Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "vidārī" has 1 results.
     
vidārī: feminine nominative singular stem: vidāra
     Amarakosha Search  
2 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
vidārīFeminineSingularkroṣṭrī, kṣīraśuklā, ikṣugandhā
kṣīravidārīFeminineSingularmahāśvetā, ṛkṣagandhikā
     Monier-Williams
          Search  
7 results for vidārī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
vidārīf. See below View this entry on the original dictionary page scan.
vidārīf. a swelling in the groin View this entry on the original dictionary page scan.
vidārīf. Batatas Paniculata View this entry on the original dictionary page scan.
vidārīf. Hedysarum Gangeticum View this entry on the original dictionary page scan.
vidārīgandhāf. idem or 'f. Hedysarum Gangeticum ' () View this entry on the original dictionary page scan.
vidārīgandhikāf. idem or 'f. idem or 'f. Hedysarum Gangeticum ' ()' () View this entry on the original dictionary page scan.
kṣīravidārīf. idem or 'f. equals -kanda- ' View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
2 results
     
vidārī noun (feminine) vidārīgandhā or vidārīgandhikā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Adenia hondala (Gaertn.) de Wilde (Surapāla (1988), 452) Adenia palmata Engl. (Surapāla (1988), 451) a Dioscorea species (Surapāla (1988), 452) Batatas Paniculata (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Cycas circinalis Linn. (Surapāla (1988), 452) Gmelina Arborea (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Hedysarum Gangeticum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Ipomoea digitata Linn. (Surapāla (1988), 451) Lettsomia setosa Roxb. (Surapāla (1988), 452) Pueraria tuberosa DC. (Surapāla (1988), 451) Solanum eriantum D. Don (Surapāla (1988), 452) Solanum verbascifolium Linn. (Surapāla (1988), 452) Trichosanthes cordata Roxb. (Surapāla (1988), 452) [medic.] vidārikā (a kind of ulcer) [medic.] a kind of disease of the throat
Frequency rank 2985/72933
kṣīravidārī noun (feminine)
Frequency rank 15656/72933
     Wordnet Search "vidārī" has 2 results.
     

vidārī

veṣṭakaḥ, vidārī, śālaparṇī, bhūmikuṣmāṇḍaḥ, kṣīraśuklā, ikṣugandhā, kroṣṭrī, vidārikā, svādukandā, sitā, śuklā, śṛgālikā, vṛṣyakandā, viḍālī, vṛṣyavallikā, bhūkuṣmāṇḍī, svādulatā, gajeṣṭā, vārivallabhā, gandhaphalā   

ekā latā yasmin kuṣmāṇḍavat phalaṃ bhavati।

kuṭīrasya upari veṣṭakaḥ prasarati।

vidārī

kṣīrakandaḥ, kṣīravidārī   

kandaviśeṣaḥ yasmāt dugdhaṃ sravati।

vaidyaḥ kṣīrakandasya dugdhena bheṣajaṃ nirmāti।

Parse Time: 1.040s Search Word: vidārī Input Encoding: IAST: vidārī