Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
2 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
kaṇā2.9.37FeminineSingularupakuñcikā, suṣavī, kāravī, pṛthvī, pṛ‍thuḥ, kālā
kṛṣṇāFeminineSingularkolā, uṣaṇā, māgadhī, śauṇḍī, kaṇā, vaidehī, pippalī, capalā, upakulyā
     Monier-Williams
          Search  
4 results for kaṇā"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
kaṇāf. a minute particle, atom, drop View this entry on the original dictionary page scan.
kaṇāf. long pepper View this entry on the original dictionary page scan.
kaṇāf. cummin seed View this entry on the original dictionary page scan.
kaṇāf. a kind of fly (equals kumbhīra-makṣikā-) View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
3 results
     
     DCS with thanks   
1 result
     
kaṇā noun (feminine) atom (Monier-Williams, Sir M. (1988))
cummin seed (Monier-Williams, Sir M. (1988))
drop (Monier-Williams, Sir M. (1988))
kind of fly (Monier-Williams, Sir M. (1988))
minute particle (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Piper longum Linn. (long pepper) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
realgar
Frequency rank 2975/72933
     Wordnet Search "kaṇā"" has 2 results.
     

kaṇā

jīrakaḥ, jīraḥ, jīrṇaḥ, dīpyaḥ, jīraṇaḥ, sugandham, sūkṣmapatraḥ, kṛṣṇasakhī, dūtā, suṣavī, ajājī, śvetaḥ, kaṇā, ajājīkā, vahniśikhaḥ, māgadhaḥ, dīpakaḥ   

vaṇigdravyaviśeṣaḥ asya guṇāḥ gandha-yuktatva-ruci-svara-kāritva-vāta-gulmadhmāna-atīsāragrahaṇī-krimināśitvādayaḥ।

mātā jīrakeṇa āmlasūpaṃ bhājayati।

kaṇā

pippalī, kṛṣṇā, upakulyā, vaidehī, māgadhī, capalā, kaṇā, uṣaṇā, śauṇḍī, kolā, ūṣaṇā, pippaliḥ, kṛkalā, kaṭubījā, koraṅgī, tiktataṇḍulā, śyāmā, dantaphalā, magadhodbhavā   

ekā latā yasya kalikā tūtasya ākāravat bhavati।

pippalī auṣadhasya rūpeṇa upayujyate।

Parse Time: 0.395s Search Word: kaṇā" Input Encoding: IAST IAST: kaṇā