Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
samagram3.1.66MasculineSingularpūrṇam, akhilam, kṛtsnam, sarvam, anūnakam, sakalam, nikhilam, aśeṣam, samam, akhaṇḍam, niḥśeṣam, samastam, viśvam
     Vedabase Search  
18 results
     
     Wordnet Search "akhilam""" has 1 results.
     

akhilam

sampūrṇam, sampūrṇaḥ, sampūrṇā, pūrṇam, pūrṇaḥ, purṇā, sakalam, sakalā, sakalaḥ, akhilaḥ, akhilā, akhilam   

pūryate samagram iti।

maheśaḥ sakalaḥ mūrkhaḥ। / sampūrṇaḥ kumbhaḥ śabdam na karoti।

Parse Time: 0.369s Search Word: akhilam"" Input Encoding: IAST IAST: akhilam