Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "kṣitis" has 1 results.
     
kṣitis: feminine nominative singular stem: kṣiti
     Monier-Williams
          Search  
4 results for kṣitiḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
kṣitispṛśm. an inhabitant of the earth View this entry on the original dictionary page scan.
kṣitisuram. equals -deva-. View this entry on the original dictionary page scan.
kṣitisutam. (equals -ja-) the planet Mars View this entry on the original dictionary page scan.
kṣitisutam. Name of the demon naraka- View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
kṣitisuta noun (masculine) name of the demon Naraka (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the planet Mars (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 50563/72933
     Wordnet Search "kṣitiḥ" has 4 results.
     

kṣitiḥ

pṛthvī, dharatī, dharā, bhū, vasundharā, dharaṇī, dharitrī, avanī, urvī, ratnagarbhā, vasudhā, kṣitiḥ, mahiḥ, mahī, acalakīlā, acalā, bhūmaṇḍalaḥ, pṛthivīmaṇḍalam, viśvambharā, prathī, viśvadhāriṇī, medinī, viśvadhenā   

sauramālāyāṃ sūryaṃ paritaḥ bhramamāṇaḥ sūryāt tṛtīyaḥ martyādyadhiṣṭhānabhūtaḥ grahagolaḥ।

candraḥ pṛthveḥ upagrahaḥ asti।

kṣitiḥ

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

kṣitiḥ

kṣitiḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

kṣiteḥ ullekhaḥ pravaragranthe vartate

kṣitiḥ

tārakṣitiḥ   

ekaḥ deśaḥ ।

tārakṣiteḥ ullekhaḥ varāhamihirasya bṛhatsaṃhitāyām asti

Parse Time: 0.793s Search Word: kṣitiḥ Input Encoding: IAST IAST: kṣitis