Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
12 results for koṭṭa
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
koṭṭam. [ am- n. ] a fort, stronghold (equals koṭa-). View this entry on the original dictionary page scan.
koṭṭabhañjam. Name (also title or epithet) of a chief. View this entry on the original dictionary page scan.
koṭṭakārakam. "making a strong hold", a sort of animal View this entry on the original dictionary page scan.
koṭṭapālam. (see koṭa-p-) the commander of a stronghold (vv.ll. koṭa--and koṭi--). View this entry on the original dictionary page scan.
koṭṭapuran. Name of a town in magadha-
koṭṭarājam. the governor of a castle View this entry on the original dictionary page scan.
koṭṭarājanm. the governor of a castle View this entry on the original dictionary page scan.
koṭṭaf. (equals koṭavī-) a naked woman View this entry on the original dictionary page scan.
koṭṭaf. varia lectio for koṭavī- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
koṭṭavīpuran. Name of the town koṭi-varṣa- (q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
purakoṭṭan. "city-stronghold", a citadel View this entry on the original dictionary page scan.
purakoṭṭapālam. the governor of a citadel View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
koṭṭa कोट्टः [कुट्ट्-घञ् नि˚ गुणः] A fort, castle.
koṭṭa कोट्टवी [कोट्टं वाति वा-क, गौरा˚ ङीष् Tv.] See कोटरी-वी. 1 A naked woman with dishevelled hair. -2 N. of the goddess Durgā. -3 N. of the mother of Bāṇa.
     Macdonell Search  
3 results
     
koṭṭa m. [ko-(a)tta], stronghold; -pâ la, m. commandant of a fortress.
koṭṭa f. naked woman.
purakoṭṭa n. citadel: -pâla, m. commandant of a --; -gana, m. sg. the citizens; -git, m. conqueror of citadels or of Pura, ep. of Siva (cp. tri-pura).
     DCS with thanks   
2 results
     
koṭṭakāraka noun (masculine) a sort of animal (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 50178/72933
koṭṭarāja noun (masculine)
Frequency rank 50179/72933
     Wordnet Search "koṭṭa" has 4 results.
     

koṭṭa

kūpaḥ, kūpakaḥ, prahiḥ, andhuḥ, jalakupī, kūpī, nipānam, udapānam, udakādhāraḥ, jalādhāraḥ, āpīnaḥ, cūḍakaḥ, koṭṭaraḥ   

bhūmau khātaḥ alpavistāro gambhīro maṇḍalākṛtiḥ bhāgaḥ yasmāt jalaṃ tailaṃ ca prāpsyate।

asya kūpasya jalaṃ śītalam।

koṭṭa

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

koṭṭa

koṭṭavīpuram   

ekaṃ nagaram ।

koṭṭavīpurasya ullekhaḥ kośe vartate

koṭṭa

koṭṭavīpuram   

ekaṃ nagaram ।

koṭṭavīpurasya ullekhaḥ kośe vartate

Parse Time: 1.574s Search Word: koṭṭa Input Encoding: IAST IAST: koṭṭa