Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "tāpī" has 1 results.
     
tāpī: masculine nominative singular stem: tāpin
     Monier-Williams
          Search  
16 results for tāpī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
tāpīf. the Tapti river ("also the yamunā- river") View this entry on the original dictionary page scan.
tāpīf. of pa- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
tāpījamfn. found near the Tapti river View this entry on the original dictionary page scan.
tāpījam. (?) a kind of gem View this entry on the original dictionary page scan.
tāpījan. (?) equals -samudbhava- View this entry on the original dictionary page scan.
tāpīmāhātmyan. "glory of the tapti-", Name of part of View this entry on the original dictionary page scan.
tāpīsamudbhava(n.?) pyrites or another mineral substance View this entry on the original dictionary page scan.
tāpītaṭam. "bank of the Tapti", Name of a place View this entry on the original dictionary page scan.
tāpītaṭadeśam. idem or 'm. "bank of the Tapti", Name of a place ' , Ratnak. View this entry on the original dictionary page scan.
ajitāpīḍam. having an unsurpassed crown View this entry on the original dictionary page scan.
ajitāpīḍam. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
avimuktāpīḍam. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
lalitāpīḍam. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
muktāpīḍam. (p-) "pearl-crowned", Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
muktāpīḍam. of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
tāpīf. Name of a town (also called pi-purī-) View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
tāpī तापी 1 N. of the river Tāptī, which joins the sea near Surat. -2 The river Yamunā.
tāpījam तापीजम् Sulphuret of iron.
     Vedabase Search  
6 results
     
tāpī in the Tāpī RiverCC Madhya 9.310
tāpī TāpīSB 5.19.17-18
tāpīm payoṣṇīm nirvindhyām to the Tāpī, Payoṣṇī and Nirvindhyā riversSB 10.79.19-21
tāpīm payoṣṇīm nirvindhyām to the Tāpī, Payoṣṇī and Nirvindhyā riversSB 10.79.19-21
tāpīm payoṣṇīm nirvindhyām to the Tāpī, Payoṣṇī and Nirvindhyā riversSB 10.79.19-21
pratāpī very influentialCC Madhya 23.75
     DCS with thanks   
7 results
     
tāpī noun (feminine) a frying-pan [cmp. tāpikā] the Taptī river ("also the Yamunā river" ) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of mūṣā
Frequency rank 14180/72933
tāpībhava noun (neuter) tāpya
Frequency rank 28183/72933
tāpīja noun (masculine neuter) a kind of gem (Monier-Williams, Sir M. (1988))
svarṇamākṣika tāpya
Frequency rank 14920/72933
tāpīsamudbhava noun (neuter) pyrites or another mineral substance (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 35347/72933
nivṛttasaṃtāpīya noun (masculine) name of chapter Suśr. Cik. 30
Frequency rank 56377/72933
mūlatāpī noun (feminine) name of a river
Frequency rank 62726/72933
sutāpī noun (feminine) name of a daughter of Devaka
Frequency rank 70812/72933
     Wordnet Search "tāpī" has 2 results.
     

tāpī

yamunā, yamunānadī, kālindī, sūryatanayā, śamanasvasā, tapanatanūjā, kalindakanyā, yamasvasā, śyāmā, tāpī, kalindalandinī, yamanī, yamī, kalindaśailajā, sūryasutā, tapanatanayā, aruṇātmajā, dineśātmajā, bhānujā, ravijā, bhānusutā, sūryasutā, sūryajā, yamānujā, arkatanayā, arkasutā, arkajā   

bhāratīyanadīviśeṣaḥ sā tu himālayadakṣiṇadeśād nirgatya prayāge gaṅgāyāṃ miśritā।

sarnāṇi hṛdayāsthāni maṅgalāni śubhāni ca। dadāti cepsitān loke tena sā sarvamaṅgalā॥ saṅgamād gamanād gaṅgā loke devī vibhāvyate। yamasya bhaginī jātā yamunā tena sā matā॥

tāpī

tāpī, tāptī, tāpatī, arkajā, arkatanayā, tapasā   

bhārate vartamānā ekā pavitrā nadī।

tāpī sūratanagarasya samīpe samudraṃ gacchati।

Parse Time: 1.185s Search Word: tāpī Input Encoding: IAST: tāpī