Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "kālikā" has 1 results.
     
kālikā: feminine nominative singular stem: kālaka
     Monier-Williams
          Search  
30 results for kālikā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
कालिकाf. blackness or black colour View this entry on the original dictionary page scan.
कालिका(f. of 1. kālaka- q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
कालिकाSee . View this entry on the original dictionary page scan.
कालिकाचार्यm. varia lectio for kālakāc- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
कालिकाग्रन्थm. a medical work. View this entry on the original dictionary page scan.
कालिकागुरुm. plural Name of certain authors of mystical prayers. View this entry on the original dictionary page scan.
कालिकाक्रमm. Name of work (equals kālī-kr-). View this entry on the original dictionary page scan.
कालिकामुखm. Name of a rakṣas- View this entry on the original dictionary page scan.
कालिकापुराणn. "the purāṇa- of kālikā- (id est of durgā-)", Name of an upa-purāṇa-.
कालिकारहस्यn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
कालिकार्यm. equals kālakācārya-. View this entry on the original dictionary page scan.
कालिकाश्रमm. Name of a hermitage View this entry on the original dictionary page scan.
कालिकास्तोत्रn. Name of a stotra-. View this entry on the original dictionary page scan.
कालिकातन्त्रn. Name of a tantra-. View this entry on the original dictionary page scan.
कालिकाव्रतn. Name of a ceremony View this entry on the original dictionary page scan.
आकालिकाf. (ā- commentator or commentary) (fr. ā-kāl/a-[ ]or perhaps = 2. ākālika-) momentary, instantaneous (as lightning) View this entry on the original dictionary page scan.
आकालिकातीरम्ind. as far as the bank of the kālikā- river View this entry on the original dictionary page scan.
दक्षिणकालिकाf. a form of durgā- worshipped by the tāntrika-s View this entry on the original dictionary page scan.
गन्धकालिकाf. Name of an apsaras- View this entry on the original dictionary page scan.
गन्धकालिकाf. equals -kālī- View this entry on the original dictionary page scan.
कृकालिकाf. a kind of bird View this entry on the original dictionary page scan.
नवकालिकाf. a young woman (either one recently married or one in whom menstruation has recently commenced) View this entry on the original dictionary page scan.
सारकालिकाf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
सर्पकङ्कालिका f. Name of a particular medicinal plant and antidote View this entry on the original dictionary page scan.
सर्वकालिकागमm. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
श्मशानकालिकाf. a form of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
उपकालिकाf. Nigella Indica View this entry on the original dictionary page scan.
वज्रकालिकाf. Name of the mother of gautama- buddha- View this entry on the original dictionary page scan.
विकालिकाf. a sort of clepsydra or water-clock View this entry on the original dictionary page scan.
वीरभद्रकालिकावचनn. Name of a chapter of the vīra-bhadra-tantra- View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
2 results
     
kālikā f. liver; dark mass of cloud; N. of a river; the goddess Kâlî; -purâ- na, n. T. of a Purâna.
ākālikātīram ad. up to the bank of the Kâlikâ.
     Vedabase Search  
2 results
     
     DCS with thanks   
11 results
     
kālikā noun (feminine) a branch of Trichosanthes dioeca (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a dark spot (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a fault or flaw in gold or any metallic element (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a female crow (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a girl of four years old who personates the goddess Durgā at a festival held in honour of that deity (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of female genius (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of fragrant earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of Terminalia (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a multitude of clouds (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a name or form of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a particular bloodvessel in the ear (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a root said to be brought from Nepal or Morung a scorpion (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a small worm or animalcule formed by the fermentation of milk (Monier-Williams, Sir M. (1988))
blackness or black colour (Monier-Williams, Sir M. (1988))
change of complexion (Monier-Williams, Sir M. (1988))
fog (Monier-Williams, Sir M. (1988))
impurities of metal; blackness of metal ink or blacking (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Kiṃnarī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Vidyādharī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Yoginī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an attendant of Devī (K.R. von Kooji (1972), 51) name of an attendant of the fourth Arhat (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of several plants (Monier-Williams, Sir M. (1988))
one of the mothers in Skanda's retinue (Monier-Williams, Sir M. (1988))
rust (Monier-Williams, Sir M. (1988))
snow (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the female of the bird Aṅgāraka (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the female of the bird Turdus macrourus (commonly śyāmā) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the line of hair extending from the pudenda to the navel (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the liver (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Valeriana Jaṭāmāṃsī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Vṛścikapattra (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a sort of impurity (doṣa) of mercury or metals or minerals one of the seven kañcuka impurities of mercury
Frequency rank 4180/72933
upakālikā noun (feminine) Nigella Indica (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 33483/72933
guhyakālikā noun (feminine) a form of Durgā
Frequency rank 51447/72933
cāmuṇḍākālikā noun (feminine) a form of Durgā
Frequency rank 52231/72933
dakṣiṇākālikā noun (feminine) a form of Durgā
Frequency rank 54134/72933
vṛścikālikā noun (feminine) a kind of plant
Frequency rank 66483/72933
śmaśānakālikā noun (feminine) a form of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 40164/72933
śrīkālikā noun (feminine) a form of Durgā name of a mantra
Frequency rank 30609/72933
siddhakālikā noun (feminine) a form of Durgā
Frequency rank 70549/72933
siddhikālikā noun (feminine)
Frequency rank 70577/72933
sukālikā noun (feminine) name of ... (?)
Frequency rank 70696/72933
     Wordnet Search "kālikā" has 7 results.
     

kālikā

masiḥ, masī, maṣi, maṣī, masikā, masījalam, malināmbu, patrāñjanam, kālikā, kālī, varṇikā, melā, golā   

lekhanadravyam tat citraṃ dravyaṃ yena vastre kārpāse vā lekhanaṃ kartuṃ śakyate।

mama lekhanyāṃ raktavarṇīyā masiḥ asti।

kālikā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

kālikā

vṛścikālī, vṛścipatrī, viṣaghnī, nāgadantikā, sarpadaṃśaṣṭrā, amarā, kālī, uṣṭradhūsarapucchikā, viṣāṇī, netrarogahā, uṣṭrikā, aliparṇī, dakṣiṇāvartakī, kālikā, āgamāvartā, devalāṅgūlikā, karabhī, bhūrīdugdhā, karkaśā, svarṇadā, yugmaphalā, kṣīraviṣāṇikā, bhāsurapuṣpā   

kṣupaviśeṣaḥ, yasya tīkṣṇapatrāṇāṃ daṃśaḥ vṛścikavat dāhakaḥ asti (āyurvede asya hṛdraktaśuddhikārīkatvaṃ raktapittavibandhārocakāpahatvam ityādi guṇāḥ proktāḥ);

atra vṛścikālī samudbhūtā/

vṛścikālī viṣaghnī tu kāsamārutanāśinī [rājavallabhaḥ]

kālikā

revatī, mahāraudrī, ādyā, kālī, bheruṇḍā, kālikā   

navadurgāsu ekā yā kṛṣṇavarṇīyā asti।

navarātri-utsave saptame dine revatyāḥ pūjanaṃ kriyate।

kālikā

kālikā, kālimā, kṛṣṇatā, kṛṣṇatvam, kṛṣṇimā, nīlimā, mecakaḥ, śyāmatā, śyāmatvam, kārṣṇyam   

kṛṣṇavarṇasya avasthā bhāvaḥ vā।

adhunā mukhasya śyāmatvaṃ dūrīkartuṃ bhinnāni lepanāni dṛśyante।

kālikā

kālikāmukhaḥ   

rākṣasaviśeṣaḥ।

kālikāmukhaḥ sumālinaḥ putraḥ āsīt।

kālikā

kākolī, madhurā, kākī, kālikā, vāyasolī, kṣīrā, dhmāṃkṣikā, vīrā, śuklā, dhīrā, medurā, dhmāṃkṣolī, svādumāṃsī, vayaḥsthā, jīvanī, śuklakṣīrā, payasvinī, payasyā, śītapākī   

śatāvaryāḥ iva latāprakāraḥ।

kākolyāḥ mūlaṃ bheṣajarūpeṇa upayujyate।

Parse Time: 0.936s Search Word: kālikā Input Encoding: Devanagari IAST: kālikā