Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "lakṣmaṇā" has 1 results.
     
lakṣmaṇā: neuter instrumentative singular stem: lakṣman
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
lakṣmaṇā2.5.28FeminineSingular
     Monier-Williams
          Search  
11 results for lakṣmaṇā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
lakṣmaṇāf. the female of the Ardea Sibirica View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmaṇāf. a goose View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmaṇāf. a kind of potherb View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmaṇāf. Name of various other plants (Hemionitis Cordifolia;Uraria Lagopodioides; equals putra-kandā-and a white-flowering kaṇṭakārī-). View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmaṇāf. Name of a wife of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmaṇāf. of a daughter of dur-yodhana- (carried off by sāmbha-, a son of kṛṣṇa-) View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmaṇāf. of an apsaras- View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmaṇāf. of a Buddhist devī- View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmaṇāf. of the mother of the 8th arhat- of the present avasarpiṇī- View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmaṇābharaṇīyan. Name of a campū-. View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmaṇādityam. (with rājaputra-) Name of a poet and pupil of kṣemendra- View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
5 results
     
lakṣmaṇām LakṣmaṇāSB 10.58.57
lakṣmaṇām named LakṣmaṇāSB 10.68.1
śrī-lakṣmaṇā uvāca Śrī Lakṣmaṇā saidSB 10.83.17
śrī-lakṣmaṇā uvāca Śrī Lakṣmaṇā saidSB 10.83.17
śrī-lakṣmaṇā uvāca Śrī Lakṣmaṇā saidSB 10.83.17
     DCS with thanks   
1 result
     
lakṣmaṇā noun (feminine) a goose (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of potherb (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a white-flowering Kaṇṭakāri (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Hemionitis Cordifolia (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Buddhist Devī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a daughter of Duryodhana (carried off by Sāmbha) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a wife of Kṛṣṇa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an Apsaras (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the mother of the 8th Arhat of the present Avasarpiṇī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the female of the Ardea Sibirica (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Uraria Lagopodioides (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 7604/72933
     Wordnet Search "lakṣmaṇā" has 6 results.
     

lakṣmaṇā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

lakṣmaṇā

putrakandā, lakṣmaṇā, pucchadā   

kṣupasya mūlaviśeṣaḥ।

putrakandā garbhasya doṣāṇām apākaraṇāya auṣadheṣu prayujyate।

lakṣmaṇā

putrakandā, pucchadā, lakṣmaṇā   

vanaspativiśeṣaḥ yasya puṣpāṇi dhūmravarṇīyāni santi pītāni phalāni ca santi।

putrakandāyāḥ mūlam auṣadheṣu prayujyate।

lakṣmaṇā

lakṣmaṇā   

kṛṣṇasya aṣṭasu mahārājñīṣu ekā।

lakṣmaṇā bhadradeśasya rājakanyā āsīt।

lakṣmaṇā

lakṣmaṇā   

duryodhanasya ekā putrī।

lakṣmaṇāyāḥ varṇanaṃ hindūdharmīyāṇāṃ dhārmikeṣu grantheṣu dṛśyate।

lakṣmaṇā

gardabhī, sitakaṇṭakārikā, śvetā, kṣetradūtī, lakṣmaṇā, sitasiṃhī, sitakṣudrā, kṣudravārtākinī, sitā, siktā, kaṭuvārtākinī, kṣetrajā, kapaṭeśvarī, niḥsnehaphalā, vāmā, sitakaṇṭhā, mahauṣadhī, candrikā, cāndrī, priyaṅkarī, nākulī, durlabhā, rāsnā śvetakaṇṭakārī   

ekā latā asyā guṇāḥ rucyatvaṃ kaṭutvaṃ kaphavātanāśitvaṃ cakṣuṣyatvaṃ dīpanatvaṃ rasaniyāmakatvaṃ ca ।

gardabhyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

Parse Time: 1.502s Search Word: lakṣmaṇā Input Encoding: IAST: lakṣmaṇā