Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
2 results
     
     Monier-Williams
          Search  
37 results for maheśvara
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
maheśvaram. a great lord, sovereign, chief etc. (with tridaśānām-,"chief of the gods" id est indra-) View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvaram. a god (opp. to prakṛti-) View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvaram. Name of various gods (especially of śiva- and of kṛṣṇa-; plural of the loka-pāla-s or guardians of the world, viz. indra-, agni-, yama- and varuṇa-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvaram. of a deva-putra- View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvaram. of various authors and other men View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvaram. bdellium View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvarabhaṭṭam. Name of an author ( maheśvarabhaṭṭīya ṭīya- n.his work) View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvarabhaṭṭīyan. maheśvarabhaṭṭa
maheśvaradattam. Name of a merchant View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvaradharmādharmam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvaradīkṣitam. Name of an author ( maheśvaradīkṣitīya tīya- n.his work) View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvaradīkṣitīyan. maheśvaradīkṣita
maheśvaradīpam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvarakaracyutāf. "dropped from the hand of śiva-", Name of the river kara-toyā- View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvaraliṅgan. Name of a liṅga- View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvaranyāyālaṃkāram. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvarasiddhāntam. equals paśu-pati-śāstra- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvarasiṃham. Name of a king of mithilā- (patron of ratna-pāṇi-) View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvaratīrtham. Name of a Scholiast or Commentator on and of another author View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvaratvan. supreme lordship or dominion View this entry on the original dictionary page scan.
maheśvaravaidyam. Name of a lexicographer View this entry on the original dictionary page scan.
bhūtamaheśvaram. equals -bhartṛ- View this entry on the original dictionary page scan.
brahmaviṣṇumaheśvaradānan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
devāsuramaheśvaram. Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
laḍitamaheśvaram. Name of a temple of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
lokamaheśvaram. Name of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
mahāmaheśvarakavim. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
śabdarāśimaheśvaram. "great lord of the alphabet", Name of śiva- (as the revealer of grammar to pāṇini-) View this entry on the original dictionary page scan.
sarvalokamaheśvaram. Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
sarvalokamaheśvaram. of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
subuddhimiśramaheśvaram. Name of author View this entry on the original dictionary page scan.
umāmaheśvaravratan. Name of a particular observance View this entry on the original dictionary page scan.
vidyāmaheśvaram. "lord of science", Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
vīramaheśvaram. (with ācārya-) Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
viṣṇubrahmamaheśvaradānaprayogam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
viśvamaheśvaram. the great lord of the universe (śiva-) View this entry on the original dictionary page scan.
viśvamaheśvaramatācāram. Name of work (wrong reading cara-). View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
1 result
     
maheśvara the Supreme LordCC Adi 14.66
     DCS with thanks   
9 results
     
maheśvara noun (neuter) [rel.] name of a Tīrtha at the Narmadā
Frequency rank 61948/72933
maheśvara noun (masculine) a great lord (Monier-Williams, Sir M. (1988))
bdellium (Monier-Williams, Sir M. (1988))
chief (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Devaputra (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of various authors and other men (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of various gods (esp. of Śiva and of Kṛṣṇa) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
sovereign (Monier-Williams, Sir M. (1988))
[rel.] name of Viṣṇu
Frequency rank 639/72933
maheśvarapūjāvidhi noun (masculine) name of Garuḍapurāṇa, 1.40
Frequency rank 61949/72933
maheśvaratva noun (neuter)
Frequency rank 38184/72933
umāmaheśvara noun (masculine neuter) one of the four gateways of Śrīśaila (Rosu, Arion (0), 151) [rel.] name of a vrata
Frequency rank 27226/72933
umāmaheśvaravrata noun (neuter) name of a particular observance (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Liṅgapurāṇa, 1.84
Frequency rank 47783/72933
mantramaheśvara noun (masculine)
Frequency rank 17088/72933
lokamaheśvara noun (masculine) name of Kṛṣṇa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
[rel.] name of Brahmā
Frequency rank 38935/72933
vidyāmaheśvara noun (masculine) name of Śiva (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 65612/72933
     Wordnet Search "maheśvara" has 3 results.
     

maheśvara

śivaḥ, śambhuḥ, īśaḥ, paśupatiḥ, pinākapāṇiḥ, śūlī, maheśvaraḥ, īśvaraḥ, sarvaḥ, īśānaḥ, śaṅkaraḥ, candraśekharaḥ, phaṇadharadharaḥ, kailāsaniketanaḥ, himādritanayāpatiḥ, bhūteśaḥ, khaṇḍaparaśuḥ, girīśaḥ, giriśaḥ, mṛḍaḥ, mṛtyañjayaḥ, kṛttivāsāḥ, pinākī, prathamādhipaḥ, ugraḥ, kapardī, śrīkaṇṭhaḥ, śitikaṇṭhaḥ, kapālabhṛt, vāmadevaḥ, mahādevaḥ, virūpākṣaḥ, trilocanaḥ, kṛśānuretāḥ, sarvajñaḥ, dhūrjaṭiḥ, nīlalohitaḥ, haraḥ, smaraharaḥ, bhargaḥ, tryambakaḥ, tripurāntakaḥ, gaṅgādharaḥ, andhakaripuḥ, kratudhvaṃsī, vṛṣadhvajaḥ, vyomakeśaḥ, bhavaḥ, bhaumaḥ, sthāṇuḥ, rudraḥ, umāpatiḥ, vṛṣaparvā, rerihāṇaḥ, bhagālī, pāśucandanaḥ, digambaraḥ, aṭṭahāsaḥ, kālañjaraḥ, purahiṭ, vṛṣākapiḥ, mahākālaḥ, varākaḥ, nandivardhanaḥ, hīraḥ, vīraḥ, kharuḥ, bhūriḥ, kaṭaprūḥ, bhairavaḥ, dhruvaḥ, śivipiṣṭaḥ, guḍākeśaḥ, devadevaḥ, mahānaṭaḥ, tīvraḥ, khaṇḍaparśuḥ, pañcānanaḥ, kaṇṭhekālaḥ, bharuḥ, bhīruḥ, bhīṣaṇaḥ, kaṅkālamālī, jaṭādharaḥ, vyomadevaḥ, siddhadevaḥ, dharaṇīśvaraḥ, viśveśaḥ, jayantaḥ, hararūpaḥ, sandhyānāṭī, suprasādaḥ, candrāpīḍaḥ, śūladharaḥ, vṛṣāṅgaḥ, vṛṣabhadhvajaḥ, bhūtanāthaḥ, śipiviṣṭaḥ, vareśvaraḥ, viśveśvaraḥ, viśvanāthaḥ, kāśīnāthaḥ, kuleśvaraḥ, asthimālī, viśālākṣaḥ, hiṇḍī, priyatamaḥ, viṣamākṣaḥ, bhadraḥ, ūrddharetā, yamāntakaḥ, nandīśvaraḥ, aṣṭamūrtiḥ, arghīśaḥ, khecaraḥ, bhṛṅgīśaḥ, ardhanārīśaḥ, rasanāyakaḥ, uḥ, hariḥ, abhīruḥ, amṛtaḥ, aśaniḥ, ānandabhairavaḥ, kaliḥ, pṛṣadaśvaḥ, kālaḥ, kālañjaraḥ, kuśalaḥ, kolaḥ, kauśikaḥ, kṣāntaḥ, gaṇeśaḥ, gopālaḥ, ghoṣaḥ, caṇḍaḥ, jagadīśaḥ, jaṭādharaḥ, jaṭilaḥ, jayantaḥ, raktaḥ, vāraḥ, vilohitaḥ, sudarśanaḥ, vṛṣāṇakaḥ, śarvaḥ, satīrthaḥ, subrahmaṇyaḥ   

devatāviśeṣaḥ- hindūdharmānusāraṃ sṛṣṭeḥ vināśikā devatā।

śivasya arcanā liṅgarūpeṇa pracalitā asti।

maheśvara

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

maheśvara

umāmaheśvaravratam   

ekaṃ viśiṣṭaṃ vratam ।

umāmaheśvaravratasya ullekhaḥ bhaviṣyapurāṇe asti

Parse Time: 1.149s Search Word: maheśvara Input Encoding: IAST IAST: maheśvara