Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "irāvatī" has 4 results.
     
irāvatī: neuter nominative dual stem: irāvat
irāvatī: feminine nominative singular stem: irāvat
irāvatī: neuter accusative dual stem: irāvat
irāvatī: neuter vocative dual stem: irāvat
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
śampā1.3.9FeminineSingularcañcalā, taḍit, hrādinī, vidyut, kṣaṇaprabhā, śatahradā, capalā, saudāminī, airāvatīlighting
     Monier-Williams
          Search  
8 results for irāvatī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
irāvatīf. (-) Name of a plant View this entry on the original dictionary page scan.
irāvatīf. Name of durgā- (the wife of rudra-) View this entry on the original dictionary page scan.
irāvatīf. of a daughter of the nāga- suśravas- View this entry on the original dictionary page scan.
irāvatīf. Name of a river in the Panjab (now called Ravi) View this entry on the original dictionary page scan.
airāvatīf. the female of indra-'s elephant View this entry on the original dictionary page scan.
madirāvatīf. Name of a girl (and of so called after her) View this entry on the original dictionary page scan.
madirāvatīf. of another girl View this entry on the original dictionary page scan.
sthājirāvatīf. (prob. wrong reading) View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
4 results
     
irāvatī dhenumatī hi bhūtam RV.7.99.3a; VS.5.16a; TS.1.2.13.2a; MS.1.2.9a: 18.19; śB.3.5.3.14a; TA.1.8.2a; Aś.3.8.1. Ps: irāvatī dhenumatī Apś.11.7.1; Mś.2.2.2.18; irāvatī Kś.8.3.35; ParDh.11.35. See iḍāvatī etc.
irāvatī paśumatīḥ TB.3.7.6.11c,12c; Apś.4.8.2c (bis).
irāvatīr anamīvā anāgasaḥ MS.1.2.3c: 12.2; Apś.10.17.11c. See under tā asmabhyam ayakṣmā.
irāvatīr varuṇa dhenavo vām RV.5.69.2a.
     Vedabase Search  
13 results
     
irāvatīm IrāvatīSB 1.16.2
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ the eleven RudrāṇīsSB 3.12.13
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ the eleven RudrāṇīsSB 3.12.13
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ the eleven RudrāṇīsSB 3.12.13
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ the eleven RudrāṇīsSB 3.12.13
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ the eleven RudrāṇīsSB 3.12.13
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ the eleven RudrāṇīsSB 3.12.13
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ the eleven RudrāṇīsSB 3.12.13
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ the eleven RudrāṇīsSB 3.12.13
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ the eleven RudrāṇīsSB 3.12.13
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ the eleven RudrāṇīsSB 3.12.13
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ the eleven RudrāṇīsSB 3.12.13
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ the eleven RudrāṇīsSB 3.12.13
     DCS with thanks   
3 results
     
irāvatī noun (feminine) name of a daughter of the Nāga (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river in the Pañjāb (now called Rāvī) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (the wife of Rudra) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 13396/72933
airāvatī noun (feminine) a particular portion of the moon's path (including the lunar mansions Punarvasu, Puṣya and āśleṣa) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 33700/72933
airāvatī noun (feminine) a species of fern (Monier-Williams, Sir M. (1988))
lightning (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the female of Indra's elephant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 20988/72933
     Wordnet Search "irāvatī" has 7 results.
     

irāvatī

vidyut, taḍit, vajrasphuliṅgaḥ, śampā, śatahradā, hrādinī, airāvatī, kṣaṇaprabhā, taḍit, saudāminī, cañcalā, capalā, vījā, saudāmnī, cilamīlikā, sarjjūḥ, aciraprabhā, saudāmanī, asthirā, meghaprabhā, aśaniḥ, vajrā   

pṛthivyāḥ vāyumaṇḍalasthāyāḥ vaidyutāyāḥ ūrjāyāḥ utsargaḥ yad meghānāṃ gharṣaṇāt prādurbhavati tathā ca ākāśe prakāśaṃ tathā ca ghoṣadhvaniṃ janayati।

ākāśe vidyut dedīpyate।

irāvatī

rāvī, irāvatī   

bhāratadeśe vartamānā ekā nadī।

rāvī pañjābaprānte pravahati।

irāvatī

bhadramadā, irāvatī   

kaśyapaṛṣeḥ ekā patnī।

bhadramadā airāvatasya mātā āsīt।

irāvatī

irāvatīnadī   

brahmadeśe vartamānā nadī।

brahmadeśasya anyāsu nadīṣu irāvatīnadī dīrghā vartate।

irāvatī

irāvatī   

ekā nāgakanyā ।

irāvatī suśravasaḥ kanyā asti

irāvatī

irāvatī   

ekaḥ kṣupaviśeṣaḥ ।

irāvatyāḥ varṇanaṃ kośakāreṇa kṛtam

irāvatī

airāvatī, airāvatā   

candrasya mārgasya ekaḥ viśiṣṭaḥ bhāgaḥ ।

airāvatyāḥ ullekhaḥ varāhamihirayoḥ bṛhatsaṃhitāyām asti

Parse Time: 1.229s Search Word: irāvatī Input Encoding: IAST: irāvatī