Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
4 results for jyotiṣmatī"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
jyotiṣmatīf. (-) "star-illumined", night View this entry on the original dictionary page scan.
jyotiṣmatīf. a kind of sacrificial brick View this entry on the original dictionary page scan.
jyotiṣmatīf. a kind of triṣṭubh- View this entry on the original dictionary page scan.
jyotiṣmatīf. equals ṣkā- View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
4 results
     
jyotiṣmatī tamas tiraḥ RV.1.46.6b; AVś.19.40.4b; AVP.11.15.5b.
jyotiṣmatī (MS. -tīḥ) prati muñcate nabhaḥ TS.4.3.11.3a; MS.2.13.10a: 161.10; KS.39.10a; PG.3.3.5a.
jyotiṣmatī prathamā śataudanā AVP.14.7.4a.
jyotiṣmatī sukṛto yāhi sūre AVP.5.31.7a.
     DCS with thanks   
1 result
     
jyotiṣmatī noun (feminine) jyotiṣkā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of sacrificial brick (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of Triṣṭubh (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Cardiospermum halicacabum Linn. (G.J. Meulenbeld (1974), 557) Celastrus paniculatus Willd. (G.J. Meulenbeld (1974), 557) name of a town night (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 4505/72933
     Wordnet Search "jyotiṣmatī"" has 1 results.
     

jyotiṣmatī

jyotiṣmatī, pārāvatāṅghrī, kaṭabhī, piṇyā, pārāvatapadī, nagaṇā, sphuṭabandhanī, pūtitailā, iṅgudī, svarṇalatā, analaprabhā, jyotirlatā, supiṅgalā, dīptā, medhyā, matidā, durjarā, sarasvatī, amṛtā   

latāviśeṣaḥ-yasyāḥ bījāt tailaṃ prāpyate tathā ca yā vātakaphahāriṇī asti।

jyotiṣmateḥ bījasya tailaṃ bahu upayuktam asti।

Parse Time: 0.269s Search Word: jyotiṣmatī" Input Encoding: IAST: jyotiṣmatī