Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
2 results
     
     Monier-Williams
          Search  
2 results for samaṅgā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
samaṅgāf. Name of various plants (according to to "Rubia Munjista and Cordifolia, Mimosa Pudica, Aloe Indica, etc.") View this entry on the original dictionary page scan.
mahāsamaṅgāf. a species of plant View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
samaṅgā समङ्गा Bengal madder (मञ्जिष्ठा).
     DCS with thanks   
2 results
     
samaṅgā noun (feminine) Mimosa pudica Linn. name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of various plants (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 5065/72933
mahāsamaṅgā noun (feminine) a species of plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 25019/72933
     Wordnet Search "samaṅgā" has 3 results.
     

samaṅgā

mañjiṣṭhā, vikasā, jiṅgī, samaṅgā, kālameṣikā, maṇḍūkaparṇī, bhaṇḍīrī, bhaṇḍī, yojanavallī, kālameṣī, kālī, jiṅgiḥ, bhaṇḍirī, bhaṇḍiḥ, hariṇī, raktā, gaurī, yojanāvallikā, vaprā, rohiṇī, citralatā, citrā, citrāṅgī, jananī, vijayā, mañjūṣā, raktayaṣṭikā, kṣatriṇī, rāgāḍhyā, kālabhāṇḍikā, aruṇā, jvarahantrī, chatrā, nāgakumārikā, bhaṇḍīralatikā, rāgāṅgī, vastrabhūṣaṇā   

latāprakāraḥ yasyāḥ puṣpāṇi pītāni tathā ca laghūni santi।

mañjiṣṭhāyāḥ daṇḍāt tathā ca sūlāt raktaḥ varṇaḥ prāpyate।

samaṅgā

samaṅgā   

kṣupanāmaviśeṣaḥ ।

samaṅgā iti naikeṣāṃ kṣupāṇāṃ nāma vartate

samaṅgā

samaṅgā   

ekā nadī ।

samaṅgāyāḥ ullekhaḥ mahābhārate asti

Parse Time: 0.722s Search Word: samaṅgā Input Encoding: IAST: samaṅgā