Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
2 results for narī"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
narīf. a woman (equals nārī-) View this entry on the original dictionary page scan.
narīin compound for ra-. View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
narī नरी A woman; नम्या नरीभिरमरीव हि सा विरेजे Bv.3.16.
     DCS with thanks   
1 result
     
narī noun (feminine) a woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 14221/72933
     Wordnet Search "narī"" has 1 results.
     

narī

strī, nārī, narī, mānuṣī, manuṣī, mānavī, lalanā, lalitā, ramaṇī, rāmā, vanitā, priyā, mahilā, yoṣā, yoṣitā, yoṣit, yoṣīt, vadhūḥ, bharaṇyā, mahelā, mahelikā, māninī, vāmā, aṅganā, abalā, kāminī, janiḥ, janī, joṣā, joṣitā, joṣit, dhanikā, parigṛhyā, pramadā, pratīpadarśinī, vilāsinī, sindūratilakā, sīmantinī, subhrūḥ, śarvarī   

manuṣyajātīyānāṃ strī-puṃrūpīyayoḥ prabhedadvayayoḥ prathamā yā prajananakṣamā asti।

adhunā vividheṣu kṣetreṣu strīṇām ādhipatyam vartate।

Parse Time: 0.252s Search Word: narī" Input Encoding: IAST IAST: narī