Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
39 results for ataila
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
atailapūramfn. tailapūra
āmratailan. mango oil View this entry on the original dictionary page scan.
apavarjanavarjitatailapūrasee taila-- p- (parasmE-pada 455). View this entry on the original dictionary page scan.
apavarjitatailapūramfn. tailapūra
bhallātakatailan. the oil of the cashew-nut View this entry on the original dictionary page scan.
cakratailan. oil prepared from the cakra-(- gaja- ?) plant View this entry on the original dictionary page scan.
cañcalatailan. Liquidambar orientale View this entry on the original dictionary page scan.
eraṇḍatailan. castor-oil View this entry on the original dictionary page scan.
gandharvatailan. castor-oil View this entry on the original dictionary page scan.
gandhatailan. a kind of oil prepared with fragrant substances View this entry on the original dictionary page scan.
gandhatailan. sulphur-butter View this entry on the original dictionary page scan.
himatailam. camphor oil View this entry on the original dictionary page scan.
iṅgudatailan. the oil of the iṅguda- nut, Va1rtt. 3, View this entry on the original dictionary page scan.
karpūratailan. camphor liniment View this entry on the original dictionary page scan.
kṣāratailan. oil cooked with alkaline ingredients View this entry on the original dictionary page scan.
kṣīratailan. a kind of unguent prepared with milk, oil, etc. View this entry on the original dictionary page scan.
mahāṣaṭtakratailan. a particular mixture View this entry on the original dictionary page scan.
māṣatailan. an only preparation from beans,
nārāyaṇatailaSee above. View this entry on the original dictionary page scan.
nimbatailan. the oil from the Nimb tree View this entry on the original dictionary page scan.
pārasīkatailan. "Persian oil", Naphtha View this entry on the original dictionary page scan.
piṇḍatailakam. incense, olibanum View this entry on the original dictionary page scan.
pītatailamfn. one who has drunk oil, filled with oil (see taila-pīta-) View this entry on the original dictionary page scan.
pṛthvīsāratailan. a particular med. preparation View this entry on the original dictionary page scan.
sahakāratailan. mango oil View this entry on the original dictionary page scan.
sarṣapatailan. mustard-oil View this entry on the original dictionary page scan.
ṣaṭtakratailan. a particular medicinal compound View this entry on the original dictionary page scan.
sugandhatailaniryāsan. (?) civet View this entry on the original dictionary page scan.
sugandhatailaniryāsan. a particular perfume made from roses etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śyāvatailam. the mango-tree View this entry on the original dictionary page scan.
tīkṣṇatailan. "pungent oil", the resin of Shorea robusta View this entry on the original dictionary page scan.
tīkṣṇatailan. the milky juice of Euphorbia lactea View this entry on the original dictionary page scan.
tīkṣṇatailan. spirituous liquor View this entry on the original dictionary page scan.
tilatailan. ( Va1rtt. 4 ) sesamum-oil View this entry on the original dictionary page scan.
upatailamfn. (gaRa gaurādi- ) equals abhyakta-taila- View this entry on the original dictionary page scan.
vijñānatailagarbham. Alangium Decapetalum View this entry on the original dictionary page scan.
viparītamallatailan. a kind of preparation made of oil View this entry on the original dictionary page scan.
viśālatailagarbham. Alangium Hexapetalum View this entry on the original dictionary page scan.
vṛkṣatailan. tree-oil, oil prepared from a tree View this entry on the original dictionary page scan.
Macdonell Search
1 result
atailapūra a. not being filled with oil.
20 results
ataila adjective without Ghee
Frequency rank 17478/72933
acchataila noun (masculine) name of a mountain near Śrīśaila
Frequency rank 31445/72933
karpūrataila noun (neuter) camphor liniment (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 48771/72933
kṛṣṇatailaka noun (masculine) Sesamum indicum
Frequency rank 34224/72933
keśataila noun (neuter) a kind of oil
Frequency rank 34258/72933
kṣārataila noun (neuter) oil cooked with alkaline ingredients (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 50534/72933
kṣīrataila noun (neuter) a kind of unguent (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 50592/72933
gandhakataila noun (neuter) gandhataila
Frequency rank 14860/72933
gandhataila noun (neuter) a kind of oil prepared with fragrant substances (Monier-Williams, Sir M. (1988))
sulfurated butter prepared from milk boiled with the addition of sulfur sulphur-butter (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 10632/72933
gandharvataila noun (neuter) castor-oil (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 34582/72933
cakrataila noun (neuter) kaltgepresstes Sesamöl (Ḍalhaṇa ad Suśr. Sū. 44.47) oil prepared from the Cakra(-gaja?) plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 14877/72933
cikurataila noun (neuter) keśataila
Frequency rank 52265/72933
tīkṣṇataila noun (neuter) spirituous liquor (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the milky juice of Euphorbia lactea (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the resin of Shorea robusta (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 53609/72933
piṇḍataila noun (neuter) incense (Monier-Williams, Sir M. (1988))
olibanum (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 57972/72933
piṇḍatailaka noun (masculine) olibanum
Frequency rank 57973/72933
vijñānatailagarbha noun (masculine) Alangium hexapetalum
Frequency rank 65522/72933
sataila adjective
Frequency rank 30678/72933
sārataila noun (neuter) a kind of medicinal oil
Frequency rank 70375/72933
sikthataila noun (neuter) a kind of alchemical preparation
Frequency rank 70490/72933
himataila noun (masculine) camphor oil (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 72572/72933
 

mahānārāyanataila

medicated oil to reduce muscular spasm and arthritis.

nārāyanataila

a medicated oil used as external application to reduce vāta symptoms. a joint and muscle toner.

viṣagarbhataila

medicated oil with sesame base to help in muscuto-skeletal diseases.

Wordnet Search
"ataila" has 9 results.

ataila

khanijatailam   

khānyāt prāptaṃ tailam।

arabarāṣṭre khanijatailasya ādhikyaṃ vartate।

ataila

khādyatailam   

bhojanādiṣu upayujyamānaṃ tailam।

bhūmugdanārikelādīnāṃ tailāni khādyatailāni santi।

ataila

vanaspatijatailam   

vanaspatijanyaṃ tailam।

eṣaḥ apūpaḥ khanijataile pācitaḥ।

ataila

sataila, sneha, snigdha, tailavat, tailāktaḥ, cikkaṇa, masṛṇa, tailamaya, tailayukta   

tailasadṛśaguṇayuktam।

satailāyāṃ tvaci sphoṭāḥ udbhavanti।

ataila

aṅkolaḥ, aṅkoṭaḥ, nikocakaḥ, aṅkoṭhaḥ, nikoṭhakaḥ, likocakaḥ, aṅkolakaḥ, bodhaḥ, nediṣṭhaḥ, dīrghakīlakaḥ, rāmaṭhaḥ, koṭharaḥ, recī, gūḍhapatraḥ, guptasnehaḥ, pītasāraḥ, madanaḥ, gūḍhavallikā, pītaḥ, tāmraphalaḥ, dīrghakīlaḥ, guṇāḍhyakaḥ, kolakaḥ, lambakarṇaḥ, gandhapuṣpaḥ, rocanaḥ, viśānatailagarbhaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ।

aṅkolasya bījaiḥ nirmitasya tailasya śarīre ālepanaṃ kriyate cet saḥ puruṣaḥ adṛśyaḥ bhaviṣyati iti lokoktiḥ vartate।

ataila

tilatailam, tailam   

tilasya tailam।

saḥ tilatailena eva aṅgamardanaṃ karoti।

ataila

khanijatailamantrālayaḥ   

khanijatailasambandhikāryāṇāṃ mantrālayaḥ।

khanijatailamantrālaye vividhāḥ kṣepāḥ bhavanti।

ataila

khanijatailamantrālayaḥ   

khanijatailamantriṇaḥ kāryālayaḥ।

adya rameśaḥ khanijatailamantrālaye gataḥ।

ataila

vajraḥ, nāgarī, vajrā, śataguptā, snuh, netrāriḥ, bahuśākhaḥ, bahuśālaḥ, vajravṛkṣaḥ, śuklaḥ, sihuṇḍaḥ, peṣaṇaḥ, mahātaruḥ, tīkṣṇatailaḥ, bāhuśālaḥ, sudhā   

kṣupaviśeṣaḥ ।

vajraḥ kaṇṭakayuktaḥ vartate

Parse Time: 1.707s Search Word: ataila Input Encoding: IAST: ataila