Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "nalikā" has 1 results.
     
nalikā: feminine nominative singular stem: nalaka
     Monier-Williams
          Search  
8 results for nalikā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
nalikāf. a tube or tubular organ of the body (equals nāḍī-) View this entry on the original dictionary page scan.
nalikāf. a quiver View this entry on the original dictionary page scan.
nalikāf. Dolichos Lablab View this entry on the original dictionary page scan.
nalikāf. Polianthes Tuberosa or Daemia Extensa View this entry on the original dictionary page scan.
nalikāf. a kind of fragrant substance View this entry on the original dictionary page scan.
nalikābandhapaddhatif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śukanalikānyāyam. the rule of the parrot (who was causelessly frightened by) the nalikā- plant View this entry on the original dictionary page scan.
śukanalikānyāyenaind. according to to that rule id est causelessly View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
nalikā नलिका 1 A tube. -2 A tubular organ of the body (नाडी). -3 A quiver. -4 A kind of fragrant substance.
     Macdonell Search  
1 result
     
nalikā f. tube.
     DCS with thanks   
4 results
     
nalikā noun (feminine) a kind of fragrant substance (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a quiver (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a tube or tubular organ of the body (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Daemia Extensa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Dolichos Lablab (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Polianthes Tuberosa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of crucible a kind of kaṅkuṣṭha
Frequency rank 5442/72933
nalikāmūṣā noun (feminine) a kind of crucible
Frequency rank 55731/72933
vakranalikā noun (feminine) a kind of alchemical apparatus
Frequency rank 38983/72933
vaṃśanalikāyantra noun (neuter) a kind of alchemical apparatus
Frequency rank 64973/72933
Ayurvedic Medical
Dictionary
     Dr. Potturu with thanks
     
     Purchase Kindle edition

nalikā

Plant pergularia plant; Polianthus tuberosa; Daemia extensa; Onasoma echioides.

     Wordnet Search "nalikā" has 13 results.
     

nalikā

nalikā, nāḍī, nālī, netram, suṣiḥ   

yā svasmin vastūni sthāpayitvā anyatra nayati।

dhamanirūpā nalikā hṛdayaṃ prati raktaṃ vahati tataḥ apanayati ca।

nalikā

bṛhaddhūmranalikā   

bṛhatī dhūmranalikā।

prācīne kāle rājānaḥ bṛhaddhūmranalikāṃ pibanti sma।

nalikā

dhūmranalikā   

dhūmrapānasya viśeṣaprakārakam upakaraṇam।

rāmaḥ dhūmranalikāṃ sevate।

nalikā

nalikā, nālaḥ   

suṣiravivariṇī kṛtrimā nāḍiḥ yā dravavāhanārthe upayujyate।

saḥ nalikayā nārikela-jalaṃ pibati।

nalikā

nalikā, nalī, muralī, picchorā, veṇuḥ, sānikā   

nalaḥ iva ākārasya kiñcit vastu।

asvāsthān paśūn veṇoḥ nalikayā auṣadhaṃ pāyayate।

nalikā

rajanīgandhā, dviṣadā, nalikā   

puṣpaviśeṣaḥ- suvāsikapuṣpaṃ yad rātrau eva vikasati।

rātrau sati eva upavanaṃ rajanīgandhāyāḥ gandhena anuvāsitaṃ bhavati।

nalikā

nalikāyantram   

prācīnaṃ yantram yad vaidyake upayujyate sma।

nalikāyantreṇa jalodarasya rugṇasya udarāt jalaṃ niṣkāsayanti sma।

nalikā

annanalikā   

kaṇṭhanālyāḥ jaṭharaṃ yāvat prasṛtaḥ saḥ bhāgaḥ yaḥ nigalitāya bhojanāya jaṭharaṃ yāvat prāpayati।

annanalikāyāḥ dīrghatā prāyaḥ nava vartate।

nalikā

parīkṣaṇanalikā   

kācasya ekā nalikā yasyāḥ ekam upāntaṃ ruddham।

parīkṣaṇanalikāyāḥ prayogaḥ rāsāyanikāyāṃ prayogaśālāyāṃ kasyāpi vāyoḥ parīkṣaṇāya bhavati।

nalikā

śvāsanalikā, kaṇṭhapraṇālī, śvāsamārgaḥ, prāṇamārgaḥ   

śarīre upāsthnā racitā sā nalikā yasyāḥ śvāsasya gamanāgamanaṃ bhavati।

śvāsanalikāyāṃ udbhūtāt rodhāt śvasanaṃ duṣkaraṃ bhavati।

nalikā

nalikā   

astraviśeṣaḥ yaḥ idānīṃtanīyāyāḥ lohasuṣyāyāḥ iva āsīt iti kathyate।

nalikāyāḥ gulikāḥ śarāḥ vā utsṛjyante sma।

nalikā

mūtranalikā, mūtravāhikā   

mūtraṃ vāhayantī nalikā।

ekaḥ vaijñānikaḥ mūtranalikāyāḥ ūtyā nirmāṇaṃ dṛḍhatāpūrvakaṃ kathayati।

nalikā

indracirbhiṭī, indīvarā, yugmaphalā, dīrghavṛntā, uttamāraṇī, puṣpamañjarikā, droṇī, karambhā, nalikā   

latāviśeṣaḥ-yasyā guṇāḥ kaṭutvam śītatvam pittaśleṣmakāsadoṣavraṇakṛmināśitvam asti ।

indracirbhiṭī cakṣuhitakārī asti

Parse Time: 0.694s Search Word: nalikā Input Encoding: IAST: nalikā