Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "bhaṇḍī" has 1 results.
     
bhaṇḍī: masculine nominative singular stem: bhaṇḍin
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
mañjiṣṭhāFeminineSingularbhaṇḍī, vikasā, bhaṇḍī, jiṅgī, yojanavallī, samaṅgā, kālameśikā, maṇḍūkaparṇī
     Monier-Williams
          Search  
2 results for bhaṇḍī"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
bhaṇḍīf. See below View this entry on the original dictionary page scan.
bhaṇḍīf. Rubia Munjista View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
bhaṇḍī noun (feminine) Rubia Munjista (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 13098/72933
     Wordnet Search "bhaṇḍī"" has 1 results.
     

bhaṇḍī

mañjiṣṭhā, vikasā, jiṅgī, samaṅgā, kālameṣikā, maṇḍūkaparṇī, bhaṇḍīrī, bhaṇḍī, yojanavallī, kālameṣī, kālī, jiṅgiḥ, bhaṇḍirī, bhaṇḍiḥ, hariṇī, raktā, gaurī, yojanāvallikā, vaprā, rohiṇī, citralatā, citrā, citrāṅgī, jananī, vijayā, mañjūṣā, raktayaṣṭikā, kṣatriṇī, rāgāḍhyā, kālabhāṇḍikā, aruṇā, jvarahantrī, chatrā, nāgakumārikā, bhaṇḍīralatikā, rāgāṅgī, vastrabhūṣaṇā   

latāprakāraḥ yasyāḥ puṣpāṇi pītāni tathā ca laghūni santi।

mañjiṣṭhāyāḥ daṇḍāt tathā ca sūlāt raktaḥ varṇaḥ prāpyate।

Parse Time: 0.312s Search Word: bhaṇḍī" Input Encoding: IAST IAST: bhaṇḍī