Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "phālgunī" has 1 results.
     
phālgunī: feminine nominative singular stem: phālguna
     Monier-Williams
          Search  
8 results for phālgunī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
phālgunīf. See below View this entry on the original dictionary page scan.
phālgunīf. the lunar mansion phalgunī- (q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
phālgunīf. equals -paurṇamāsī- View this entry on the original dictionary page scan.
phālgunībhavam. Name of the planet Jupiter (see phalgunī-bh-). View this entry on the original dictionary page scan.
phālgunīpakṣam. the dark half in the month phālguna- View this entry on the original dictionary page scan.
phālgunīpaurṇamāsīf. the day of full moon in the month phālguna- (on which the holī- or great vernal festival is celebrated) View this entry on the original dictionary page scan.
prākphālgunīf. equals pūrva-ph- (q.v) (varia lectio -phalgunī-). View this entry on the original dictionary page scan.
uttaraphālgunīf. Name of lunar mansions (see proṣṭhapadā-, phalgunī-.) View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
phālgunī फाल्गुनी The full-moon day of the month फाल्गुन; ˚भवः an epithet of the planet Jupiter.
     DCS with thanks   
1 result
     
phālgunī noun (feminine) the lunar mansion Phalgunī (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 11735/72933
     Wordnet Search "phālgunī" has 6 results.
     

phālgunī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

phālgunī

uttarā-phālgunī, aryamā   

saḥ kālaḥ yadā candramāḥ aśvinyādiṣu saptaviṃśatiṣu nakṣatreṣu dvādaśatame nakṣatre vartate।

uttarā-phālgunyāṃ ramā yamunāyāṃ snānaṃ karoti।

phālgunī

pūrvāphālgunī-nakṣatram   

saptaviṃśatinakṣatreṣu ekādaśaṃ nakṣatram।

pūrvāphālgunī-nakṣatrāt anantaram uttarā-phālgunī-nakṣatram āgacchati।

phālgunī

uttaraphālgunī, aryamā, uttarā, aryamadevā   

aśvinyādisaptaviṃśatinakṣatrāntargatadvādaśanakṣatram।

uttaraphālgunī candramaṇḍale dvādaśatamaṃ nakṣatram asti।

phālgunī

phālgunīya   

phālgunasya sambandhī।

manoharaḥ phālgunīyaṃ gītaṃ gāyati।

phālgunī

phālgunī   

phālgunamāsasya paurṇimā।

śvaḥ phālgunī asti।

Parse Time: 0.923s Search Word: phālgunī Input Encoding: IAST IAST: phālgunī