Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "ambikā" has 1 results.
     
ambikā: feminine nominative singular stem: ambikā
     Amarakosha Search  
1 result
     
     Monier-Williams
          Search  
11 results for ambikā"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
ambikāf. (vocative case /ambike-), mother, good woman (as a term of respect) and (see ) commentator or commentary (vocative case ke-) and (in veda- vocative case optionally ka-and ke-)
ambikāf. a N. applied to the harvest (as the most productive season) View this entry on the original dictionary page scan.
ambikāf. a sister of rudra- View this entry on the original dictionary page scan.
ambikāf. Name of pārvatī- (the wife of śiva-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
ambikāf. of the wife of rudra- ugraretas- View this entry on the original dictionary page scan.
ambikāf. of one of the mothers in skanda-'s retinue View this entry on the original dictionary page scan.
ambikāf. of a daughter of the king of kāśi- (wife of vicitravīrya-, and mother of dhṛtarāṣṭra-) etc. (see ambālikā-) View this entry on the original dictionary page scan.
ambikāf. one of the female domestic deities of the jaina-s View this entry on the original dictionary page scan.
ambikāf. Name of a place in Bengal View this entry on the original dictionary page scan.
ambikāf. Name of two rivers View this entry on the original dictionary page scan.
ambikāf. the plant Wrightia Antidysenterica. View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
ambikā अम्बिका 1 A mother, good woman, also used like अम्बा as a term of respect or endearment; अत्तिके अम्बिके शृणु मम विज्ञप्तिम् Mk.1. -2 N. of a plant (अम्बा 2); N. of another plant कटुकी. -3 N. of Pārvatī, wife of Śiva; आशीर्भिरेधयामासुः पुरः पाकाभिरम्बिकाम् Ku.6.9. -4 N. of the middle daughter of Kāśīrāja and the eldest wife of Vichitravīrya. Like her youngest sister she had no progeny, and Vyāsa begot on her a son named धृतराष्ट्र. -5 Name of a Jaina deity. -Comp. -पतिः, -भर्ता N. of Śiva. -पुत्रः, -सुतः N. of धृतराष्ट्र.
     Macdonell Search  
1 result
     
ambikā f. N. of Pârvatî; N. of Dhri ta-râshtra's mother; -pati, m. Rudra or Siva.
     Vedabase Search  
6 results
     
ambikā Ambikā, or SatīSB 4.7.59
ambikā mother DurgāSB 9.1.30
ambikā of AmbikāSB 10.48.34
ambikā the goddess DurgāSB 4.15.17
ambikā the mother of the universeSB 8.18.17
ambikā the name AmbikāSB 10.2.10
     DCS with thanks   
1 result
     
ambikā noun (feminine) a name applied to the harvest (as the most productive season) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a sister of Rudra (Monier-Williams, Sir M. (1988))
good woman (as a term of respect) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Hibiscus cannabinus mother (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a daughter of the king of Kāśi (wife of Vicitravīrya) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a place in Bengal (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of one of the mothers in Skanda's retinue (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Pārvatī (the wife of Śiva) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the wife of Rudra Ugraretas (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of two rivers (Monier-Williams, Sir M. (1988))
one of the female domestic deities of the Jairias (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Wrightia Antidysenterica (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 3780/72933
     Wordnet Search "ambikā"" has 5 results.
     

ambikā

pārvatī, ambā, umā, girijā, gaurī, bhagavatī, bhavānī, maṅgalā, mahāgaurī, mahādevī, rudrāṇī, śivā, śailajā, himālayajā, ambikā, acalakanyā, acalajā, śailasutā, himajā, śaileyī, aparṇā, śailakumārī, śailakanyā, jagadjananī, tribhuvanasundarī, sunandā, bhavabhāminī, bhavavāmā, jagadīśvarī, bhavyā, pañcamukhī, parvatajā, vṛṣākapāyī, śambhukāntā, nandā, jayā, nandinī, śaṅkarā, śatākṣī, nityā, mṛḍa़ाnī, hemasutā, adritanayā, haimavatī, āryā, ilā, vāruṇī   

śivasya patnī।

pārvatī gaṇeśasya mātā asti।

ambikā

mātā, jananī, janmadā, janayitrī, prasūḥ, janiḥ, janī, janitrī, sāvitrī, akkā, ambā, ambikā, ambālikā   

yā janma dadāti poṣayati ca।

ādau mātā guroḥ patnī brāhmaṇī rājapatnikā gāvī dhātrī tathā pṛthvī saptaitā mātaraḥ smṛtāḥ

ambikā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

ambikā

ambikā   

jainānāṃ devī।

sīmā ambikāyāḥ pūjanaṃ karoti।

ambikā

ambikā   

kāśīnareśasya indradyumnasya madhyamā putrī।

pitāmahena bhīṣmeṇa tiraskṛtā ambikā taṃ śaśāpa।

Parse Time: 0.413s Search Word: ambikā" Input Encoding: IAST IAST: ambikā