Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "kādambarī" has 1 results.
     
kādambarī: feminine nominative singular stem: kādambara
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
surā2.10.39FeminineSingularva‍ruṇātmajā, halipriyā, madyam, pari‍srutā, prasannā, para‍srut, kaśyam, ‍‍kādambarī, gandhokṣamā, hālā, madirā, irā
     Monier-Williams
          Search  
11 results for kādambarī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
कादम्बरीf. the female of the Kokila or Indian cuckoo View this entry on the original dictionary page scan.
कादम्बरीf. the preaching-crow View this entry on the original dictionary page scan.
कादम्बरीf. Name of sarasvatī- View this entry on the original dictionary page scan.
कादम्बरीf. of a daughter of citra-- ratha- and madirā- View this entry on the original dictionary page scan.
कादम्बरीf. of a celebrated story by bāṇa- named after her. View this entry on the original dictionary page scan.
कादम्बरीf. of bara- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
कादम्बरीबीजn. any cause of fermentation, ferment, yeast View this entry on the original dictionary page scan.
कादम्बरीकथासारm. Name of work by abhinanda- (q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
कादम्बरीलोचनानन्दm. "the pleasure of kādambarī-'s eyes", Name of the moon View this entry on the original dictionary page scan.
पद्यकादम्बरीf. Name of work of kṣemendra-. View this entry on the original dictionary page scan.
संक्षिप्तकादम्बरीf. Name of a poem View this entry on the original dictionary page scan.
     Wordnet Search "kādambarī" has 2 results.
     

kādambarī

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

kādambarī

sārikā, kādambarī, śārikā   

kṛṣṇavarṇīyā vihagī yā manuṣyasadṛśaṃ bhāṣate।

janāḥ sārikāṃ gṛheṣu pālayanti।

Parse Time: 0.988s Search Word: kādambarī Input Encoding: Devanagari IAST: kādambarī