Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
mañjiṣṭhāFeminineSingularbhaṇḍīrī, vikasā, bhaṇḍī, jiṅgī, yojanavallī, samaṅgā, kālameśikā, maṇḍūkaparṇī
     Monier-Williams
          Search  
2 results for jiṅgī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
जिङ्गीf. idem or 'f. (equals jhiṅg-) Odina Wodier ' View this entry on the original dictionary page scan.
जिङ्गीf. Rubia Munjista, . View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
jiṅgī noun (feminine) Odina Wodier (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Rubia Munjista (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 28102/72933
     Wordnet Search "jiṅgī" has 1 results.
     

jiṅgī

mañjiṣṭhā, vikasā, jiṅgī, samaṅgā, kālameṣikā, maṇḍūkaparṇī, bhaṇḍīrī, bhaṇḍī, yojanavallī, kālameṣī, kālī, jiṅgiḥ, bhaṇḍirī, bhaṇḍiḥ, hariṇī, raktā, gaurī, yojanāvallikā, vaprā, rohiṇī, citralatā, citrā, citrāṅgī, jananī, vijayā, mañjūṣā, raktayaṣṭikā, kṣatriṇī, rāgāḍhyā, kālabhāṇḍikā, aruṇā, jvarahantrī, chatrā, nāgakumārikā, bhaṇḍīralatikā, rāgāṅgī, vastrabhūṣaṇā   

latāprakāraḥ yasyāḥ puṣpāṇi pītāni tathā ca laghūni santi।

mañjiṣṭhāyāḥ daṇḍāt tathā ca sūlāt raktaḥ varṇaḥ prāpyate।

Parse Time: 0.866s Search Word: jiṅgī Input Encoding: Devanagari IAST: jiṅgī