Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
śarvarīFeminineSingularrajanī, kṣapā, rātriḥ, tamī, tamasvinī, kṣaṇadā, niśīthinī, yāminī, vibhāvarī, triyāmā, niśāthe star spangled night
     Monier-Williams
          Search  
3 results for kṣaṇadā"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
kṣaṇadāf. "giving leisure", night (equals kṣaṇinī-) View this entry on the original dictionary page scan.
kṣaṇadāf. lightning View this entry on the original dictionary page scan.
kṣaṇadāf. turmeric View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
kṣaṇadā f. night: -kara, -krit, m. moon, -kara, m. night-walker, Râkshasa; -drishta-nashta, pp. appearing and disap pearing in a moment.
     DCS with thanks   
1 result
     
kṣaṇadā noun (feminine) lightning (Monier-Williams, Sir M. (1988))
night (Monier-Williams, Sir M. (1988))
turmeric (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 9816/72933
     Wordnet Search "kṣaṇadā"" has 1 results.
     

kṣaṇadā

rātriḥ, niśā, rajanī, kṣaṇadā, kṣapā, śarvarī, niś, nid, triyāmā, yāninī, yāmavatī, naktam, niśīthinī, tamasvinī, vibhāvarī, tamī, tamā, tamiḥ, jyotaṣmatī, nirātapā, niśīthyā, niśīthaḥ, śamanī, vāsurā, vāśurā, śyāmā, śatākṣī, śatvarī, śaryā, yāmiḥ, yāmī, yāmikā, yāmīrā, yāmyā, doṣā, ghorā, vāsateyī, tuṅgī, kalāpinī, vāyuroṣā, niṣadvarī, śayyā, śārvarī, cakrabhedinī, vasatiḥ, kālī, tārakiṇī, bhūṣā, tārā, niṭ   

dīpāvacchinna-sūryakiraṇānavacchinnakālaḥ।

yadā dikṣu ca aṣṭāsu meror bhūgolakodbhavā। chāyā bhavet tadā rātriḥ syācca tadvirahād dinam।

Parse Time: 0.313s Search Word: kṣaṇadā" Input Encoding: IAST IAST: kṣaṇadā