Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
3 results
     
     Monier-Williams
          Search  
26 results for rājīva
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
rājīvamfn. (for 2.See column 3) living at a king's expense (equals rājopajīvin-) View this entry on the original dictionary page scan.
rājīvamf(ā-)n. (for 1.See column 1) streaked, striped, View this entry on the original dictionary page scan.
rājīvam. a species of fish View this entry on the original dictionary page scan.
rājīvam. a kind of striped deer View this entry on the original dictionary page scan.
rājīvam. the Indian crane View this entry on the original dictionary page scan.
rājīvam. an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
rājīvam. Name of the pupil of viśva-nātha- View this entry on the original dictionary page scan.
rājīvan. a blue lotus-flower View this entry on the original dictionary page scan.
rājīvakam. a kind of fish View this entry on the original dictionary page scan.
rājīvalocanamfn. equals -netra- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
rājīvalocanāf. Name of a daughter of jarāsaṃdha- View this entry on the original dictionary page scan.
rājīvamukhamfn. lotus-faced View this entry on the original dictionary page scan.
rājīvamukhīf. a louts-faced or beautiful woman View this entry on the original dictionary page scan.
rājīvanetramfn. lotus-eyed blue-eyed View this entry on the original dictionary page scan.
rājīvaphalam. a species of cucumber View this entry on the original dictionary page scan.
rājīvapṛśnimfn. having lotus-coloured spots or streaks View this entry on the original dictionary page scan.
rājīvaśubhalocanamfn. having eyes resembling the lotus-flower, blue-eyed View this entry on the original dictionary page scan.
rājīvavilocanamfn. equals -netra- View this entry on the original dictionary page scan.
jalacarājīvam. "living by fish", a fisherman, . View this entry on the original dictionary page scan.
kṣetrājīvamfn. living by agriculture View this entry on the original dictionary page scan.
kṣetrājīvam. a cultivator View this entry on the original dictionary page scan.
śastrājīvamf(ī-)n. equals śastra-jīvin- View this entry on the original dictionary page scan.
śastrājīvam. a soldier View this entry on the original dictionary page scan.
śṛṅgārarājīvanan. (prob. for rājīva-vana-) Name of a rhetoric work View this entry on the original dictionary page scan.
surājīva(for 2. surāj-See below, column 3) m. "livelihood of the gods", Name of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
surājīva(j-) m. (for 1. surāj-See column 1) equals next. View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
rājīva राजीवः [राजी दलराजी अस्त्यस्य व] 1 A kind of deer. -2 A crane. -3 An elephant. -4 A species of fish; Ms.5.16. -वम् A blue lotus, Nymphea lotus; प्रफुल्ल- राजीवमिवाङ्कमध्ये Ku.3.45. -Comp. -अक्ष, -नेत्र, -लोचन a. lotus-eyed; ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः Rām.
     Macdonell Search  
2 results
     
rājīva a. striped; m. kind of fish; n. blue lotus: -netra, a. lotus-eyed; -mukha, a. lotus-faced: î, f. woman with a lotus-like face; -lokana, a. lotus-eyed; -vilokana, a.id.
śastrājīva a. (î) living by the sword; m. warrior; -½anta, a. dying by the sword; -½âyudha, a. using the sword as a weapon, following the profession of arms; -½avapâta, m. injury by a weapon; â-sastri, ad. sword against sword; -½astra-bhrit, a. bearing sword and missile: -tva, n. perform ance of military duty.
     DCS with thanks   
5 results
     
rājīva noun (neuter) a blue lotus-flower (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 9244/72933
rājīva noun (masculine) a kind of striped deer (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a species of fish (Monier-Williams, Sir M. (1988))
an elephant (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the pupil of Viśvarāja (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the Indian crane (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 6261/72933
rājīvalocanā noun (feminine) name of a daughter of Jarāsaṃdha (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 63603/72933
śastrājīva noun (masculine) a soldier (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 67367/72933
surājīva noun (masculine)
Frequency rank 71158/72933
Ayurvedic Medical
Dictionary
     Dr. Potturu with thanks
     
     Purchase Kindle edition

rājīva

1. kind of striped deer, 2. Indian crane, 3. elephant, 4. blue lotus-flower, 5. species of fish

     Wordnet Search "rājīva" has 7 results.
     

rājīva

jālikaḥ, dhīvaraḥ, dāseraḥ, mainālaḥ, ānāyī, śākunī, choṭī, dāserakaḥ, mātsikaḥ, mātsyikaḥ, jalacarājīvaḥ, dhīvan   

matsyabandhanaṃ kurvāṇā ekā jātiḥ।

grāme naike jālikāḥ matsyabandhanam eva kurvanti।

rājīva

rājīvarāsabhaḥ, citrarāsabhaḥ   

aphrīkākhaṇḍe vartamānāḥ aśvasadṛśāḥ paśavaḥ yeṣāṃ śarīre śubhrāḥ tathā ca kṛṣṇāḥ rekhāḥ santi।

rājīvarāsabhāḥ aphrīkākhaṇḍe santi।

rājīva

kamalam, aravindam, sarasijam, salilajam, rājīvam, paṅkajam, nīrajam, pāthojam, nalam, nalinam, ambhojam, ambujanma, ambujam, śrīḥ, amburuham, ambupadmam, sujalam, ambhoruham, puṣkaram, sārasam, paṅkajam, sarasīruham, kuṭapam, pāthoruham, vārjam, tāmarasam, kuśeśayam, kañjam, kajam, śatapatram, visakusumam, sahasrapatram, mahotpalam, vāriruham, paṅkeruham   

jalajakṣupaviśeṣaḥ yasya puṣpāṇi atīva śobhanāni santi khyātaśca।

bālakaḥ krīḍāsamaye sarovarāt kamalāni lūnāti।

rājīva

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

rājīva

rājila, rājīva, rājīmat, rekhākāra   

rājibhiḥ yuktam।

rameśena rājilam uttarīyaṃ dhṛtam।

rājīva

dhīvaraḥ, dhīvā, śākunikaḥ, śākunī, kaivartaḥ, kaivartakaḥ, kevartaḥ, jālikaḥ, ānāyī, abdhijīvī, kupinī, choṭī, jalacarājīvaḥ, timighātī, dāśaḥ, dāsaḥ, dāśeraḥ, dāseraḥ, dāśerakaḥ, dāserakaḥ, puñjiṣṭhaḥ, matsyaghātī, matsyajīvā, matsyajīvī, matsyabandhaḥ, matsyahā, matsyopajīvī, mātsikaḥ, mātsyikaḥ, mīnaghātī, mīnāriḥ, mainālaḥ, vāryupajīvī, śākulikaḥ, śāpharikaḥ, salilopajīvī   

yaḥ matsyān jāle baddhvā krīṇāti।

vārdalāt dhīvarāḥ samudre matsyabandhanārthe na gatāḥ।

rājīva

rājīvagaṇaḥ   

mātrāchandoviśeṣaḥ।

rājīvagaṇasya pratyekasmin caraṇe aṣṭādaśa mātrāḥ santi।

Parse Time: 0.964s Search Word: rājīva Input Encoding: IAST IAST: rājīva