Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "kṣatriyā" has 1 results.
     
kṣatriyā: feminine nominative singular stem: kṣatriya
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
kṣattriyā2.6.14FeminineSingularkṣatriyāṇī
     Monier-Williams
          Search  
5 results for kṣatriyā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
kṣatriyāf. ( Va1rtt. 7) a woman of the military or second caste (exempli gratia, 'for example' kṣ te-,your wife that belongs to the second caste) View this entry on the original dictionary page scan.
kṣatriyāṇīf. idem or 'f. a woman belonging to the military or second caste ' Va1rtt. 7 View this entry on the original dictionary page scan.
kṣatriyāṇīf. the wife of a man of the second caste View this entry on the original dictionary page scan.
kṣatriyāntakaram. idem or 'mfn. one who destroys the military caste ' , Name of paraśu-rāma- View this entry on the original dictionary page scan.
kṣatriyārim. "enemy of the kṣatriya-s", Name of paraśu-rāma- View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
kṣatriyāṇī क्षत्रियाणी [P.IV.1.49. Vārt.7] 1 A woman of the Kṣatriya caste. -2 The wife of a Kṣatriya.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
1 result
     
kṣatriyāsi VS.4.19; TS.1.2.4.2; 6.1.7.5; MS.1.2.4: 13.4; 3.7.5: 81.19; KS.2.5; 24.3.
     Vedabase Search  
12 results
     
kṣatriyā the members of the royal orderBG 2.32
kṣatriyāṇām of the kṣatriyasSB 4.8.26
kṣatriyāṇām of the royal familySB 9.15.16
kṣatriyāṇām of warriorsSB 10.54.40
brāhmaṇāḥ kṣatriyāḥ vaiśyāḥ śūdrāḥ brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas and śūdrasSB 10.74.10-11
brāhmaṇāḥ kṣatriyāḥ vaiśyāḥ śūdrāḥ brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas and śūdrasSB 10.74.10-11
niḥkṣatriyām devoid of kṣatriyasSB 9.15.14
niḥkṣatriyām without a kṣatriya dynastySB 9.16.17
niḥkṣatriyām rid of kingsSB 10.82.3-6
niḥkṣatriyām devoid of members of the warrior classSB 11.4.21
brāhmaṇāḥ kṣatriyāḥ vaiśyāḥ śūdrāḥ brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas and śūdrasSB 10.74.10-11
brāhmaṇāḥ kṣatriyāḥ vaiśyāḥ śūdrāḥ brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas and śūdrasSB 10.74.10-11
     DCS with thanks   
3 results
     
kṣatriyā noun (feminine) a woman of the military or second caste (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 6778/72933
kṣatriyāntakara noun (masculine) name of Paraśurāma (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 27710/72933
kṣatriyātmajā noun (feminine) a kind of bitter gourd
Frequency rank 50504/72933
     Wordnet Search "kṣatriyā" has 3 results.
     

kṣatriyā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

kṣatriyā

kṣatriyā, kṣatriyāṇī   

kṣatriyastrī।

bhāratīye itihāse naikābhiḥ kṣatriyābhiḥ vīratāpūrṇaṃ kāryaṃ kṛtam।

kṣatriyā

kṣatriyī, kṣatriyāṇī   

kṣatriyasya patnī।

aitihāsikena pramāṇena naikāḥ kṣatrayyaḥ sahagāminyaḥ āsan iti jñāyate।

Parse Time: 0.853s Search Word: kṣatriyā Input Encoding: IAST IAST: kṣatriyā