Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "aśvin" has 2 results.
     
aśvin: masculine vocative singular stem: aśvin
aśvin: neuter vocative singular stem: aśvin
     Amarakosha Search  
2 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
aśvayuk1.3.21FeminineSingularaśvinīthe head of aries
svarvaidyauMasculineDualnāsatyau, aśvinau, dasrau, āśvineyau, aśvinīsutauashvin
     Monier-Williams
          Search  
17 results for aśvin
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
aśvinmfn. possessed of horses, consisting of horses View this entry on the original dictionary page scan.
aśvinmfn. mounted on horseback View this entry on the original dictionary page scan.
aśvinm. a cavalier View this entry on the original dictionary page scan.
aśvinm. horse-tamer View this entry on the original dictionary page scan.
aśvinm. dual number (/inā-or inau-) "the two charioteers", Name of two divinities (who appear in the sky before the dawn in a golden carriage drawn by horses or birds;they bring treasures to men and avert misfortune and sickness;they are considered as the physicians of heaven) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
aśvinm. a Name of the nakṣatra- presided over by the aśvin-s View this entry on the original dictionary page scan.
aśvinm. the number,"two" View this entry on the original dictionary page scan.
aśvinm. (for aśvi-sutau-) the two sons of the aśvin-s, viz. nakula- and sahadeva- View this entry on the original dictionary page scan.
aśvinn. (equals aśva-vat- n. q.v) richness in horses View this entry on the original dictionary page scan.
aśvinakṛtamfn. (irreg. for aśv/i-k-) done by the aśvin-s View this entry on the original dictionary page scan.
aśvinīf. Name of the wife of the two aśvin-s (who in later times was considered as their mother; see aśvinī-putrau-below) View this entry on the original dictionary page scan.
aśvinīf. the head of Aries or the first of the 28 nakṣatra-s View this entry on the original dictionary page scan.
aśvinīf. (aśvini-,shortened for the sake of metre) View this entry on the original dictionary page scan.
aśvinīkumāram. the son of aśvinī- (said to be the father of the first physician) View this entry on the original dictionary page scan.
aśvinīputrau m. dual number the twin sons of aśvinī- View this entry on the original dictionary page scan.
aśvinīsutaum. dual number the twin sons of aśvinī- View this entry on the original dictionary page scan.
vipaśvinm. Name of a buddha- View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Vedic Search  
1 result
     
aśvin Aśv-ín, m. du. horsemen, name of the twin gods of dawn, vii. 71. 2. 3. 6.
     Macdonell Search  
1 result
     
aśvin a. rich in horses; m. chario teer: du. the Asvins, twin gods of the dawn.
     Vedic Index of
     Names and Subjects  
1 result
     
aśvinī See Naksatra
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
112 results
     
aśvinā aṃsābhyām MS.3.15.3: 178.10; KSA.13.3. See aśvināv etc.
aśvinā āśirā MS.1.9.2: 132.3; KS.9.10.
aśvinā gachataṃ yuvam RV.5.75.3b; 8.8.1b; 85.1b; SV.2.1095b.
aśvinā gobhir indriyam VS.20.73a; MS.3.11.4a: 146.5; KS.38.9a; TB.2.6.13.3a. P: aśvinā gobhiḥ Kś.19.6.19.
aśvinā gharmaṃ pātaṃ hārdvānam (MS. pibataṃ hārdrānum; TA. pātaṃ hārddivānam; Lś. pātam aharvyānam) VS.38.12a; MS.4.9.9: 129.3; śB.14.2.2.20; TA.4.9.2a; 5.8.2a; śś.8.15.12a; Lś.5.7.4a. Ps: aśvinā gharmaṃ pātam Apś.15.10.11; Kś.26.6.7; aśvinā gharmam Mś.4.3.26. Cf. under apātām aśvinā gharmam.
aśvinā tā havāmahe RV.1.22.2c.
aśvinā tiroahnyam RV.8.35.19d--21d.
aśvinā tejasā cakṣuḥ VS.20.80a. P: aśvinā tejasā Kś.19.7.1,8.
aśvinā tvāgre mitrāvaruṇobhā AVś.3.4.4a; AVP.3.1.4a.
aśvinā tvā pra vahatāṃ rathena RV.10.85.26b; AVś.14.1.20b. See aśvinau etc.
aśvinā devaḥ savitā bhagaś ca AVP.3.37.5c.
aśvinā namuceḥ sutam VS.20.59a; MS.3.11.3a: 143.17; KS.38.8a; TB.2.6.12.2a.
aśvinā panthāṃ kṛṇutāṃ sugaṃ te AVś.3.3.4c; AVP.2.74.4c.
aśvinā pari vām iṣaḥ purūcīḥ RV.3.58.8a.
aśvinā pibataṃ (VS.Kś. pibatāṃ) madhu (TB.Apś. sutam) RV.1.15.11a; VS.20.90a; TB.2.7.12.1a; Apś.21.7.16a; Mś.2.4.2.11a; 7.2.2.29a. P: aśvinā pibatām Kś.19.7.8.
aśvinā purudaṃsasā RV.1.3.2a.
aśvinā puṣkarasrajā AVP.8.10.6d; Kauś.58.1c.
aśvinā pra stuvīmahi RV.8.22.6d.
aśvinā prāvataṃ yuvam RV.8.85.9b; TB.3.7.5.1c; Apś.4.4.1c.
aśvinā phālaṃ kalpayatām AVP.8.18.6a; Kauś.20.5a.
aśvinā brahmaṇaspatim AVś.11.6.4b; AVP.15.13.4b.
aśvinā brahmaṇā yātam arvāñcau AVś.5.26.12a. P: aśvinā brahmaṇā Vait.19.4. See next.
aśvinā brahmaṇetam arvāk AVP.9.2.9a. See prec.
aśvinā bhāratīḍā (VSK. bhāratīlā) VS.20.63b; VSK.22.49b; MS.3.11.3b: 144.7; KS.38.8b; TB.2.6.12.4b.
aśvinā bhiṣajāvataḥ (MS. -tam; TB. -ta) VS.21.52c; MS.3.11.5c: 147.8; TB.2.6.14.3c.
aśvinā bhujyū nāsatyā TA.1.10.1c.
aśvinā bheṣajaṃ madhu VS.20.64a; MS.3.11.3a: 144.9; KS.38.8a; TB.2.6.12.4a.
aśvinā madhumattamam RV.1.47.3a.
aśvinā madhuṣuttamo yuvākuḥ RV.3.58.9a.
aśvinā mitrāvaruṇā bhagaṃ ca RV.3.20.5c.
aśvinā yachataṃ yuvam RV.8.8.16b.
aśvinā yajñaṃ savitā sarasvatī VS.19.80c; MS.3.11.9c: 153.2; KS.38.3c; TB.2.6.4.1c.
aśvinā yajñam āgatam MS.4.12.6a: 198.4; TB.2.5.4.5a.
aśvinā yajvarīr iṣaḥ RV.1.3.1a; KB.14.5; ā.1.1.4.7; Aś.4.15.2; śś.6.6.1; 7.10.12. Cf. Rvidh.1.17.1.
aśvinā yad dha karhi cit RV.5.74.10a.
aśvinā yāmahūtamā RV.8.73.6a.
aśvinā yāmahūtiṣu RV.8.8.18d.
aśvinā yena vā surā AVś.14.1.36b.
aśvinā rāsabhāśvā AVP.11.14.2c.
aśvinā vartir asmad ā RV.1.92.16a; SV.2.1084a; AB.7.9.2; Aś.4.15.2. Cf. BṛhD.3.124.
aśvinā vājinīvasū RV.5.78.3a.
aśvinā vāyunā yuvaṃ sudakṣā RV.3.58.7a; AB.4.11.17; KB.18.5. P: aśvinā vāyunā śś.9.20.34.
aśvinā viprā suhavā huvema RV.7.44.2d.
aśvinā śaṃbhuvā yuvam RV.8.8.19b.
aśvinā śūra dadatur maghāni RV.10.73.4d.
aśvinā śruṣṭy ā gatam RV.8.87.6d.
aśvinā śvetayā dhiyā RV.8.26.19b.
aśvinā saṃjānāne (MS. adds supeśasā) samañjāte sarasvatyā MS.3.11.2b: 142.3; TB.2.6.11.5b. See next but one.
aśvinā saṃ nahyethām AVP.10.13.6.
aśvinā samañjāte sarasvatyā VS.21.35b. See prec. but one.
aśvinā sāraghaṃ madhu AVP.1.112.4b; 9.8.4b.
aśvinā sāragheṇa mā AVś.6.69.2a; 9.1.19a.
aśvinā su vicākaśat RV.8.73.17a.
aśvinā sūnṛtāvatī RV.1.22.3b; VS.7.11b; TS.1.4.6.1b; MS.1.3.8b: 33.2; KS.4.2b; śB.4.1.5.17b; KA.1.198.6b.
aśvinā somapītaye RV.8.8.5b.
aśvinā somino gṛham RV.1.22.4c.
aśvinā sv ṛṣe stuhi RV.8.26.10a.
aśvinā hariṇāv iva RV.5.78.2a.
aśvinā havir indriyam VS.20.67a; MS.3.11.4a: 145.1; KS.38.9a; TB.2.6.13.1a. P: aśvinā haviḥ Kś.19.6.16.
aśvinā huve jaramāṇo arkaiḥ RV.6.62.1b.
aśvinādhvaryavam VS.28.19; MS.4.13.8: 210.15; KS.19.3; TB.2.6.10.5; 3.6.13.1.
aśvinādhvaryū MS.1.9.1: 131.7; TA.3.3.1. See aśvināv adhvaryū.
aśvinādhvaryū ādhvaryavāt Kś.9.8.9; Apś.11.19.8; Mś.2.3.6.17; 2.4.2.11; 7.2.2.29.
aśvinādhvaryū sādayatām iha tvā VS.14.1--5,7; TS.4.3.4.1d,1e,2e,2f,3 (bis); MS.2.8.1d: 106.8; 2.8.1e (quater): 106.11,14; 107.4,8; 2.8.1 (bis): 107.10,13; KS.17.1d,1e (quater),1; śB.8.2.1.4--7,10; 2.8.
aśvinakṛtasya te sarasvatikṛtasyendreṇa sutrāmṇā kṛtasya, upahūta upahūtasya bhakṣayāmi VS.20.35.
aśvinaṃ sa putriṇaṃ vīravantam RV.5.4.11c; TS.1.4.46.1c; KS.10.12c; ApMB.2.11.6c.
aśvināstām ubhā varā RV.10.85.9b; AVś.14.1.9b.
aśvinau ca ma indraś ca me TS.4.7.6.2.
aśvinau ca stanaṃ dhayatas te (ApMB. dhayantam) SMB.1.1.12b; HG.1.19.7b; ApMB.1.4.10b; JG.1.20b.
aśvinau tvā pra vahatāṃ rathena ApMB.1.2.8b; JG.1.22b. See aśvinā etc.
aśvinau devatā TS.3.1.6.2; 4.4.10.3; MS.2.13.20: 166.9; KS.39.13; Apś.12.1.11.
aśvinau dvyakṣarayā pra mām antarikṣam (sc. udajayatām) MS.1.11.10: 172.9; KS.14.4.
aśvinau dvyakṣarayā prāṇā see next but two.
aśvinau dvyakṣarām (sc. udajayatām) MS.1.11.10: 171.14; KS.14.4.
aśvinau dvyakṣareṇa dvipado manuṣyān ud ajayatāṃ tān uj jeṣam VS.9.31.
aśvinau dvyakṣareṇa (MS.KS. dvyakṣarayā) prāṇāpānāv (MS.KS. -pānā) ud ajayatām TS.1.7.11.1; MS.1.11.10: 171.19; KS.14.4.
aśvinau mā pātam HG.1.11.7.
aśvinau vyāttam VS.31.22; TA.3.13.2.
aśvinau sarasvatīm indraṃ sutrāmāṇaṃ yaja śB.5.5.4.25.
aśvināv aṃsābhyām VS.25.3; TS.5.7.13.1. See aśvinā etc.
aśvināv ajvinau jāgatena chandasā tāv aśyāṃ tāv anvārabhe tābhyāṃ mām avatu tābhyāṃ svāhā Aś.6.5.2.
aśvināv adhvaryū śś.10.16.4. See aśvinādhvaryū.
aśvināv anūcye AB.8.17.2.
aśvināv abhitaḥ śarma yachatām AVś.19.16.2d; 27.15d; AVP.10.8.5d; 12.6.6d. Cf. indrāgnī śarma.
aśvināv abhi rakṣataḥ AVś.10.6.12d.
aśvināv abhi rakṣatām HG.1.18.1b.
aśvināv avase ni hvaye vām TB.2.4.3.7a.
aśvināv iva rūpeṇa SMB.2.4.14.
aśvināv eha gachatam RV.5.75.7a; 78.1a; AB.5.1.12; Aś.4.15.2; śś.10.4.5. Cf. BṛhD.5.84. See next.
aśvināv eha gachatām (TSṭB. -tam) RV.1.22.1b; TS.1.4.7.1b; TB.2.4.3.13b; N.12.4b. See prec.
aśvineḍā (VSK. -lā) na bhāratī VS.21.37d; VSK.23.38d; MS.3.11.2d: 142.9; TB.2.6.11.7d.
aśvineḍā (VSK. -lā) sarasvatī VS.21.54b; VSK.23.53b; MS.3.11.5b: 147.11. See sarasvaty aśvinā bhāratīḍā.
aśvinedaṃ me pra tiratā vacaḥ AVP.11.14.5d.
aśvinelā see aśvineḍā.
aśvinendraṃ sarasvatīm VS.21.29b; MS.3.11.2b: 141.2; TB.2.6.11.1b.
aśvinendraṃ na jāgṛvi (TB. -vī) VS.21.36b; MS.3.11.2b: 142.6; TB.2.6.11.6b.
aśvinendram avardhayan VS.21.51b; MS.3.11.5b: 147.5.
aśvinendrāya bheṣajam VS.21.32e,34f; MS.3.11.2e: 141.11; TB.2.6.11.5f. See next.
aśvinendrāya vīryam VS.21.30d; MS.3.11.2d: 141.5; TB.2.6.11.1d,3e. See prec.
aśvino rūpaṃ paridhāya māyām AVś.2.29.6d; AVP.1.13.3d.
aśvinobhā sarasvatī VS.20.56b,69b; MS.3.11.3b: 143.11; 3.11.4b: 145.5; KS.38.8b,9b; TB.2.6.12.1b; 13.1b.
aśvinoḥ pātram asi TS.3.1.6.2.
aśvinoḥ prāṇaḥ KS.11.7,8. See next two.
aśvinoḥ prāṇo 'si tasya te dattāṃ yayoḥ prāṇo 'si svāhā TS.2.3.10.1. P: aśvinoḥ prāṇo 'si TS.2.3.11.2; Apś.19.24.1. See prec. and next.
aśvinoḥ prāṇo 'si tau te prāṇaṃ dattāṃ tena jīva MS.2.3.4: 31.16; 2.3.5: 33.11. P: aśvinoḥ prāṇo 'si tau te ViDh.65.2. See prec. two.
aśvinohatuḥ pathā AVś.6.82.2b.
aśvinor aṃsau marutām iyaṃ kakut AVś.9.4.8b.
aśvinor asanaṃ ratham RV.1.120.10a.
aśvinor bhavati priyaḥ AVś.9.1.11b.
aśvinor bhaiṣajyena tejase brahmavarcasāyābhiṣiñcāmi VS.20.3; TB.2.6.5.2; Apś.19.9.13. See next.
aśvinos tvā tejasā brahmavarcasāyābhiṣiñcāmi MS.3.11.8: 151.13. See prec.
aśvinos tvā bāhubhyāṃ saghyāsam TS.3.2.5.1; Apś.12.24.7; Mś.2.4.1.33.
     Vedabase Search  
15 results
     
aśvinām of those riding horsesSB 10.54.7
aśvinau the Aśvinī brothersSB 8.10.30-31
aśvinau the Aśvinī-kumārasBG 11.22
aśvinau the dual AśvinīsSB 3.6.14
aśvinau the two Aśvinī brothersSB 8.13.4
aśvinau the two Aśvinī-kumārasSB 11.6.2-4
SB 8.13.10
aśvinau the two AśvinīsBG 11.6
aśvinau the two demigods known as the Aśvinī brothersSB 2.3.2-7
aśvinau the two stars named AśvinSB 5.23.7
aśvinau unto the Aśvinī-kumārasSB 9.3.16
aśvinoḥ of Aśvinī-kumāraSB 4.7.5
aśvinoḥ of the Aśvinī-kumāra demigodsSB 2.6.2
aśvinoḥ of the Aśvinī-kumārasSB 9.3.24
SB 9.3.26
     DCS with thanks   
4 results
     
aśvin noun (masculine) a cavalier (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a name of the Nakṣatra presided over by the Aśvins (Monier-Williams, Sir M. (1988))
horse-tamer (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Nakula and Sahadeva (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of two divinities (who appear in the sky before the dawn in a golden carriage drawn by horses or birds) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the number two (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the two sons of the Aśvins (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 2242/72933
aśvineya noun (masculine)
Frequency rank 45704/72933
aśvinī noun (feminine) a mare name of a wife of Akrūra name of the wife of the two Aśvins (who in later times was considered as their mother) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the head of Aries or the first of the 28 Nakṣatras (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of siddhauṣadhī [rel.] a kind of mudrā
Frequency rank 7385/72933
aśvinīsuta noun (masculine) name of either of the two Aśvins
Frequency rank 45703/72933
Ayurvedic Medical
Dictionary
     Dr. Potturu with thanks
     
     Purchase Kindle edition

kaumudī

moonlight, day of full moon in the aśvina month.

     Wordnet Search "aśvin" has 4 results.
     

aśvin

aśvinī   

saḥ kālaḥ yadā candramāḥ saptaviṃśatiṣu nakṣatreṣu prathame nakṣatre vartate।

mama bhāgineyaḥ aśvinyāṃ jātaḥ।

aśvin

aśvinau, usrau, kavī   

sūryasya putrau ye vaidyau āstām।

aśvinau yajñe chinnam aśvasya mastiṣkaṃ punaḥ saṃniyuñjātām।

aśvin

aśvinī, aśvayuk   

aśvinyādisaptaviṃśatinakṣatrāntargataprathamanakṣatram।

aśvinyāḥ anantaraṃ bharaṇī āgacchati।

aśvin

aśvinīkumāraḥ   

sūryaputrau।

aśvinīkumārau devatānāṃ vaidyau āstām।

Parse Time: 0.899s Search Word: aśvin Input Encoding: IAST IAST: aśvin