Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
15 results
     
     Apte Search  
1 result
     
pāttra पात्त्र a. Releasing from sins; सर्वेषामेव पात्त्राणां परं पात्त्रं महेश्वरः Nandī P.
     Wordnet Search "ndī" has 59 results.
     

ndī

kāmadevaḥ, kāmaḥ, madanaḥ, manmathaḥ, māraḥ, pradyumnaḥ, mīnaketanaḥ, kandarpaḥ, darpakaḥ, anaṅgaḥ, pañcaśaraḥ, smaraḥ, śambarāriḥ, manasijaḥ, kusumeṣuḥ, ananyajaḥ, ratināthaḥ, puṣpadhanvā, ratipatiḥ, makaradhvajaḥ, ātmabhūḥ, brahmasūḥ, viśvaketuḥ, kāmadaḥ, kāntaḥ, kāntimān, kāmagaḥ, kāmācāraḥ, kāmī, kāmukaḥ, kāmavarjanaḥ, rāmaḥ, ramaḥ, ramaṇaḥ, ratināthaḥ, ratipriyaḥ, rātrināthaḥ, ramākāntaḥ, ramamāṇaḥ, niśācaraḥ, nandakaḥ, nandanaḥ, nandī, nandayitā, ratisakhaḥ, mahādhanuḥ, bhrāmaṇaḥ, bhramaṇaḥ, bhramamāṇaḥ, bhrāntaḥ, bhrāmakaḥ, bhṛṅgaḥ, bhrāntacāraḥ, bhramāvahaḥ, mohanaḥ, mohakaḥ, mohaḥ, mātaṅgaḥ, bhṛṅganāyakaḥ, gāyanaḥ, gītijaḥ, nartakaḥ, khelakaḥ, unmattonmattakaḥ, vilāsaḥ, lobhavardhanaḥ, sundaraḥ, vilāsakodaṇḍaḥ   

kāmasya devatā।

kāmadevena śivasya krodhāgniḥ dṛṣṭaḥ।

ndī

śivaḥ, śambhuḥ, īśaḥ, paśupatiḥ, pinākapāṇiḥ, śūlī, maheśvaraḥ, īśvaraḥ, sarvaḥ, īśānaḥ, śaṅkaraḥ, candraśekharaḥ, phaṇadharadharaḥ, kailāsaniketanaḥ, himādritanayāpatiḥ, bhūteśaḥ, khaṇḍaparaśuḥ, girīśaḥ, giriśaḥ, mṛḍaḥ, mṛtyañjayaḥ, kṛttivāsāḥ, pinākī, prathamādhipaḥ, ugraḥ, kapardī, śrīkaṇṭhaḥ, śitikaṇṭhaḥ, kapālabhṛt, vāmadevaḥ, mahādevaḥ, virūpākṣaḥ, trilocanaḥ, kṛśānuretāḥ, sarvajñaḥ, dhūrjaṭiḥ, nīlalohitaḥ, haraḥ, smaraharaḥ, bhargaḥ, tryambakaḥ, tripurāntakaḥ, gaṅgādharaḥ, andhakaripuḥ, kratudhvaṃsī, vṛṣadhvajaḥ, vyomakeśaḥ, bhavaḥ, bhaumaḥ, sthāṇuḥ, rudraḥ, umāpatiḥ, vṛṣaparvā, rerihāṇaḥ, bhagālī, pāśucandanaḥ, digambaraḥ, aṭṭahāsaḥ, kālañjaraḥ, purahiṭ, vṛṣākapiḥ, mahākālaḥ, varākaḥ, nandivardhanaḥ, hīraḥ, vīraḥ, kharuḥ, bhūriḥ, kaṭaprūḥ, bhairavaḥ, dhruvaḥ, śivipiṣṭaḥ, guḍākeśaḥ, devadevaḥ, mahānaṭaḥ, tīvraḥ, khaṇḍaparśuḥ, pañcānanaḥ, kaṇṭhekālaḥ, bharuḥ, bhīruḥ, bhīṣaṇaḥ, kaṅkālamālī, jaṭādharaḥ, vyomadevaḥ, siddhadevaḥ, dharaṇīśvaraḥ, viśveśaḥ, jayantaḥ, hararūpaḥ, sandhyānāṭī, suprasādaḥ, candrāpīḍaḥ, śūladharaḥ, vṛṣāṅgaḥ, vṛṣabhadhvajaḥ, bhūtanāthaḥ, śipiviṣṭaḥ, vareśvaraḥ, viśveśvaraḥ, viśvanāthaḥ, kāśīnāthaḥ, kuleśvaraḥ, asthimālī, viśālākṣaḥ, hiṇḍī, priyatamaḥ, viṣamākṣaḥ, bhadraḥ, ūrddharetā, yamāntakaḥ, nandīśvaraḥ, aṣṭamūrtiḥ, arghīśaḥ, khecaraḥ, bhṛṅgīśaḥ, ardhanārīśaḥ, rasanāyakaḥ, uḥ, hariḥ, abhīruḥ, amṛtaḥ, aśaniḥ, ānandabhairavaḥ, kaliḥ, pṛṣadaśvaḥ, kālaḥ, kālañjaraḥ, kuśalaḥ, kolaḥ, kauśikaḥ, kṣāntaḥ, gaṇeśaḥ, gopālaḥ, ghoṣaḥ, caṇḍaḥ, jagadīśaḥ, jaṭādharaḥ, jaṭilaḥ, jayantaḥ, raktaḥ, vāraḥ, vilohitaḥ, sudarśanaḥ, vṛṣāṇakaḥ, śarvaḥ, satīrthaḥ, subrahmaṇyaḥ   

devatāviśeṣaḥ- hindūdharmānusāraṃ sṛṣṭeḥ vināśikā devatā।

śivasya arcanā liṅgarūpeṇa pracalitā asti।

ndī

baladevaḥ, balabhadraḥ, saṃkarṣaṇaḥ, haladharaḥ, balaḥ, madhupriyaḥ, balarāmaḥ, tālāṅkaḥ, pralambaghnaḥ, acyutāgrajaḥ, revatīramaṇaḥ, rāmaḥ, kāmapālaḥ, halāyudhaḥ, nīlāmbaraḥ, rauhiṇeyaḥ, tālāṅkaḥ, suṣalī, halī, saṅkarṣaṇaḥ, sīrapāṇiḥ, kālindībhedanaḥ, rukmidarpaḥ, halabhṛt, hālabhṛt, saunandī, guptavaraḥ, saṃvartakaḥ, balī, musalī   

kṛṣṇasya jyeṣṭhaḥ bhrātā yaḥ rohiṇyāḥ putraḥ āsīt।

balarāmaḥ śeṣanāgasya avatāraḥ asti iti manyante।

ndī

ullasita, ānandī, hṛṣṭa, prasanna, ānandita, pulakita, harṣita, pramudita, praphulla, mudita, parituṣṭa, praphullita, praphulita   

yaḥ prasīdatiḥ।

padonnatteḥ vārtā śrutvā manojaḥ ullasitena manasā gṛhaṃ gataḥ।

ndī

ānandī, sānandī, sānanda, hṛṣṭa, prahṛṣṭa, harṣayukta, hṛṣṭahṛdaya, hṛṣṭamānasa, harṣamāṇa, praphulla, pramanā, ullasa, ullasita   

yasya cittam prasannam।

ānandī sā sarvāṇi kāryāṇi vegena karoti।

ndī

adhaḥcaraḥ, apahārakaḥ, apahārikā, apahārakam, avahāraḥ, avāvan, avāvarī, ākhanikaḥ, ākhuḥ, āmoṣī, āmoṣi, kapāṭaghnaḥ, kapāṭaghnā, kapāṭaghnam, kambū, kalamaḥ, kavāṭaghnaḥ, kumbhīrakaḥ, kusumālaḥ, kharparaḥ, coraḥ, cauraḥ, corī, corakaḥ, caurī, caurikā, taḥ, takvān, taskaraḥ, tāyu, tṛpuḥ, dasmaḥ, dasmā, dasraḥ, drāvakaḥ, dhanaharaḥ, dhanahṛt, dhanahṛd, naktacāriḥ, naktacārī, nāgarakaḥ, parāskandī, parāskandi, parimoṣī, parimoṣiḥ, paṭaccaraḥ, pāṭṭacaraḥ, puraṃdaraḥ, pracuraḥ., pracurapuruṣaḥ, pratirodhakaḥ, pratirodhī, bandīkāraḥ, malimluḥ, malimluc, mallīkara, mācalaḥ, mīḍhuṣtamaḥ, mumuṣiṣuḥ, muṣkaḥ, mūṣakaḥ, moṣaḥ, moṣakaḥ, moṣṭā, rajanīcaraḥ, rātricaraḥ, rātryāṭaḥ, rikvān, ritakvān, ribhvān, rihāyaḥ, rerihāṇaḥ, laṭaḥ, luṇṭākaḥ, vaṭaraḥ, vanarguḥ, viloḍakaḥ, viloptā, stenaḥ, stainyaḥ, stāyuḥ, steyakṛt, steyakṛd, steyī, staunaḥ, styenaḥ, styainaḥ, srotasyaḥ, harikaḥ, hartā, hārakaḥ, hārītaḥ   

adatsya paradhanasya apahārakaḥ।

rakṣakaḥ corān daṇḍayati।

ndī

ndī   

miṣṭānnaviśeṣaḥ yasya laḍḍukāḥ nirmīyante।

saḥ būndīḥ atti।

ndī

yamunā, yamunānadī, kālindī, sūryatanayā, śamanasvasā, tapanatanūjā, kalindakanyā, yamasvasā, śyāmā, tāpī, kalindalandinī, yamanī, yamī, kalindaśailajā, sūryasutā, tapanatanayā, aruṇātmajā, dineśātmajā, bhānujā, ravijā, bhānusutā, sūryasutā, sūryajā, yamānujā, arkatanayā, arkasutā, arkajā   

bhāratīyanadīviśeṣaḥ sā tu himālayadakṣiṇadeśād nirgatya prayāge gaṅgāyāṃ miśritā।

sarnāṇi hṛdayāsthāni maṅgalāni śubhāni ca। dadāti cepsitān loke tena sā sarvamaṅgalā॥ saṅgamād gamanād gaṅgā loke devī vibhāvyate। yamasya bhaginī jātā yamunā tena sā matā॥

ndī

yatiḥ, yatī, tāpasaḥ, parivrājakaḥ, bhikṣuḥ, saṃnyāsikaḥ, karmandī, raktavasanaḥ, parāśarī, parikāṅkṣī, maskarī, parirakṣakaḥ   

nirjitendriyagrāmaḥ।

saḥ gṛhasthaḥ tarhi yatiḥ। / ekakālaṃ cared bhaikṣyaṃ na prasajjate vistare। bhakṣya prasakto hi yatir viṣayeṣvapi sajjati॥

ndī

nidrā, śayaḥ, śayanam, suptam, suptiḥ, suptakaḥ, svāpaḥ, prasvāpam, svapnaḥ, saṃveśaḥ, mandasānaḥ, mandasānuḥ, nandīmukhī, tāmasam, lañjā, ṣaḥ, saṃlayaḥ   

prāṇināṃ sā avasthā yasyāṃ teṣāṃ medhyāmanaḥsaṃyogaḥ bhavati tathā ca yena teṣāṃ manaḥ śarīraṃ ca viśramataḥ।

alpīyasī nidrā parikleśaṃ janayati।

ndī

sopānapaddhatiḥ, sopānaśreṇiḥ, sopānaśreṇī, sopānapaṅktiḥ, adhirohiṇī, ārohaṇam, niḥśreṇī, niḥśrayaṇī, niḥśrayiṇī, śālāram, vandiḥ, vandī, paṅkāraḥ   

ūrdhvagamanārthe adhogamanārthe vā sopānayuktaṃ vinirmitaḥ mārgaḥ।

gṛhe paṭalopari gamanārthe sopānapaddhatiḥ vinirmitā।

ndī

bandiḥ, bandī, kārāsāthaḥ, kārāgārasāthaḥ, kārāguptaḥ, upagrahaḥ, grahaṇaḥ, kaparakī, karamarī, vāriḥ, goraṅkuḥ   

yaḥ kārāgāre asti vā yasmai kārāvāsasya daṇḍaḥ dattaḥ।

bandiḥ kārāgārāt palāyate।

ndī

bandī, stutipāṭhakaḥ   

rājñaḥ yaśasaḥ kīrteḥ ca yaḥ varṇanaṃ karoti।

rājā prasannaḥ bhūtvā bandinaṃ svasya mantriṇaṃ ghoṣayati।

ndī

mayūraḥ, kalāpī, varhiṇaḥ, varhī, śikhī, śikhābalaḥ, śikhaṇḍī, śikhādhāraḥ, śikhādharaḥ, nīlakaṇṭhaḥ, śyāmakaṇṭhaḥ, śuklāpāṅgaḥ, sitāpāṅgaḥ, bhujaṅgabhuk, bhujaṅgabhojī, bhujaṅgahā, bhujagābhojī, bhujagadāraṇaḥ, pracalākī, candrakī, bhujagāntakaḥ, bhujagāśanaḥ, sarpāśanaḥ, kekī, nartakaḥ, nartanapriyaḥ, meghānandī, meghasuhṛd, meghanādānulāsī, varṣāmadaḥ, citramekhala, citrapicchakaḥ, kumāravāhī, rājasārasaḥ, kāntapakṣī, śukrabhuk, śāpaṭhikaḥ, dārvaṇḍaḥ, hariḥ   

khagaviśeṣaḥ- saḥ śobhanaḥ khagaḥ yasya pucchaṃ dīrgham asti।

mayūraḥ bhāratasya rāṣṭriyaḥ khagaḥ asti।

ndī

khalvāṭaḥ, kalvāṭaḥ, muṇḍaḥ, nandīṭaḥ   

yasya mastakasya keśāḥ apagatāḥ।

krīḍāraṅge ekaḥ khalvāṭaḥ sarvān arañjayat।

ndī

ndīnagaram   

rājasthāne vartamānam ekaṃ nagaram।

saḥ būndīnagarasya nivāsī asti।

ndī

nandikeśvaraḥ, tryambakavṛṣabhaḥ, ājakāraḥ, nandī, nandiḥ   

purāṇānusāreṇa śivasya vṛṣabhaḥ।

nandikeśvaraḥ śivasya dvārapālaḥ asti।

ndī

pīṭham, āsanam, viṣṭaraḥ, vistaraḥ, saṃveśaḥ, āsandī, mañcikā   

tad āsanaṃ yasmin na kevalam upaviśyate tathā ca yasya pṛṣṭhabhāgaḥ pṛṣṭhasya ādhārabhūtaḥ।

pitā pīṭham upaviśya dainikaṃ paṭhati।

ndī

hindībhāṣā   

devanāgarīlipyāṃ likhyamānā sā bhāṣā yā bhāratadeśasya uttarabhāge madhyabhāge ca adhikatayā sambhāṣyate।

hindībhāṣā bhāratadeśasya rājabhāṣā asti।

ndī

dīrghapīṭhikā, dīrghāsandī, dīrghapīṭham, dīrghotpīṭhikā   

āsanaviśeṣaḥ- lohakāṣṭhādibhiḥ vinirmitaṃ pīṭham।

asyāṃ dīrghapīṭhikāyāṃ caturaḥ janāḥ upaveṣṭuṃ śakyate।

ndī

śatāvarī, śatamūlī, bahusutā, abhīruḥ, indīvarī, varī, ṛṣyaproktā, bhīrupatrī, nārāyaṇī, aheruḥ, raṅgiṇī, śaṭī, dvīpiśatruḥ, ṛṣyagatā, śatapadī, pīvarī, dhīvarī, vṛṣyā, divyā, dīpikā, darakaṇṭhikā, sūkṣmapatrā, supatrā, bahumūlā, śatāhvayā, khāṭurasā, śatāhvā, laghuparṇikā, ātmaguptā, jaṭā, mūlā, śatavīryā, mahauṣadhī, madhurā, śatamūlā, keśikā, śatapatrikā, viśvasthā, vaiṇavī, pārṣṇī, vāsudevapriyaṅkarī, durmanyā, tailavallī, ṛṣyaproktā   

kṣupakavat vallīviśeṣaḥ।

śatāvaryāḥ mūlaṃ bījaṃ ca auṣadhanirmāṇāya upayujyate।

ndī

kālindī   

ekā rāgiṇī।

kālindī oḍavajāteḥ rāgiṇī asti।

ndī

madhuspandī   

prācīnakālīnaḥ vādyaviśeṣaḥ।

madhuspandī tantrīvādyam asti।

ndī

mandatvam, mandatā, mantharatvam, mantharatā, parimantharatā, vilambanam, vilambitā, mandībhāvaḥ, mandimā, śanairbhāvaḥ, māndyam, śithilatvam   

mandasya avasthā bhāvo vā।

rujāyāḥ kāraṇāt gatiḥ mandatvena yuktā।

ndī

candīgaḍhapradeśaḥ   

bhāratadeśasya ekaḥ kendraśāsitapradeśaḥ;

pañjāba tathā ca candīgaḍhapradeśasya praśāsakaḥ ekaḥ eva

ndī

ndīmaṇḍalam   

rājasthānarājye vartamānaṃ maṇḍalam।

būndīmaṇḍalasya mukhyālayaḥ būndīnagare asti।

ndī

ndīmukham   

varṇavṛttaviśeṣaḥ।

nāndīmukhyasya pratyekasmin caraṇe dvau nagaṇau tagaṇau tathā guruvarṇau bhavataḥ।

ndī

ndīpaniṛṣiḥ, sāndīpaniḥ   

ṛṣināmaviśeṣaḥ।

sāndīpaniṛṣeḥ āśrame kṛṣṇabalarāmau apaṭhatām।

ndī

hindīviṣayaḥ   

saḥ viṣayaḥ yasmin hindī ityasyāyāḥ bhāṣāyāḥ sāhityavyākaraṇādīnām adhyayanaṃ bhavati।

hindīviṣaye ahaṃ pratiśataṃ śatān aṅkān prāptavān।

ndī

kalāpī, varhiṇaḥ, varhī, śikhī, śikhābalaḥ, śikhaṇḍī, śikhādhāraḥ, śikhādharaḥ, nīlakaṇṭhaḥ, śyāmakaṇṭhaḥ, śuklāpāṅgaḥ, sitāpāṅgaḥ, bhujaṅgabhuk, bhujaṅgabhojī, bhujaṅgahā, bhujagābhojī, bhujagadāraṇaḥ, pracalākī, candrakī, bhujagāntakaḥ, bhujagāśanaḥ, sarpāśanaḥ, kekī, nartakaḥ, nartanapriyaḥ, meghānandī, meghasuhṛd, meghanādānulāsī, varṣāmadaḥ, citramekhala, citrapicchakaḥ, kumāravāhī, rājasārasaḥ, kāntapakṣī, śukrabhuk, śāpaṭhikaḥ, dārvaṇḍaḥ, hariḥ   

puṃtvaviśiṣṭamayūraḥ।

kalāpī mayūrī ca tṛdilaṃ cañcvā gṛhṇītaḥ।

ndī

śandīlaḥ   

ṛṣiviśeṣaḥ।

śandīlasya varṇanaṃ purāṇeṣu asti।

ndī

mandīraḥ   

ṛṣiviśeṣaḥ।

mandīrasya varṇanaṃ purāṇeṣu asti।

ndī

ndīpuram, cāndīpurataṭam   

bhāratadeśasya samudratīre sthitam ekaṃ paryaṭanasthalam।

cāndīpuraṃ baṅgālākhātasya taṭe sthitaḥ asti।

ndī

nandīgrāmaṇḍalam   

paścimabaṅgālarājye vartamānam ekaṃ maṇḍalam।

mamatābanarjīmahodayā nandīgrāmaṇḍale relakakṣānāṃ yantraśālām ārapsyate iti udghoṣitavatī।

ndī

indracirbhiṭī, indīvarā, yugmaphalā, dīrghavṛntā, uttamāraṇī, puṣpamañjarikā, droṇī, karambhā, nalikā   

latāviśeṣaḥ-yasyā guṇāḥ kaṭutvam śītatvam pittaśleṣmakāsadoṣavraṇakṛmināśitvam asti ।

indracirbhiṭī cakṣuhitakārī asti

ndī

kacchaḥ, nandī, nandivṛkṣaḥ, kacchapaḥ, kuṭherakaḥ, tuṇiḥ, tunnakaḥ, samāsavān, kāntalakaḥ, kuberaḥ, kuberakaḥ, mahākacchaḥ, tunnakaḥ, kuṇiḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ asya guṇāḥ tiktaṃ pāke kaṭugrāhī vātalaṃ kaphapittajit ।

tatra bahavaḥ kacchāḥ santi

ndī

śālaparṇī, śālaparṇaḥ, triparṇī, triparṇikā, sarivanā, śāliparṇī, dhavaniḥ, śālapatrā, tṛṇagandhā, pītinī, pītanī, rudrajaṭā, saumyā, śālānī, dīrghamūlā, niścalā, vātaghnī, dhruvā, granthaparṇī, kukuraḥ, pīlumūlaḥ, pīvarī, śālikā, śubhapatrikā, nīlapuṣpaḥ, parṇī, astamatī, pālindī, pālindhī   

ekaḥ kṣupaḥ ।

śālaparṇī bheṣajyarūpeṇa upayujyate

ndī

ṣaṣṭhī, nandī   

śuklapakṣe vartamānaḥ ṣaṣṭham dinam ।

adya ṣaṣṭhī asti

ndī

vāsudevānandīcampū   

ekaṃ kāvyam ।

vāsudevānandacampvoḥ ullekhaḥ kośe asti

ndī

praskandī   

ekaḥ puruṣaḥ ।

kośakāraiḥ praskandī ullikhitaḥ asti

ndī

bauddhadhikkāraguṇānandī   

ekā ṭīkā ।

bauddhadhikkārasya bauddhadhikkāraguṇānandī iti ṭīkā suvikhyātā

ndī

bauddhadhikkāraguṇānandī   

ekā ṭīkā ।

bauddhadhikkārasya bauddhadhikkāraguṇānandī iti ṭīkā suvikhyātā

ndī

śrīdharanandī   

ekaḥ lekhakaḥ ।

śrīdharanandinaḥ ullekhaḥ koṣe asti

ndī

brahmanandī   

dvau kavī ।

kośeṣu brahmanandinau samullikhitau

ndī

bhavanandī   

ekaḥ puruṣaḥ ।

bauddhasāhitye bhavanandī dṛśyate

ndī

bhavānandīprakāśaḥ   

bhavānandī iti bhartṛhareḥ ṭīkāyāṃ ekā ṭīkā ।

saṃskṛtasāhitye bhavānandīprakāśaḥ varṇitaḥ asti

ndī

sāgaranandī   

ekaḥ kaviḥ ।

sāgaranandinaḥ ullekhaḥ uṇādi-sūtre asti

ndī

sāñjhanandī   

ekaḥ kaviḥ ।

sāñjhanandinaḥ ullekhaḥ vivaraṇapustikāyām asti

ndī

siddhanandī   

ekaḥ vaiyākaraṇaḥ ।

siddhanandinaḥ ullekhaḥ vivaraṇapustikāyām asti

ndī

guṇānandī   

ekaḥ ṭīkāgranthaḥ ।

guṇānandī nāmakā ṭīkā kośe ullikhitā asti

ndī

āsandīvān   

ekaḥ deśaḥ ।

āsandīvataḥ ullekhaḥ aitareya-brāhmaṇe śatapatha-brāhmaṇe ca asti

ndī

ānandī   

ekaḥ puruṣaḥ ।

ānandinaḥ ullekhaḥ koṣe asti

ndī

padmanandī   

ekaḥ lekhakaḥ ।

padmanandinaḥ ullekhaḥ sarvadarśana-saṅgrahe vivaraṇapustikāyām ca asti

ndī

ānandī   

ekaḥ puruṣaḥ ।

ānandinaḥ ullekhaḥ koṣe asti

ndī

kākandī   

ekaṃ nagaram ।

kākandyaḥ ullekhaḥ kośe vartate

ndī

nandīpatiḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

nandīpateḥ ullekhaḥ vivaraṇapustikāyām asti

ndī

nandīpuram   

ekaṃ nagaram ।

nandīpurasya ullekhaḥ vivaraṇapustikāyām asti

ndī

nandīpurāṇam   

ekaṃ purāṇam ।

nandīpurāṇasya ullekhaḥ koṣe asti

ndī

ndīpuram   

ekaṃ prācyam nagaram ।

nāndīpurasya ullekhaḥ pāṇininā kṛtaḥ

Parse Time: 1.142s Search Word: ndī Input Encoding: Devanagari IAST: ndī