Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Amarakosha Search
1 result
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
lavaṅgam2.6.126NeuterSingulardevakusumam, śrīsaṃjñam
Monier-Williams Search
28 results for akusuma
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
akusumamfn. flowerless. View this entry on the original dictionary page scan.
akālakusuman. a flower blossoming out of season. View this entry on the original dictionary page scan.
bisakusuman. a lotus-flower View this entry on the original dictionary page scan.
darbhakusumaName of an insect View this entry on the original dictionary page scan.
devakusuman. "divine flower", cloves View this entry on the original dictionary page scan.
gaganakusuman. "flower in the sky", any unreal or fanciful thing, impossibility. View this entry on the original dictionary page scan.
gaṇḍakusuman. the juice that exudes from the elephant's temples during rut View this entry on the original dictionary page scan.
gaṇeśakusumam. a variety of oleander with red flowers View this entry on the original dictionary page scan.
gīrvāṇakusuman. "flower of the gods", cloves View this entry on the original dictionary page scan.
jalajakusuman. "water-flower", lotus, in compound jalajakusumayoni ma-yoni- m. "lotus-born", brahmā- View this entry on the original dictionary page scan.
jalajakusumayonim. jalajakusuma
jalaruhakusuman. an aquatic flower Yogay.vii, 7 View this entry on the original dictionary page scan.
kalitakusumamfn. budded, blossomed, View this entry on the original dictionary page scan.
manorathakusuman. wish or desire compared to a flower View this entry on the original dictionary page scan.
meṣakusumam. Cassia Thora View this entry on the original dictionary page scan.
nipītakusumamfn. (a tree) whose blossoms are sucked by (instrumental case) View this entry on the original dictionary page scan.
nyāyakusumamañjarīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
prasthakusumam. "flowering on mountain-tops", a species of plant, a variety of tulasi- or basil View this entry on the original dictionary page scan.
prathamakusumam. or n. (?) white marjoram View this entry on the original dictionary page scan.
salājakusumamfn. accompanied with sprinkled grain and flowers View this entry on the original dictionary page scan.
samantakusumam. Name of a deva-putra- View this entry on the original dictionary page scan.
saṃdaṣṭakusumaśayanamfn. indenting (by pressure of the limbs) a couch of flowers View this entry on the original dictionary page scan.
śaṅkhakusuman. Andropogon Aciculatus View this entry on the original dictionary page scan.
śirīṣakusuman. the flower of the śirīṣa- tree View this entry on the original dictionary page scan.
taṇḍulakusumabaliprakāra m. plural Name of a kalā- (q.v). View this entry on the original dictionary page scan.
taṇḍulakusumabalivikāram. plural Name of a kalā- (q.v). View this entry on the original dictionary page scan.
vanakusuman. a forest flower View this entry on the original dictionary page scan.
visrastakusumasrajmfn. one whose garland of flowers has fallen off View this entry on the original dictionary page scan.
12 results
akusuma adjective flowerless (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 41555/72933
gaṇeśakusuma noun (masculine) red oleander
Frequency rank 51005/72933
gandhakusuma noun (masculine) a kind of plant
Frequency rank 51057/72933
darbhakusuma noun (masculine) [medic.] a class of worms
Frequency rank 35598/72933
devakusuma noun (neuter) cloves (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 21486/72933
pītakusuma noun (masculine) yellow amaranth
Frequency rank 36936/72933
prasthakusuma noun (masculine) a kind of Ocimum
Frequency rank 59539/72933
bisakusuma noun (neuter) a lotus-flower (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 60275/72933
meṣakusuma noun (masculine) Cassia Thora (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 38399/72933
raktakusuma noun (masculine) a kind of tree
Frequency rank 38588/72933
vasantakusuma noun (masculine) a kind of plant
Frequency rank 64851/72933
sthirakusuma noun (masculine) Mimusops Elengi
Frequency rank 71778/72933
 

devakusuma

Go to lavanga

devapuṣpa,devakusuma

Go to lavanga

pañcasugandhikam

(panca.sugandhikam) kañkola, pūgaphala, lavañgakusuma, jātīphala, karpūra.

Wordnet Search
"akusuma" has 7 results.

akusuma

kamalam, aravindam, sarasijam, salilajam, rājīvam, paṅkajam, nīrajam, pāthojam, nalam, nalinam, ambhojam, ambujanma, ambujam, śrīḥ, amburuham, ambupadmam, sujalam, ambhoruham, puṣkaram, sārasam, paṅkajam, sarasīruham, kuṭapam, pāthoruham, vārjam, tāmarasam, kuśeśayam, kañjam, kajam, śatapatram, visakusumam, sahasrapatram, mahotpalam, vāriruham, paṅkeruham   

jalajakṣupaviśeṣaḥ yasya puṣpāṇi atīva śobhanāni santi khyātaśca।

bālakaḥ krīḍāsamaye sarovarāt kamalāni lūnāti।

akusuma

lavaṅgam, lavaṅgapuṣpam, lavaṅgakalikā, divyam, śekharam, lavam, śrīpuṣpam, ruciram, vārisambhavam, bhṛṅgāram, gīrvāṇakusumam, candanapuṣpam, devakusumam, śrīsaṃjñam, śrīprasūnam   

ekasyāḥ latāyāḥ kalikā yāṃ śoṣayitvā tasyāḥ vyañjanarūpeṇa auṣadharūpeṇa ca upayogaḥ prayogaḥ bhavati।

lavaṅgasya tailasya upayogaḥ dantapīḍānivāraṇārthaṃ kriyate।

akusuma

bakūlaḥ, agastyaḥ, vakavṛkṣaḥ, kesaraḥ, keśaraḥ, siṃhakesaraḥ, varalabdhaḥ, sīdhugandhaḥ, mukūlaḥ, mukulaḥ, strīmukhamadhuḥ, dohalaḥ, madhupuṣpaḥ, surabhiḥ, bhramarānandaḥ, sthirakusumaḥ, śāradikaḥ, karakaḥ, sīsaṃjñaḥ, viśāradaḥ, gūḍhapuṣyakaḥ, dhanvī, madanaḥ, madyāmodaḥ, cirapuṣpaḥ, karahāṭakaḥ, karahāṭaḥ, strīmukhamadhudohadaḥ, strīmukhamadhudohalaḥ, strīmukhapaḥ, śītagandhā, dhanvaḥ, sīdhugandhaḥ, karakaḥ, kesaraḥ, cirapuṣpaḥ, mukuraḥ, dantadhāvanaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ, puṣpaṣpavṛkṣaviśeṣaḥ āyurvede asya guṇāḥ śītalatvahṛdyatvaviṣadoṣanāśitvam।

bakūlasya phalam dantasthairyakaram asti।

akusuma

trisandhyakusumam   

puṣpaprakāraḥ।

trisandhyakusumaṃ śvetaraktakṛṣṇavarṇaiḥ yuktam asti।

akusuma

śaṅkhapuṣpī, śaṅkhāhvā, śaṅkhamālini, śaṅkhanāmnī, śaṅkhapuṣpikā, śaṅkhikā, supuṣpī, śatapuṣpaḥ, śaṅkhakusumam, kambupuṣpī, kirīṭī, kṣīrapuṣpī, jalajasumanā, bhūlagnā, maṅgalyakusumā, maṅgalyā, vanavilāsinī   

śaṅkhākārakaṃ puṣpaṃ yasyāḥ sā tathoktā latāviśeṣaḥ yā bhārate sarvatra dṛśyate oṣadhyāṃ ca prayujyate।

śaṅkhapuṣpī bhūmau prasarati laghu tṛṇam iva ca dṛśyate।

akusuma

agastiḥ, bakūlaḥ, madhupuṣpaḥ, sthirakusumaḥ, cirapuṣpaḥ   

vakavṛkṣasya puṣpam।

agasteḥ gandham dūrāt api āgacchati।

akusuma

darbhakusuma   

ekaḥ kīṭaḥ ।

darbhakusumasya ullekhaḥ bhāvaprakāśe vartate

Parse Time: 1.659s Search Word: akusuma Input Encoding: IAST: akusuma