Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
2 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
abhayā2.2.59FeminineSingularśivā, haimavatī, pūtanā, avyathā, śreyasī, harītakī, kāyasthā, cetakī, amṛtā, pathyā
tiṣyaphalā2.2.57MasculineSingularāmalakī, amṛtā, vayasthā
     Monier-Williams
          Search  
8 results for amṛtā"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
amṛtāf. a goddess etc. View this entry on the original dictionary page scan.
amṛtāf. spirituous liquor View this entry on the original dictionary page scan.
amṛtāf. Emblica Officinalis, Terminalia Citrina Roxb., Cocculus Cordifolius, Piper Longum, Ocymum Sanctum View this entry on the original dictionary page scan.
amṛtāf. Name of the mother of parikṣit- View this entry on the original dictionary page scan.
amṛtāf. of dākṣāyaṇī- View this entry on the original dictionary page scan.
amṛtāf. of a sister of amṛtodana- View this entry on the original dictionary page scan.
amṛtāf. of a river View this entry on the original dictionary page scan.
amṛtāf. of the first kalā- of the moon View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
6 results
     
amṛtā abhūma VS.9.21; 18.29; TS.1.7.9.2; MS.1.11.3: 164.4; KS.14.1; 18.12; śB.5.2.1.14; 9.3.3.14; TB.1.3.7.5. P: amṛtāḥ Kś.14.5.10. Cf. aganma jyotir etc., and in general RV.8.48.3; TS.3.2.5.4.
amṛtā amṛtena TS.1.8.12.1; TB.1.7.6.3.
amṛtā nāma stha śG.2.6.1; JG.1.12.
amṛtā martyebhyaḥ RV.1.90.3b. Cf. amṛtaṃ martyābhyaḥ.
amṛtā vāk ViDh.73.12. Jolly, in the index to his edition, amṛtā vāg amṛtā. Cf. next.
amṛtā vāg amṛtā vāco agne JG.2.1a. Cf. prec.
     DCS with thanks   
1 result
     
amṛtā noun (feminine) a class of sunrays a goddess (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Cardiospermum halicacabum Linn. Cocculus Cordifolius (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Emblica Officinalis (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a sister of Amṛtodana (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Dākṣāyaṇī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the first kalā of the moon (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the Gaṅgā name of the mother of Parikṣit (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Ocymum Sanctum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Piper Longum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
spirituous liquor (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Terminalia Citrina Roxb (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Terminalia chebula Tinospora cordifolia Miers. [rel.] name of Devī
Frequency rank 2472/72933
Ayurvedic Medical
Dictionary
     Dr. Potturu with thanks
     
     Purchase Kindle edition

amṛtā

1. elixir of immortality; 2. Plant Tinospora cordifolia, guḍūci; 3. quicksilver; 4. water; 5.nectar.

     Wordnet Search "amṛtā"" has 8 results.
     

amṛtā

śivā, haritakī, abhayā, avyathā, pathyā, vayaḥsthā, pūtanā, amṛtā, haimavatī, cetakī, śreyasī, sudhā, kāyasthā, kanyā, rasāyanaphalā, vijayā, jayā, cetanakī, rohiṇī, prapathyā, jīvapriyā, jīvanikā, bhiṣgavarā, bhiṣakpriyā, jīvanti, prāṇadā, jīvyā, devī, divyā   

haritakīvṛkṣasya phalaṃ yad haritapītavarṇīyam asti।

śuṣkakāse śivā atīva upayuktā asti।

amṛtā

āmalakī, tiṣyaphalā, amṛtā, vayasthā, vayaḥsthā, kāyasthā, śrīphalā, dhātrikā, śivā, śāntā, dhātrī, amṛtaphalā, vṛṣyā, vṛttaphalā, rocanī, karṣaphalā, tiṣyā   

phalavṛkṣaviśeṣaḥ yasya phalāni auṣadharūpeṇa upayujyante।

jhañjāvāte asya āmalakeḥ ekā śākhā bhagnā।

amṛtā

indravallī, viśālā, aindrī, citrā, gavākṣī, gajacirbhaṭā, mṛgervāruḥ, piṭaṅkīkī, mṛgādanī, indrā, aruṇā, gavādanī, kṣudrasahā, indracirbhiṭī, sūryā, viṣaghnī, gaṇakarṇikā, amarā, mamātā, sukarṇī, suphalā, tārakā, vṛṣabhākṣī, pītapuṣpā, indravallarī, hemapuṣpī, kṣudraphalā, vāruṇī, bālakapriyā, raktairvāruḥ, viṣalatā, śakravallī, viṣāpahā, amṛtā, viṣavallī, citraphalā, gavākṣaḥ   

ekā vanyā latā yasyāḥ phalāni raktavarṇīyāni santi।

indravalyaḥ phalaṃ tiktam asti।

amṛtā

tulasī, subhagā, tīvrā, pāvanī, viṣṇuvallabhā, surejyā, surasā, kāyasthā, suradundubhiḥ, surabhiḥ, bahupatrī, mañjarī, haripriyā, apetarākṣasī, śyāmā, gaurī, tridaśamañjarī, bhūtaghnī, bhūtapatrī, vaiṣṇavī, puṇyā, mādhavī, amṛtā, patrapuṣpā, vṛndā, maruvakaḥ, samīraṇaḥ, prasthapuṣpaḥ, phaṇijhakaḥ, parṇāsaḥ, jambhīraḥ, kaṭhiñjaraḥ, kuṭherakaḥ, arjjakaḥ, kulasaurabham, lakṣmī   

vṛkṣaviśeṣaḥ yaḥ pavitraḥ asti tathā ca yasya parṇāni gandhayuktāni santi।

tulasyāḥ parṇāni oṣadhirūpeṇa upayujyante।

amṛtā

jyotiṣmatī, pārāvatāṅghrī, kaṭabhī, piṇyā, pārāvatapadī, nagaṇā, sphuṭabandhanī, pūtitailā, iṅgudī, svarṇalatā, analaprabhā, jyotirlatā, supiṅgalā, dīptā, medhyā, matidā, durjarā, sarasvatī, amṛtā   

latāviśeṣaḥ-yasyāḥ bījāt tailaṃ prāpyate tathā ca yā vātakaphahāriṇī asti।

jyotiṣmateḥ bījasya tailaṃ bahu upayuktam asti।

amṛtā

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

amṛtā

indravāruṇī, viśālā, aindrī, citrā, gavākṣī, gajacirbhacā, mṛgervāru, piṭaṅgikī, mṛgādanī, indrā, aruṇā, gavādanī, kṣudrasahā, indracarbhiṭī, sūryā, viṣaghnī, gaṇakarṇikā, amarā, mātā, sukarṇī, suphalā, tārakā, vṛṣabhākṣī, potapuṣpā, indravallarī, hemapuṣpī, kṣudraphalā, vāruṇī, bālakapriyā, raktairvāruḥ, viṣalatā, śakravallī, viṣāpahā, amṛtā, viṣavallī, citraphalā   

latāviśeṣaḥ yaḥ bheṣajayuktaḥ dīrghajīvī asti tathā ca yasya parṇāni tāmbulasya parṇasadṛśāni santi।

indravāruṇeḥ puṣpāṇi pītavarṇīyāni santi tathā ca samūharūpeṇa santi।

amṛtā

śvetakandā, śuklakandā, amṛtā, ativiṣā   

himālaye vartamānaḥ kṣupaḥ।

śvetakandā tu auṣadhīrūpeṇa upayujyate।

Parse Time: 0.291s Search Word: amṛtā" Input Encoding: IAST IAST: amṛtā