Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
vāyasolīFeminineSingularsvādurasā, vayasthā
     Monier-Williams
          Search  
5 results for svādurasā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
svādurasāf. (only ) spirituous liquor View this entry on the original dictionary page scan.
svādurasāf. Asparagus Racemosus View this entry on the original dictionary page scan.
svādurasāf. a grape View this entry on the original dictionary page scan.
svādurasāf. the root of Spondias Mangifera
svādurasāf. equals kākolī-. View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
svādurasā noun (feminine) Asparagus Racemosus (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a grape (Monier-Williams, Sir M. (1988))
spirituous liquor (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the root of Spondias Mangifera (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 26003/72933
     Wordnet Search "svādurasā" has 3 results.
     

svādurasā

drākṣā, mṛdvīkā, mṛdvī, svādvī, svādurasā, madhurasā, gostanī, gostanā, rasā, rasālā, cāruphalā, kāpiśāyinī, sābdī, harahūrā   

latāviśeṣaḥ yasya phalaṃ madhuraṃ tathā ca bahurasam asti।

nāśikanagare drākṣāṇāṃ kṛṣiḥ dṛśyate।

svādurasā

drākṣā, mṛdvīkā, mṛdvī, svādvī, svādurasā, madhurasā, gostanī, rasā, rasālā, cāruphalā, kāpiśāyanī, sābdī, harahūrā, cāruphalā, kṛṣṇā, priyālā, tāpasapriyā, gucchaphalā, amṛtaphalā   

phalaviśeṣaḥ-asya guṇāḥ atimadhuratva-amalatva-śītapittārtidāhamūtradoṣanāśitvādayaḥ।

drākṣāt madyaṃ jāyate।

svādurasā

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

Parse Time: 0.823s Search Word: svādurasā Input Encoding: IAST: svādurasā