Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "kalpam" has 3 results.
     
kalpam: neuter nominative singular stem: kalpa
kalpam: masculine accusative singular stem: kalpa
kalpam: neuter accusative singular stem: kalpa
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
kalpamind. kalpa
     Vedabase Search  
2 results
     
kalpam the duration of a daySB 2.10.47
kalpam the most expertSB 8.23.22-23
     Wordnet Search "kalpam"" has 1 results.
     

kalpam

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

Parse Time: 1.112s Search Word: kalpam" Input Encoding: IAST IAST: kalpam