Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "śyāmā" has 1 results.
     
śyāmā: feminine nominative singular stem: śyāma
     Amarakosha Search  
3 results
     
     Monier-Williams
          Search  
13 results for śyāmā"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
śyāmāf. a woman with peculiar marks or characteristics (according to to some"a girl who has the marks of puberty"; according to to others"a woman who has not borne children";also described as "a female of slender shape"etc.)
śyāmāf. a N. or form of durgā- (worshipped by the tāntrika-s) View this entry on the original dictionary page scan.
śyāmāf. Name of yamunā- View this entry on the original dictionary page scan.
śyāmāf. of a daughter of meru- (an incarnation of gaṅgā-) View this entry on the original dictionary page scan.
śyāmāf. of a princess, View this entry on the original dictionary page scan.
śyāmāf. of another woman View this entry on the original dictionary page scan.
śyāmāf. of a goddess who executes the commands of the 6th arhat- or of the mother of the 13th arhat- (with jaina-s) View this entry on the original dictionary page scan.
śyāmāf. a kind of bird (either"the female of the Indian cuckoo"or"a hen-sparrow") View this entry on the original dictionary page scan.
śyāmāf. Name of various plants (equals gundrā-, priyaṅgu-, sārivā-etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
śyāmāf. night (See śyāmā-cara-) View this entry on the original dictionary page scan.
śyāmāf. the earth View this entry on the original dictionary page scan.
śyāmāf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
śyāmāf. (of śyāma-) in compound View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
śyāmā श्यामा 1 Night, particularly a dark night; श्यामां श्यामलिमानमानयत भोः सान्द्रैर्मषीकूर्चकैः Vb.3.1. -2 Shade, shadow. -3 A dark woman. -4 A kind of woman (यौवन- मध्यस्था according to Malli. on N. 3.8; Śi.8.36; Me. 84; or शीते सुखोष्णसर्वाङ्गी ग्रीष्मे या सुखशीतला । तप्तकाञ्चनवर्णाभा सा स्त्री श्यामेति कथ्यते according to one commentator on Bk.5.18 and 8.1). -5 A woman who has borne no children. -6 A cow. -7 Turmeric. -8 The female cuckoo. -9 The Priyaṅgu creeper; कृत्वा श्यामाविटपसदृशं स्नस्तमुक्तं द्वितीयम् M.2.7; Me.16. -1 The indigo plant. -11ल The holy basil. -12 The seed of the lotus. -13 N. of the Yamunā. -14 N. of several plants. -15 A name or form of Durgā (worshipped by the Tāntrikas). -Comp. -चरः a demon, Rākṣasa.
     Macdonell Search  
1 result
     
śyāmā f. young woman in the bloom of youth having certain characteristics; kind of bird; N. of various plants, esp. of the Pri ya&ndot;gu creeper; N.
     Vedabase Search  
1 result
     
śyāmā the gopī named ŚyāmāCC Madhya 8.142
     DCS with thanks   
1 result
     
śyāmā noun (feminine) gorocanā a kind of bird (either "the female of the Indian cuckoo" or "a hen-sparrow") (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a name or form of Durgā (worshipped by the Tāntrikas) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a shadow a sixteen years old woman a woman with peculiar marks or characteristics (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Indigofera tinctoria Linn. name of a daughter of Meru (an incarnation of Gaṅgā) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a goddess who executes the commands of the 6th Arhat or of the mother of the 13th Arhat (with Jainas) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a princess (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of various plants (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Yamunā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
night (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Panicum frumentaceum Roxb. Piper longum Linn. schwarze Art von trivṛt the earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Vanda Roxburghii one of the kañcukas of mercury; śyāma
Frequency rank 2891/72933
     Wordnet Search "śyāmā"" has 18 results.
     

śyāmā

harit, haritaḥ, haritā, haritariṇi, haritam, haritavarṇaḥ, hariḥ, palāśaḥ, palāśī, palāśam, pālāśaḥ, pālāśī, pālāśam, śyāmaḥ, śyāmā, śyāmam, bharitaḥ, bharitā, bharitam, śyāmavarṇaḥ, śyāmavarṇā, śyāmavarṇam, tālakābhaḥ, tālakābhā, tālakābham   

varṇaviśeṣaḥ, śādvalavat varṇaḥ।

citrakāraḥ śukasya pakṣau haritena varṇena varṇayati।

śyāmā

rātriḥ, niśā, rajanī, kṣaṇadā, kṣapā, śarvarī, niś, nid, triyāmā, yāninī, yāmavatī, naktam, niśīthinī, tamasvinī, vibhāvarī, tamī, tamā, tamiḥ, jyotaṣmatī, nirātapā, niśīthyā, niśīthaḥ, śamanī, vāsurā, vāśurā, śyāmā, śatākṣī, śatvarī, śaryā, yāmiḥ, yāmī, yāmikā, yāmīrā, yāmyā, doṣā, ghorā, vāsateyī, tuṅgī, kalāpinī, vāyuroṣā, niṣadvarī, śayyā, śārvarī, cakrabhedinī, vasatiḥ, kālī, tārakiṇī, bhūṣā, tārā, niṭ   

dīpāvacchinna-sūryakiraṇānavacchinnakālaḥ।

yadā dikṣu ca aṣṭāsu meror bhūgolakodbhavā। chāyā bhavet tadā rātriḥ syācca tadvirahād dinam।

śyāmā

chāyā, bhāvānugā, śyāmā, atejaḥ, bhīruḥ, anātapaḥ, ābhītiḥ, ātapābhāvaḥ, bhāvālīnaḥ   

prakāśasya viruddhadiśi dṛśyamānaṃ vastunaḥ agrataḥ pṛṣṭhato vā ākṛtisadṛśaṃ śyāmavarṇīyaṃ pratibimbam।

bālakaḥ chāyāṃ dṛṣṭvā ānanditaḥ।

śyāmā

yamunā, yamunānadī, kālindī, sūryatanayā, śamanasvasā, tapanatanūjā, kalindakanyā, yamasvasā, śyāmā, tāpī, kalindalandinī, yamanī, yamī, kalindaśailajā, sūryasutā, tapanatanayā, aruṇātmajā, dineśātmajā, bhānujā, ravijā, bhānusutā, sūryasutā, sūryajā, yamānujā, arkatanayā, arkasutā, arkajā   

bhāratīyanadīviśeṣaḥ sā tu himālayadakṣiṇadeśād nirgatya prayāge gaṅgāyāṃ miśritā।

sarnāṇi hṛdayāsthāni maṅgalāni śubhāni ca। dadāti cepsitān loke tena sā sarvamaṅgalā॥ saṅgamād gamanād gaṅgā loke devī vibhāvyate। yamasya bhaginī jātā yamunā tena sā matā॥

śyāmā

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhiviśeṣaḥ asya pītavarṇīyāni mūlāni pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu api upayujyante।

samaye akṛtena siṃcanena haridrā śuṣkā jātā। / haridrā kapha-pittāstraśotha-kaṇḍuvraṇāpahā।

śyāmā

tulasī, subhagā, tīvrā, pāvanī, viṣṇuvallabhā, surejyā, surasā, kāyasthā, suradundubhiḥ, surabhiḥ, bahupatrī, mañjarī, haripriyā, apetarākṣasī, śyāmā, gaurī, tridaśamañjarī, bhūtaghnī, bhūtapatrī, vaiṣṇavī, puṇyā, mādhavī, amṛtā, patrapuṣpā, vṛndā, maruvakaḥ, samīraṇaḥ, prasthapuṣpaḥ, phaṇijhakaḥ, parṇāsaḥ, jambhīraḥ, kaṭhiñjaraḥ, kuṭherakaḥ, arjjakaḥ, kulasaurabham, lakṣmī   

vṛkṣaviśeṣaḥ yaḥ pavitraḥ asti tathā ca yasya parṇāni gandhayuktāni santi।

tulasyāḥ parṇāni oṣadhirūpeṇa upayujyante।

śyāmā

rādhā, rādhikā, vṛṣabhānujā, śyāmā   

vṛṣabhānoḥ putrī yā kṛṣṇasya premikā āsīt।

naikaiḥ kavibhiḥ rādhā tathā ca kṛṣṇasya premṇaḥ adbhūtaṃ varṇanaṃ kṛtam।

śyāmā

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhimūlaviśeṣaḥ। haridrā nāma oṣadheḥ pītavarṇīyāni mūlāni ye janaiḥ pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante। raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu upayujyante।

haridrāyāḥ lepena tvakśuddhiḥ bhavati।

śyāmā

chāyā, bhāvānugā, śyāmā, atejaḥ, bhīruḥ, anātāpaḥ, ābhītiḥ, ātapābhāvaḥ, bhāvālīnā, atejaḥ, tejobhīruḥ, praticchāyā, kardamaḥ   

tad sthānaṃ yatra sūryādeḥ prakāśasya rodhanaṃ bhavati।

yātrikaḥ chāyāyāṃ viśrāmyati।

śyāmā

anantamūlaḥ, gopī, gopavallī, anantā, śyāmā, utpalaśārivā, śārivā   

ekā bahuvarṣīyā auṣadhīyā latā yā pañcapādebhyaḥ pañcadaśapādaṃ yāvat unnatā evaṃ karpūramilitacandanagandhinī ca।

anantamūlaḥ bhūmyāṃ prasarati athavā kamapi vṛkṣaṃ saṃśliṣya ārohati।

śyāmā

pippalī, kṛṣṇā, upakulyā, vaidehī, māgadhī, capalā, kaṇā, uṣaṇā, śauṇḍī, kolā, ūṣaṇā, pippaliḥ, kṛkalā, kaṭubījā, koraṅgī, tiktataṇḍulā, śyāmā, dantaphalā, magadhodbhavā   

ekā latā yasya kalikā tūtasya ākāravat bhavati।

pippalī auṣadhasya rūpeṇa upayujyate।

śyāmā

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

śyāmā

śyāmā   

kṣupanāmaviśeṣaḥ ।

naikeṣāṃ kṣupāṇāṃ nāma śyāmā iti asti

śyāmā

śyāmā   

ekā nadī ।

śyāmāyāḥ ullekhaḥ mārkaṇḍeyapurāṇe vartate

śyāmā

śyāmā   

meroḥ kanyā ।

śyāmāyāḥ ullekhaḥ bhāgavatapurāṇe vartate

śyāmā

śyāmā   

ekā rājakanyā ।

śyāmāyāḥ ullekhaḥ vāsavadattāyāṃ vartate

śyāmā

śyāmā   

ekā strī ।

śyāmāyāḥ ullekhaḥ mahābhārate vartate

śyāmā

śyāmā   

ekā devatā ।

śyāmā trayodaśatamasya arhataḥ mātā vartate

Parse Time: 0.261s Search Word: śyāmā" Input Encoding: IAST IAST: śyāmā