Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Root Search
ad has 3 results
        Root Word (Pāṇini Dhātupāṭha:)Full Root MarkerSenseClassSutra
√aḍaḍaaudyamane1244
√adadaabhakṣaṇe21
√adadiibandhane152
 
 
ad has 2 results
Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√अड्aḍtrying, exerting / udyamana191/1Cl.1
√अद्adeating / bhakṣaṇa742/3Cl.2
Amarakosha Search
Results for ad"
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
abhitaḥ3.3.263MasculineSingularkhedaḥ, adbhutam
abhram1.3.6-7NeuterSingularmudiraḥ, ambubhṛt, jaladharaḥ, stanayitnuḥ, dhūmayoniḥ, jīmūtaḥ, vāridaḥ, dhārādharaḥ, vārivāhaḥ, jalamuk, ghanaḥ, taḍitvān, balāhakaḥ, meghaḥcloud
adhobhuvanamNeuterSingularpātālam, balisadma, rasātalam, nāgalokaḥa festival
adhyakṣaḥ2.8.6MasculineSingularadhikṛtaḥ
ādṛtaḥ3.3.92MasculineSingularpadavī
agniḥMasculineSingularjvalanaḥ, barhiḥ, śociṣkeśaḥ, bṛhadbhānuḥ, analaḥ, śikhāvān, hutabhuk, saptārciḥ, citrabhānuḥ, appittam, vaiśvānaraḥ, dhanañjayaḥ, jātavedāḥ, śuṣmā, uṣarbudhaḥ, kṛśānuḥ, rohitāśvaḥ, āśuśukṣaṇiḥ, dahanaḥ, damunāḥ, vibhāvasuḥ, vahniḥ, kṛpīṭayoniḥ, tanūnapāt, kṛṣṇavartmā, āśrayāśaḥ, pāvakaḥ, vāyusakhaḥ, hiraṇyaretāḥ, havyavāhanaḥ, śukraḥ, śuciḥ, vītihotraḥfire god
āhvayaḥ1.6.8MasculineSingularnāma, ākhyā, āhvā, abhidhānam, nāmadheyamname
ajamodāMasculineSingularbrahmadarbhā, yavānikā, ugragandhā
alīkam3,.3.12NeuterSingularśūlaḥ, śaṅkaradhanvā
amaraḥ1.1.7-9MasculineSingularnirjaraḥ, vibudhaḥ, sumanasaḥ, āditeyaḥ, aditinandanaḥ, asvapnaḥ, gīrvāṇaḥ, daivatam, devaḥ, suraḥ, tridiveśaḥ, diviṣad, ādityaḥ, amartyaḥ, dānavāriḥ, devatā, tridaśaḥ, suparvā, divaukāḥ, lekhaḥ, ṛbhuḥ, amṛtāndhāḥ, vṛndārakaḥimmortal
āmraḥMasculineSingularmākandaḥ, cūtaḥ, pikavallabhaḥ, rasālaḥ, kāmāṅgaḥ, madhudūtaḥ
āmuktaḥ2.8.66MasculineSingularpratimuktaḥ, pinaddhaḥ, apinaddhaḥ
andhaḥ2.6.61MasculineSingularadṛk
antardhā1.3.12FeminineSingularapidhānam, tirodhānam, pidhānam, vyavad, ācchādanam, antardhiḥ, apavāraṇamcovering or disappearing
antarīyam2.6.118NeuterSingularparidhānam, adhoṃśukam, upasaṃvyānam
antikā2.9.29FeminineSingularuddhānam, adhiśryaṇī, culliḥ, aśmantam
āpaṇaḥFeminineSingularniṣad
arghaḥ3.3.32MasculineSingularmāsam, amātyaḥ, atyupadhaḥ, medhyaḥ, sitaḥ, pāvakam
arimedaḥ2.2.50MasculineSingularviṭkhadiraḥ
ariṣṭaḥ2.2.62MasculineSingularmālakaḥ, picumardaḥ, nimbaḥ, sarvatobhadraḥ, hiṅguniryāsaḥ
arthyaḥ3.3.168MasculineSingularsundaraḥ, somadaivatam
aryaḥ3.3.154MasculineSingularasākalyam, gajānāṃmadhyamaṃgatam
asuraḥ1.1.12MasculineSingularditisutaḥ, indrāriḥ, daityaḥ, suradviṣ, śukraśiṣyaḥ, danujaḥ, pūrvadevaḥ, dānavaḥ, daiteyaḥgiant
atiriktaḥ3.1.74MasculineSingularsamadhikaḥ
avadhiḥ3.3.106MasculineSingularnadaviśeṣaḥ, abdhiḥ, sarit
avyathāFeminineSingularcāraṭī, padmacāriṇī, aticarā, pad
ayanam2.1.15NeuterSingularpadavī, mārgaḥ, vartanī, saraṇiḥ, panthāḥ, vartma, pad, sṛtiḥ, adhvā, ekapadī, paddhatiḥ
bahupradaḥ3.1.4MasculineSingularvadānyaḥ, sthūlalakṣyaḥ, dānaśauṇḍaḥ
balabhadraḥ1.1.23-24MasculineSingularbaladevaḥ, balaḥ, saṅkarṣaṇaḥ, tālāṅkaḥ, halāyudhaḥ, revatīramaṇaḥ, pralambaghnaḥ, kālindībhedanaḥ, halī, rauhiṇeyaḥ, kāmapālaḥ, acyutāgrajaḥ, ānakadundubhiḥ, sīrapāṇiḥ, musalī, nīlāmbaraḥ, rāmaḥbalaram
bālahastaḥ2.8.50MasculineSingularbāladhiḥ
bhāgyam3.3.163NeuterSingularniṣkṛtiḥ, karma, pūjanam, ārambhaḥ, cikitsā, upāyaḥ, śikṣā, ceṣṭā, saṃpradhāraṇam
bhakṣakaḥ3.1.19MasculineSingularghasmaraḥ, admaraḥ
bherī3.3.3FeminineSingularmārutaḥ, vedhāḥ, bradhnaḥ
bheṣajam2.6.50NeuterSingularjāyuḥ, auṣadham, bhaiṣajyam, agadaḥ
bhikṣā3.3.232FeminineSingularraviḥ, śvetaḥ, chadaḥ
bhrātṛvyaḥ3.3.154MasculineSingularśapathaḥ, jñānam, viśvāsaḥ, hetuḥ, randhraḥ, adhīnaḥ, śabdaḥ
bhūḥ2.1.2-3FeminineSingularkṣmā, mahī, dhātrī, kumbhinī, ratnagarbhā, bhūmiḥ, rasā, dharā, kṣoṇī, kṣitiḥ, vasudhā, gotrā, pṛthvī, medinī, gahvarī, ilā, bhūtadhātrī, sāgarāmbarā, anantā, sthirā, dharaṇī, kāśyapī, vasumatī, vasundharā, pṛthivī, avaniḥ, vipulā, gauḥ, kṣamā, jagatī, acalā, viśvambharā, dharitrī, jyā, sarvaṃsahā, urvī, kuḥ
bodhidrumaḥ2.4.20MasculineSingularcaladalaḥ, pippalaḥ, kuñjarāśanaḥ, aśvatthaḥ
brahmā1.1.16-17MasculineSingularprajāpatiḥ, viścasṛṭ, aṇḍajaḥ, kamalodbhavaḥ, satyakaḥ, ātmabhūḥ, pitāmahaḥ, svayaṃbhūḥ, abjayoniḥ, kamalāsanaḥ, vedhāḥ, vidhiḥ, pūrvaḥ, sadānandaḥ, haṃsavāhanaḥ, surajyeṣṭhaḥ, hiraṇyagarbhaḥ, caturāsanaḥ, druhiṇaḥ, sraṣṭā, vidhātā, nābhijanmā, nidhanaḥ, rajomūrtiḥ, parameṣṭhī, lokeśaḥ, dhātā, virañciḥbramha
caitraḥMasculineSingularmadhuḥ, caitrikaḥchaitra
cet2.4.12MasculineSingularyadi
cūrṇitaḥ3.1.93MasculineSingularavadadhvastaḥ
daivam1.4.28NeuterSingularniyatiḥ, vidhiḥ, diṣṭam, bhāgadheyam, bhāgyamdestiny or luck
daraḥ3.3.192MasculineSingularvinā, tādarthyam, paridhānam, avasaraḥ, ātmīyaḥ, bhedaḥ, avadhiḥ, antarātmā, bahiḥ, chidram, antardhiḥ, avakāśaḥ, madhyaḥ
darpaḥMasculineSingularavaṣṭambhaḥ, cittodrekaḥ, smayaḥ, madaḥ, avalepaḥarrogance
daśanaḥ2.6.92MasculineSingularradanaḥ, dantaḥ, radaḥ
davaḥ3.3.214MasculineSingularāhvānam, adhvaraḥ, ājñā
dhāma3.3.131NeuterSingularprabhāvaḥ, adhyāsanam, cakram, puram
dharmarājaḥ1.1.61-62MasculineSingularantakaḥ, daṇḍadharaḥ, yamarāṭ, kṛtāntaḥ, pitṛpatiḥ, vaivasvataḥ, kālaḥ, śamanaḥ, paretarāṭ, śrāddhadevaḥ, yamaḥ, yamunābhrātā, samavartīyama
dhikkṛtaḥ3.1.38MasculineSingularapadhvastaḥ
dhurāvahaḥ2.9.66MasculineSingularsarvadhurīṇaḥ
dhūrtaḥ2.10.44MasculineSingularakṣadhūrttaḥ, dyūtakṛt, akṣadevī, kitavaḥ
dīpaḥ1.2.139MasculineSingularpradīpaḥ
drutāvadīrṇaḥ3.1.88MasculineSingularavadīrṇaḥ
durmukhaḥ3.1.33MasculineSingularabaddhamukhaḥ, mukharaḥ
dyauḥ1.2.1FeminineSingularvyoma, nabhaḥ, anntam, viyat, vihāyaḥ, dyuḥ, meghādhvā, dyauḥ, puṣkaram, antarīkṣam, suravartma, viṣṇupadam, vihāyasaḥ, tārāpathaḥ, mahābilam, abhram, ambaram, gaganam, kham, ākāśam, nākaḥ, antarikṣamsky
etahi2.4.22MasculineSingularadhunā, sāmpratam, saṃprati, idānīm
gambhārī2.4.35FeminineSingularśrīparṇī, bhadraparṇī, kāśmaryaḥ, sarvatobhad, kāśmarī, madhuparṇikā
gaṃgā1.10.31FeminineSingularbhāgīrathī, tripathagā, trisrotā, viṣṇupadī, bhīṣmasūḥ, jahnutanayā, suranimnagāganges(river)
gandhasāraḥ1.2.132MasculineSingularcandanaḥ, malayajaḥ, bhadraśrīḥ
gañjāFeminineSingularmadirāgṛham
garbhaḥ3.3.143MasculineSingularsaṃsad, sabhyaḥ
garhyavādī3.1.34MasculineSingularkadvadaḥ
garut2.5.38NeuterSingularpakṣaḥ, chadaḥ, pattram, patattram, tanūruham
gauḥ2.9.67-72FeminineSingularupasaryā, rohiṇī, bahusūtiḥ, kapilā, navasūtikā, ekahāyanī, droṇakṣīrā, bandhyā, saurabheyī, garbhopaghātinī, arjunī, acaṇḍī, dhavalā, vaṣkayiṇī, dvivarṣā, pīnoghnī, tryabdā, samāṃsamīnā, sandhinī, vaśā, praṣṭhauhī, naicikī, pareṣṭukā, pāṭalā, suvratā, caturabdā, droṇadugdhā, avatokā, usrā, kālyā, aghnyā, sukarā, kṛṣṇā, dhenuḥ, ekābdā, pīvarastanī, trihāyaṇī, māheyī, vehad, śṛṅgiṇī, bālagarbhiṇī, śavalī, cirasūtā, dvihāyanī, sukhasaṃdohyā, caturhāyaṇī, dhenuṣyā, sravadgarbhā, mātā(49)cow
gāyatrī2.2.49FeminineSingularbālatanayaḥ, khadiraḥ, dantadhāvanaḥ
gopuram3.3.190NeuterSingularupadravaḥ
grāmatā2.4.42FeminineSingularpadyaḥ, yaśaḥ
gṛhaḥ3.3.246MasculineSingularparicchadaḥ, nṛpārhaḥ, arthaḥ
gṛham2.2.4-5NeuterSingularagāram, vastyam, sadma, geham, ālayaḥ, gṛhāḥ, bhavanam, niśāntam, veśma, nilayaḥ, mandiram, sadanam, niketanam, udavasitam, nikāyyaḥ
hañjikāFeminineSingularvardhakaḥ, bhārgī, brāhmaṇayaṣṭikā, aṅgāravallī, bāleyaśākaḥ, brāhmaṇī, varvaraḥ, pad
hastī2.8.35MasculineSingularpad, karī, gajaḥ, anekapaḥ, dantī, stamberamaḥ, vāraṇaḥ, mataṅgajaḥ, dviradaḥ, hāthī, ibhaḥ, kuñjaraḥ, dvipaḥ, dantāvalaḥ
himāṃśuḥ1.3.13-14MasculineSingularśaśadharaḥ, induḥ, sudhāṃśuḥ, niśāpatiḥ, somaḥ, kalānidhiḥ, nakṣatreśaḥ, candramāḥ, kumudabāndhavaḥ, śubhrāṃśuḥ, abjaḥ, glauḥ, dvijarājaḥ, kṣapākaraḥ, candraḥ, vidhuḥ, oṣadhīśaḥ, jaivātṛkaḥ, mṛgāṅkaḥthe moon
hiṅgulīFeminineSingularvārtākī, siṃhī, bhaṇṭākī, duṣpradharṣiṇī
indrāyudhamNeuterSingularśakradhanuḥ, rohitamrainbow
irā3.3.184FeminineSingularalpaḥ, parimāṇaḥ, kārtsnyam, paricchadaḥ
īṣā2.9.15FeminineSingularlāṅgaladaṇḍaḥ
ītiḥ3.3.75FeminineSingularnāgānāṃnadī, nāgānāṃnagarī
jagaraḥ2.8.66MasculineSingularkaṅkaṭakaḥ, kavacaḥ, tanutram, varma, daṃśanam, uraśchadaḥ
jaṭharaḥ3.3.197MasculineSingularśreṣṭhaḥ, adhaḥ
jhaṭiti2.4.2MasculineSingulardrāṅ, maṅkṣu, sapadi, srāk, añjasā, āhnāya
jīvantīFeminineSingularjīvanī, jīvā, jīvanīyā, madhuḥ, sravā
joṣam3.3.259MasculineSingularantikam, madhyaḥ
kaḍāraḥ1.5.16MasculineSingularkadruḥ, piṅgalaḥ, kapilaḥ, piṅgaḥ, piśaṅgaḥtwany
kākaḥ2.5.22MasculineSingularcirañjīvī, parabhṛt, sakṛtprajaḥ, karaṭaḥ, maukuliḥ, vāyasaḥ, ātmaghoṣaḥ, balipuṣṭaḥ, ekadṛṣṭiḥ, balibhuk, dhvāṅkṣaḥ, ariṣṭaḥ
kakudaḥ3.3.99MasculineSingulargosevitam, gopadamānam
kalaṅkaḥ3.3.4MasculineSingulartucchadhānyam, saṅkṣepaḥ, bhaktam, sikthakam
kalikā3.3.15FeminineSingulardāmbhikaḥ, adūreritākṣaḥ
kalikā3.3.21FeminineSingulardarpaḥ, aśmadāraṇī
kaliṅgam2.2.67NeuterSingularindrayavam, bhadrayavam
kalkaḥ3.3.14MasculineSingularkarṇabhūṣaṇam, karihastaḥ, aṅguliḥ, padmabījakośī
kamalaḥ3.3.202MasculineSingularśaṭhaḥ, śvāpadaḥ, sarpaḥ
kapaṭaḥMasculineSingularkaitavam, kusṛtiḥ, vyājaḥ, nikṛtiḥ, dambhaḥ, śāṭhyam, upādhiḥ, chadmadeceit
kapitthaḥ2.4.21MasculineSingulardantaśaṭhaḥ, dadhitthaḥ, grāhī, manmathaḥ, dadhiphalaḥ, puṣpaphalaḥ
karaḥ2.8.27MasculineSingularbhāgadheyaḥ, baliḥ
karambhaḥ2.9.48MasculineSingulardadhisaktavaḥ
karatoyāFeminineSingularsadānīrākaratoya(river)
kārikā3.3.15FeminineSingularprabhorbhāladarśī, kāryākṣamaḥ
karkandhūḥFeminineSingularbadarī, kolī
karṇajalaukā2.2.15FeminineSingularśatapadī
kārtikeyaḥMasculineSingularmahāsenaḥ, kumāraḥ, śikhivāhanaḥ, bāhuleyaḥ, senānīḥ, ṣaḍānanaḥ, śaktidharaḥ, viśākhaḥ, guhaḥ, skandaḥ, śarajanmā, krauñcadāruṇaḥ, ṣāṇmāturaḥ, tārakajit, agnibhūḥ, pārvatīnandanaḥkaarttik
kaukkuṭikaḥ3.3.17MasculineSingularmadhyaratnam, netā
keyūram2.6.108NeuterSingularaṅgadam
khanitram2.9.13NeuterSingularavadāraṇam
kīlālam3.3.208NeuterSingularchadiḥ, netraruk, samūhaḥ
kiṣkuḥ3.3.7MasculineSingularsitam, khadiram
kolam2.4.36NeuterSingularphenilam, sauvīram, badaram, ghoṇṭā, kuvalam
koṣṇamNeuterSingularkavoṣṇam, mandoṣṇam, kaduṣṇamwarmth
kriyā3.3.165FeminineSingularantaḥ, adhamaḥ
kṛpaṇaḥ3.1.48MasculineSingularkadarthaḥ, kṣudraḥ, kiṃpacānaḥ, mitaṃpacaḥ
kṛṣṇāFeminineSingularkolā, uṣaṇā, māgad, śauṇḍī, kaṇā, vaidehī, pippalī, capalā, upakulyā
kṛtasapatnikā2.6.7FeminineSingularadhyūḍhā, adhivinnā
kṣamā3.3.150FeminineSingularadhyātmam
kṣamam3.3.150MasculineSingularādiḥ, pradhānaḥ
kṣīram3.3.190NeuterSingularadhikam, upari, puraḥ
ku3.3.248MasculineSingularavadhāraṇam, bhedaḥ
kuberaḥ1.1.68-69MasculineSingularekapiṅgaḥ, paulastyaḥ, dhanādhipaḥ, manuṣyadharmā, tryambakasakhaḥ, śrīdaḥ, yakṣaḥ, vaiśravaṇaḥ, rājarājaḥ, guhyakeśvaraḥ, aiḍaviḍaḥ, naravāhanaḥ, kinnareśaḥ, dhanadaḥ, yakṣarāṭ, puṇyajaneśvaraḥkuber
kūrcaśīrṣaḥMasculineSingularśṛṅgaḥ, hrasvāṅgaḥ, jīvakaḥ, madhurakaḥ
lakṣmīḥ1.1.27FeminineSingularbhārgavī, , haripriyā, pad, kṣīrasāgarakanyakā, ramā, lokamātā, śrīḥ, padmālayā, lokajananī, kṣīrodatanayā, indirā, kamalālaxmi, goddess of wealth
lāṅgalīFeminineSingularśāradī, toyapippalī, śakulādanī
lastakaḥ2.8.86MasculineSingulardhanurmadhyam
laśunamNeuterSingularariṣṭaḥ, mahākandaḥ, rasonakaḥ, mahauṣadham, gṛñjanaḥ
līlā3.3.207FeminineSingularsvabhāvaḥ, sadvṛttam
lulāpaḥ2.2.5MasculineSingularmahiṣaḥ, vāhadviṣan, kāsaraḥ, sairibhaḥ
madakalaḥ2.8.36MasculineSingularmadotkaṭaḥ
madanaḥ1.1.25-26MasculineSingularbrahmasūḥ, māraḥ, kandarpaḥ, kāmaḥ, sambarāriḥ, ananyajaḥ, makaradhvajaḥ, viśvaketuḥ, pradyumnaḥ, darpakaḥ, pañcaśaraḥ, manasijaḥ, puṣpadhanvā, ātmabhūḥ, manmathaḥ, mīnaketanaḥ, anaṅgaḥ, smaraḥ, kusumeṣuḥ, ratipatiḥkamadeva
mādhavakaḥ2.10.41MasculineSingularmadhvāsavaḥ, ma‍dhu, mādhvikam
madhūkaḥ2.4.27MasculineSingularguḍapuṣpaḥ, madhudrumaḥ, vānaprasthaḥ, madhuṣṭhīlaḥ
madhukamNeuterSingularklītakam, yaṣṭīmadhukam, madhuyaṣṭikā
madhuvārā2.10.41MasculineSingularmadhukramaḥ
madhuvrataḥ2.5.31MasculineSingularbhramaraḥ, puṣpaliṭ, madhupaḥ, ṣaṭpadaḥ, dvirephaḥ, madhuliṭ, aliḥ, bhṛṅgaḥ, alī, madhukaraḥ
madhyadeśaḥ2.1.7MasculineSingularmadhyamaḥ
madhyamam2.6.80NeuterSingularmadhyaḥ, avalagnam
māgadhaḥ2.8.99MasculineSingularmagadhaḥ
mahāmātraḥ2.8.5MasculineSingularpradhānam
mahīdhraḥ2.3.1MasculineSingulargiriḥ, parvataḥ, kṣmābhṛt, acalaḥ, gotraḥ, dharaḥ, śikharī, śiloccayaḥ, grāvā, adriḥ, ahāryaḥ, śailaḥ
mahīlatā1.10.21FeminineSingulargaṇḍūpadaḥ, kiñculakaḥa worm
malīmasam3.1.54MasculineSingularmalinam, kaccaram, maladūṣitam
mandākinīFeminineSingularviyadgaṅgā, svarṇadī, suradīrghikāthe river of heaven
manohataḥ3.1.40MasculineSingularpratibaddhaḥ, hataḥ, pratihataḥ
marakata2.9.93NeuterSingularśoṇaratnam, padmarāgaḥ
mārjāraḥ2.2.7MasculineSingularotuḥ, viḍālaḥ, vṛṣadaṃśakaḥ, ākhubhuk
marunmālāFeminineSingularsamudrāntā, devī, koṭivarṣā, laghuḥ, spṛkkā, vadhūḥ, latā, piśunā, laṅkopikā
mauthunam2.7.61NeuterSingularnidhuvanam, ratam, vyavāyaḥ, grāmyadharmaḥ
meghajyotiḥMasculineSingularirammadaḥa flash of lighting
mitraḥ3.3.175MasculineSingularparicchadaḥ, jaṅgamaḥ, khaḍgakośaḥ
mṛdvīkāFeminineSingulargostanī, drākṣā, svādvī, madhurasā
mṛganābhiḥ1.2.130MasculineSingularmṛgamadaḥ, kastūrī
mṛtyuḥ2.8.118Ubhaya-lingaSingularantaḥ, ‍‍diṣṭāntaḥ, maraṇam, atyayaḥ, kāladharmaḥ, nāśaḥ, pralayaḥ, pañcatā, nidhanam
mud1.4.26FeminineSingularśarma, sammadaḥ, harṣaḥ, sukham, ānandaḥ, āmodaḥ, pramadaḥ, śātam, ānandathuḥ, pramodaḥ, prītiḥjoy or pleasure
mukham2.6.90NeuterSingularvadanam, tuṇḍam, ānanam, lapanam, vaktram, āsyam
mūlam3.3.208NeuterSingularsvarūpaḥ, adhaḥ
mūlyam2.9.80NeuterSingularpa‍ripaṇaḥ, mūladhanam
mūrvāFeminineSingulargokarṇī, sruvā, madhurasā, madhuśreṇī, tejanī, devī, pīluparṇī, madhūlikā, moraṭā
nabhasyaḥ1.4.17MasculineSingularprauṣṭhapadaḥ, bhādraḥ, bhādrapadaḥfoggy, misty
nadī1.10.29-30FeminineSingularkūlaṅkaṣā, sravantī, dhunī, śaivalinī, rodhovakrā, apagā, dvīpavatī, hradinī, taraṅgiṇī, nirjhariṇī, nimnagā, srotasvatī, taḍinī, sarit, sarasvatīa river
nadīsarjaḥ2.2.45MasculineSingularvīrataruḥ, indradruḥ, kakubhaḥ, arjunaḥ
nāgaram3.3.196MasculineSingularadhastāt
nalinīFeminineSingularbisinī, padminīan assemblage of lotus flowers
namaskārīFeminineSingulargaṇḍakālī, samaṅgā, khadirā
nemiḥ2.8.56FeminineSingularpradhiḥ
nicolaḥ2.6.117MasculineSingularpracchadapaṭaḥ
nidhanam3.3.130NeuterSingularcihnam, pradhānam
nigādaḥ3.4.12MasculineSingularnigadaḥ
nikṛṣṭaḥ3.1.53MasculineSingularrephaḥ, garhyaḥ, kutsitaḥ, avamaḥ, arvā, kheṭaḥ, kupūyaḥ, yāpyaḥ, pratikṛṣṭaḥ, aṇakaḥ, avadyaḥ, adhamaḥ
nīlīFeminineSingulardolā, śrīphalī, grāmīṇā, droṇī, rañjnī, klītakikā, nīlinī, tutthā, madhuparṇikā, kālā
nimitam3.3.83NeuterSingularnistalam, padyam, caritram, atītam, dṛḍham
nīpaḥMasculineSingularpriyakaḥ, kadambaḥ, halipriyaḥ
niśreṇiḥFeminineSingularadhirohaṇī
nīvī2.9.81FeminineSingularadhikam, ‍phalam
nīvṛtMasculineSingularjanapadaḥ
nṛpāsanam2.8.31NeuterSingularbhadrāsanam
nūdaḥ2.2.41MasculineSingularbrahmadāru, tūlam, yūpaḥ, kramukaḥ, brahmaṇyaḥ
nūpuraḥ2.6.110MasculineSingularpādāṅgadam, tulākoṭiḥ, mañjīraḥ, haṃsakaḥ, pādakaṭakaḥ
nyagrodhaḥ3.3.103MasculineSingularcetaḥpīḍā, adhiṣṭhānam, bandhakam, vyasanam
oṣṭhaḥ2.6.91MasculineSingularadharaḥ, radanacchadaḥ, daśanavāsaḥ
pādāgraḥ2.6.72NeuterSingularprapadam
padātiḥ2.8.68MasculineSingularpādātikaḥ, pa‍dājiḥ, padgaḥ, padikaḥ, pa‍ttiḥ, padagaḥ
padāyatā2.10.31FeminineSingularanupadīnā
pakṣāntauMasculineDualpañcadaśyaulast day of the half month
palaṅkaṣāFeminineSingulargokṣurakaḥ, vanaśṛṅgāṭaḥ, ikṣugandhā, śvadaṃṣṭrā, svādukaṇṭakaḥ, gokaṇṭakaḥ
parjanyaḥ3.3.154MasculineSingulardīrghadveṣaḥ, anutāpaḥ
paṭalam2.2.14NeuterSingularchadiḥ
pathikaḥ2.8.16MasculineSingularadhvanyaḥ, pānthaḥ, adhvanīnaḥ, adhvagaḥ
patnī2.6.5FeminineSingularjāyā, ‍dārā, ‍pāṇigṛhītī, dvitīyā, sahadharmiṇī, bhāryā
pattramNeuterSingulardalam, parṇam, chadaḥ, palāśam, chadanam
pauṣkaraṃ mūlamNeuterSingularkāśmīram, padmapatram
pāyasaḥ1.2.129MasculineSingularsaraladravaḥ, śrīvāsaḥ, vṛkadhūpaḥ, śrīveṣṭaḥ
pecakaḥ3.3.6MasculineSingularekadeśaḥ, pratikūlaḥ
phalam3.3.209NeuterSingularvastram, adhamaḥ
piṇḍītakaḥ2.2.52MasculineSingularmaruvakaḥ, śvasanaḥ, karahāṭakaḥ, śalyaḥ, madanaḥ
pīnoghnī2.9.72FeminineSingulardroṇadugdhā
prābhṛtam2.8.27NeuterSingularpradeśanam
prāduḥ3.3.264MasculineSingularhetuḥ, avadhāraṇam
prāḍvivākaḥ2.8.5MasculineSingularakṣadarśakaḥ
pramādaḥ1.7.30MasculineSingularanavadhānatāinadvertency or mistake
prapunnāḍaḥMasculineSingulareḍagajaḥ, dadrughnaḥ, cakramardakaḥ, padmāṭaḥ, uraṇākhyaḥ
prasūtam3.1.62MasculineSingularbhūyaḥ, puru, bahulam, pracuram, sphiram, puruham, adabhram, bhūri, bhūyiṣṭham, bahu, prājyam
pratigrāhaḥ1.2.140MasculineSingularpatadgrahaḥ
pratīhāraḥ3.3.178MasculineSingularanyaśubhadveṣaḥ, anyaśubhadveṣavat, kṛpaṇaḥ
pratyantaḥMasculineSingularmlecchadeśaḥ
pravāraṇam3.2.3NeuterSingularkāmyadānam
proṣṭapadāḥ1.3.22FemininePluralbhadrapadāḥname of a doouble naksatra of the 3rd and 4th lunar mansions
puraḥ3.3.191MasculineSingularpradhānam, siddhāntaḥ, sūtravāyaḥ, paricchadaḥ
purastāt3.3.254MasculineSingularanunayaḥ, āmantraṇam, praśnaḥ, avadhāraṇam, anujñā
pūrṇakumbhaḥ2.8.32MasculineSingularbhadrakumbhaḥ
purobhāgin3.1.45MasculineSingulardoṣaikadṛk
rājādanamMasculineSingularsannakadruḥ, dhanuṣpaṭaḥ, piyālaḥ
raktam3.3.86MasculineSingularanavadhiḥ
raktotpalam1.10.41NeuterSingularkokanadamred lotus
raṃhaḥ1.1.64NeuterSingulartaraḥ, rayaḥ, syadaḥ, javaḥspeed or velocity
rasāḥMasculinePluralkaruṇaḥ, adbhutaḥ, hāsyaḥ, bhayānakaḥ, śṛṅgāraḥ, vībhatsaḥ, vīraḥ, raudraḥone kind of acting,vigorous
rāśiḥ3.3.222MasculineSingularnimittam, padam, lakṣyam
raśmiḥ3.3.145MasculineSingularupāyapūrvaḥārambhaḥ, upad
rāṣṭaḥ3.3.192MasculineSingularpadmam, karihastāgram, tīrthaḥ, vādyabhāṇḍamukham, oṣadhiviśeṣaḥ, jalam, vyoma, khaḍgaphalam
ratnam2.9.94NeuterSingularhiraṇyam, ‍tapanīyam, ‍bharma, jātarūpam, rukmam, a‍ṣṭāpadaḥ, suvarṇam, hema, śātakumbham, karburam, mahārajatam, kārtasvaram, kanakam, hāṭakam, gāṅgeyam, cāmīkaram, kāñcanam, jāmbūnadam
revā1.10.32FeminineSingularnarmadā, somodbhavā, mekalakanyakānarmada(river)
ṛkṣagandhāFeminineSingularchagalāntrī, āvegī, vṛddhadārakaḥ, juṅgaḥ
rogaḥ2.6.51MasculineSingulargadaḥ, āmayaḥ, ruk, rujā, upatāpaḥ, vyādhiḥ
rogahārī2.6.57MasculineSingularagadaṅkāraḥ, bhiṣak, vaidyaḥ, cikitsakaḥ
rūpyam3.3.168MasculineSingularprastaraḥ, adhvaraḥ
śabdaḥ1.2.24MasculineSingularnisvānaḥ, nirghoṣaḥ, ravaḥ, ninadaḥ, virāvaḥ, āravaḥ, nādaḥ, svānaḥ, dhvānaḥ, ninādaḥ, saṃrāvaḥ, nisvanaḥ, nirhrādaḥ, svanaḥ, dhvaniḥ, ārāvaḥsound
sādhanam3.3.126NeuterSingularnetracchedaḥ, adhvā
sādhuḥ3.3.108MasculineSingularkṣaudram, madyam, puṣparasaḥ
sadhurandharaḥ2.9.66MasculineSingularekadhurīṇaḥ, ekadhuraḥ
sakhyam2.8.12NeuterSingularsāptapadīnam
śaklaḥ3.1.33MasculineSingularpriyaṃvadaḥ
śakrapādapaḥ2.2.53MasculineSingulardevadāru, bhadradāru, drukilimam, pītadāru, dāru, pūtikāṣṭham, pāribhadrakaḥ
śāleyaḥMasculineSingularśītaśivaḥ, chatrā, madhurikā, misiḥ, miśreyaḥ
śālīnaḥ3.1.24MasculineSingularadhṛṣṭaḥ
samajyā2.7.17FeminineSingularāsthānī, pariṣat, āsthānam, goṣṭhī, sadaḥ, sabhā, samitiḥ, saṃsat
samarthanam2.8.25NeuterSingularsaṃ‍pradhāraṇā
samastulyaḥ2.10.37NeuterSingularsamānaḥ, samaḥ, tulyaḥ, sadṛkṣaḥ, sadṛk, sādhāraṇaḥ
śaṃbhuḥMasculineSingularkapardī, kapālabhṛt, virūpākṣaḥ, sarvajñaḥ, haraḥ, tryambakaḥ, andhakaripuḥ, vyomakeśaḥ, sthāṇuḥ, ahirbudhnyaḥ, paśupatiḥ, mahānaṭaḥ, maheśvaraḥ, īśānaḥ, bhūteśaḥ, giriśaḥ, kṛttivāsāḥ, ugraḥ, śitikaṇṭhaḥ, mahādevaḥ, kṛśānuretāḥ, nīlalohitaḥ, bhargaḥ, gaṅgādharaḥ, vṛṣadhvajaḥ, bhīmaḥ, umāpatiḥ, īśaḥ, gajāriḥ, śūlī, śarvaḥ, candraśekharaḥ, girīśaḥ, mṛtyuñjayaḥ, prathamādhipaḥ, śrīkaṇṭhaḥ, vāmadevaḥ, trilocanaḥ, dhūrjaṭiḥ, smaraharaḥ, tripurāntakaḥ, kratudhvaṃsī, bhavaḥ, rudraḥ, aṣṭamūrtiḥ, śivaḥ, īśvaraḥ, śaṅkaraḥ, khaṇḍaparaśuḥ, mṛḍaḥ, pinākī(51)shiva, god
saṃkalpaḥMasculineSingularpraṇidhānam, avadhānam, samādhānamdetermination
śampā1.3.9FeminineSingularcañcalā, taḍit, hrādinī, vidyut, kṣaṇaprabhā, śatahradā, capalā, saudāminī, airāvatīlighting
samudraḥ1.10.1MasculineSingularsāgaraḥ, udadhiḥ, pārāvāraḥ, apāṃpatiḥ, ratnākaraḥ, sarasvān, udanvān, akūpāraḥ, yādaḥpatiḥ, arṇavaḥ, sindhuḥ, saritpatiḥ, abdhiḥ, jalanidhiḥthe sea or ocean
samūhaḥ2.5.41MasculineSingularvyūhaḥ, vrajaḥ, nikaraḥ, saṅghātaḥ, samudayaḥ, gaṇaḥ, nikurambam, sandohaḥ, stomaḥ, vrātaḥ, sañcayaḥ, samavāyaḥ, saṃhatiḥ, kadambakam, nivahaḥ, visaraḥ, oghaḥ, vāraḥ, samudāyaḥ, kṣayaḥ, vṛndam
saṃvarttikāFeminineSingularnavadalama new leaf of lotus
sandānitam3.1.94MasculineSingularmūtam, uhitam, sanditam, sitam, baddham
sandhā3.3.109FeminineSingularadhikṣepaḥ, nirdeśaḥ
sapadi2.4.9MasculineSingularsadyaḥ
saptaparṇaḥMasculineSingularviśālatvak, śāradaḥ, viṣamacchadaḥ
saraghā2.5.29FeminineSingularmadhumakṣikā
saraṇāFeminineSingularrājabalā, bhadrabalā, prasāriṇī, kaṭambharā
sārasanam2.8.64NeuterSingularadhikāṅgaḥ
sarpaḥ1.8.6-8MasculineSingulardvirasanaḥ, kumbhīnasaḥ, bhogadharaḥ, bhujaṅgaḥ, āśīviṣaḥ, vyālaḥ, gūḍhapāt, phaṇī, dandaśūkaḥ, pannagaḥ, pavanāśanaḥ, gokarṇaḥ, phaṇadharaḥ, pṛdākuḥ, ahiḥ, viṣadharaḥ, sarīsṛpaḥ, cakṣuḥśravā, darvīkaraḥ, bileśayaḥ, bhogī, lelihānaḥ, kañcukī, hariḥ, bhujagaḥ, bhujaṅgamaḥ, cakrī, kuṇḍalī, kākodaraḥ, dīrghapṛṣṭhaḥ, uragaḥ, jihvagaḥa snake or serpent
sarṣapaḥ2.9.18MasculineSingulartantubhaḥ, kadambakaḥ
sarvajñaḥ1.1.13MasculineSingularmārajit, tathāgataḥ, sugataḥ, śrīghanaḥ, advayavādī, jinaḥ, bhagavān, dharmarājaḥ, muniḥ, munīndraḥ, daśabalaḥ, lokajit, samantabhadraḥ, buddhaḥ, śāstā, vināyakaḥ, ṣaḍabhijñaḥa gina or buddha
śarvarīFeminineSingularrajanī, kṣapā, rātriḥ, tamī, tamasvinī, kṣaṇadā, niśīthinī, yāminī, vibhāvarī, triyāmā, niśāthe star spangled night
śastram3.3.187NeuterSingularācchādanam, yajñaḥ, sadādānam, vanam
śāśvataḥ3.1.71MasculineSingularsanātanaḥ, dhruvaḥ, nityaḥ, sadātanaḥ
śatapuṣpāFeminineSingularmadhurā, misiḥ, avākpuṣpī, kāravī, sitacchatrā, aticchatrā
sātiḥ3.3.74FeminineSingularudayaḥ, adhigamaḥ
saudhaḥMasculineSingularrājasadanam
sīhuṇḍaḥMasculineSingularvajraḥ, snuk, snuhī, guḍā, samantadugdhā
śilīFeminineSingulargaṇḍūpadīa small worm
siṃhaḥ2.5.1MasculineSingularmṛgadviṭ, puṇḍarīkaḥ, mṛgaripuḥ, kesarī, mṛgendraḥ, citrakāyaḥ, mṛgāśanaḥ, kaṇṭhīravaḥ, haryakṣaḥ, pañcanakhaḥ, mṛgadṛṣṭiḥ, hariḥ, pañcāsyaḥ
śivā2.2.5FeminineSingularjambukaḥ, kroṣṭā, mṛgradhūrtakaḥ, pheravaḥ, vañcalaḥ, gomāyuḥ, pheruḥ, sṛgālaḥ, bhūrimāyaḥ
snuṣā2.6.9FeminineSingularjanī, vadhūḥ
śraddhāluḥ2.6.21FeminineSingulardohadavatī
strī2.6.2FeminineSingularsīmantinī, abalā, mahilā, pratīpadarśinī, nārī, yoṣit, vanitā, vadhūḥ, yoṣā, vāmā
śuklaḥ1.5.12MasculineSingulardhavalaḥ, sitaḥ, śyetaḥ, śuciḥ, valakṣaḥ, avadātaḥ, viśadaḥ, śubhraḥ, arjunaḥ, gauraḥ, pāṇḍaraḥ, śvetaḥwhite
śuktiḥFeminineSingularnakham, śaṅkhaḥ, khuraḥ, koladalam
śunakaḥ2.10.22MasculineSingularmṛgadaṃśakaḥ, bhaṣakaḥ, śvā, kauleyakaḥ, sārameyaḥ, kukkuraḥ
śuṇḍāpānam2.10.41MasculineSingularpānam, madsthānam
śuṇḍī2.9.38FeminineSingularmahauṣadham, ‍viśvam, nāgaram, viśvabheṣajam
surā2.10.39FeminineSingularva‍ruṇātmajā, halipriyā, madyam, pari‍srutā, prasannā, para‍srut, kaśyam, ‍‍kādambarī, gandhokṣamā, hālā, madirā, irā
sūraḥ1.3.28-30MasculineSingularsahasrāṃśuḥ, raviḥ, chāyānāthaḥ, jagaccakṣuḥ, pradyotanaḥ, lokabāndhavaḥ, aryamā, dhāmanidhiḥ, divākaraḥ, braghnaḥ, bhāsvān, haridaśvaḥ, arkaḥ, aruṇaḥ, taraṇiḥ, virocanaḥ, tviṣāṃpatiḥ, haṃsaḥ, savitā, tejasāṃrāśiḥ, karmasākṣī, trayītanuḥ, khadyotaḥ, sūryaḥ, bhagaḥ, dvādaśātmā, abjinīpatiḥ, ahaskaraḥ, vibhākaraḥ, saptāśvaḥ, vikartanaḥ, mihiraḥ, dyumaṇiḥ, citrabhānuḥ, grahapatiḥ, bhānuḥ, tapanaḥ, padmākṣaḥ, tamisrahā, lokabandhuḥ, dinamaṇiḥ, inaḥ, ādityaḥ, aṃśumālī, bhāskaraḥ, prabhākaraḥ, vivasvān, uṣṇaraśmiḥ, mārtaṇḍaḥ, pūṣā, mitraḥ, vibhāvasuḥ, aharpatiḥ(53)the sun
svāhā2.4.8MasculineSingularśrauṣaṭ, vauṣaṭ, vaṣaṭ, svad
śvaḥśreyasamNeuterSingularśivam, kuśalam, bhāvukam, kalyāṇam, śastam, bhavyam, śubham, bhadram, kṣemam, bhavikam, maṅgalamhappy, well,or right
svāmī3.1.8MasculineSingularprabhuḥ, adhibhūḥ, īśvaraḥ, adhipaḥ, netā, īśitā, parivṛḍhaḥ, nāyakaḥ, patiḥ
svarāḥ1.7.1MasculinePluralṣaḍjaḥ, madhyamaḥ, dhaivataḥ, niṣādaḥ, pañcamaḥ, ṛṣabhaḥ, gāndhāraḥa note of the musical scale or gamut
śvasanaḥMasculineSingularvāyuḥ, pṛṣadaśvaḥ, anilaḥ, mārutaḥ, samīraṇaḥ, pavanaḥ, mātariśvā, gandhavahaḥ, āśugaḥ, marut, nabhasvān, pavamānaḥ, sparśanaḥ, sadāgatiḥ, gandhavāhaḥ, samīraḥ, jagatprāṇaḥ, vātaḥ, prabhañjanaḥair or wind
śvetam3.3.86MasculineSingularbaddhaḥ, arjunaḥ
tadā2.4.22MasculineSingulartadānīm
talinam3.3.134MasculineSingularaparāddhaḥ, abhigrastaḥ, vyāpadgataḥ
tamaḥ3.3.239NeuterSingularsadma, āśrayaḥ
ṭaṅkaḥ2.10.34MasculineSingularpāṣāṇadāraṇaḥ
tarjanī2.6.82FeminineSingularpradeśinī
tatkālaḥ2.8.29MasculineSingulartadātvam
tīkṣṇam3.3.59MasculineSingularpaśuśṛṅgam, ibhadantaḥ
tiniśaḥ2.4.26MasculineSingularnemiḥ, rathadruḥ, atimuktakaḥ, vañjulaḥ, citrakṛt, syandanaḥ
tṛṇaśūnyamNeuterSingularmallikā, bhūpadī, śītabhīruḥ
tuṇḍikerīFeminineSingularsamudrāntā, kārpāsī, badarā
ubhayedyuḥ2.4.21MasculineSingularubhayadyuḥ
ucchritaḥ3.3.91MasculineSingularsambaddhārthaḥ, hitam, śaktisthaḥ
udumbaraḥMasculineSingularjantuphalaḥ, yajñāṅgaḥ, hemadugdhaḥ
ukṣā2.9.60MasculineSingularsaurabheyaḥ, ba‍līvardaḥ, ‍gauḥ, ṛṣabhaḥ, ‍vṛṣabhaḥ, ‍vṝṣaḥ, anaḍvān, ‍bhadraḥ
unduruḥ2.2.13MasculineSingularākhuḥ, adhogantā, khanakaḥ, vṛkaḥ, puṃdhvajaḥ, mūṣakaḥ, unduraḥ
unmādaḥ3.1.21MasculineSingularunmadiṣṇuḥ
unmattaḥMasculineSingularkanakāhvayaḥ, mātulaḥ, madanaḥ, kitavaḥ, dhūrtaḥ, dhattūraḥ
upad3.3.147FeminineSingularstotram, adhvaraḥ
upadhānam1.2.138NeuterSingularupadhānam
upādhyāyaḥ2.7.7MasculineSingularadhyāpakaḥ
upahāraḥ2.8.28MasculineSingularupadā, upāyanam, upagrāhyam
upaniṣad3.3.100FeminineSingulariṣṭam, madhuram
uśīramMasculineSingularlaghulayam, amṛṇālam, abhayam, iṣṭakāpatham, lāmajjakam, sevyam, avadāham, jalāśayam, naladam
utsāhaḥMasculineSingularadhyavasāyaḥperseverance
vaktā3.1.33MasculineSingularvadaḥ, vadāvadaḥ
vaṃśaḥMasculineSingulartejanaḥ, yavaphalaḥ, tvacisāraḥ, maskaraḥ, śataparvā, karmāraḥ, veṇuḥ, tṛṇadhvajaḥ, tvaksāraḥ
varīyān3.3.243MasculineSingularnāgadantakam, dvāram, āpīḍam, kvātharasaḥ
varṣam3.3.232MasculineSingularadhikṛtaḥ, pratyakṣam
vārṣikamNeuterSingulartrāyamāṇā, trāyantī, balabhadrikā
vārtā3.3.82FeminineSingularśāstram, avadhṛtiḥ
vārtāvahaḥ2.10.15MasculineSingular‍vaivadhikaḥ
vatsādanīFeminineSingularjīvantikā, somavallī, chinnaruhā, viśalyā, guḍūcī, madhuparṇī, tantrikā, amṛtā
vayaḥ3.3.238NeuterSingularpadyam, abhilāṣaḥ
vegaḥ3.3.25MasculineSingularsṛṣṭiḥ, svabhāvaḥ, nirmokṣaḥ, niścayaḥ, adhyāsaḥ
vemā2.10.28FeminineSingularvāpadaṇḍaḥ
vidvān2.7.5MasculineSingulardhīraḥ, prājñaḥ, kaviḥ, kṛtī, vicakṣaṇaḥ, doṣajñaḥ, kovidaḥ, manīṣī, saṃkhyāvān, dhīmān, kṛṣṭiḥ, dūradarśī, san, budhaḥ, jñaḥ, paṇḍitaḥ, sūriḥ, labdhavarṇaḥ, dīrghadarśī, vipaścit, sudhīḥ
vikāraḥ2.9.100MasculineSingularrasaḥ, sūtaḥ, pāradaḥ
vināśaḥ2.4.22MasculineSingularadarśanam
vināyakaḥMasculineSingulargaṇādhipaḥ, ekadantaḥ, herambaḥ, lambodaraḥ, vighnarājaḥ, gajānanaḥ, dvaimāturaḥganesh
viśalyā3.3.163FeminineSingularharmyādeḥprakoṣṭhaḥ, kañcī, madhyebhabandhanam
viṣāṇam3.3.61MasculineSingularnadaḥ, arṇavaḥ
vismayaḥMasculineSingularadbhutam, āścaryam, citramsurprise
viṣṇuḥ1.1.18-21MasculineSingularadhokṣajaḥ, vidhuḥ, yajñapuruṣaḥ, viśvarūpaḥ, vaikuṇṭhaḥ, hṛṣīkeśaḥ, svabhūḥ, govindaḥ, acyutaḥ, janārdanaḥ, cakrapāṇiḥ, madhuripuḥ, devakīnandanaḥ, puruṣottamaḥ, kaṃsārātiḥ, kaiṭabhajit, purāṇapuruṣaḥ, jalaśāyī, muramardanaḥ, kṛṣṇaḥ, dāmodaraḥ, mādhavaḥ, puṇḍarīkākṣaḥ, pītāmbaraḥ, viśvaksenaḥ, indrāvarajaḥ, padmanābhaḥ, trivikramaḥ, śrīpatiḥ, balidhvaṃsī, viśvambharaḥ, śrīvatsalāñchanaḥ, narakāntakaḥ, mukundaḥ, nārāyaṇaḥ, viṣṭaraśravāḥ, keśavaḥ, daityāriḥ, garuḍadhvajaḥ, śārṅgī, upendraḥ, caturbhujaḥ, vāsudevaḥ, śauriḥ, vanamālī(45)vishnu, the god
visrambhaḥ3.3.143MasculineSingularadhyakṣaḥ
viśvāFeminineSingularupaviṣā, aruṇā, śṛṅgī, viṣā, mahauṣadham, prativiṣā, ativiṣā
viṣvaksenapriyāFeminineSingularbadarā, gṛṣṭiḥ, vārāhī
vivarṇaḥ2.10.16MasculineSingularjālmaḥ, ‍‍pṛthagjanaḥ, ‍pāmaraḥ, itaraḥ, apasadaḥ, ‍prākṛtaḥ, ‍kṣullakaḥ, nihīnaḥ, nīcaḥ
vivaśaḥ3.1.43MasculineSingularariṣṭaduṣṭadhīḥ
vṛkadhūpaḥ1.2.129MasculineSingularkṛtrimadhūpakaḥ
vyādhaḥ2.10.19MasculineSingularmṛgavadhājīvaḥ, mṛgayuḥ, lubdhakaḥ
vyadhvaḥ2.1.16MasculineSingularkāpathaḥ, duradhvaḥ, vipathaḥ, kadadhvā
vyājaḥMasculineSingularapadeśaḥ, lakṣyamdisguise
vyuṣṭiḥ3.3.44FeminineSingulardakṣaḥ, amandaḥ, agadaḥ
yajñaḥ2.7.15MasculineSingularkratuḥ, savaḥ, adhvaraḥ, yāgaḥ, saptatantuḥ, makhaḥ
yātayāmam3.3.153MasculineSingularabdaḥ, indraḥ, rasad
yātrā3.3.183FeminineSingularsaraghā, kaṇṭakārikā, krūraḥ, vyaṅgā, adhanaḥ, naṭī, alpaḥ, veśyā
yuddham2.8.107NeuterSingularāyodhanam, pravidāraṇam, saṃkhyam, ‍samaraḥ, kalahaḥ, abhisaṃpātaḥ, saṃyogaḥ, saṃgrāmaḥ, ‍saṃyat, samit, janyam, mṛdham, samīkam, a‍nīkaḥ, ‍vigrahaḥ, kaṃliḥ, abhyāmardaḥ, āhavaḥ, ‍samitiḥ, yut, pradhanam, āskandanam, ‍sāṃparāthikam, raṇaḥ, saṃprahāraḥ, saṃsphoṭaḥ, ‍samāghātaḥ, samudāyaḥ, ājiḥ
Monier-Williams Search
Results for ad"
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
ad cl.2 P. /atti-, āda-, atsyati-, attum-, to eat, consume, devour, Vedic or Veda infinitive mood /attave- : Causal ād/ayati- and te- (once adayate-[ ]) to feed ([ confer, compare Lithuanian edmi; Slavonic or Slavonian jamjforjadmj; Greek ; Latin edo; Gothic rootAT present tense ita; German essen; English toeat, Armorican or the language of Brittany utem]). View this entry on the original dictionary page scan.
admfn. in fine compositi or 'at the end of a compound' "eating", as matsyād-, eating fish. View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
Results for ad"2 results
ad अद् 2 P. [अत्ति, आद, -जघास, अघसत्, अत्स्यति, अत्तुम्, अन्न-जग्ध, जग्ध्वा] 1 To eat, devour. -2 To destroy. -3 = अन्द्, q. v. -Caus.. to feed with, cause to eat; आदयत्यन्नं बटुना Sk. -Desid. जिघत्सति To wish to eat. [cf. L. edo, Gr. edo, Germ. essen, Eng. eat; Lith. edmi, Sans. admi, _x001F_3Goth. at, Zend ad] With अव to satisfy by food, get rid of with feeding; (fig.) stop the mouth of. -आ to eat &c. -प्र-सम् to use up, consume, devour; समदन्त्यामिषं खगाः Bk.18.12. -वि to gnaw.
ad अद् द a. (at the end of comp.) Eating, devouring; मांसाद carnivorous, feeding on flesh; so मत्स्य˚.
Macdonell Vedic Search
Results for ad"1 result
ad ad, eat, II. P. átti, ii. 35, 7; x. 15, 8. 11. 12 [Lat. edo, Gk. ἔδω, Eng. eat].
Results for ad"2 results
ad verb (class 2 ātmanepada) to consume (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to devour (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to eat (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 2461/72933
ad noun (masculine) [gramm.] root ad
Frequency rank 31629/72933
Wordnet Search
"ad"" has 1 results.

ad

bhuj, ad, khād, aś, bhakṣaya, ghas, psā, āsvād, gṝ, carv, abhyavahṛ, āhṛ, upabhuj, upāś, cam, pratyavaso, jakṣ, gras, ākhād   

viśeṣataḥ manuṣyaiḥ pariveṣaṇasya bhojanasya bhakṣaṇānukūlaḥ vyāpāraḥ।

kathāsamāptyanantaraṃ bhaktāḥ paṅktau upaviśya bhuñjate।

Parse Time: 1.267s Search Word: ad" Input Encoding: IAST IAST: ad