Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
kṣīravidārīFeminineSingularmahāśvetā, ṛkṣagandhikā
     Monier-Williams
          Search  
9 results for mahāśvetā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
mahāśvetāf. a species of plant View this entry on the original dictionary page scan.
mahāśvetāf. Batatas Paniculata View this entry on the original dictionary page scan.
mahāśvetāf. Clitoria Ternatea View this entry on the original dictionary page scan.
mahāśvetāf. a species of Achyranthes View this entry on the original dictionary page scan.
mahāśvetāf. white or candied sugar View this entry on the original dictionary page scan.
mahāśvetāf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
mahāśvetāf. of sarasvatī- View this entry on the original dictionary page scan.
mahāśvetāf. of a goddess (according to to some equals ravi-stha-devatā-) View this entry on the original dictionary page scan.
mahāśvetāf. of a woman View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
mahāśvetā noun (feminine) a species of Achyranthes (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a species of plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Batatas Paniculata (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Clitoria Ternatea (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a goddess (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Sarasvatī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
white or candied sugar (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 14367/72933
     Wordnet Search "mahāśvetā" has 1 results.
     

mahāśvetā

aparājitaḥ, adrikarṇī, aśvakhurī, kumārī, gavākṣaḥ, girikarṇā, ghṛṣṭi, chardikā, tailaspandā, dadhipuṣpikā, nagakarṇī, badarā, bhūrilagnā, mahāpuṣpā, mahāśvetā, mahārasā, maheśvarī, vyaktagandhā, supuṣpā, supuṣpī, sumukhī, harīkrāntā, śvetapuṣpā, śvetagokarṇī, śvetadhāman, nīlakrāntā, nīlapuṣpā, nīlagirikarṇikā, nīlādrikarṇikā, nīlādriparājitā, āsphotā, viṣṇukrāntā, kaṭabhī, garddabhī, sitapuṣpī, śvetā, śvetabhaṇḍā, bhadrā, suputrī, gardabhaḥ   

bhūmau prakīrṇaḥ vallarīviśeṣaḥ।

eṣā bhūmiḥ aparājitena ācchāditā ।

Parse Time: 0.997s Search Word: mahāśvetā Input Encoding: IAST: mahāśvetā