Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "madirā" has 1 results.
     
madirā: feminine nominative singular stem: madira
     Amarakosha Search  
2 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
gañjāFeminineSingularmadirāgṛham
surā2.10.39FeminineSingularva‍ruṇātmajā, halipriyā, madyam, pari‍srutā, prasannā, para‍srut, kaśyam, ‍‍kādambarī, gandhokṣamā, hālā, madirā, irā
     Monier-Williams
          Search  
23 results for madirā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
madirāf. See below. View this entry on the original dictionary page scan.
madirāf. spirituous liquor, any inebriating drink, wine, nectar etc. View this entry on the original dictionary page scan.
madirāf. a wagtail (especially in the pairing season equals matta-khañjana-) View this entry on the original dictionary page scan.
madirāf. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
madirāf. Name of durgā-, View this entry on the original dictionary page scan.
madirāf. of the wife of varuṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
madirāf. of one of the wives of vasu-deva- View this entry on the original dictionary page scan.
madirāf. of the mother of kādambarī- View this entry on the original dictionary page scan.
madirāgṛhan. a drinking-house, tavern
madirākṣamf(ī-)n. idem or 'mf(ā-)n. idem or 'f. a fascinating woman ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
madirākṣam. Name of a younger brother of śatānīka- View this entry on the original dictionary page scan.
madirāmadāndhamfn. blind through drunkenness, dead drunk View this entry on the original dictionary page scan.
madirāmayamf(ī-)n. consisting of intoxicating liquor View this entry on the original dictionary page scan.
madirārṇava(rṇ-) m. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
madirāsakham. "friend of wine", the mango-tree View this entry on the original dictionary page scan.
madirāsālāf. equals -gṛha- View this entry on the original dictionary page scan.
madirāsava(s-) m. any intoxicating liquor View this entry on the original dictionary page scan.
madirāśvam. Name of a rājarṣi- and of a king (son of daśāśva- and grandson of ikṣvāku-) View this entry on the original dictionary page scan.
madirāvaśagamfn. subdued by id est drunk with wine View this entry on the original dictionary page scan.
madirāvatīf. Name of a girl (and of so called after her) View this entry on the original dictionary page scan.
madirāvatīf. of another girl View this entry on the original dictionary page scan.
madirāyatanayanāf. a mistress with fascinating and lovely eyes View this entry on the original dictionary page scan.
vadanamadirāf. the wine or nectar of the mouth View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
madirā मदिरा 1 Spirituous liquor; काङ्क्षत्यन्यो वदनमदिरां दोहद- च्छद्मनास्याः Me.8 (v. l.); Śi.11.49. -2 A kind of wagtail. -3 N. of Durgā. -4 N of a metre; सप्तभकारकृताबसितौ च गुरुः कविभिः कथिता मदिरा V. Ratna. (com.). -Comp. -उत्कट, -उन्मत्त a. intoxicated with spirituous liquor. -गृहम्, -शाला an ale-house, dram-house, a tavern. -मदान्ध a. dead drunk. -सखः the mango tree.
     Vedabase Search  
13 results
     
madirā MadirāSB 9.24.45
madirā of liquorSB 10.67.14-15
SB 11.13.36
madirā-ātmajāḥ the sons of MadirāSB 9.24.46
madirā-ātmajāḥ the sons of MadirāSB 9.24.46
madirā-mada-andhaḥ one who is blinded by intoxicationSB 3.28.37
madirā-mada-andhaḥ one who is blinded by intoxicationSB 3.28.37
madirā-mada-andhaḥ one who is blinded by intoxicationSB 3.28.37
madirā-mattau very intoxicated because of drinking liquorSB 10.10.7
madirā-mattau very intoxicated because of drinking liquorSB 10.10.7
madirām intoxicationSB 10.10.2-3
madirām liquorSB 4.25.57-61
madirām wineSB 1.15.22-23
     DCS with thanks   
4 results
     
madirā noun (feminine) mattakhañjana (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of metre (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a wagtail (esp. in the pairing season) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
any inebriating drink (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of one of the wives of Vasudeva (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the wife of Varuṇa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
nectar (Monier-Williams, Sir M. (1988))
spirituous liquor (Monier-Williams, Sir M. (1988))
wine (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 4738/72933
madirāgṛha noun (neuter) a drinking-house (Monier-Williams, Sir M. (1988))
tavern (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 61302/72933
madirāsakha noun (masculine) the mangotree (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 61303/72933
madirāśva noun (masculine) name of a Rājarṣi and of a king (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 21968/72933
     Wordnet Search "madirā" has 4 results.
     

madirā

āmram, cūtam, sahakāram, kāmaśaram, kāmavallabham, kāmāṅgam, kīrevṛḥ, mādhavadrumam, bhṛṅgāmīṣṭam, sīdhurasam, madhūlī, kokilotsavam, vasantadūtam, āmraphalam, modākhyam, manmathālayaḥ, madhvāvāsaḥ, sumadanaḥ, pikarāgaḥ, nṛpapriyaḥ, priyāmbuḥkokilāvāsaḥ, mākandaḥ, ṣaṭpadātithiḥ, madhuvrataḥ, vasantadruḥ, pikaprayaḥ, strīpriyaḥ, gandhabandhuḥ, alipriyaḥ, madirāsakhaḥ   

phalaviśeṣaḥ, āmravṛkṣasya phalam asya guṇāḥ varṇarucimāṃsaśukrabalakāritvam।

rāmāya āmraḥ rocate।

madirā

āmraḥ, āmravṛkṣaḥ, cūtaḥ, sahakāraḥ, kāmaśaraḥ, kāmavallabhaḥ, kāmāṅgaḥ, kīrevṛḥ, mādhavadrumaḥ, bhṛṅgāmīṣṭaḥ, sīdhurasaḥ, madhūlī, kokilotsavaḥ, vasantadūtaḥ, amraphalaḥ, modākhyaḥ, manmathālayaḥ, madhvāvāsaḥ, sumadanaḥ, pikarāgaḥ, nṛpapriyaḥ, priyāmbuḥ, kokilāvāsaḥ, mākandaḥ, ṣaṭpadātithiḥ, madhuvrataḥ, vasantadruḥ, pikaprayaḥ, strīpriyaḥ, gandhabandhuḥ, alipriyaḥ, madirāsakhaḥ   

phalavṛkṣaviśeṣaḥ- dīrghajīvī pādapaḥ yasya pītavarṇīyaṃ phalam atīva madhuram।

āmravṛkṣe śukāḥ nivasanti।

madirā

madirālayaḥ, madhuśālā, madyaśālā, surāgāraḥ   

yatra janāḥ surāṃ krītvā pibanti।

śyāmāyāḥ patiḥ pratidinaṃ madirālaye surāpānārthe gacchati।

madirā

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

Parse Time: 0.777s Search Word: madirā Input Encoding: IAST: madirā