Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Root Search
ap has 2 results
        Root Word (Pāṇini Dhātupāṭha:)Full Root MarkerSenseClassSutra
√āpāplambhane10230
√āpāpvyāptau515
 
 
ap has 2 results
Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√आप्āppervading / vyāpti1037/3Cl.5
√आप्āpobtaining / lambhana896/3Cl.10
Amarakosha Search
237 results
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
agniḥMasculineSingularjvalanaḥ, barhiḥ, śociṣkeśaḥ, bṛhadbhānuḥ, analaḥ, śikhāvān, hutabhuk, saptārciḥ, citrabhānuḥ, appittam, vaiśvānaraḥ, dhanañjayaḥ, jātavedāḥ, śuṣmā, uṣarbudhaḥ, kṛśānuḥ, rohitāśvaḥ, āśuśukṣaṇiḥ, dahanaḥ, damunāḥ, vibhāvasuḥ, vahniḥ, kṛpīṭayoniḥ, tanūnapāt, kṛṣṇavartmā, āśrayāśaḥ, pāvakaḥ, vāyusakhaḥ, hiraṇyaretāḥ, havyavāhanaḥ, śukraḥ, śuciḥ, vītihotraḥfire god
akṣam3.3.229NeuterSingularaparādhaḥ
amaraḥ1.1.7-9MasculineSingularnirjaraḥ, vibudhaḥ, sumanasaḥ, āditeyaḥ, aditinandanaḥ, asvapnaḥ, gīrvāṇaḥ, daivatam, devaḥ, suraḥ, tridiveśaḥ, diviṣad, ādityaḥ, amartyaḥ, dānavāriḥ, devatā, tridaśaḥ, suparvā, divaukāḥ, lekhaḥ, ṛbhuḥ, amṛtāndhāḥ, vṛndārakaḥimmortal
āmayāvī2.6.58MasculineSingularāturaḥ, abhyamitaḥ, abhyāntaḥ, vikṛtaḥ, vyādhitaḥ, apaṭuḥ
āmuktaḥ2.8.66MasculineSingularpratimuktaḥ, pinaddhaḥ, apinaddhaḥ
andhuḥ1.10.26MasculineSingularprahiḥ, kūpaḥ, udapānamwell
aṅgam2.6.71NeuterSingularapaghanaḥ, pratīkaḥ, avayavaḥ
antardhā1.3.12FeminineSingularapidhānam, tirodhānam, pidhānam, vyavadhā, ācchādanam, antardhiḥ, apavāraṇamcovering or disappearing
anugrahaḥ3.4.13MasculineSingularabhyupapattiḥ
apabhraṃśaḥ1.6.2MasculineSingularapaśabdaḥungrammatical language
āpaḥ1.10.3-4FemininePluralsalilam, payaḥ, jīvanam, kabandham, puṣkaram, arṇaḥ, nīram, śambaram, vāḥ, kamalam, kīlālam, bhuvanam, udakam, sarvatomukham, toyaḥ, kṣīram, meghapuṣpam, vāri, jalam, amṛtam, vanam, pāthaḥ, ambhaḥ, pānīyam, ambu, ghanarasaḥwater
apahāraḥ2.4.16MasculineSingularapacayaḥ
apāmārgaḥMasculineSingularpratyakparṇī, kīśaparṇī, kiṇihī, śaikharikaḥ, kharamañjarī, dhāmārgavaḥ, mayūrakaḥ
apāṅgaḥ3.3.26MasculineSingularkapiḥ
apanthāḥMasculineSingularapatham
apradhānam3.1.59NeuterSingularaprāgryam, upasarjanam
arhitaḥ3.1.102MasculineSingularnamasyitam, namasim, apacāyitam, arcitam, apacitam
āsphoṭāFeminineSingularviṣṇukrāntā, aparājitā, girikarṇī
aśvaḥ2.8.44MasculineSingular‍saptiḥ, gandharvaḥ, vājī, turagaḥ, saindhavaḥ, arvā, turaṅgam, ghoṭakaḥ, ghoड़ा, hayaḥ, vāhaḥ, turaṅgaḥ
ātaraḥMasculineSingulartarapaṇyamfare or freight
ātmaguptāFeminineSingularṛṣyaproktā, śūkaśimbiḥ, ajaḍā, kapikacchuḥ, avyaṇḍā, markaṭī, kaṇḍūrā, prāvṛṣāyaṇī
avalgujaḥMasculineSingularvākucī, somarājī, pūtaphalī, suvalliḥ, somavallikā, kālameśī, kṛṣṇaphalā
avarṇaḥMasculineSingularākṣepaḥ, garhaṇam, jugupsā, parīvādaḥ, nindā, upakrośaḥ, nirvādaḥ, kutsā, apavādaḥcensure, blame, or contempt
ayanam2.1.15NeuterSingularpadavī, mārgaḥ, vartanī, saraṇiḥ, panthāḥ, vartma, padyā, sṛtiḥ, adhvā, ekapadī, paddhatiḥ
balabhadraḥ1.1.23-24MasculineSingularbaladevaḥ, balaḥ, saṅkarṣaṇaḥ, tālāṅkaḥ, halāyudhaḥ, revatīramaṇaḥ, pralambaghnaḥ, kālindībhedanaḥ, halī, rauhiṇeyaḥ, kāmapālaḥ, acyutāgrajaḥ, ānakadundubhiḥ, sīrapāṇiḥ, musalī, nīlāmbaraḥ, rāmaḥbalaram
bandhyaḥMasculineSingularaphalaḥ, avakeśī
bhāṇḍam2.9.34NeuterSingularāvapanam, pātram, amatram, ‍bhājanam
bhartsanamNeuterSingularapakāragīḥreproach
bhrātṛvyaḥ3.3.154MasculineSingularśapathaḥ, jñānam, viśvāsaḥ, hetuḥ, randhraḥ, adhīnaḥ, śabdaḥ
bhūḥ2.1.2-3FeminineSingularkṣmā, mahī, dhātrī, kumbhinī, ratnagarbhā, bhūmiḥ, rasā, dharā, kṣoṇī, kṣitiḥ, vasudhā, gotrā, pṛthvī, medinī, gahvarī, ilā, bhūtadhātrī, sāgarāmbarā, anantā, sthirā, dharaṇī, kāśyapī, vasumatī, vasundharā, pṛthivī, avaniḥ, vipulā, gauḥ, kṣamā, jagatī, acalā, viśvambharā, dharitrī, jyā, sarvaṃsahā, urvī, kuḥ
buddhiḥ1.5.1FeminineSingularpratipat, upalabdhiḥ, śemuṣī, dhiṣaṇā, cetanā, saṃvit, prekṣā, prajñā, manīṣā, aptiḥ, cit, matiḥ, dhīḥunderstanding or intellect
cāmpeyaḥ2.2.63MasculineSingularcampakaḥ, hemapuṣpakaḥ
caṇḍālaḥ2.10.19MasculineSingularantevāsī, janaṅgamaḥ, plavaḥ, pukkasaḥ, śvapacaḥ, divākīrttiḥ, cāṇḍālaḥ, niṣādaḥ, mātaṅgaḥ
cāraḥ2.8.12MasculineSingularpraṇidhiḥ, apasarpaḥ, caraḥ, spaśaḥ, gūḍhapuruṣaḥ, yathārhavarṇaḥ
carmī2.8.72MasculineSingular‍phalakapāṇiḥ
caṣakaḥ2.10.43MasculineSingularpānapātram
cayaḥMasculineSingularvapram
chatram2.8.32NeuterSingularātapatram
citrāFeminineSingularmūṣikaparṇī, pratyakśreṇī, dravantī, raṇḍā, vṛṣā, nyagrodhī, sutaśreṇī, śambarī, upacitrā
citraśikhaṇḍinaḥMasculinePluralsaptarṣayaḥursa major
dhavaḥ3.3.214MasculineSingularnikṛtiḥ, aviśvāsaḥ, apahnavaḥ
dhikkṛtaḥ3.1.38MasculineSingularapadhvastaḥ
dhruvaḥMasculineSingularauttānapādiḥthe polar star
dūrvāFeminineSingularbhārgavī, ruhā, anantā, śataparvikā, sahasravīryā
dvijāFeminineSingularkauntī, kapilā, bhasmagandhinī, hareṇū, reṇukā
gambhārī2.4.35FeminineSingularśrīparṇī, bhadraparṇī, kāśmaryaḥ, sarvatobhadrā, kāśmarī, madhuparṇikā
gaṇḍaḥ2.6.91MasculineSingularkapolaḥ
gāṅgeyam3.3.163NeuterSingularpratibimbam, anātapaḥ, sūryapriyā, kāntiḥ
gardabhāṇḍaḥ2.2.43MasculineSingularplakṣaḥ, kandarālaḥ, kapītanaḥ, supārśvakaḥ
gauḥ2.9.67-72FeminineSingularupasaryā, rohiṇī, bahusūtiḥ, kapilā, navasūtikā, ekahāyanī, droṇakṣīrā, bandhyā, saurabheyī, garbhopaghātinī, arjunī, acaṇḍī, dhavalā, vaṣkayiṇī, dvivarṣā, pīnoghnī, tryabdā, samāṃsamīnā, sandhinī, vaśā, praṣṭhauhī, naicikī, pareṣṭukā, pāṭalā, suvratā, caturabdā, droṇadugdhā, avatokā, usrā, kālyā, aghnyā, sukarā, kṛṣṇā, dhenuḥ, ekābdā, pīvarastanī, trihāyaṇī, māheyī, vehad, śṛṅgiṇī, bālagarbhiṇī, śavalī, cirasūtā, dvihāyanī, sukhasaṃdohyā, caturhāyaṇī, dhenuṣyā, sravadgarbhā, mātā(49)cow
ghaṇṭāravāFeminineSingularśaṇapuṣpikā
ghoṇṭā2.4.169FeminineSingularkhapuraḥ, pūgaḥ, kramukaḥ, guvākaḥ
ghoṣaḥMasculineSingularābhīrapallī
goṣpadam3.3.101NeuterSingularpratyagraḥ, apratibhaḥ
grīṣmaḥ1.4.19MasculineSingulartapaḥ, ūṣmakaḥ, nidāghaḥ, uṣṇopagamaḥ, uṣṇaḥ, ūṣmāgamaḥsummer
gudam2.6.74NeuterSingularpāyuḥ, apānam
haṃsaḥ3.3.234MasculineSingularkarṇapūraḥ, śekharaḥ
hastī2.8.35MasculineSingularpadmī, karī, gajaḥ, anekapaḥ, dantī, stamberamaḥ, vāraṇaḥ, mataṅgajaḥ, dviradaḥ, hāthī, ibhaḥ, kuñjaraḥ, dvipaḥ, dantāvalaḥ
hayapucchīFeminineSingularmāṣaparṇī, mahāsahā, kāmbojī
himāṃśuḥ1.3.13-14MasculineSingularśaśadharaḥ, induḥ, sudhāṃśuḥ, niśāpatiḥ, somaḥ, kalānidhiḥ, nakṣatreśaḥ, candramāḥ, kumudabāndhavaḥ, śubhrāṃśuḥ, abjaḥ, glauḥ, dvijarājaḥ, kṣapākaraḥ, candraḥ, vidhuḥ, oṣadhīśaḥ, jaivātṛkaḥ, mṛgāṅkaḥthe moon
hiṃsā3.3.237FeminineSingularpāpam, aparādhaḥ
hīnam3.3.135MasculineSingulargauṣṭhapatiḥ, godhuk
indraḥ1.1.45MasculineSingularmarutvān, pākaśāsanaḥ, puruhūtaḥ, lekharṣabhaḥ, divaspatiḥ, vajrī, vṛṣā, balārātiḥ, harihayaḥ, saṅkrandanaḥ, meghavāhanaḥ, ṛbhukṣāḥ, maghavā, vṛddhaśravāḥ, purandaraḥ, śakraḥ, sutrāmā, vāsavaḥ, vāstoṣpatiḥ, śacīpatiḥ, svārāṭ, duścyavanaḥ, ākhaṇḍalaḥ, viḍaujāḥ, sunāsīraḥ, jiṣṇuḥ, śatamanyuḥ, gotrabhid, vṛtrahā, surapatiḥ, jambhabhedī, namucisūdanaḥ, turāṣāṭ, sahasrākṣaḥindra, the king of the gods
jagatīFeminineSingularlokaḥ, viṣṭapam, bhuvanam, jagat
jambukaḥ3.3.3MasculineSingularaṅkaḥ, apavādaḥ
jāraḥ2.6.35MasculineSingularupapatiḥ
jatukā2.5.28FeminineSingularajinapattrā
jhaṭiti2.4.2MasculineSingulardrāṅ, maṅkṣu, sapadi, srāk, añjasā, āhnāya
jīmūtaḥ3.3.65MasculineSingularyānapātram, śiśuḥ
aptaḥ3.1.96MasculineSingularapitaḥ
kācaḥ3.3.33MasculineSingularparidhānam, añcalam, jalaprāntaḥ
kaḍāraḥ1.5.16MasculineSingularkadruḥ, piṅgalaḥ, kapilaḥ, piṅgaḥ, piśaṅgaḥtwany
kākenduḥMasculineSingularkulakaḥ, kākapīlukaḥ, kākatindukaḥ
kakṣyā3.3.166FeminineSingularātmavān, arthātanapetaḥ
kālānusāryamFeminineSingularśaileyam, vṛddham, aśmapuṣpam, śītaśivam
kāminī3.3.119FeminineSingularprajāpatiḥ, tattvam, tapaḥ, brahma, brahmā, vipraḥ, vedāḥ
kāntāram3.3.179MasculineSingularviṣṇuḥ, indraḥ, kapilaḥ, ahiḥ, aṃśuḥ, arkaḥ, anilaḥ, bhekaḥ, śukaḥ, siṃhaḥ, candraḥ, yamaḥ, kapiḥ, vājī
kapitthaḥ2.4.21MasculineSingulardantaśaṭhaḥ, dadhitthaḥ, grāhī, manmathaḥ, dadhiphalaḥ, puṣpaphalaḥ
karipippalīFeminineSingularkapivallī, kolavallī, śreyasī, vaśiraḥ
karṇajalaukā2.2.15FeminineSingularśatapadī
karṇikā2.6.104FeminineSingulartālapattram
karparaḥ2.6.69MasculineSingularkapālaḥ
kaṣāyaḥ3.3.161MasculineSingularśapathaḥ, tathyaḥ
kaṭuḥFeminineSingularcakrāṅgī, kaṭaṃvarā, śakulādanī, aśokarohiṇī, kaṭurohiṇī, matsyapittā, kṛṣṇabhedī
khilam2.1.5MasculineSingularaprahatam
khuraḥ2.8.50MasculineSingularśapham
kim3.3.259MasculineSingularaprathamaḥ, bhedaḥ
klīvaḥ2.6.39MasculineSingular‍ṣaṇḍaḥ, napuṃsakam, tṛtīyāprakṛtiḥ, śaṇḍhaḥ
kokilaḥ2.5.21MasculineSingularparabhṛtaḥ, pikaḥ, vanapriyaḥ
kolakam1.2.130NeuterSingularkakkolakam, kośaphalam
kovidāraḥ2.4.22MasculineSingularyugapatrakaḥ, camarikaḥ, kuddālaḥ
krandanam3.3.130NeuterSingularsampidhānam, apavāraṇam
kṛṣṇāFeminineSingularkolā, uṣaṇā, māgadhī, śauṇḍī, kaṇā, vaidehī, pippalī, capalā, upakulyā
kṛtahastaḥ2.8.69MasculineSingular‍suprayogaviśikhaḥ, ‍kṛtapuṅkhaḥ
kṣetram2.9.11NeuterSingular‍kedāraḥ, vapraḥ
kṣullakaḥ3.3.10MasculineSingularkapiḥ, kroṣṭā, śvānaḥ
kuberaḥ1.1.68-69MasculineSingularekapiṅgaḥ, paulastyaḥ, dhanādhipaḥ, manuṣyadharmā, tryambakasakhaḥ, śrīdaḥ, yakṣaḥ, vaiśravaṇaḥ, rājarājaḥ, guhyakeśvaraḥ, aiḍaviḍaḥ, naravāhanaḥ, kinnareśaḥ, dhanadaḥ, yakṣarāṭ, puṇyajaneśvaraḥkuber
kuharam1.8.1NeuterSingularśvabhram, nirvyathanam, vivaram, śuṣiḥ, randhram, chidram, śuṣiram, vapā, rokam, bilamthe infernal region
kulastrī2.6.7FeminineSingularkulapālikā
kūrmaḥMasculineSingularkamaṭhaḥ, kacchapaḥtortoise
kusumbham3.3.144NeuterSingularbhekaḥ, kapiḥ
kuṭannaṭamNeuterSingulargonardam, dāśapuram, kaivartīmustakam, vāneyam, paripelavam, plavam, gopuram
kūtuḥ2.9.33FeminineSingularsnehapātram
lajjāśīlaḥ3.1.26MasculineSingularapatrapiṣṇuḥ
lāṅgalīFeminineSingularśāradī, toyapippalī, śakulādanī
madhūkaḥ2.4.27MasculineSingularguḍapuṣpaḥ, madhudrumaḥ, vānaprasthaḥ, madhuṣṭhīlaḥ
makūlakaḥMasculineSingularnikumbhaḥ, dantikā, pratyakśreṇī, udumbaraparṇī
mandaḥ2.10.18MasculineSingularalasaḥ, a‍nuṣṇaḥ, ‍tundaparimṛjaḥ, ālasyaḥ, śītakaḥ
mandākṣamFeminineSingularhrīḥ, trapā, vrīḍā, lajjāblashfulness
mandāraḥMasculineSingularāsphotaḥ, gaṇarūpaḥ, vikīraṇaḥ, arkaparṇaḥ, arkāhvaḥ, vasukaḥ
mañjiṣṭhāFeminineSingularbhaṇḍīrī, vikasā, bhaṇḍī, jiṅgī, yojanavallī, samaṅgā, kālameśikā, maṇḍūkaparṇī
māraṇam2.8.118NeuterSingularnirbahaṇam, pravāsanam, nihiṃsanam, nirgranthanam, nihānanam, nirvāpaṇam, pratighātanam, krathanam, piñjaḥ, unmāthaḥ, nikāraṇam, parāsanam, nirvāsanam, apāsanam, kṣaṇanam, viśasanam, udvāsanam, ujjāsanam, viśaraḥ, pramāpaṇam, viśāraṇam, niṣūdanam, saṃjñapanam, ni‍starhaṇam, parivarjanam, māraṇam, pramathanam, ālambhaḥ, ghātaḥ
medaḥ2.6.65NeuterSingularvasā, vapā
mekhalā2.6.109FeminineSingularkāñcī, saptakī, raśanā, sārasanam
mṛtaḥ2.8.119MasculineSingularpramītaḥ, parāsuḥ, prāptapañcatvaḥ, paretaḥ, pretaḥ, saṃsthitaḥ
mṛtasnātaḥ3.1.18MasculineSingularapasnātaḥ
mukham2.6.90NeuterSingularvadanam, tuṇḍam, ānanam, lapanam, vaktram, āsyam
muktiḥ1.5.6FeminineSingularśreyaḥ, niḥśreyasam, amṛtam, mokṣaḥ, kaivalyam, apavargaḥ, nirvāṇambeatitude
nabhasyaḥ1.4.17MasculineSingularprauṣṭhapadaḥ, bhādraḥ, bhādrapadaḥfoggy, misty
nadī1.10.29-30FeminineSingularkūlaṅkaṣā, sravantī, dhunī, śaivalinī, rodhovakrā, apagā, dvīpavatī, hradinī, taraṅgiṇī, nirjhariṇī, nimnagā, srotasvatī, taḍinī, sarit, sarasvatīa river
nāgasīsaḥ2.9.106NeuterSingulartrapu, raṅgam, vaṅgam
nasyotaḥ2.9.64MasculineSingularyugapārśvagaḥ
nicolaḥ2.6.117MasculineSingularpracchadapaṭaḥ
nidrā1.7.36FeminineSingularśayanam, svāpaḥ, svapnaḥ, saṃveśaḥsleep
nīvṛtMasculineSingularjanapadaḥ
pādāgraḥ2.6.72NeuterSingularprapadam
pādaḥMasculinePluralpratyantaparvataḥ
padam3.3.100NeuterSingularmūḍhaḥ, alpapaṭuḥ, nirbhāgyaḥ
padmam1.10.39-40MasculineSingularpaṅkeruham, kamalam, aravindam, rājīvam, sārasam, kuśeśayam, sahasrapattram, nalinam, ambhoruham, bisaprasūnam, tāmarasam, śatapattram, mahotpalam, puṣkaram, sarasīruhama lotus
palāśaḥMasculineSingularvātapothaḥ, kiṃśukaḥ, parṇaḥ
parānnaḥ3.1.19MasculineSingularparapiṇḍādaḥ
pārāvataḥ2.5.16MasculineSingularkalaravaḥ, kapotaḥ
paroṣṇī2.5.28FeminineSingulartailapāyikā
pauṣkaraṃ mūlamNeuterSingularkāśmīram, padmapatram
phalapūraḥMasculineSingularbījapūraḥ
phālgunaḥMasculineSingulartapasyaḥ, phālgunikaḥphalguna
picchilā2.2.62FeminineSingularaguru, śiṃśapā
pīluḥMasculineSingularguḍaphalaḥ, sraṃsī
pītanaḥMasculineSingularāmrātakaḥ, kapītanaḥ
pitarau2.6.37MasculineDualprasūjanayitārau, mātāpitarau, mātarapitarau
pītasālakaḥ2.2.43MasculineSingularbandhūkapuṣpaḥ, priyakaḥ, jīvakaḥ, sarjakaḥ, asanaḥ
pracetāḥ1.1.63MasculineSingularpāśī, yādasāmpatiḥ, appatiḥ, varuṇaḥvaruna
pradrāvaḥ2.8.116MasculineSingular‍vidravaḥ, dravaḥ, apakramaḥ, uddrāvaḥ, apayānam, saṃdrāvaḥ, saṃ‍dāvaḥ
prakāśaḥ1.3.34MasculineSingulardyotaḥ, ātapaḥsun-shine
prasavyaḥ3.1.83MasculineSingularapaṣṭhu, pratikūlam, apasavyam
prathamaḥ3.3.152MasculineSingularnilayaḥ, apacayaḥ
pratigrahaḥ2.8.81MasculineSingularsainyapṛṣṭhaḥ
pratihāsaḥMasculineSingularkaravīraḥ, śataprāsaḥ, caṇḍātaḥ, hayamārakaḥ
pratyāsāraḥ2.8.80MasculineSingularvyūhaparṣṇiḥ
prekṣā3.3.232FeminineSingularaprema, acikkaṇaḥ
proṣṭapadāḥ1.3.22FemininePluralbhadrapadāḥname of a doouble naksatra of the 3rd and 4th lunar mansions
proṣṭhī1.10.18FeminineSingularśapharīa sort of carp (one kind of fish)
pṛśniparṇīFeminineSingularsiṃhapucchī, kalaśiḥ, pṛthakparṇī, dhāvaniḥ, citraparṇī, guhā, aṅghriparṇikā, kroṣṭuvinnā
pūjā2.7.36FeminineSingularnamasyā, apacitiḥ, saparyā, arcā, arhaṇā
puṇḍarīkaḥ3.3.11MasculineSingularapriyam, anṛtam
pūyaḥ2.9.48MasculineSingularapūpaḥ, ‍piṣṭakaḥ
rākṣasaḥMasculineSingularrakṣaḥ, puṇyajanaḥ, karvuraḥ, āśaraḥ, kravyāt, yātu, yātudhānaḥ, rātricaraḥ, asrapaḥ, kauṇapaḥ, nairṛtaḥ, nikaṣātmajaḥ, rātriñcaraḥ, kravyādaḥgiant
raśmiḥ3.3.145MasculineSingularupāyapūrvaḥārambhaḥ, upadhā
rāṣṭaḥ3.3.192MasculineSingularpadmam, karihastāgram, tīrthaḥ, vādyabhāṇḍamukham, oṣadhiviśeṣaḥ, jalam, vyoma, khaḍgaphalam
rathāṅgam2.8.56NeuterSingularapaskaraḥ
ratnam2.9.94NeuterSingularhiraṇyam, ‍tapanīyam, ‍bharma, jātarūpam, rukmam, a‍ṣṭāpadaḥ, suvarṇam, hema, śātakumbham, karburam, mahārajatam, kārtasvaram, kanakam, hāṭakam, gāṅgeyam, cāmīkaram, kāñcanam, jāmbūnadam
ṛjīṣam2.9.33NeuterSingularpiṣṭapacanam
rohī2.2.49MasculineSingularrohitakaḥ, plīhaśatruḥ, dāḍimapuṣpakaḥ
sakhyam2.8.12NeuterSingularsāptapadīnam
śaṃbhuḥMasculineSingularkapardī, kapālabhṛt, virūpākṣaḥ, sarvajñaḥ, haraḥ, tryambakaḥ, andhakaripuḥ, vyomakeśaḥ, sthāṇuḥ, ahirbudhnyaḥ, paśupatiḥ, mahānaṭaḥ, maheśvaraḥ, īśānaḥ, bhūteśaḥ, giriśaḥ, kṛttivāsāḥ, ugraḥ, śitikaṇṭhaḥ, mahādevaḥ, kṛśānuretāḥ, nīlalohitaḥ, bhargaḥ, gaṅgādharaḥ, vṛṣadhvajaḥ, bhīmaḥ, umāpatiḥ, īśaḥ, gajāriḥ, śūlī, śarvaḥ, candraśekharaḥ, girīśaḥ, mṛtyuñjayaḥ, prathamādhipaḥ, śrīkaṇṭhaḥ, vāmadevaḥ, trilocanaḥ, dhūrjaṭiḥ, smaraharaḥ, tripurāntakaḥ, kratudhvaṃsī, bhavaḥ, rudraḥ, aṣṭamūrtiḥ, śivaḥ, īśvaraḥ, śaṅkaraḥ, khaṇḍaparaśuḥ, mṛḍaḥ, pinākī(51)shiva, god
samīraṇaḥMasculineSingularmaruvakaḥ, prasthapuṣpaḥ, phaṇijjakaḥ, jambīraḥ
saṃkulamMasculineSingularkliṣṭam, parasparaparāhṛtaminconsistent
śampā1.3.9FeminineSingularcañcalā, taḍit, hrādinī, vidyut, kṣaṇaprabhā, śatahradā, capalā, saudāminī, airāvatīlighting
saṃsaktaḥ3.1.67MasculineSingularavyavahitam, apaṭāntaram
samudraḥ1.10.1MasculineSingularsāgaraḥ, udadhiḥ, pārāvāraḥ, apāṃpatiḥ, ratnākaraḥ, sarasvān, udanvān, akūpāraḥ, yādaḥpatiḥ, arṇavaḥ, sindhuḥ, saritpatiḥ, abdhiḥ, jalanidhiḥthe sea or ocean
śaṅkhinīFeminineSingularcorapuṣpī, keśinī
santāpitaḥ3.1.103MasculineSingulardūnam, santaptaḥ, dhūpitam, dhūpāyitam
śapanamNeuterSingularśapathaḥan oath
sapītiḥ2.9.56FeminineSingulartulyapānam
śarīram2.6.71NeuterSingulartanūḥ, dehaḥ, varṣma, gātram, tanuḥ, kāyaḥ, saṃhananam, kalevaram, mūrtiḥ, vigrahaḥ, vapuḥ
sarpaḥ1.8.6-8MasculineSingulardvirasanaḥ, kumbhīnasaḥ, bhogadharaḥ, bhujaṅgaḥ, āśīviṣaḥ, vyālaḥ, gūḍhapāt, phaṇī, dandaśūkaḥ, pannagaḥ, pavanāśanaḥ, gokarṇaḥ, phaṇadharaḥ, pṛdākuḥ, ahiḥ, viṣadharaḥ, sarīsṛpaḥ, cakṣuḥśravā, darvīkaraḥ, bileśayaḥ, bhogī, lelihānaḥ, kañcukī, hariḥ, bhujagaḥ, bhujaṅgamaḥ, cakrī, kuṇḍalī, kākodaraḥ, dīrghapṛṣṭhaḥ, uragaḥ, jihvagaḥa snake or serpent
śarvarīFeminineSingularrajanī, kṣapā, rātriḥ, tamī, tamasvinī, kṣaṇadā, niśīthinī, yāminī, vibhāvarī, triyāmā, niśāthe star spangled night
śastrājīvaḥ2.8.69MasculineSingular‍kāṇḍapṛṣṭhaḥ, āyudhīyaḥ, āyudhikaḥ
śatamūlīFeminineSingularśatāvarī, ṛṣyaproktā, abhīruḥ, nārāyaṇī, varī, bahusutā, aheruḥ, abhīrupatrī, indīvarī
śatruḥ2.8.10MasculineSingularārātiḥ, śātravaḥ, ahitaḥ, durhṛd, sapatnaḥ, paraḥ, dasyuḥ, vipakṣaḥ, dveṣaṇaḥ, vairī, pratyarthī, abhighātī, amitraḥ, dviṭ, dviṣan, ripuḥ
śavam2.8.119MasculineSingularkūṇapaḥ
śīghram1.1.65NeuterSingularavilambitam, satvaram, kṣipram, tūrṇam, drutam, laghu, āśu, capalam, aram, tvaritamswiftly
śikhā2.6.98FeminineSingularcūḍā, keśapāśī
sindūram2.9.106NeuterSingularvapram, ‍nāgam, yogeṣṭam
śirīṣaḥ2.2.63MasculineSingularkapītanaḥ, maṇḍilaḥ
śleṣmalaḥ2.6.61MasculineSingularśleṣmaṇaḥ, kap
somapaḥ2.7.11MasculineSingularsomapītī
sparśaḥ3.4.14MasculineSingularspraṣṭaḥ, upatap
stanaṃdhayī2.6.41MasculineSingularuttānaśayā, ḍimbhā, stanapā
sthāṇuḥ3.3.55MasculineSingularmṛgī, hemapratimā, haritā
sūraḥ1.3.28-30MasculineSingularsahasrāṃśuḥ, raviḥ, chāyānāthaḥ, jagaccakṣuḥ, pradyotanaḥ, lokabāndhavaḥ, aryamā, dhāmanidhiḥ, divākaraḥ, braghnaḥ, bhāsvān, haridaśvaḥ, arkaḥ, aruṇaḥ, taraṇiḥ, virocanaḥ, tviṣāṃpatiḥ, haṃsaḥ, savitā, tejasāṃrāśiḥ, karmasākṣī, trayītanuḥ, khadyotaḥ, sūryaḥ, bhagaḥ, dvādaśātmā, abjinīpatiḥ, ahaskaraḥ, vibhākaraḥ, saptāśvaḥ, vikartanaḥ, mihiraḥ, dyumaṇiḥ, citrabhānuḥ, grahapatiḥ, bhānuḥ, tapanaḥ, padmākṣaḥ, tamisrahā, lokabandhuḥ, dinamaṇiḥ, inaḥ, ādityaḥ, aṃśumālī, bhāskaraḥ, prabhākaraḥ, vivasvān, uṣṇaraśmiḥ, mārtaṇḍaḥ, pūṣā, mitraḥ, vibhāvasuḥ, aharpatiḥ(53)the sun
sūryasūtaḥMasculineSingulararuṇaḥ, anūruḥ, kāśyapiḥ, garuḍāgrajaḥthe dawn
śuṣirāFeminineSingularvidrumalatā, kapotāṅghriḥ, naṭī, nalī
svādhyāyaḥ2.7.51MasculineSingularjapaḥ
svādukaṇṭakaḥ2.4.37MasculineSingularsruvāvṛkṣaḥ, granthilaḥ, vyāghrapāt, vikaṅkataḥ
svaḥ1.1.6MasculineSingulardyauḥ, svarga:, dyauḥ, nākaḥ, triviṣṭapam, tridivaḥ, tridaśālayaḥ, suralokaḥheaven
svam3.3.219MasculineSingularṣaṇḍhaḥ, napuṃsakam
svaruḥ3.3.175MasculineSingularviṭapī, darbhamuṣṭiḥ, pīṭhādyamāsanam
svatantraḥ3.1.14MasculineSingularapāvṛtaḥ, svairī, svacchandaḥ, niravagrahaḥ
śyāmā2.2.55FeminineSingulargovandanī, priyakaḥ, viśvaksenā, priyaṅguḥ, latā, kārambhā, phalā, gundrā, mahilāhvayā, gandhaphalī, phalinī
śyāvaḥMasculineSingularkapiśaḥbrown
talinam3.3.134MasculineSingularaparāddhaḥ, abhigrastaḥ, vyāpadgataḥ
tilakam2.6.124NeuterSingularcitrakam, viśeṣakam, tamālapatram
tilam2.9.19MasculineSingulartilapejaḥ
tiṣyaḥ3.3.155MasculineSingularśapathaḥ, ācāraḥ, kālaḥ, siddhāntaḥ, saṃvit
tuṇḍikerīFeminineSingularraktaphalā, bimbikā, pīluparṇī
tyāgaḥ2.7.31MasculineSingularaṃhatiḥ, prādeśanam, vitaraṇam, utsarjanam, apavarjanam, pratipādanam, viśrāṇanam, dānam, nirvapaṇam, sparśanam, visarjanam, vihāyitam
udāraḥ3.3.200MasculineSingulardrumaprabhedaḥ, mātaṅgaḥ, kāṇḍaḥ, puṣpam
udayaḥ2.3.2MasculineSingularpūrvaparvataḥ
udyānam3.3.124NeuterSingularupakaraṇam, māraṇam, anuvrajyā, mṛtasaṃskāraḥ, gatiḥ, dravyopapādanam, nirvartanam
uktam3.1.108MasculineSingularuditam, jalpitam, ākhyātam, abhihitam, lapitam, bhāṣitam
umā1.1.44FeminineSingularkātyāyanī, haimavatī, bhavānī, sarvamaṅgalā, durgā, ambikā, girijā, cāmuṇḍā, gaurī, īśvarī, rudrāṇī, aparṇā, mṛḍānī, āryā, menakātmajā, carmamuṇḍā, kālī, śivā, śarvāṇī, pārvatī, caṇḍikā, dākṣāyaṇī, karmamoṭī, carcikābhavaani
vacāFeminineSingulargolomī, śataparbikā, ugragandhā, ṣaḍgrandhā
valīkamNeuterSingularnīdhram, paṭalaprāntam
vallabhaḥ3.3.145MasculineSingularsomapā, puṇyam, yamaḥ, nyāyaḥ, svabhāvaḥ, ācāraḥ
vaṃśaḥMasculineSingulartejanaḥ, yavaphalaḥ, tvacisāraḥ, maskaraḥ, śataparvā, karmāraḥ, veṇuḥ, tṛṇadhvajaḥ, tvaksāraḥ
varvarāFeminineSingulartuṅgī, kharapuṣpikā, ajagandhikā, kavarī
vaśā3.3.225FeminineSingulardivyaḥ, kuḍmalaḥ, khaḍgapidhānam, arthaughaḥ
vātakaḥMasculineSingularaparājitā, śataparṇī, śītalaḥ
velljam2.9.36NeuterSingularkṛṣṇam, ūṣaṇam, dharmapattanam, marīcam, kolakam
vetasaḥ2.4.29MasculineSingularvānīraḥ, vañjulaḥ, rathaḥ, abhrapuṣpaḥ, bidulaḥ, śītaḥ
vibhītakaḥ2.2.57MasculineSingulartuṣaḥ, karṣaphalaḥ, bhūtāvāsaḥ, kalidrumaḥ, akṣaḥ
vidārigandhāFeminineSingularaṃśumatī, śālaparṇī, sthirā, dhruvā
vikalāṅgaḥ2.6.46MasculineSingularapogaṇḍaḥ
vīrut2.4.9FeminineSingulargulminī, ulapaḥ
viśalyāFeminineSingularagniśikhā, anantā, phalinī, śakrapuṣpī
viṣṇuḥ1.1.18-21MasculineSingularadhokṣajaḥ, vidhuḥ, yajñapuruṣaḥ, viśvarūpaḥ, vaikuṇṭhaḥ, hṛṣīkeśaḥ, svabhūḥ, govindaḥ, acyutaḥ, janārdanaḥ, cakrapāṇiḥ, madhuripuḥ, devakīnandanaḥ, puruṣottamaḥ, kaṃsārātiḥ, kaiṭabhajit, purāṇapuruṣaḥ, jalaśāyī, muramardanaḥ, kṛṣṇaḥ, dāmodaraḥ, mādhavaḥ, puṇḍarīkākṣaḥ, pītāmbaraḥ, viśvaksenaḥ, indrāvarajaḥ, padmanābhaḥ, trivikramaḥ, śrīpatiḥ, balidhvaṃsī, viśvambharaḥ, śrīvatsalāñchanaḥ, narakāntakaḥ, mukundaḥ, nārāyaṇaḥ, viṣṭaraśravāḥ, keśavaḥ, daityāriḥ, garuḍadhvajaḥ, śārṅgī, upendraḥ, caturbhujaḥ, vāsudevaḥ, śauriḥ, vanamālī(45)vishnu, the god
viṣṭaraḥ3.3.177MasculineSingularmahāraṇyam, durgapathaḥ
vistāraḥ2.4.14MasculineSingularviṭapaḥ
vivarṇaḥ2.10.16MasculineSingularjālmaḥ, ‍‍pṛthagjanaḥ, ‍pāmaraḥ, itaraḥ, apasadaḥ, ‍prākṛtaḥ, ‍kṣullakaḥ, nihīnaḥ, nīcaḥ
vraścanaḥ2.10.33FeminineSingularpatraparaśuḥ
vṛkṣaḥMasculineSingulardrumaḥ, śālaḥ, taruḥ, śākhī, druḥ, kuṭaḥ, pādapaḥ, mahīruhaḥ, agamaḥ, palāśī, anokahaḥ, viṭapī
vyāhāraḥMasculineSingularvacaḥ, uktiḥ, lapitam, bhāṣitam, vacanamspeech
vyājaḥMasculineSingularapadeśaḥ, lakṣyamdisguise
vyastaḥ3.1.71MasculineSingularapraguṇaḥ, ākulaḥ
yajñaḥ2.7.15MasculineSingularkratuḥ, savaḥ, adhvaraḥ, yāgaḥ, saptatantuḥ, makhaḥ
yūthanāthaḥ2.8.36MasculineSingularyūthapaḥ
Monier-Williams Search
5 results for ap"
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
apn. (genitive case ap/as-), work (according to ) View this entry on the original dictionary page scan.
apf. (in Vedic or Veda used in singular and plural,but in the classical language only in plural, /āpas-) water View this entry on the original dictionary page scan.
apf. air, the intermediate region View this entry on the original dictionary page scan.
apf. the star (Delta) Virginis View this entry on the original dictionary page scan.
apf. the Waters considered as divinities. in fine compositi or 'at the end of a compound' ap- may become apa- or īpa-, ūpa- after i-- and u-- stems respectively. [ confer, compare Latin agua; Gothic ahva,"a river"; Old German aha,andaffaat the end of compounds; Lithuanian uppe7,"a river"; perhaps Latin amnis,"a river", forapnis confer, compare also ] View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
1 result
ap अप् f. [आप् -क्विप् -ह्रस्वश्च Uṇ.2.58] (Deelined in classical language only in pl.; आपः, अपः, अद्भिः, अद्भषः, अपाम् and अप्सु, but in singular and pl. in Veda) 1 Water (regarded in Ved. as sacred divinities, आपो देवीः); खानि चैव स्पृशेदद्भिः Ms.2.6. Water is generally considered to be the first of the 5 elements of creation, as in अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत् Ms.1.8; या सृष्टिः स्रष्टुराद्या Ś.1.1; but in Ms.1.78 it is said to have been created from ज्योतिस् or तेजस् after मनस्, आकाश, वायु and ज्योतिस् or अग्नि; ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापो रसगुणाः स्मृताः । अद्भयो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥ -2 Air, the intermediate region. -3 The star S virginis (चित्रा). For the changes of अप् at the end of comp. See P.V.4.74,VI.3.97- 98. [cf. L. aqua, Gr. appos; Lith. uppe, Goth. ahva; Pers. ab; Zend ap; Old Germ. aha]. -Comp. -कृत्स्नम् deep meditation by means of water. -चरः, -सरः an aquatic animal. त्रीण्याद्यान्याश्रितास्त्वेषां मृगगर्ताश्रया$प्सराः Ms. 7.72. See अप्सरः. -पतिः 1 'Lord of waters', N. of Varuṇa. -2 the ocean. -पित्तम fire. For other comps. see s. v. अपाम् enters into several compounds; e. g. अपांसंवर्तः destruction of the world by water; अपांवत्सः 'calf of waters', N. of a star; अपांनपात्, ˚नप्ता, ˚नप्त्रिय, ˚गर्भ, अपान्नपात्, अपोनपात् Ved. N. of Agni or fire as sprung from water; cf. Ms.9.321; अपांपतिः, -निधिः, -नाथः; अणतिः lord of waters, the ocean; N. of Varuṇa; अपांपित्तम् fire.
Macdonell Vedic Search
1 result
ap áp, f. water, pl. N. á̄pas, ii. 35, 3. 4; vii. 49, 1. 22. 3. 4; 103, 2; A. apás, v. 83, 6; inst. adbhís, x. 14, 9; G. apá̄m, i. 85, 9; ii. 12, 7; 35, 1. 2. 3. 7. 9. 11. 13. 14; vii. 103, 4; x. 168, 3; L. apsú, ii. 35, 4. 5. 7. 8; vii. 103, 5 [Av. ap ‘water’].
Macdonell Search
1 result
ap f. pl. (also sg. in V.) water.
Dictionary of Sanskrit Search
"ap" has 1 results
ap(1)kṛt affix अ, in the sense of verbal activity (भाव) or any verbal relation (कारक) excepting that of an agent, (कर्तृ) applied to roots ending in ऋ or उ and the roots ग्रह्,वृ,दृ et cetera, and others mentioned in P. III.3.58 and the following rules in preference to the usual affix घञ. exempli gratia, for example करः, गरः, शरः, यवः, लवः, पवः, ग्रहः, स्वनः etc, confer, compare P.III, 3.57-87 ; (2) compound-ending अप् applied to Bahuvrīhi compounds in the feminine gender ending with a Pūraṇa affix as also to Bahuvrīhi compounds ending with लोमन् preceded by अन्त् or वहिर् e. g. कल्याणीपञ्चमा रात्रयः, अन्तर्लोमः,बहिर्लोमः पटः confer, compare P. V. 4.116, 117.
Vedabase Search
1 result
ap noun (masculine) [gramm.] ārdhadhātuka affix aP [gramm.] root ap
Frequency rank 26424/72933
 

ap

water; one of the five gross elements.

Parse Time: 1.188s Search Word: ap" Input Encoding: IAST: ap