Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "vipulā" has 1 results.
     
vipulā: feminine nominative singular stem: vipula
     Amarakosha Search  
1 result
     
     Monier-Williams
          Search  
20 results for vipulā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
vipulāf. the earth View this entry on the original dictionary page scan.
vipulārthabhogavatmfn. having great wealth and many enjoyments View this entry on the original dictionary page scan.
vipulāśravāf. Aloe Perfoliata View this entry on the original dictionary page scan.
vipulāyatākṣamfn. having large and long eyes View this entry on the original dictionary page scan.
ādivipulāf. Name of an āryā- metre. View this entry on the original dictionary page scan.
antyavipulāf. Name of a metre. View this entry on the original dictionary page scan.
bhavipulāf. Name of a metre View this entry on the original dictionary page scan.
jaghanavipulāf. (a woman) having stout hips View this entry on the original dictionary page scan.
jaghanavipulāf. Name of a metre. View this entry on the original dictionary page scan.
mahāvipulāf. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
makāravipulāf. Name of a metre View this entry on the original dictionary page scan.
mukhavipulāf. a kind of āryā- metre View this entry on the original dictionary page scan.
nakāravipulāf. a kind of metre. View this entry on the original dictionary page scan.
ravipulāf. "abounding in cretics", Name of a metre View this entry on the original dictionary page scan.
ravipulāSee under 2. ra-. View this entry on the original dictionary page scan.
rephavipulāf. a kind of metre (equals ra-v-), View this entry on the original dictionary page scan.
sakaravipulāf. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
takāravipulāf. Name of a metre. View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayavipulāf. Name of a metre. View this entry on the original dictionary page scan.
yugmavipulāf. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
vipulā विपुला The earth.
takāravipulā तकारविपुला N. of a metre.
     Vedabase Search  
2 results
     
vipulām abundantSB 10.74.47
vipulām the eternal, unlimitedSB 8.4.25
     DCS with thanks   
2 results
     
vipulā noun (feminine) (in music) a kind of measure (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a form of the Āryā metre (in which the caesura is irregular) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Devī at Vipula the earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 20058/72933
vipulānandakāraka noun (masculine) [rel.] a form of Śiva
Frequency rank 65828/72933
     Wordnet Search "vipulā" has 7 results.
     

vipulā

paryāptam, yatheṣṭam, yatheṣṭaḥ, yatheṣṭā, pracuraḥ, pracurā, pracuram, vipulaḥ, vipulam, vipulā   

yāvad vāñcchitaṃ tāvad athavā kvacid vāñcchitād adhikam api।

śatānāṃ kṛte paryāptaṃ bhojanaṃ pacatu। / bhoḥ, yatheṣṭaṃ bhuktaṃ mayā adhunā kaṇamātram api bhakṣitum asamarthaḥ aham।

vipulā

kumārī, kaṇṭakaprāvṛtā, kanyāgṛhakanyā, taraṇi, brahmaghnī, vipulāśravā, sthūladalā, kapilaḥ   

ekaḥ auṣadhīyaḥ kṣupaviśeṣaḥ।

vaidyaḥ udyāne kumārīṃ ropayati।

vipulā

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

vipulā

vipulā   

āryāchandasaḥ bhedaḥ।

vipulāyāḥ prathame caraṇe aṣṭādaśa dvitīye caraṇe dvādaśa tṛtīye caturdaśa tathā caturthe trayodaśa mātrāḥ santi।

vipulā

antyavipulā   

āryāchandasaḥ prakāraḥ।

antyavipulāyāḥ dvitīyasya dalasya tṛtīyaṃ gaṇaṃ yāvat caraṇaḥ apūrṇaḥ eva bhavati tathā dvayoḥ dalayoḥ dvitīyaḥ tathā caturthaḥ gaṇaḥ bhavati।

vipulā

ubhayavipulā   

ekaṃ chandaḥ ।

ubhayavipulāyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

vipulā

jaghanavipulā   

ekaṃ chandaḥ ।

jaghanavipulāyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

Parse Time: 0.780s Search Word: vipulā Input Encoding: IAST IAST: vipulā