Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "sthirā" has 1 results.
     
sthirā: feminine nominative singular stem: sthira
     Amarakosha Search  
4 results
     
     Monier-Williams
          Search  
18 results for sthirā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
sthirāf. a strong-minded woman View this entry on the original dictionary page scan.
sthirāghātamfn. firm in bearing blows, (too) hard to be dug up View this entry on the original dictionary page scan.
sthirāṃhripam. Phoenix Paludosa View this entry on the original dictionary page scan.
sthirāṅghripam. equals sthirāṃhripa- View this entry on the original dictionary page scan.
sthirānurāgamfn. constant in affection or love View this entry on the original dictionary page scan.
sthirānurāgatvan. faithful attachment View this entry on the original dictionary page scan.
sthirānurāginmfn. equals rāga- View this entry on the original dictionary page scan.
sthirānurāgitvan. equals rāga-tva- View this entry on the original dictionary page scan.
sthirāpāyamfn. subject to constant decay View this entry on the original dictionary page scan.
sthirārambhamfn. firm or steadfast in undertakings View this entry on the original dictionary page scan.
sthirātmanmfn. firm-minded, stable, constant View this entry on the original dictionary page scan.
sthirātmanmfn. steadfast, resolute View this entry on the original dictionary page scan.
sthirāyaNom. A1. yate-, to become fixed or immovable ; P. yati-, to remain firm View this entry on the original dictionary page scan.
sthirāyatimfn. of long extension or duration, lasting View this entry on the original dictionary page scan.
sthirāyusmfn. long-lived View this entry on the original dictionary page scan.
sthirāyusm. or f. the silk-cotton tree View this entry on the original dictionary page scan.
asusthirādaramfn. continually solicitous about one's life View this entry on the original dictionary page scan.
susthirāf. a particular vein or artery View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
2 results
     
sthirātman a. firm-minded, stable, constant; steadfast, resolute; -½anu râga, a. deeply attached (-tva, n. faithful attachment); -½anurâg-in, a. id.: (-i)-tva, n. faithful attachment; -½apâya, a.subject to constant decay; -½ârambha, a. steadfast in undertakings.
asusthirādara a. always anxious about his life.
     Vedabase Search  
4 results
     
sthirā enduringBG 17.8
sthirām stableBG 6.33
sthirāyām for the permanently established DeitySB 11.27.13
asthirāyām in the case of the temporarily installed DeitySB 11.27.14
     DCS with thanks   
5 results
     
sthirā noun (feminine) -kākolī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a strong-minded woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Desmodium Gangeticum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the sound j (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Salmalia Malabarica (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 5799/72933
sthirādi noun (masculine) name of a pharmacological varga
Frequency rank 25962/72933
sthirāy verb (denominative ātmanepada)
Frequency rank 71791/72933
sthirāyus noun (masculine feminine) the silk-cotton tree (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 71792/72933
sthirāṅghripa noun (masculine)
Frequency rank 71790/72933
     Wordnet Search "sthirā" has 5 results.
     

sthirā

gatihīnaḥ, gatihīnam, gatihīnā, sthiraḥ, sthiram, sthirā   

gativirāmāvasthāvān sthāvaraḥ।

eṣaḥ rathaḥ madhye mārgam eva gatihīnaḥ abhavat।

sthirā

gambhīra, śānta, saumya, aṭala, dṛḍha, sthiradhī, sthiramati, sthiramanas, sthirātman, sthitimat, sthitamati, sthitaprajā, sthitadhī, susthira, sudhīra, prastha, dhṛtātman   

yaḥ cañcalaḥ nāsti।

saḥ prakṛtyā gambhīraḥ asti।

sthirā

vidyut, taḍit, vajrasphuliṅgaḥ, śampā, śatahradā, hrādinī, airāvatī, kṣaṇaprabhā, taḍit, saudāminī, cañcalā, capalā, vījā, saudāmnī, cilamīlikā, sarjjūḥ, aciraprabhā, saudāmanī, asthirā, meghaprabhā, aśaniḥ, vajrā   

pṛthivyāḥ vāyumaṇḍalasthāyāḥ vaidyutāyāḥ ūrjāyāḥ utsargaḥ yad meghānāṃ gharṣaṇāt prādurbhavati tathā ca ākāśe prakāśaṃ tathā ca ghoṣadhvaniṃ janayati।

ākāśe vidyut dedīpyate।

sthirā

śālmalī, picchilā, pūraṇī, mocā, sthirāyuḥ, śālmalaḥ, śālmalinī, tulinī, kukkuṭī, raktapuṣpā, kaṇṭakārī, mocinī, cirajīvī, picchilaḥ, raktapuṣpakaḥ, tūlavṛkṣaḥ, mocākhyaḥ, kaṇṭakadrumaḥ, raktotpalaḥ, ramyapuṣpaḥ, bahuvīryaḥ, yamadrumaḥ, dīrghadrumaḥ, sthūlaphalaḥ, dīrghāyuḥ, kaṇṭakāṣṭhaḥ   

ekaḥ bṛhat vṛkṣaḥ yasmin raktapuṣpāṇi bhavanti।

śālmalyāḥ phalasya adhobhāge kārpāsaḥ bhavati।

sthirā

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

Parse Time: 0.896s Search Word: sthirā Input Encoding: IAST IAST: sthirā