Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "jagatī" has 4 results.
     
jagatī: neuter nominative dual stem: jagat
jagatī: feminine nominative singular stem: jagat
jagatī: neuter accusative dual stem: jagat
jagatī: neuter vocative dual stem: jagat
     Amarakosha Search  
3 results
     
     Monier-Williams
          Search  
19 results for jagatī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
jagatīf. a female animal View this entry on the original dictionary page scan.
jagatīf. of t- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
jagatībhartṛm. equals -pati- View this entry on the original dictionary page scan.
jagatībhujm. "earth-enjoyer", a king View this entry on the original dictionary page scan.
jagatīcaram. "earth-walker", man View this entry on the original dictionary page scan.
jagatīdharam. "earth-supporter", a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
jagatīdharam. Name of a bodhi-sattva-, View this entry on the original dictionary page scan.
jagatījānim. "whose wife is the earth", a king, View this entry on the original dictionary page scan.
jagatīmadhyan. "world-centre", the earth View this entry on the original dictionary page scan.
jagatīpālam. "earth-protector", a king View this entry on the original dictionary page scan.
jagatīpatim. "earth-lord", a king View this entry on the original dictionary page scan.
jagatīpatikanyakāf. "king's daughter", a princess (varia lectio) View this entry on the original dictionary page scan.
jagatīruhm. "earth-grower", a tree View this entry on the original dictionary page scan.
jagatīruham. idem or 'm. "earth-grower", a tree ' View this entry on the original dictionary page scan.
jagatītalan. "earth-surface", the ground, soil View this entry on the original dictionary page scan.
jagatīvarāhan. Name of a sāman-. View this entry on the original dictionary page scan.
atijagatīf. Name of a class of metres (belonging to those called aticchandas-,and consisting of four lines, each containing thirteen syllables). View this entry on the original dictionary page scan.
trijagatīf. idem or 'n. plural Introd. 1' View this entry on the original dictionary page scan.
upajagatīf. a particular metre (a variety of the triṣṭubh-;three pāda-s containing twelve instants instead of eleven) View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
3 results
     
jagatī जगती 1 The earth; (समीहते) नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः Ki.1.7; समतीत्य भाति जगती जगती 5.2. -2 People, mankind. -3 A cow. -4 The site of a house. -5 A field planted with jambu. -6 A kind of metre (see App.). -Comp. -अधीश्वरः, -ईश्वरः a king; N.2.1. -धरः a mountain. -पतिः A king त्रिःसप्तकृत्वो जगतीपतीनाम् Ki.3.18. -रुह् m. a tree.
atijagatī अतिजगती [अतिक्रान्ता जगतीं द्वादशाक्षरपादां एकाक्षराधिक्यात्] N. of a class of metres belonging to the अतिच्छन्दस् class, with 13 letters in each line (प्रथमा$तिजगत्यासां सा द्विपञ्चाशदक्षरा.)
upajagatī उपजगती A variety of the Triṣṭubh metre in which three Pādas contain twelve instead of eleven syllables.
     Macdonell Search  
2 results
     
jagatījāni m. prince, king; -tala, n. surface of the earth; -pati, m. king: -kanyakâ, f. princess; -pâla, -bhartri, -bhug, m. king, prince.
atijagatī f. a metre (4 X 13 syllables).
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
9 results
     
jagatī chanda indriyam (TB. ihendriyam) VS.21.18c; MS.3.11.11c: 158.11; KS.38.10c; TB.2.6.18.3c.
jagatī chandaḥ VS.14.10,18; TS.4.3.1.1; 5.1; 7.1; MS.2.7.20: 105.8; 2.8.2: 108.3; 2.8.3: 108.13; 2.13.14: 163.11; KS.17.2; 39.4,7; śB.8.2.4.10; 3.3.6; Apś.16.28.1.
jagatī tvā chandasām avatu (KS. chandasāvatu; VS.śB. jagatī tvāvatu) VS.10.12; TS.1.8.13.1; MS.2.6.10: 69.15; KS.15.7; śB.5.4.1.5.
jagatī prajāpataye Vait.1.18. Cf. jagaty anuṣṭubhe.
jagatī vārṣī VS.13.56; TS.4.3.2.2; MS.2.7.19: 104.7; KS.16.19; śB.8.1.2.2.
jagatī chanda indriyam (TB. ihendriyam) VS.28.30e; TB.2.6.17.5e.
jagatī chandaḥ prapadye (KA. praviśāmi) MS.4.9.2: 122.12; KA.1.66; 2.66. See jagatīṃ pra-.
jagatī prapadye Aś.1.4.9. See jagatīṃ chandaḥ.
jagatī māṃsena pra viśāmi KS.38.14; Apś.16.19.1.
     Dictionary of Sanskrit
     Grammar
     KV Abhyankar
"jagatī" has 1 results.
     
atijagatīone of the varieties of-in fact, the first variety of-the Aticchandas metre, which see a reference to some preceding word, not necessarily on the same page.: this Atijagatī consists of 52 syllables.e. g. तमिन्द्रे जोहवीमि मघवानमुग्रम् Ṛk. Saṁh.8.97.13 cf, प्रथमातिजगत्यासां सा द्विपञ्चाशदक्षरा Ṛgvedaprātiśākhya by Śaunaka ( Sanskrit Sāhityapariṣad Edition, Calcutta.) XVI.80.
     Vedabase Search  
22 results
     
jagatī another type of poetic meterSB 3.12.45
jagatī the earthSB 10.65.28
jagatī pate O Mahārāja ParīkṣitSB 9.23.14
jagatī pate O Mahārāja ParīkṣitSB 9.23.14
jagatī-patiḥ the emperor of the whole universeSB 5.1.23
jagatī-patiḥ the emperor of the whole universeSB 5.1.23
jagatī-patiḥ the KingSB 4.8.70
jagatī-patiḥ the KingSB 4.8.70
jagatī-patiḥ the king of the worldSB 4.23.32
jagatī-patiḥ the king of the worldSB 4.23.32
jagatī-patiḥ the master of the universeSB 5.1.29
jagatī-patiḥ the master of the universeSB 5.1.29
jagatīm earthSB 3.13.32
SB 5.6.7
jagatīm in the form of the worldSB 6.9.23
jagatīm the earthSB 10.72.9
SB 12.1.11
jagatīm the universeSB 5.1.29
jagatīm the whole worldSB 9.1.40
triṣṭup jagatī aticchandaḥ Triṣṭup, Jagatī and AticchandaSB 11.21.41
triṣṭup jagatī aticchandaḥ Triṣṭup, Jagatī and AticchandaSB 11.21.41
triṣṭup jagatī aticchandaḥ Triṣṭup, Jagatī and AticchandaSB 11.21.41
     DCS with thanks   
6 results
     
jagatī noun (feminine) a cow (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a female animal (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a field planted with Jambū (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a sacrificial brick named after the Jagatī metre (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a splinth any metre of 4 1012 syllables (Monier-Williams, Sir M. (1988))
mankind (Monier-Williams, Sir M. (1988))
people (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the number 48 (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the plants (or flour as coming from plants) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the site of a house (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the world (Monier-Williams, Sir M. (1988))
universe (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 5752/72933
jagatīcara noun (masculine) man (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 52598/72933
jagatīpati noun (masculine) a king (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 8114/72933
jagatīpāla noun (masculine) a king (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 52599/72933
jagatīruha noun (masculine) a tree (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 35076/72933
jagatītala noun (neuter) soil (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the ground (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 35075/72933
     Wordnet Search "jagatī" has 4 results.
     

jagatī

nṛpaḥ, nṛpatiḥ, rājā, bhūpatiḥ, bhūpaḥ, bhūpālaḥ, mahīpatiḥ, pārthivaḥ, pārthaḥ, pṛthivīpatiḥ, pṛthivīpālaḥ, bhūmipaḥ, bhūmipatiḥ, mahīkṣit, mahīpaḥ, mahīpālaḥ, kṣitipaḥ, kṣitipatiḥ, kṣitipālaḥ, pṛthivīkṣit, nareśvaraḥ, narādhipaḥ, nareśaḥ, narendraḥ, prajeśvaraḥ, prajāpaḥ, prajāpatiḥ, jagatīpatiḥ, avanīśvaraḥ, jagatīpālaḥ, jagatpatiḥ, avanīpatiḥ, avanīpālaḥ, avanīśaḥ, kṣitīkṣaḥ, kṣitīśvaraḥ, pṛthivīśakaḥ, bhūmibhṛt, kṣitibhṛt, bhūbhṛt, kṣmābhṛt, kṣmāpaḥ, vasudhādhipaḥ, adhipaḥ, adhipatiḥ, nāyakādhipaḥ, mahībhuk, jagatībhuk, kṣmābhuk, bhūbhuk, svāmī, prabhuḥ, bhagavān, chatrapaḥ, chatrapatiḥ, rājyabhāk, lokapālaḥ, lokeśaḥ, lokeśvaraḥ, lokanāthaḥ, naradevaḥ, rāṭ, irāvān   

rāṣṭrasya jāteḥ vā pradhānaśāsakaḥ।

tretāyuge śrīrāmaḥ ayodhyāyāḥ nṛpaḥ āsīt।

jagatī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

jagatī

gauḥ, māheṣī, saurabheyī, usrā, mātā, śṛṅgiṇī, arjunī, aghnyā, rohiṇī, māhendrī, ijyā, dhenuḥ, aghnā, dogdhrī, bhadrā, bhūgimahī, anaḍuhī, kalyāṇī, pānavī, gaurī, surabhiḥ, mabā, nilināciḥ, surabhī, anaḍvāhī, adhamā, bahulā, mahī, sarasvatī, usriyā, ahī, aditiḥ, ilā, jagatī, śarkarī   

grāmyapaśuviśeṣaḥ,yaḥ sāsnālāṅgulakakudakhuraviṣāṇī tathā ca tasyāḥ dugdhaṃ manuṣyāya puṣṭīkārakam iti manyante।

hindudharmīyāṇāṃ kṛte gauḥ avadhyā asti।

jagatī

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

Parse Time: 0.881s Search Word: jagatī Input Encoding: IAST IAST: jagatī