Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "kāminī" has 4 results.
     
kāminī: neuter nominative dual stem: kāmin
kāminī: feminine nominative singular stem: kāmin
kāminī: neuter accusative dual stem: kāmin
kāminī: neuter vocative dual stem: kāmin
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
kāminī3.3.119FeminineSingularprajāpatiḥ, tattvam, tapaḥ, brahma, brahmā, vipraḥ, vedāḥ
     Monier-Williams
          Search  
20 results for kāminī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
kāminīf. a loving or affectionate woman etc. View this entry on the original dictionary page scan.
kāminīf. a timid woman View this entry on the original dictionary page scan.
kāminīf. a woman in general View this entry on the original dictionary page scan.
kāminīf. a form of devī- View this entry on the original dictionary page scan.
kāminīf. the plant Vanda Roxburghii View this entry on the original dictionary page scan.
kāminīf. the plant Curcuma aromatica View this entry on the original dictionary page scan.
kāminīf. a spirituous liquor View this entry on the original dictionary page scan.
kāminī(f. of kāmin- q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
kāminīkāntan. a metre consisting of four lines of six syllables each. View this entry on the original dictionary page scan.
kāminīpriyāf. a kind of spirituous liquor View this entry on the original dictionary page scan.
kāminīśam. the plant Hyperanthera Moringa View this entry on the original dictionary page scan.
ambudhakāminīf. "ocean-lover", a river, View this entry on the original dictionary page scan.
ambudhikāminīf. a river View this entry on the original dictionary page scan.
dikkāminīf. () equals -kanyā-. View this entry on the original dictionary page scan.
khakāminīf. "liking the sky", the female of the Falco Cheela (cilla-) View this entry on the original dictionary page scan.
khakāminīf. Name of durgā- (carcikā-) View this entry on the original dictionary page scan.
lepakāminīf. a moulded figure of a woman View this entry on the original dictionary page scan.
pratikāminīf. a female rival View this entry on the original dictionary page scan.
surakāminīf. an apsaras- (-janāḥ-,"the apsaras- people") View this entry on the original dictionary page scan.
veśyakāminī(),
     Apte Search  
1 result
     
kāminīśaḥ कामिनीशः The शोभाञ्जन tree.
     Vedabase Search  
4 results
     
kāminī a girlfriendSB 10.55.11
kāminīṣu unto a womanSB 8.9.9
kānta-kāminī desiring to get the he-goat as their husbandSB 9.19.4
kānta-kāminī desiring to get the he-goat as their husbandSB 9.19.4
     DCS with thanks   
2 results
     
kāminī noun (feminine) a form of Devī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a loving or affectionate woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a spirituous liquor (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a timid woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a woman in general (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the plant Curcuma aromatica (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the plant Vanda Roxburghii (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 3517/72933
kāminīmadavidhūnana noun (masculine) name of an alchemical preparation
Frequency rank 49175/72933
     Wordnet Search "kāminī" has 6 results.
     

kāminī

strī, nārī, narī, mānuṣī, manuṣī, mānavī, lalanā, lalitā, ramaṇī, rāmā, vanitā, priyā, mahilā, yoṣā, yoṣitā, yoṣit, yoṣīt, vadhūḥ, bharaṇyā, mahelā, mahelikā, māninī, vāmā, aṅganā, abalā, kāminī, janiḥ, janī, joṣā, joṣitā, joṣit, dhanikā, parigṛhyā, pramadā, pratīpadarśinī, vilāsinī, sindūratilakā, sīmantinī, subhrūḥ, śarvarī   

manuṣyajātīyānāṃ strī-puṃrūpīyayoḥ prabhedadvayayoḥ prathamā yā prajananakṣamā asti।

adhunā vividheṣu kṣetreṣu strīṇām ādhipatyam vartate।

kāminī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

kāminī

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

kāminī

dāruharidrā, pītadruḥ, kālīyakaḥ, haridravaḥ, dārvī, pacampacā, parjanī, pītikā, pītadāru, sthirarāgā, kāminī, kaṭaṅkaṭerī, parjanyā, pītā, dāruniśā, kālīyakam, kāmavatī, dārūpītā, karkaṭinī, dāru, niśā, haridrā   

vṛkṣaviśeṣaḥ।

dāruharidrāyāḥ kāṇḍaḥ mūlaṃ ca auṣadharūpeṇa upayujyate।

kāminī

kāminī   

rāgiṇīviśeṣaḥ।

kāminī kāmoda-rāgasya patnī asti।

kāminī

kāminī, kāmavatī   

maithunābhilāṣiṇī strī।

tasyāḥ sātvikena vārtālāpena kāminī śāntā jātā।

Parse Time: 0.792s Search Word: kāminī Input Encoding: IAST: kāminī