Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
nirbalamfn. powerless, weak View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
nirbala adjective powerless (Monier-Williams, Sir M. (1988))
weak (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 36324/72933
     Wordnet Search "nirbala" has 4 results.
     

nirbala

asāmarthyam, aśaktiḥ, aśaktatā, aśaktatvam, asamarthatvam, akṣamatā, akṣamatvam, śaktihīnatā, abalatvam, nirbalatvam, daurhalyam, balahīnatā, śaktivaikalyam, ayogyatā, ayogyatvam   

aśaktasya bhāvaḥ।

asāmarthyāt etad kāryaṃ kartuṃ rāmaḥ ayogyaḥ।

nirbala

manda, abala, alpaśakti, nirbala, nirmāya, phalgva, kuṇṭhita   

yaḥ prabalaḥ nāsti।

mandā buddhiḥ api prayatnena prabalā bhavati।

nirbala

durbala, nirbala, śaktihīna, chāta, śāta, śita   

yasmin balaṃ nāsti।

durbale puruṣe atyācāraḥ na karaṇīyaḥ।

nirbala

durbalaḥ, durbalā, durbalam, nirbalaḥ, nirbalā, nirbalam, aśaktaḥ, aśaktā, aśaktam   

yasmin balaṃ śaktiḥ vā nāsti।

saḥ kevalaṃ durbalān eva samutpīḍayati।

Parse Time: 1.077s Search Word: nirbala Input Encoding: IAST: nirbala