr. bida- gaRa aśvādi-.' View this entry on the original dictionary page scan.
baihīnarim. (also written vaih-) patronymic fr. bahīnara- Va1rtt. 6 (others fr. vih-) View this entry on the original dictionary page scan.
baihīnarim. Name of a chamberlain View this entry on the original dictionary page scan.
baijaladevam. Name of a prince and author (see bijala-under bīja-). View this entry on the original dictionary page scan.
baijanātham. (prob. patronymic fr. bījanātha-) Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
baijavāpam. (also written vaij-) patronymic fr. bijavāpa- View this entry on the original dictionary page scan.
baijavāpagṛhyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
baijavāpasmṛtif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
baijavāpayanam. patronymic fr. prec. View this entry on the original dictionary page scan.
baijavāpayanam. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
baijavāpim. patronymic fr. bīja-vāpa- or pin- (see gaRa raivatikādi-) View this entry on the original dictionary page scan.
baijavāpim. plural Name of a warrior tribe gaRa dāmany-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
baijavāpīyamfn. (fr. prec.) gaRa raivatikādi- View this entry on the original dictionary page scan.
baijavāpīyam. a prince of the baijavāpi-s gaRa dāmany-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
baijeyam. patronymic fr. bīja- gaRa śubhrādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
baiji(fr. bīja-) gaRa gahādi- (, vaidaji-). View this entry on the original dictionary page scan.
baijikamfn. (fr. bīja-) relating to seed, seminal, paternal (opp. to gārbhika-,relating to the womb, maternal) View this entry on the original dictionary page scan.
baijikamfn. sexual, View this entry on the original dictionary page scan.
baijikamfn. belonging to any primary cause or source or principle, original View this entry on the original dictionary page scan.
baijikam. a young shoot, sprout View this entry on the original dictionary page scan.
baijikan. oil prepared from Moringa Pterygosperma View this entry on the original dictionary page scan.
baijikan. cause, source View this entry on the original dictionary page scan.
baijikan. the spiritual cause of existence, soul, spirit View this entry on the original dictionary page scan.
baijīyamfn. (fr. baiji-) gaRa gahādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
baikim. patronymic gaRa taulvaly-ādi- View this entry on the original dictionary page scan.
bailamf(ī-)n. (fr. bila-, also written vaila- q.v) living in holes (m.an animal living in holes) View this entry on the original dictionary page scan.
bailamf(ī-)n. relating, to or derived from animals living in holes View this entry on the original dictionary page scan.
bailāyanamfn. gaRa pakṣādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
bailmavegarudram. plural Name of a particular class of śaiva- ascetics
bailvamf(ī-)n. (fr. bilva-) relating to or coming from the bilva- tree, made of bilva- wood etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bailvamf(ī-)n. covered with bilva- trees View this entry on the original dictionary page scan.
bailvam. Name of a man gaRa aśvādi- View this entry on the original dictionary page scan.
bailvan. the fruit of the bilva- tree View this entry on the original dictionary page scan.
bailvaja(fr. bilva-ja-) gaRa rājanyādi- (varia lectio bailvala-) View this entry on the original dictionary page scan.
bailvajakamfn. (with deśa-) inhabited by bailvaja-s View this entry on the original dictionary page scan.
bailvakamfn. gaRa arīhaṇādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
bailvakīyamfn. (fr. prec.) View this entry on the original dictionary page scan.
bailvala gaRa rājanyādi- View this entry on the original dictionary page scan.
bailvalakamfn. inhabited by bailvala-s View this entry on the original dictionary page scan.
bailvamayamf(ī-)n. View this entry on the original dictionary page scan.
bailvavanam. (prob.) an inhabitant of bilvavana- or a wood of bilva- trees gaRa rājanyādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
bailvavanakamfn. (with deśa-) inhabited by bailvavana-s View this entry on the original dictionary page scan.
bailvāyanam. patronymic fr. bailva- gaRa aśvādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
bailvayatam. patronymic gaRa krauḍy-ādi- (f. tyā- ) View this entry on the original dictionary page scan.
bailyamfn. Name of a man gaRa aśvādi- (varia lectio for bailva-). View this entry on the original dictionary page scan.
bailyāyanam. patronymic fr. bailya- View this entry on the original dictionary page scan.
baimbakim. (also written vai-) patronymic fr. bimba- vArttika View this entry on the original dictionary page scan.
baindam. Name of a degraded tribe (equals niṣādha- ) View this entry on the original dictionary page scan.
baindavam. (also written vai-) patronymic fr. bindu- gaRa bidādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
baindavim. plural Name of a warrior tribe gaRa dāmany-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
baindavīyam. a prince of the baindavi-s View this entry on the original dictionary page scan.
baiṣkan. (prob. see veṣka-, bleṣka-, meṣka-), flesh from an animal killed by a beast of prey or in a trap View this entry on the original dictionary page scan.
baiṭsaṃkhyā(?) f. a kind of anukramaṇī- to the three veda-s View this entry on the original dictionary page scan.
bajam. (prob.) Name of a herb used as a charm against evil spirits View this entry on the original dictionary page scan.
bakam. (also written vaka-) a kind of heron or crane, Ardea Nivea (often figuratively = a hypocrite, cheat, rogue, the crane being regarded as a bird of great cunning and deceit as well as circumspection) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bakam. Sesbana Grandiflora View this entry on the original dictionary page scan.
bakam. an apparatus for calcining or subliming metals or minerals View this entry on the original dictionary page scan.
bakam. Name of kubera- View this entry on the original dictionary page scan.
bakam. of a demon View this entry on the original dictionary page scan.
bakam. of an asura- (said to have assumed the form of a crane and to have been conquered by kṛṣṇa-) View this entry on the original dictionary page scan.
bakam. of a rākṣasa- killed by bhīma-sena- View this entry on the original dictionary page scan.
bakam. of a ṛṣi- (with the patronymic dālbhi- or dālbhya-) View this entry on the original dictionary page scan.
bakam. of a peasant View this entry on the original dictionary page scan.
bakam. of a king View this entry on the original dictionary page scan.
bakam. (plural) of a people View this entry on the original dictionary page scan.
bakabakāyaNom. A1. yate-, to croak (varia lectio for bhakabh-and makam-). View this entry on the original dictionary page scan.
bakacaram. equals -vratin- View this entry on the original dictionary page scan.
bakācīf. a kind of fish (equals baka-ciñcikā-) View this entry on the original dictionary page scan.
bakaciñcikāf. a sort of fish (equals bakācī-) View this entry on the original dictionary page scan.
bakadhūpam. a kind of perfume View this entry on the original dictionary page scan.
bakadvīpam. Name of a dvīpa- View this entry on the original dictionary page scan.
bakajitm. "conqueror of baka-", Name of bhīma-sena- View this entry on the original dictionary page scan.
bakakaccham. Name of a place View this entry on the original dictionary page scan.
bakakalpam. Name of a particular kalpa- or period of the world View this entry on the original dictionary page scan.
bakālīnamfn. lurking like a heron View this entry on the original dictionary page scan.
bakanakham. Name of a son of viśvā-mitra- View this entry on the original dictionary page scan.
bakanakhagudapariṇaddham. plural the descendants of baka-nakha- and guda-pariṇaddha- gaRa tikakitavādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
bakaniṣūdanam. "destroyer of baka-", Name of bhīma-sena- View this entry on the original dictionary page scan.
bakapañcakan. the 5 days during which even the heron eats no fish (Name of the last 5 tithi-s of the bright half of the mouth kārttika-) View this entry on the original dictionary page scan.
bakapuṣpam. Agati Grandiflora
bakāram. the sound or letter ba-, the soft form of pa-. View this entry on the original dictionary page scan.
bakarājam. the king of the cranes (called rāja-dharman-, son of kaśyapa-;See ). View this entry on the original dictionary page scan.
bakārim. "enemy of baka-", Name of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
bakaripum. "enemy of baka-", Name of bhīma-sena- View this entry on the original dictionary page scan.
bakasahavāsinm. "fellow-lodger of the heron", a lotus flower View this entry on the original dictionary page scan.
bakasaktham. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
bakasaktham. plural his descendants gaRa yaskādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
bakatvan. the state or condition of a crane View this entry on the original dictionary page scan.
bakavadham. "the killing of baka-", Name of (see ) . View this entry on the original dictionary page scan.
bakavairinm. equals -ripu- View this entry on the original dictionary page scan.
bakavatind. like a crane or heron View this entry on the original dictionary page scan.
bakavatīf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
bakavratan. "crane-like conduct", hypocrisy View this entry on the original dictionary page scan.
bakavratacaram. equals next View this entry on the original dictionary page scan.
bakavratika m. a hypocrite (especially a false devotee) View this entry on the original dictionary page scan.
bakavratinm. a hypocrite (especially a false devotee) View this entry on the original dictionary page scan.
bakavṛkṣam. a kind of tree View this entry on the original dictionary page scan.
bakavṛttimfn. one who acts like a heron, a hypocrite View this entry on the original dictionary page scan.
bakāyaNom. P. yati-, to represent or act like the asura- baka- View this entry on the original dictionary page scan.
bakayantran. "crane-instrument", Name of a particular form of retort View this entry on the original dictionary page scan.
bakerukāf. a small crane View this entry on the original dictionary page scan.
bakerukāf. the branch of a tree bent by the wind View this entry on the original dictionary page scan.
bakeśam. Name of a temple founded by baka- View this entry on the original dictionary page scan.
baf. a female crane View this entry on the original dictionary page scan.
baf. a female demon equals pūtanā- View this entry on the original dictionary page scan.
bakoṭam. a kind of crane View this entry on the original dictionary page scan.
bakulam. (also written vakula-) a kind of tree, Mimusops Elengi (said to put forth blossoms when sprinkled with nectar from the mouth of lovely women) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bakulam. Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
bakulam. of a country View this entry on the original dictionary page scan.
bakulāf. Helleborus Niger View this entry on the original dictionary page scan.
bakulan. the fragrant flower of Mimusops Elengi View this entry on the original dictionary page scan.
bakūlam. the bakula- tree View this entry on the original dictionary page scan.
bakulābharaṇacāṭun. Name of a poem. View this entry on the original dictionary page scan.
bakulābharaṇamunim. Name of a sage View this entry on the original dictionary page scan.
bakuladāmann. a garland of bakula- flowers View this entry on the original dictionary page scan.
bakulamālāf. idem or 'n. a garland of bakula- flowers ' View this entry on the original dictionary page scan.
bakulamālāf. Name of a woman, View this entry on the original dictionary page scan.
bakulamālinīpariṇayam. Name of a drama. View this entry on the original dictionary page scan.
bakulamedhīf. Name of a temple View this entry on the original dictionary page scan.
bakulāraṇyamāhātmyan. Name of chapter of View this entry on the original dictionary page scan.
bakulāvalif. equals la-dāman- View this entry on the original dictionary page scan.
bakulāvalikāf. Name of a woman View this entry on the original dictionary page scan.
bakulīf. a kind of drug View this entry on the original dictionary page scan.
bakulitamfn. furnished with bakula- trees or flowers, gaRa tārakādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
bakuram. (prob.) a horn, trumpet (or other wind instrument used in battle; see bākura-, bekurā-) ("a thunderbolt, lightning") . View this entry on the original dictionary page scan.
bal only Intensive balbalīti-, to whirl round in a circle View this entry on the original dictionary page scan.
bal cl.1 P. balati-, to breathe, live ; "to hoard grain"or"to prevent wealth" (dhānyāvarodha-) ; to be distressed (?) ; A1. balate- (varia lectio for bhalate-), to mention ; to hurt ; to give, ; cl.10 P. balayati-, to live, ; bālayati- Aorist abībalat-, to nourish, rear, ; A1. bālayate- (varia lectio for bhāl-), to explain, describe, .
balan. (or m. gaRa ardharcādi-) power, strength, might, vigour, force, validity etc. (balāt-,"forcibly, against one's will, without being able to help it";also equals bala- in the beginning of a compound,or balena-, bala-tas-,with genitive case or in fine compositi or 'at the end of a compound',"by force, by the power or on the strength or in virtue or by means of, by") View this entry on the original dictionary page scan.
balan. force or power of articulation View this entry on the original dictionary page scan.
balan. force considered as a sixth organ of action (see karmendriya-) View this entry on the original dictionary page scan.
balan. (the Buddhists reckon 10 forces, the ascetic śaiva-s four, which according to Scholiast or Commentator on [B.] are sāman-, dāna-, bheda-,and nigraha-) View this entry on the original dictionary page scan.
balan. Force personified as one of the viśve-devāḥ- View this entry on the original dictionary page scan.
balan. power of, expertness in (locative case) View this entry on the original dictionary page scan.
balan. stoutness, bulkiness View this entry on the original dictionary page scan.
balan. (also plural; in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-).) military force, troops, an army etc. View this entry on the original dictionary page scan.
balan. ( also shape;body;semen virile;gum;blood;a young shoot;bone) View this entry on the original dictionary page scan.
balam. a crow View this entry on the original dictionary page scan.
balam. Crataeva Roxburghii View this entry on the original dictionary page scan.
balam. half-ripe barley View this entry on the original dictionary page scan.
balam. Name of a demon conquered by indra- (the brother of vṛtra-, in older texts vala-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
balam. of an elder brother of kṛṣṇa- (also called bala-deva-, balabhadra-, bala-rāma- etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
balam. see View this entry on the original dictionary page scan.
balam. (with jaina-s) a white bala- or elder brother of vāsudeva- (9 in number, viz. acala-, vijaya-, bhadra-, su-prabha-, su-darśana-, ānanda-, nandana-, padma-, and rāma-) View this entry on the original dictionary page scan.
balam. Name of a son of varuṇa- and brother of surā- View this entry on the original dictionary page scan.
balam. of an attendant on skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
balam. of a son of aṅgiras- View this entry on the original dictionary page scan.
balam. of a son of parikṣit- View this entry on the original dictionary page scan.
balam. of a son of parijātra- View this entry on the original dictionary page scan.
balam. of a son of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
balam. of a lexicographer (also written vala-) View this entry on the original dictionary page scan.
balam. of a horse of the Moon View this entry on the original dictionary page scan.
baf. Sida Cordifolia (dual number the plants balā- and ati-balā- ) View this entry on the original dictionary page scan.
baf. Name of a particular charm (see ati-b-) View this entry on the original dictionary page scan.
baf. the youngest sister in a drama View this entry on the original dictionary page scan.
baf. Name of a daughter of dakṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
baf. of a daughter of raudrāśva- View this entry on the original dictionary page scan.
baf. of a female divinity who executes the orders of the 17th arhat- of the present avasarpiṇī- View this entry on the original dictionary page scan.
baf. of a peasant girl View this entry on the original dictionary page scan.
balan. equals val/a-, a cavern View this entry on the original dictionary page scan.
balamfn. strong, robust ; sick (equals amin-) View this entry on the original dictionary page scan.
babalamfn. at one time strong at another weak View this entry on the original dictionary page scan.
babalan. strength and weakness, relative strength or power or weight or highness or dignity or importance View this entry on the original dictionary page scan.
babalabījabhaṅgam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
babalākṣepaparihāram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
babalasūtrabṛhadvṛttif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
balabaf. strong (?) View this entry on the original dictionary page scan.
balabandhum. Name of a son of manu- raivata- View this entry on the original dictionary page scan.
balabandhum. of a son of bhṛgu- in the 10th dvāpara-
balabham. a particular venomous insect View this entry on the original dictionary page scan.
balabhadramfn. strong, powerful View this entry on the original dictionary page scan.
balabhadramfn. Bos Gavaeus View this entry on the original dictionary page scan.
balabhadramfn. Symplocos Racemosa View this entry on the original dictionary page scan.
balabhadramfn. a species of Kadamba View this entry on the original dictionary page scan.
balabhadramfn. Name of balarāma- or of an-anta- (the great serpent identified with him) View this entry on the original dictionary page scan.
balabhadramfn. of a descendant of bharata-, of various men (especially teachers and authors, also with also, ācārya-, kāyastha-, pancānana-, bhaṭṭa-, mitra-, śukla-, sūri-) View this entry on the original dictionary page scan.
balabhadramfn. of a mountain in śāka-dvīpa- View this entry on the original dictionary page scan.
balabhadrāf. a young girl, maiden View this entry on the original dictionary page scan.
balabhadrāf. Ficus Heterophylla View this entry on the original dictionary page scan.
balabhadrikāf. Ficus Heterophylla View this entry on the original dictionary page scan.
balabhadrikāf. a kind of cake made of bean-flour View this entry on the original dictionary page scan.
balabhidmfn. breaking or routing an army View this entry on the original dictionary page scan.
balabhidm. "slayer of bala-", Name of indra- etc. ( balabhitsakhi bhit-sakhi- m.a friend of indra- ) View this entry on the original dictionary page scan.
balabhidm. a particular ekāha- View this entry on the original dictionary page scan.
balābhijñam. Name (also title or epithet) of a tathāgata-, . View this entry on the original dictionary page scan.
balabhitsakhim. balabhid
balābhran. "army-cloud", an army in the form of a cloud View this entry on the original dictionary page scan.
balabhṛtmfn. "might-bearing", powerful, strong View this entry on the original dictionary page scan.
balacakran. "circle of power", dominion, sovereignty ( balacakravartin -vartin- m.a powerful sovereign) View this entry on the original dictionary page scan.
balacakran. an army, host View this entry on the original dictionary page scan.
balacakravartinm. balacakra
baladam. "strength-giving", a particular form of agni- View this entry on the original dictionary page scan.
baladam. an ox, bullock ( baladībhūta -bhūta- mfn.become an ox ) View this entry on the original dictionary page scan.
baladam. a particular medicinal plant (equals jīvaka-) View this entry on the original dictionary page scan.
baladāf. Physalis Flexuosa View this entry on the original dictionary page scan.
baladāf. Name of a daughter of raudrāśva- (varia lectio balā-). View this entry on the original dictionary page scan.
baladā( ) mfn. conferring or imparting power. View this entry on the original dictionary page scan.
baladarpam. pride of strength View this entry on the original dictionary page scan.
baladāvan() mfn. conferring or imparting power. View this entry on the original dictionary page scan.
baladevam. wind View this entry on the original dictionary page scan.
baladevam. Name of the elder brother of kṛṣṇa- (said to have been produced from a white hair of viṣṇu-, and regarded as a nāga-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
baladevam. of a nāga-rāja- View this entry on the original dictionary page scan.
baladevam. of a Brahman View this entry on the original dictionary page scan.
baladevam. of several authors (also with vidyābhūṣaṇa-) View this entry on the original dictionary page scan.
baladevāhnikan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
baladevāhnikāf. Ficus Heterophylla View this entry on the original dictionary page scan.
baladevapattanan. Name of a town View this entry on the original dictionary page scan.
baladevasvasṛf. Name of śiva-'s wife View this entry on the original dictionary page scan.
baladeyan. bestowal of strength View this entry on the original dictionary page scan.
baladharam. "might-bearer", Name of a Brahman View this entry on the original dictionary page scan.
baladharam. of a warrior View this entry on the original dictionary page scan.
balādhikamfn. superior in strength, surpassing in power View this entry on the original dictionary page scan.
balādhikaraṇan. plural the business or affairs of an army View this entry on the original dictionary page scan.
balāḍhyam. "rich in strength, strengthening (?)", a bean View this entry on the original dictionary page scan.
balādhyakṣam. the superintendent or commander of an army, a general, minister of war View this entry on the original dictionary page scan.
baladībhūtamfn. balada
baladviṣm. " bala-'s foe", Name of indra- View this entry on the original dictionary page scan.
balādyāf. Sida Cordifolia (prob. wrong reading for balāhvā-). View this entry on the original dictionary page scan.
balāgran. the utmost strength, extreme force View this entry on the original dictionary page scan.
balāgran. the head of an army View this entry on the original dictionary page scan.
balaguptam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
balaguptāf. N View this entry on the original dictionary page scan.
balaguptāf. of a peasant girl View this entry on the original dictionary page scan.
balāhakam. or valāhak/a- () a rain or thunder -cloud, any cloud etc. (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-).) View this entry on the original dictionary page scan.
balāhakam. one of the 7 clouds appearing at the destruction of the world View this entry on the original dictionary page scan.
balāhakam. a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
balāhakam. Cyperus Rotundus View this entry on the original dictionary page scan.
balāhakam. a kind of crane (equals balāka-) View this entry on the original dictionary page scan.
balāhakam. a kind of snake View this entry on the original dictionary page scan.
balāhakam. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
balāhakam. Name of a serpent-demon View this entry on the original dictionary page scan.
balāhakam. of a commander View this entry on the original dictionary page scan.
balāhakam. of one of the 4 horses of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
balāhakam. of a brother of jayad-ratha- View this entry on the original dictionary page scan.
balāhakam. of a daitya- View this entry on the original dictionary page scan.
balāhakam. of a mountain, View this entry on the original dictionary page scan.
balahanmf(ghnī-)n. one who slays or destroys armies (varia lectio -vat-) View this entry on the original dictionary page scan.
balahanm. "destroyer of strength", phlegm, the phlegmatic humour View this entry on the original dictionary page scan.
balahantṛm. "slayer of bala-", Name of indra- View this entry on the original dictionary page scan.
balaharam. "taking away strength", Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
balahīnamfn. destitute of strength, weak ( balahīnatā -- f.)