Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "nandinī" has 7 results.
     
nandinī: neuter nominative dual stem: nandin
nandinī: feminine nominative singular stem: nandin
nandinī: neuter nominative dual stem: nandi
nandinī: neuter accusative dual stem: nandin
nandinī: neuter accusative dual stem: nandi
nandinī: neuter vocative dual stem: nandin
nandinī: neuter vocative dual stem: nandi
     Monier-Williams
          Search  
34 results for nandinī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
nandinīf. a daughter etc. View this entry on the original dictionary page scan.
nandinīf. a husband's sister (equals nanāndṛ-) View this entry on the original dictionary page scan.
nandinīf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
nandinīf. of gaṅgā- View this entry on the original dictionary page scan.
nandinīf. of the river bāṇa-nāśa- View this entry on the original dictionary page scan.
nandinīf. of one of the mātṛ-s attending on skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
nandinīf. of a fabulous cow (mother of surabhi- and property of the sage vasiṣṭha-) View this entry on the original dictionary page scan.
nandinīf. of the mother of vyāḍi- View this entry on the original dictionary page scan.
nandinīf. Name of several plants (equals tulasī-, jaṭāmāṃsī-etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
nandinīf. a kind of perfume (reṇukā-) View this entry on the original dictionary page scan.
nandinīf. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
nandinīf. (in music) a particular composition View this entry on the original dictionary page scan.
nandinīf. Name of a locality View this entry on the original dictionary page scan.
nandinīf. of commentator or commentary on View this entry on the original dictionary page scan.
nandinīputram. metron. of kaṇāda- View this entry on the original dictionary page scan.
nandinīsutam. equals -tanaya- View this entry on the original dictionary page scan.
nandinītanayam. metron. of vyāḍi- (see above) . View this entry on the original dictionary page scan.
nandinītīrthan. Name of a sacred bathing-place View this entry on the original dictionary page scan.
adrinandinīf. Name of pārvatī-. View this entry on the original dictionary page scan.
amoghanandinīf. Name of a śikṣā--text. View this entry on the original dictionary page scan.
dāśanandinīf. the fisherman's daughter, Name of satyavatī- (mother of vyāsa-) View this entry on the original dictionary page scan.
dāsanandinīSee dāśa--. View this entry on the original dictionary page scan.
girinandinīf. "mountain-daughter", a mountain-torrent View this entry on the original dictionary page scan.
girinandinīf. equals -duhitṛ- View this entry on the original dictionary page scan.
jaladhinandinīf. equals -- View this entry on the original dictionary page scan.
kalindanandinīf. idem or 'f. idem or 'f. Name (also title or epithet) of the river yamunā-, ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
kosalānandinīf. Name (also title or epithet) of ayodhyā-, View this entry on the original dictionary page scan.
naganandinīf. "mountain-daughter", Name of durgā- (daughter of himālaya-) View this entry on the original dictionary page scan.
pārthivanandinīf. the daughter of a king View this entry on the original dictionary page scan.
śravaṇānandinīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sukavihṛdayānandinīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sunandinīf. a kind of plant with fragrant leaves View this entry on the original dictionary page scan.
sunandinīf. a species of the ati-jagatī-, metre (equals mañju-bhāṣiṇī-) View this entry on the original dictionary page scan.
vṛṣabhānunandinīf. patronymic of rādhā-, View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
nandinī f. daughter; ep. of Durgâ; N. of a fabulous cow.
     Vedabase Search  
7 results
     
nandinī NandinīCC Adi 12.59
govinda-ānandinī She who gives pleasure to GovindaCC Adi 4.82
govinda-ānandinī She who gives pleasure to GovindaCC Adi 4.82
janaka-nandinī is the daughter of King JanakaCC Madhya 9.201
kalinda-nandinī of the river YamunāCC Madhya 8.107
kalinda-nandinī of the river YamunāCC Madhya 8.107
janaka-nandinī is the daughter of King JanakaCC Madhya 9.201
     DCS with thanks   
6 results
     
nandinī noun (feminine) (in music) a particular composition (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a daughter (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a husband's sister (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of metre (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of perfume (reṇukā) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a fabulous cow (mother of Śurabhi and property of the sage Vasiṣṭha) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a locality (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Devī at Devikātaṭa name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Gaṅgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of one of the Mātṛs attending on Skanda (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of several plants (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the mother of Vyāḍi (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the river Bāṇanāsa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
[nāḍīparīkṣā] jīvanāḍī
Frequency rank 5686/72933
girinandinī noun (feminine) a mountain-torrent (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 34643/72933
parvatanandinī noun (feminine) name of Pārvatī
Frequency rank 57556/72933
śailanandinī noun (feminine) name of Pārvatī
Frequency rank 67988/72933
śailendranandinī noun (feminine) name of Pārvatī
Frequency rank 67996/72933
sunandinī noun (feminine) a kind of plant with fragrant leaves (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a species of the Atijagatī metre (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 70891/72933
     Wordnet Search "nandinī" has 13 results.
     

nandinī

pārvatī, ambā, umā, girijā, gaurī, bhagavatī, bhavānī, maṅgalā, mahāgaurī, mahādevī, rudrāṇī, śivā, śailajā, himālayajā, ambikā, acalakanyā, acalajā, śailasutā, himajā, śaileyī, aparṇā, śailakumārī, śailakanyā, jagadjananī, tribhuvanasundarī, sunandā, bhavabhāminī, bhavavāmā, jagadīśvarī, bhavyā, pañcamukhī, parvatajā, vṛṣākapāyī, śambhukāntā, nandā, jayā, nandinī, śaṅkarā, śatākṣī, nityā, mṛḍa़ाnī, hemasutā, adritanayā, haimavatī, āryā, ilā, vāruṇī   

śivasya patnī।

pārvatī gaṇeśasya mātā asti।

nandinī

tanayā, kanyā, sutā, ātmajā, duhitā, putrī, kanyakā, nandinī, akṛtā, aṅgajā   

strī apatyam।

sa uttarasya tanayām upayeme irāvatīm।

nandinī

gaṅgā, mandākinī, jāhnavī, puṇyā, alakanandā, viṣṇupadī, jahnutanayā, suranimnagā, bhāgīrathī, tripathagā, tistrotāḥ, bhīṣmasūḥ, arghyatīrtham, tīrtharījaḥ, tridaśadīrghikā, kumārasūḥ, saridvarā, siddhāpagā, svarāpagā, svargyāpagā, khāpagā, ṛṣikulyā, haimavratī, sarvāpī, haraśekharā, surāpagā, dharmadravī, sudhā, jahnukanyā, gāndinī, rudraśekharā, nandinī, sitasindhuḥ, adhvagā, ugraśekharā, siddhasindhuḥ, svargasarīdvarā, samudrasubhagā, svarnadī, suradīrghikā, suranadī, svardhunī, jyeṣṭhā, jahnusutā, bhīṣmajananī, śubhrā, śailendrajā, bhavāyanā, mahānadī, śailaputrī, sitā, bhuvanapāvanī, śailaputrī   

bhāratadeśasthāḥ pradhānā nadī yā hindudharmānusāreṇa mokṣadāyinī asti iti manyante।

dharmagranthāḥ kathayanti rājñā bhagīrathena svargāt gaṅgā ānītā।

nandinī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

nandinī

nanāndā, nandinī, nandā, patisvasā   

bhartuḥ bhaginī।

subhadrā satyabhāmāyāḥ nanāndā āsīt।

nandinī

nandinī   

hindūdharmagrantheṣu varṇitā vasiṣṭhamuneḥ dhenuḥ।

nandinīṃ sevitvā rājā dilīpaḥ raghunāmakaṃ putraṃ prāptavān।

nandinī

dainandinī   

sā ṭippaṇīpustikā yasyām ādinaṃ yāvat kṛtānāṃ kāryāṇāṃ ṭippaṇaṃ kriyate athavā keṣāñcana janānāṃ nāmasaṅketādayaḥ likhyante।

gṛhatyāgasya kāraṇaṃ mīrā dainandinyām alikhat।

nandinī

nandinī   

varṇavṛttaviśeṣaḥ।

nandinyāṃ trayodaśa varṇāḥ santi।

nandinī

sunandinī   

varṇavṛttaviśeṣaḥ।

sunandinyāḥ pratyekasmin caraṇe sagaṇaḥ jagaṇaḥ sagaṇaḥ jagaṇaḥ guruśca bhavati।

nandinī

nandinī, bāṇanāśā   

ekā nadī ।

nandinyāḥ ullekhaḥ brahmapurāṇe vartate

nandinī

nandinī   

skandasya ekā mātā ।

nandinyāḥ ullekhaḥ mahābhārate vartate

nandinī

nandinī   

vyāḍeḥ mātā ।

nandinī kośe parigaṇitā

nandinī

nandinī   

ekā ṭīkā ।

nandinī iti manusmṛteḥ ṭīkā vartate

Parse Time: 1.193s Search Word: nandinī Input Encoding: IAST: nandinī