Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
mañjiṣṭhāFeminineSingularbhaṇḍīrī, vikasā, bhaṇḍī, jiṅgī, yojanavallī, samaṅgā, kālameśikā, maṇḍūkaparṇī
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
मण्डूकपर्णीf. Name of various plants (Rubia Munjista, Clerodendrum Siphonantus etc.)
     DCS with thanks   
1 result
     
maṇḍūkaparṇī noun (feminine) Clerodendrum Siphonantus (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Hydrocotyle asiatica Linn. Rubia Munjista (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 7329/72933
     Wordnet Search "maṇḍūkaparṇī" has 2 results.
     

maṇḍūkaparṇī

mañjiṣṭhā, vikasā, jiṅgī, samaṅgā, kālameṣikā, maṇḍūkaparṇī, bhaṇḍīrī, bhaṇḍī, yojanavallī, kālameṣī, kālī, jiṅgiḥ, bhaṇḍirī, bhaṇḍiḥ, hariṇī, raktā, gaurī, yojanāvallikā, vaprā, rohiṇī, citralatā, citrā, citrāṅgī, jananī, vijayā, mañjūṣā, raktayaṣṭikā, kṣatriṇī, rāgāḍhyā, kālabhāṇḍikā, aruṇā, jvarahantrī, chatrā, nāgakumārikā, bhaṇḍīralatikā, rāgāṅgī, vastrabhūṣaṇā   

latāprakāraḥ yasyāḥ puṣpāṇi pītāni tathā ca laghūni santi।

mañjiṣṭhāyāḥ daṇḍāt tathā ca sūlāt raktaḥ varṇaḥ prāpyate।

maṇḍūkaparṇī

maṇḍūkaparṇī, mañjiṣṭhā, brāhmaṇī   

brāhmīvṛkṣeṇa samānaḥ vṛkṣaviśeṣaḥ।

bhavān yaṃ brāhmīti manyate sā tu maṇḍūkaparṇī asti।

Parse Time: 0.916s Search Word: maṇḍūkaparṇī Input Encoding: Devanagari IAST: maṇḍūkaparṇī