Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "durgā" has 1 results.
     
durgā: feminine nominative singular stem: durga
     Amarakosha Search  
1 result
     
     Monier-Williams
          Search  
7 results for durgā"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
durgāSee durgā- (p. 487) . View this entry on the original dictionary page scan.
durgāf. See durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
durgāf. (of ga- q.v) the Indigo plant or Clitoria Ternatea View this entry on the original dictionary page scan.
durgāf. a singing bird (equals śyāmā-) View this entry on the original dictionary page scan.
durgāf. Name of two rivers View this entry on the original dictionary page scan.
durgāf. "the inaccessible or terrific goddess", Name of the daughter of himavat- and wife of śiva- (also called umā-, pārvatī- etc., and mother of kārttikeya- and gaṇeśa- see -pūjā-) (durgā devī-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
durgāf. of a princess , and of other women. View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
2 results
     
durgā tasmā adhiṣṭhāne AVś.12.4.23c.
durgā durgeṣu sthāneṣu RV.10.127.13a.
     Vedabase Search  
3 results
     
durgā DurgāBs 5.44
durgā goddess DurgāCC Adi 14.50
durgā the part of Goddess DurgāCC Adi 17.242
     DCS with thanks   
1 result
     
durgā noun (feminine) a singing bird (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a princess (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the daughter of Himavat and wife of Śiva (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of two rivers (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the Indigo plant or Clitoria Ternatea (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 4810/72933
     Wordnet Search "durgā"" has 3 results.
     

durgā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

durgā

durgā   

nadīviśeṣaḥ ।

durgāyāḥ ullekhaḥ mahābhārate vartate

durgā

durgā   

ekā rājaputrī ।

durgāyāḥ ullekhaḥ rājataraṅgiṇyāṃ vartate

Parse Time: 0.267s Search Word: durgā" Input Encoding: IAST IAST: durgā