Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "mūlā" has 1 results.
     
mūlā: feminine nominative singular stem: mūla
     Monier-Williams
          Search  
43 results for mūlā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
mūlāf. Asparagus Racemosus View this entry on the original dictionary page scan.
mūlābhan. a radish View this entry on the original dictionary page scan.
mūlābhidharmaśāstran. the original abhidharma-śāstra- View this entry on the original dictionary page scan.
mūlādhāran. Name of a mystical circle situated above the generative organs View this entry on the original dictionary page scan.
mūlādhāran. the navel View this entry on the original dictionary page scan.
mūlāhvan. a radish View this entry on the original dictionary page scan.
mūlālavālan. equals ālavāla- (mūla-is prefixed in connection with the genitive case taroḥ-). View this entry on the original dictionary page scan.
mūlāpakarṣaparivāsam. the shortened period of the punishment called parivāsa- See mūla-p-. View this entry on the original dictionary page scan.
mūlāśinmfn. living upon roots View this entry on the original dictionary page scan.
mūlāṭa ṭī- gaRa gaurādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
mūlāvidyāvināśakamfn. destroying original ignorance View this entry on the original dictionary page scan.
mūlāyatanan. an original residence View this entry on the original dictionary page scan.
amūlāf. "without root", a bulbous plant ([ ]) View this entry on the original dictionary page scan.
amūlāf.the plant Methonica Superba
amūlāf. (according to to some,"movable property", ). View this entry on the original dictionary page scan.
arkamūlāf. (equals -pattra- q.v) Aristolochia Indica View this entry on the original dictionary page scan.
bahumūlāf. AsparagusRacemosus View this entry on the original dictionary page scan.
billamūlāf. a species of esculent bulbous plant View this entry on the original dictionary page scan.
dīrghamūlāf. Desmodium Gangeticum or Ichnocarpus Frutescens View this entry on the original dictionary page scan.
ekamūlāf. Linum Usitatissimum View this entry on the original dictionary page scan.
ekamūlāf. Desmodium Gangeticum View this entry on the original dictionary page scan.
gandhamūlāf. the Olibanum tree View this entry on the original dictionary page scan.
granthimūlāf. equals -dūrvā- View this entry on the original dictionary page scan.
jaṭāmūlāf. Asparagus racemosus View this entry on the original dictionary page scan.
kiṭimūlābham. Batatas edulis View this entry on the original dictionary page scan.
mūlakamūlāf. Lipeocercis Serrata View this entry on the original dictionary page scan.
parvamūlāf. a species of plant View this entry on the original dictionary page scan.
raktamūlāf. Mimosa Pudica View this entry on the original dictionary page scan.
rasamūlāf. Name of a Prakrit metre View this entry on the original dictionary page scan.
śatamūlāf. dūrvā- grass View this entry on the original dictionary page scan.
śatamūlāf. a kind of root equals vacā- View this entry on the original dictionary page scan.
sugandhamūlāf. Averrhoa Acida View this entry on the original dictionary page scan.
sugandhamūlāf. Hibiscus Mutabilis View this entry on the original dictionary page scan.
sugandhamūlān. equals rāsnā- View this entry on the original dictionary page scan.
sugandhimūlāf. Curcuma Zedoaria View this entry on the original dictionary page scan.
sugandhimūlāf. equals rāsnā- View this entry on the original dictionary page scan.
sūkṣmamūlāf. "having a slender root", Sesbania Aegyptiaca View this entry on the original dictionary page scan.
sumūlāf. Glycine Debilis View this entry on the original dictionary page scan.
sumūlāf. Hemionitis Cordifolia View this entry on the original dictionary page scan.
śvetamūlāf. () Boerhavia Procunibens. View this entry on the original dictionary page scan.
tāmramūlāf. "red-rooted", Rubia Munjista View this entry on the original dictionary page scan.
tāmramūlāf. Alhagi Maurorum View this entry on the original dictionary page scan.
tāmramūlāf. Mimosa pudica View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
mūlā मूला 1 N. of a plant. -2 The asterism Mūla.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
2 results
     
mūlān navataraḥ punaḥ śB.14.6.9.33b; BṛhU.3.9.33b.
mūlāya svāhā TB.3.1.5.3.
     Vedabase Search  
22 results
     
mūlāni rootsBG 15.2
mūlāya to the basisSB 10.16.44
acchedya-mūlā whose root is uncuttableCC Madhya 23.29
amūlā without rootsSB 3.18.5
artha-mūlā based on wealthSB 11.23.18-19
ātma-mūlāya who are the original source of everythingSB 8.3.13
acchedya-mūlā whose root is uncuttableCC Madhya 23.29
utkṛtta-mūlābhyām cut from the very rootSB 6.12.26
yat-mūlā the original cause of all theseSB 7.13.34
tat-mūlā taking shelter at His lotus feetSB 10.4.42
artha-mūlā based on wealthSB 11.23.18-19
pāda-mūlāt away from the feetSB 10.29.34
pradhāna-mūlāt which is generated from the pradhāna, the unmanifest form of the total material natureSB 11.22.33
pāda-mūlāt from the lotus feetCC Adi 4.125
ātma-mūlāya who are the original source of everythingSB 8.3.13
nirmūlā without basisSB 11.28.6-7
pāda-mūlāt away from the feetSB 10.29.34
pāda-mūlāt from the lotus feetCC Adi 4.125
pradhāna-mūlāt which is generated from the pradhāna, the unmanifest form of the total material natureSB 11.22.33
tat-mūlā taking shelter at His lotus feetSB 10.4.42
utkṛtta-mūlābhyām cut from the very rootSB 6.12.26
yat-mūlā the original cause of all theseSB 7.13.34
     DCS with thanks   
19 results
     
mūlādhāra noun (masculine neuter) name of a mystical circle situated above the generative organs (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the navel (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 8849/72933
mūlāhva noun (neuter) a radish (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 62747/72933
mūlāṭa noun (masculine) ??
Frequency rank 62743/72933
mūlāṭī noun (feminine) ?? (describes a colour of gems)
Frequency rank 62742/72933
ekamūlā noun (feminine) Desmodium Gangeticum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Linum Usitatissimum (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 47983/72933
gandhamūlā noun (feminine) the Olibanum tree (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 27798/72933
granthimūlā noun (feminine)
Frequency rank 51706/72933
jaṭāmūlā noun (feminine) Asparagus racemosus (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 52625/72933
tāmramūlā noun (feminine) Alhagi Maurorum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Mimosa pudica (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Rubia Munjista (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 19373/72933
dīrghamūlā noun (feminine) Desmodium Gangeticum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Ichnocarpus Frutescens
Frequency rank 19440/72933
parvamūlā noun (feminine) a species of plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 57560/72933
bahumūlā noun (feminine) Asparagus Racemosus (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 37623/72933
raktamūlā noun (feminine) Mimosa Pudica (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 29844/72933
śatamūlā noun (feminine) a kind of root vacā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Dūrvā grass (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 39892/72933
śvetamūlā noun (feminine) Boerhavia Procunibens (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 68417/72933
sugandhamūlā noun (feminine) Hibiscus Mutabilis Name einer Pflanze
Frequency rank 31026/72933
sugandhimūlā noun (feminine) a kind of plant
Frequency rank 31027/72933
sumūlā noun (feminine) Glycine Debilis (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Hemionitis Cordifolia (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 71072/72933
sūkṣmamūlā noun (feminine) Sesbania Aegyptiaca (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 41162/72933
     Wordnet Search "mūlā" has 14 results.
     

mūlā

ādau, prathamam, prathamataḥ, ārambhataḥ, prāg, prāk, pūrvam, agre, purastāt, āditaḥ, agraśaḥ, āmūlam, āmūlāt, mūlataḥ   

ārambhe athavā mūle।

kasminnapi dhārmikavidhau ādau śrīgaṇeśasya pūjā bhavati।/ pūjāyāṃ prathamaṃ gaṇeśaḥ eva pūjanīyaḥ।

mūlā

vṛṣyakandaḥ, rucirā, mūlābhaḥ, kaṭukandaḥ   

kandaviśeṣaḥ yaḥ miṣṭaḥ kaṭuḥ ca asti।

saḥ apakvaṃ vṛṣyakandam atti।

mūlā

atasī, umā, caṇakā, kṣaumī, rudrapatnī, suvarcalā, pichilā, devī, nadagandhā, madotkaṭā, kṣumā, haimavatī, sunīlā, nīlapuṣpikā, varadā, ekamūlā, caṇḍikā, niḥsnehā   

dhānya-viśeṣaḥ, kṛṣṇa-puṣpa-kṣudra-vṛkṣasya tailadāḥ bījāḥ (āyurvede asya uṣṇatva-tiktatva-amlatvādayaḥ guṇāḥ proktāḥ vātahāritvaṃ śleṣma-pittakāritvaṃ ca);

atasī madhurā tiktā snigdhā pāke kaṭurguru [śa ka]

mūlā

jayā, jayantī, tarkārī, nādeyī, vaijayantikā, balī, moṭā, haritā, vijayā, sūkṣmamūlā, vikrāntā, aparājitā   

ekā oṣadhī yasyāḥ puṣpāṇi sundarāṇi bhavanti।

mālī upavaneṣu vaijayantikāṃ sthāpayanti।

mūlā

śatāvarī, śatamūlī, bahusutā, abhīruḥ, indīvarī, varī, ṛṣyaproktā, bhīrupatrī, nārāyaṇī, aheruḥ, raṅgiṇī, śaṭī, dvīpiśatruḥ, ṛṣyagatā, śatapadī, pīvarī, dhīvarī, vṛṣyā, divyā, dīpikā, darakaṇṭhikā, sūkṣmapatrā, supatrā, bahumūlā, śatāhvayā, khāṭurasā, śatāhvā, laghuparṇikā, ātmaguptā, jaṭā, mūlā, śatavīryā, mahauṣadhī, madhurā, śatamūlā, keśikā, śatapatrikā, viśvasthā, vaiṇavī, pārṣṇī, vāsudevapriyaṅkarī, durmanyā, tailavallī, ṛṣyaproktā   

kṣupakavat vallīviśeṣaḥ।

śatāvaryāḥ mūlaṃ bījaṃ ca auṣadhanirmāṇāya upayujyate।

mūlā

pṛśniparṇikā, pṛśniparṇī, pṛthakparṇī, citraparṇī, aṅghrivallikā, kroṣṭuvinnā, siṃhapucchī, kalaśiḥ, dhāvaniḥ, guhā, pṛṣṇiparṇī, lāṅgalī, kroṣṭupucchikā, pūrṇaparṇī, kalaśī, kroṣṭukamekhalā, dīrghā, śṛgālavṛntā, triparṇī, siṃhapucchikā, siṃhapuṣpī, dīrghapatrā, atiguhā, ghṛṣṭhilā, citraparṇikā, mahāguhā, śṛgālavinnā, dhamanī, dhāmanī, mekhalā, lāṅgūlikā, lāṅgūlī, lāṅgūlikī, pṛṣṭiparṇī, pṛṣṭaparṇī, dīrghaparṇī, aṅghriparṇī, dhāvanī, kharagandhā, kharagandhanibhā, gorakṣataṇḍulā, catuṣphalā, jhaṣā, dhāvanī, nāgabalā, mahāgandhā, mahāpattrā, mahāśākhā, mahodayā, viśvadevā, viśvedevā, hrasvagavedhukā, ghaṇṭā, ghoṇṭāphala, gorakṣataṇḍula, gāṅgerukī, golomikā, dyutilā, brahmaparṇī, rasālihā, śīrṇanālā, sumūlā, khagaśatruḥ, śvapuccham   

auṣadhopayogī latāviśeṣaḥ।

pṛśniparṇikāyāḥ śvetavarṇayuktaṃ vartulākārarūpaṃ puṣpaṃ bhavati।

mūlā

mūlādhāram   

yogānusāreṇa manuṣyasya śarīrasya ṣaṭcakreṣu ekam।

mūlādhārasya sthānaṃ guhyaliṅgayormadhye asti iti manyate।

mūlā

rāsanā, nākulī, surasā, sugandhā, gandhanākulī, nakuleṣṭā, bhujaṅgākṣī, chatrāhī, suvahā, rasyā, śreyasī, rasanā, rasā, sugandhimūlā, rasāḍhyā, atirasā, droṇagandhikā, sarpagandhā, palaṅkaṣā   

latāviśeṣaḥ।

rāsanā auṣadharūpeṇa upayujyate।

mūlā

indrapuṣpā, indrapuṣpī, indrapuṣpikā, indupuṣpikā, amūlā, dīptaḥ, vahniśikhā, kalihārī, manojavā, vahnivaktrā, puṣpasaurabhā, viśalyā, vahnicakrā, halinī, puṣā, halī, vidyujjvālā   

bhāratasya dakṣiṇe vardhamānaḥ ekaḥ kṣupaḥ yaḥ oṣadhyāṃ prayujyate।

indrapuṣpāyāḥ patrāṇāṃ kaṇḍānā ca kaṣāyaṃ pīnasāya lābhadāyakaṃ bhavati।

mūlā

arkapatrā, arkamūlā, sunandā, viṣāpahā   

latāviśeṣaḥ।

arkapatrā auṣadharūpeṇa upayujyate।

mūlā

arkapatrā, sunandā, arkamūlā, viṣāpahā   

auṣadhīyaḥ kṣupaviśeṣaḥ।

asmin miśraṇe arkapatrā api asti।

mūlā

mūlānadī   

bhāratīyā nadī।

mūlānadī mahārāṣṭrarājyāt vahati।

mūlā

śālaparṇī, śālaparṇaḥ, triparṇī, triparṇikā, sarivanā, śāliparṇī, dhavaniḥ, śālapatrā, tṛṇagandhā, pītinī, pītanī, rudrajaṭā, saumyā, śālānī, dīrghamūlā, niścalā, vātaghnī, dhruvā, granthaparṇī, kukuraḥ, pīlumūlaḥ, pīvarī, śālikā, śubhapatrikā, nīlapuṣpaḥ, parṇī, astamatī, pālindī, pālindhī   

ekaḥ kṣupaḥ ।

śālaparṇī bheṣajyarūpeṇa upayujyate

mūlā

mālinī, samudrānta, durālabha, ātmamūlī, idamkāryā, sutā, kacchurā, kṣudreṅgudī, gāndhārikā, girikarṇī, tāmramūlā, triparṇikā, dīrghamūlī, duḥsparśā, padmamukhī, phañjikā, marūdbhavā, rodanī, rodanikā, virūpā, viśāladā   

ekaḥ kṣupaḥ ।

mālinyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

Parse Time: 1.219s Search Word: mūlā Input Encoding: IAST IAST: mūlā