Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "lakṣmīs" has 2 results.
     
lakṣmīs: feminine nominative singular stem: lakṣmī
lakṣmīs: feminine accusative plural stem: lakṣmī
     Monier-Williams
          Search  
26 results for lakṣmīḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
lakṣmīsahajam. "produced together with lakṣmī-", the moon (supposed to have arisen together with lakṣmī- from the ocean when churned by the gods and asura-sSee lakṣmī-above ) View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīsahasranāmann. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīsahasranāmastotran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīsahodaram. equals -saha-ja- (q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīsakham. a friend or favourite of the goddess of fortune View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīsamāhvayāf. "having the name of lakṣmī-", Name of sītā- View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīsaṃhitāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīsaṃhitāf. of chapter in the nārada-pañca-rātra- View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīsaṃhitāf. of chapter in the vāyu-purāṇa-. View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīsaṃvādam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīsanāthamfn. endowed with beauty or fortune View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīsaparyāsāraName of work View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīsarasvatīf. dual number lakṣmī- and sarasvatī- Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīsenam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīstavam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīstotran. praise of lakṣmī- View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīstotran. Name of various stotra-s. View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīstutif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīsūktan. a particular hymn addressed to lakṣmī- View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīsvayaṃvaranāṭakan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
hiraṇyalakṣmīsūktan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
mahālakṣmīstotran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
mahālakṣmīsūktan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
mokṣalakṣmīsāmrājyasiddhif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
mokṣalakṣmīsāmrājyatantran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
siddhalakṣmīstotran. Name of a chapter of various purāṇa-s. View this entry on the original dictionary page scan.
     Wordnet Search "lakṣmīḥ" has 8 results.
     

lakṣmīḥ

lakṣmīḥ, ramā, kamalā, nārāyaṇī, padmahastā, śrīḥ, viṣṇupriyā, mā, māyā, haripriyā, padmā, padmālayā, bhārgavī, cañcalā, indirā, abjavāhanā, abjā, abdhijā, ambujāsanā, amalā, īśvarī, devaśrī, padmamālinī, padmaguṇā, piṅgalā, maṅgalā, śriyā, śrīpradā, sindhujā, jaganmayī, amalā, varavarṇinī, vṛṣākapāyī, sindhukanyā, sindhusutā, jaladhijā, kṣīrasāgarasutā, dugdhābdhitanayā, kṣīrasāgarakanyakā, kṣīrodatanayā, lokajananī, lokamātā   

dhanasya adhiṣṭhātrī devatā yā viṣṇupatnī asti iti manyate।

dhanaprāptyarthe janāḥ lakṣmīṃ pūjayanti।

lakṣmīḥ

dhanam, vittam, vibhavaḥ, arthaḥ, vaibhavam, sampattiḥ, draviṇam, dravyam, rāḥ, riktham, ṛktham, hiraṇyam, dyumnam, svāpateyam, bhogyam, ghasu, svāpateyam, vasu, dyumnam, kāñcanam, lakṣmīḥ, sampat, vṛddhiḥ, śrīḥ, vyavahāryam, raiḥ, bhogaḥ, svam, rekṇaḥ, vedaḥ, varivaḥ, śvātram, ratnam, rayiḥ, kṣatram, bhagaḥ, mīlum, gayaḥ, dyumnaḥ, indriyam, vasu, rāyaḥ, rādhaḥ, bhojanam, tanā, nṛmṇam, bandhuḥ, medhāḥ, yaśaḥ, brahma, śraṃvaḥ, vṛtram, vṛtam   

suvarṇarupyakādayaḥ।

sādhu kāryārthe eva dhanasya viyogaḥ karaṇīyaḥ।

lakṣmīḥ

kadalī, tṛṇasārā, gucchaphalā, vāraṇavuṣā, rambhā, mocā, kāṣṭhīlā, aṃśumatphalā, vāravuṣā, suphalā, sukumārā, sakṛtphalā, hastiviṣāṇī, gucchadantikā, niḥsārā, rājeṣṭā, bālakapriyā, ūrustambhā, bhānuphalā, vanalakṣmīḥ, kadalakaḥ, mocakaḥ, rocakaḥ, locakaḥ, vāravṛṣā, vāraṇavallabhā   

phalaviśeṣaḥ tat phalam yad gurutaram madhuram tathā ca puṣṭam।

saḥ kadalīm atti।

lakṣmīḥ

kadalī, tṛṇasārā, gucchaphalā, vāraṇavuṣā, rambhā, mocā, kāṣṭhīlā, aṃśumatphalā, vāravuṣā, suphalā, sukumārā, sakṛtphalā, hastiviṣāṇī, gucchadantikā, niḥsārā, rājeṣṭā, bālakapriyā, ūrustambhā, bhānuphalā, vanalakṣmīḥ, kadalakaḥ, mocakaḥ, rocakaḥ, locakaḥ, vāravṛṣā, vāraṇavallabhā   

vṛkṣaviśeṣaḥ-saḥ vṛkṣaḥ yasya parṇāni dīrghāṇi tathā ca phalaṃ gurutaraṃ madhuraṃ puṣṭam asti।

tasya prāṅgaṇe kadalī asti।

lakṣmīḥ

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhiviśeṣaḥ asya pītavarṇīyāni mūlāni pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu api upayujyante।

samaye akṛtena siṃcanena haridrā śuṣkā jātā। / haridrā kapha-pittāstraśotha-kaṇḍuvraṇāpahā।

lakṣmīḥ

rukmiṇī, īḥ, ramā, sindhujā, sāmā, calā, hīrā, caṭhcalā, vṛṣākapāyī, capalā, indirā, lakṣmīḥ, padamālayā, padmā, kamalā, śrīḥ, haripriyā   

kṛṣṇasya rājñī vaidarbhaputrī ca।

rukmiṇeḥ garbhāt pradyumnaḥ jātaḥ।

lakṣmīḥ

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhimūlaviśeṣaḥ। haridrā nāma oṣadheḥ pītavarṇīyāni mūlāni ye janaiḥ pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante। raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu upayujyante।

haridrāyāḥ lepena tvakśuddhiḥ bhavati।

lakṣmīḥ

śamī, saktuphalā, śivā, śaktuphalā, śaktuphalī, śāntā, tuṅgā, kacaripuphalā, keśamathanī, īśānī, lakṣmīḥ, tapanatanayā, iṣṭā, śubhakarī, havirgandhā, medhyā, duritadamanī, śaktuphalikā, samudrā, maṅgalyā, surabhiḥ, pāpaśamanī, bhadrā, śaṅkarī, keśahantrī, śivāphalā, supatrā, sukhadā, jīvaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ।

śamyāḥ kāṣṭhasya upayogaḥ pūjākāryeṣu bhavati।

Parse Time: 0.992s Search Word: lakṣmīḥ Input Encoding: IAST: lakṣmīs