Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
vidārīFeminineSingularkroṣṭrī, kṣīraśuklā, ikṣugandhā
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
kṣīraśuklāf. equals -kanda- View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
kṣīraśuklā noun (feminine)
Frequency rank 11235/72933
     Wordnet Search "kṣīraśuklā" has 1 results.
     

kṣīraśuklā

veṣṭakaḥ, vidārī, śālaparṇī, bhūmikuṣmāṇḍaḥ, kṣīraśuklā, ikṣugandhā, kroṣṭrī, vidārikā, svādukandā, sitā, śuklā, śṛgālikā, vṛṣyakandā, viḍālī, vṛṣyavallikā, bhūkuṣmāṇḍī, svādulatā, gajeṣṭā, vārivallabhā, gandhaphalā   

ekā latā yasmin kuṣmāṇḍavat phalaṃ bhavati।

kuṭīrasya upari veṣṭakaḥ prasarati।

Parse Time: 1.057s Search Word: kṣīraśuklā Input Encoding: IAST: kṣīraśuklā